Knarrande grodljud och vedkapande finksång

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på grodor.

Knarrande grodljud och vedkapande finksång

Knarrande grodljud och vedkapande finksång, en naturkrönika i 22
bilder från Sörgårdsskolan i Skillingaryd en dag när våren visade sig
från sin bästa sida.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i dryga mitten av april
2013.

 

1 IMG_0097

Just nu borde alla besöka den lilla dammen vid Sörgårdsskolan i
Skillingaryd för där utspelar sig en grodlek som är alldeles fantastisk.
Det är tusentals individer av arten vanlig groda, ”Rana temporaria”,
som håller hov.

2 IMG_0102

Dammen ligger alldeles invid Sörgårdsskolan med perfekta
möjligheter till naturstudier, här ser man en av två utelaborationssalar.

3 IMG_0104

I dessa utelaborationssalar finns indraget vatten, diskbänk och
elektricitet samt laborationsbänkar och bord. Bättre kan det knappast
bli.

4 IMG_0103

En vacker bro med belysning leder över en liten bäckravin direkt in
till Sörgårdsskolan som är en så kallad F-4 skola.

5 IMG_0106

När man står på bron in till skolan har man några tiotals meter in till
lektionssalarna och ungefär lika långt till den lilla dammen och den
stora bäcken i bakgrunden. Vilken studiemiljö.

6 IMG_4258

Vanlig groda, ”Rana temporaria”, är en art i familjen äkta grodor.
Arten kan bli upp till 10 centimeter lång och är gul, grå, brun eller
olivgrön med i regel mörka fläckar.

7 IMG_4259

Vanlig groda liknar åkergrodan men har bland annat mer avrundad
nos. Vanlig groda är i huvudsak landlevande och påträffas i vatten
endast under parningsperioden som infaller just nu.

8 IMG_4262

Arten vanlig groda förekommer i stora delar av Europa och österut till
Uralbergen. I Sverige saknas den bara i östra Småland och östra
Blekinge samt på Öland och Gotland. Visst ser den också glad ut för
att våren har kommit.

9 IMG_4266

Bildens art vanlig groda liknar som sagt åkergroda, ”Rana arvalis”,
som också är en art i familjen äkta grodor. Den arten kan dock bara bli
cirka 8 centimeter lång och varierar från grå till brun, hanen kan under
parningsperioden vara kraftfullt ljusblå. Åkergroda har bland annat
spetsigare nos än vanlig groda.

10 IMG_4268

Bildens art vanlig groda och åkergroda har en liknande förekomst, det
vill säga, i centrala och norra Europa samt österut till Sibirien och
påträffas i fuktiga miljöer. I Sverige saknas den dock bara i fjällkedjan
och delar av Norrlands inland. Även denna groda ser glad och nöjd ut.

11 IMG_4285

Grodor är ett vanligt samlingsnamn på arterna inom ordningen
stjärtlösa groddjur, utom paddor. Det är även ett annat namn på
familjen äkta grodor.

12 IMG_4301

I Sverige finns åtta grodarter varav fem arter ingår i familjen äkta
grodor, dessa är bildens vanlig groda, åkergroda, långbensgroda, ätlig
groda och gölgroda. De övriga grodarterna är lövgroda, lökgroda och
klockgroda. Här ligger de i mängder av nylagd grodrom.

13 IMG_4303

Äkta paddor eller paddor, är en annan familj inom stjärtlösa groddjur
med knappt 350 arter i världen. Familjen har världsvid utbredning
men saknades ursprungligen ibland annat Australien, dit den
sydamerikanska agapaddan dock har införts för att den skulle
bekämpa skadeinsekter men har nu blivit ett stort problem.

I den lilla dammen ligger arten vanlig groda i stora koncentrationer
där de i princip klättrar på varandra.

14 IMG_0110

Mitt på dammens norra sida finns enorma mängder av grodrom och
naturligtvis också grodor och här låter deras knarrande spelläte som
mest. Detta skiljer sig från åkergrodans skällande läte som liknas vid
avlägset skällande hundskall, ”woop woop ”.

En liten sak till om paddor, de kännetecknas av kort och kraftig kropp,
korta ben samt tjock, körtelrik och vårtig hud som är giftig. Längden
varierar från ett par centimeter till drygt 20 centimeter. I Sverige
förekommer bara tre arter paddor, grönfläckig padda, stinkpadda och
vanlig padda.

Det finns många historier om paddor, bland annat att de suger mjölk
från korna och har två levrar, vilket de troddes behöva för att inte dö
av sitt eget gift, paddlever användes därför länge som motgift. Paddor
har också i folktron dels förbundits med djävulen och med häxor, som
ansågs kunna förvandla sig till paddor, dels har de uppfattats som
former av de ”underjordiska”. Paddorna hörde till de djur man
”spottade för” vid möte. Förtrollade människor uppträder också i flera
sagor i paddgestalt.

15 IMG_4296

Efter parningen lägger grodorna tusentals ägg i stora klumpar och
vanlig groda är naturligtvis inget undantag. Äggen är små svarta kulor
omgivna av ett geléhölje och det dröjer upp till tre veckor innan man
ser yngel komma fram. Dessa lever av djur- och växtrester och efter
2-3 månader kan man se färdiga grodor som söker sig upp på land.

16 IMG_4297

Vanliga grodans äggklumpar flyter på vattenytan medan den nära
släktingen åkergrodans ägg sjunker och hamnar på botten. Här syns
tydligt att rommen flyter.

Ibland ser man ägg som ligger i långa strängar, likt snören kring
vattenväxter. Då är det paddans ägg man hittat.

Ägg som sitter ensamma på vattenväxter tillhör vattensalamandrarna.
Äggen läggs ett och ett på blad, som ofta viks samman om ägget. I
Sverige har vi två arter salamandrar, större och mindre
vattensalamander.

17 IMG_4287

Vanlig groda kan också vara vackert rödbrun som här men näst intill
svarta individer förekommer också.

18 IMG_4290

Det är mycket svårt att skilja vanlig groda från åkergroda, som också
är en brungroda, om man inte hör dess läten. Det enda säkra
kännetecknet är fotrotsknölen vid basen av den innersta tån på
bakfoten, som är högst 1/3 av tåns längd. Denna knöl är tydligt längre
hos åkergrodan.

19 IMG_4278

Under hela mitt besök vid Sörgårdsskolan och den lilla groddammen
underhölls jag av sjungande bergfinkar som låter som fjärran
vedkapar. Efter en stunds letande hittade jag ett exemplar i en stor
klibbal alldeles invid skolan.

20 IMG_4279

Bergfinken heter på latin ”Fringilla montifringilla”, och är en art i
fågelfamiljen finkar. Den är närmast släkt med bofinken, men
bergfinken har alltid en vit övergump.

21 IMG_4281

Sommartid har bergfinkshanen svart huvud och rostorange bröst, men
vintertid blir den liksom honan mindre kontrastrik och mer bofinkslik.

22 IMG_4280

Bergfinken häckar i Eurasiens tajgabälte och i Sverige är den allmän i
hela Norrland. Den flyttar i stora täta flockar över södra Sverige på
hösten. Under rika bokollonår kan den dessutom övervintra i mycket
stora flockar i Skånes bokskogar.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer