Knarrande grodljud och vedkapande finksång

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på grodor.

Knarrande grodljud och vedkapande finksång

Knarrande grodljud och vedkapande finksång, en naturkrönika i 22
bilder från Sörgårdsskolan i Skillingaryd en dag när våren visade sig
från sin bästa sida.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i dryga mitten av april
2013.

 

1 IMG_0097

Just nu borde alla besöka den lilla dammen vid Sörgårdsskolan i
Skillingaryd för där utspelar sig en grodlek som är alldeles fantastisk.
Det är tusentals individer av arten vanlig groda, ”Rana temporaria”,
som håller hov.

2 IMG_0102

Dammen ligger alldeles invid Sörgårdsskolan med perfekta
möjligheter till naturstudier, här ser man en av två utelaborationssalar.

3 IMG_0104

I dessa utelaborationssalar finns indraget vatten, diskbänk och
elektricitet samt laborationsbänkar och bord. Bättre kan det knappast
bli.

4 IMG_0103

En vacker bro med belysning leder över en liten bäckravin direkt in
till Sörgårdsskolan som är en så kallad F-4 skola.

5 IMG_0106

När man står på bron in till skolan har man några tiotals meter in till
lektionssalarna och ungefär lika långt till den lilla dammen och den
stora bäcken i bakgrunden. Vilken studiemiljö.

6 IMG_4258

Vanlig groda, ”Rana temporaria”, är en art i familjen äkta grodor.
Arten kan bli upp till 10 centimeter lång och är gul, grå, brun eller
olivgrön med i regel mörka fläckar.

7 IMG_4259

Vanlig groda liknar åkergrodan men har bland annat mer avrundad
nos. Vanlig groda är i huvudsak landlevande och påträffas i vatten
endast under parningsperioden som infaller just nu.

8 IMG_4262

Arten vanlig groda förekommer i stora delar av Europa och österut till
Uralbergen. I Sverige saknas den bara i östra Småland och östra
Blekinge samt på Öland och Gotland. Visst ser den också glad ut för
att våren har kommit.

9 IMG_4266

Bildens art vanlig groda liknar som sagt åkergroda, ”Rana arvalis”,
som också är en art i familjen äkta grodor. Den arten kan dock bara bli
cirka 8 centimeter lång och varierar från grå till brun, hanen kan under
parningsperioden vara kraftfullt ljusblå. Åkergroda har bland annat
spetsigare nos än vanlig groda.

10 IMG_4268

Bildens art vanlig groda och åkergroda har en liknande förekomst, det
vill säga, i centrala och norra Europa samt österut till Sibirien och
påträffas i fuktiga miljöer. I Sverige saknas den dock bara i fjällkedjan
och delar av Norrlands inland. Även denna groda ser glad och nöjd ut.

11 IMG_4285

Grodor är ett vanligt samlingsnamn på arterna inom ordningen
stjärtlösa groddjur, utom paddor. Det är även ett annat namn på
familjen äkta grodor.

12 IMG_4301

I Sverige finns åtta grodarter varav fem arter ingår i familjen äkta
grodor, dessa är bildens vanlig groda, åkergroda, långbensgroda, ätlig
groda och gölgroda. De övriga grodarterna är lövgroda, lökgroda och
klockgroda. Här ligger de i mängder av nylagd grodrom.

13 IMG_4303

Äkta paddor eller paddor, är en annan familj inom stjärtlösa groddjur
med knappt 350 arter i världen. Familjen har världsvid utbredning
men saknades ursprungligen ibland annat Australien, dit den
sydamerikanska agapaddan dock har införts för att den skulle
bekämpa skadeinsekter men har nu blivit ett stort problem.

I den lilla dammen ligger arten vanlig groda i stora koncentrationer
där de i princip klättrar på varandra.

14 IMG_0110

Mitt på dammens norra sida finns enorma mängder av grodrom och
naturligtvis också grodor och här låter deras knarrande spelläte som
mest. Detta skiljer sig från åkergrodans skällande läte som liknas vid
avlägset skällande hundskall, ”woop woop ”.

En liten sak till om paddor, de kännetecknas av kort och kraftig kropp,
korta ben samt tjock, körtelrik och vårtig hud som är giftig. Längden
varierar från ett par centimeter till drygt 20 centimeter. I Sverige
förekommer bara tre arter paddor, grönfläckig padda, stinkpadda och
vanlig padda.

Det finns många historier om paddor, bland annat att de suger mjölk
från korna och har två levrar, vilket de troddes behöva för att inte dö
av sitt eget gift, paddlever användes därför länge som motgift. Paddor
har också i folktron dels förbundits med djävulen och med häxor, som
ansågs kunna förvandla sig till paddor, dels har de uppfattats som
former av de ”underjordiska”. Paddorna hörde till de djur man
”spottade för” vid möte. Förtrollade människor uppträder också i flera
sagor i paddgestalt.

15 IMG_4296

Efter parningen lägger grodorna tusentals ägg i stora klumpar och
vanlig groda är naturligtvis inget undantag. Äggen är små svarta kulor
omgivna av ett geléhölje och det dröjer upp till tre veckor innan man
ser yngel komma fram. Dessa lever av djur- och växtrester och efter
2-3 månader kan man se färdiga grodor som söker sig upp på land.

16 IMG_4297

Vanliga grodans äggklumpar flyter på vattenytan medan den nära
släktingen åkergrodans ägg sjunker och hamnar på botten. Här syns
tydligt att rommen flyter.

Ibland ser man ägg som ligger i långa strängar, likt snören kring
vattenväxter. Då är det paddans ägg man hittat.

Ägg som sitter ensamma på vattenväxter tillhör vattensalamandrarna.
Äggen läggs ett och ett på blad, som ofta viks samman om ägget. I
Sverige har vi två arter salamandrar, större och mindre
vattensalamander.

17 IMG_4287

Vanlig groda kan också vara vackert rödbrun som här men näst intill
svarta individer förekommer också.

18 IMG_4290

Det är mycket svårt att skilja vanlig groda från åkergroda, som också
är en brungroda, om man inte hör dess läten. Det enda säkra
kännetecknet är fotrotsknölen vid basen av den innersta tån på
bakfoten, som är högst 1/3 av tåns längd. Denna knöl är tydligt längre
hos åkergrodan.

19 IMG_4278

Under hela mitt besök vid Sörgårdsskolan och den lilla groddammen
underhölls jag av sjungande bergfinkar som låter som fjärran
vedkapar. Efter en stunds letande hittade jag ett exemplar i en stor
klibbal alldeles invid skolan.

20 IMG_4279

Bergfinken heter på latin ”Fringilla montifringilla”, och är en art i
fågelfamiljen finkar. Den är närmast släkt med bofinken, men
bergfinken har alltid en vit övergump.

21 IMG_4281

Sommartid har bergfinkshanen svart huvud och rostorange bröst, men
vintertid blir den liksom honan mindre kontrastrik och mer bofinkslik.

22 IMG_4280

Bergfinken häckar i Eurasiens tajgabälte och i Sverige är den allmän i
hela Norrland. Den flyttar i stora täta flockar över södra Sverige på
hösten. Under rika bokollonår kan den dessutom övervintra i mycket
stora flockar i Skånes bokskogar.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer