Kring Åkers kyrkby i mars

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Åkers kyrkby.

Kring Åkers kyrkby i mars

Kring Åkers kyrkby i mars, en naturkrönika i 10 bilder från en vacker
liten by med historiska anor några kilometer sydväst om Skillingaryd.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, i mitten av mars 2013.

 

Den envisa vintern håller i sig, morgontemperaturer som ligger under
femton minusgrader och dagstemperaturer som knappt kommer över
minus fem grader Celsius. Detta är den verklighet som skapas av de
två kraftfulla högtryck som parkerat över Skandinavien och västra
Ryssland.

Men visst är naturen vacker under den klarblå himmeln, dock händer
inget när det gäller den efterlängtade vårens ankomst. Bilden är tagen
sydväst om Skillingaryd, vid prästgården strax söder om Åkers
kyrkby.

Jag stannar bilen och lyssnar efter fågelsång och får strax höra den
lilla vackra ramsan från en citronfärgad gulsparv som sitter i ett träd
inte långt ifrån mig, ivrigt räknande till sju, ”entvåtrefyrafemsex-
sjuuuuuu”, den låter verkligen så men om den kan räkna låter jag vara
osagt.

Lyssna själva!

Gulsparvens sång

Gulsparven, ”Emberiza citrinella”, vilket betyder ”citrongul sparv”, är
ett perfekt namn på denna vackra fågel. Fågeln hade i slutet av
1800-talet en utbredning som kan jämföras med dess nuvarande
utbredning, men mycket har förändrats under det senaste dryga seklet.

Fram till 1950-talet var beståndet med gulsparvar i stort sett
oförändrat, men strax därefter inleddes en kraftig nedgång och på
1960-talet minskade arten kraftigt i södra och mellersta delarna av
landet som en följd av de kemiska bekämpningsmedel som då
användes. Bland annat betades utsädet för att skydda detta mot
mögelangrepp men eftersom just säd var en viktig födoresurs för
gulsparven ledde detta bland annat till att stora mängder gulsparvar
dog.

I vissa områden i södra Sverige försvann upp till 95 % av
gulsparvsbeståndet, medan det i norra Sverige endast kunde skönjas
en marginell minskning. År 1966, då bekämpningsmedlet
metylkvicksilver förbjöds inom jordbruket, återhämtade sig
gulsparven snabbt och idag beräknas beståndet till mellan 750 000 till
1 750 000 par.

Trots sin skönhet har gulsparven blivit föremål för mycket ovilja i
många länder och i Skottland säger man att han har fans blod i sina
ådror. Han kallas också för djävulens fågel, som varje morgon i maj
får tre droppar blod från självaste hin håle, därför river man ner hans
bo så fort tillfälle ges. Över hela Skåne och delar av Småland och
Halland har man trott att om en gulsparv flyger över taknocken just då
man stiger upp, och innan man fått lägga sängdynan till rätta efter sig,
får man gulsot. För att få bot får man äta en stekt gulsparv eller också
koka ett hönsägg i den sjukes urin och sätta upp ägget på taket att ätas
av fåglarna. I trakterna runt Lund ansågs det dock lika illa att döda en
gulsparv som att skjuta en stork. Enligt folktron var gulsparven den
första fågeln som förkunnade vårens ankomst och i Danmark hette det,
att när gulsparven kom var det tid att så kornet. Gulsparven är för
övrigt Närkes landskapsfågel.

En ormvråk, ”Buteo buteo”, kom inseglande från skogen i bakgrunden
och kretsade en stund över mitt huvud och lite vårkänsla kom genast
insmygande, trots den iskalla nordostvinden.

Namnet ormvråk används första gången år 1786 men är säkert mycket
äldre, redan år 1611 nämns ormvråken i formen ormkråka. Förledet
”Orm-” syftar på artens överdrivna rykte som ormjägare medan
efterledet ”-vråk” kommer av det germanska ordet ”wrekan” som
betyder förfölja.

Plötsligt får jag syn på en asp som är alldeles beklädd med den vackra
lunglaven, ”Lobaria pulmonaria”, som länge var det givna
skolboksexemplet på en lav, eftersom den var stor, välkänd och i äldre
tid flitigt använd som läkemedel mot lungsjukdomar.

Numera har lunglaven gått starkt tillbaka i större delen av Västeuropa
och i Sverige är den nu egentligen bara vanlig i äldre skogar med sälg-
och aspinslag längs fjällkedjan. Lokalt kan man också hitta den i äldre
ädellövsbestånd i södra och västra delarna av landet. Den är rödlistad
som ”Nära hotad” eller ”NT”.

Lunglaven och den nära släktingen skrovellaven, ”Lobaria
scrobiculata”, används därför flitigt som signalarter i skogslandskapet,
det vill säga, de indikerar skyddsvärda biotoper med viktig biologisk
mångfald.

Lunglavarna tillhör en större grupp lavar där lavsvamparna helt eller
delvis bildar symbios med cyanobakterier, förr ”blågröna alger”.
Cyanobakterierna hos dessa så kallade ”cyanolavar” kräver dels vatten
i flytande form för att kunna fotosyntetisera, vilket gör att de är
känsliga för uttorkning, dels leder deras kvävefixerande förmåga till
att lavarna blir känsliga för ökad kvävedeposition från luften.

Denna grupp av lavar omfattar också till exempel njurlavarna, släktet
”Nephroma”, och filtlavarna, släktet ”Peltigera”.

Hos lunglavarna, däribland bildens lunglav, har flera arter ”sina”
cyanobakterierna i särskilda samlingar, så kallade cephalodier, som
hos bildens lunglav sitter inne i bålen men som hos till exempel den
sällsynta jättelaven, ”Lobaria amplissima”, sitter utanpå bålen och ser
ut som busklikt förgrenade svarta tofsar.

Lunglaven är oftast steril, som på bilden, men under gynnsamma
förhållanden påträffas röda till rödbruna apothecier, det vill säga,
fruktkroppar. Ibland förekommer svarta, skivlika apothecier men detta
är svampen lunglavsknapp, ”Plectocarpon lichenum”, som är en
parasitsvamp som växer bara på arten lunglav.

I äldre tider användes lunglaven flitigt som läkemedel mot
lungsjukdomar, allt enligt signaturläran då laven liknade lungvävnad.

Bilden visar lavarten krusig filtlav, ”Peltigera rufescens, som har ett
mörkt, brunaktigt ådernät på undersidan samt bitvis en pruinös
ovansida, som ni kan se upp till vänster på laven som en vitaktig
beläggning.

Pruina är en mjölaktig, vitaktig beläggning på ytan av bålen eller
apothecierna, fruktkropparna. Detta fenomen kallas för att ha en
pruinös ovansida, se ovan.

Att plocka hasselnötter ingår inte i allemansrätten, så om man vill
plocka nötter måste man först ha markägarens tillstånd. Redan på
medeltiden var det förbjudet att plundra hasselskogar, men Hildebrand
skriver i Sveriges medeltid år 1879 att ”man hade dock så pass mycket
undseende med den begärelse, som anblicken af nötklasarne måste
väcka, att det, enligt Östgöta- och Skånelagarne var vandraren
medgifvet att plocka så mycket, att han dermed kunde fylla hatten
ända upp till hattbandet eller vanten ända upp till öppningen för
tummen”.

Bilden visar hanhängen av hassel, ”Corylus avellana”, och dessa sitter
i långa, gula hängen som utbildas redan under sommaren för att
följande vår finnas färdiga att slå ut och sprida sitt pollen. Detta har
som synes ännu ej hänt åtminstone inte här.

Honblommorna är vindpollinerade och är vid blomningen inneslutna i
knopparna och bara de vackert röda, trådlika märkena sticker ut.
Dessa röda, trådlika märken ser man dock ännu inte.

Artnamnet avellana betyder från Avella i Italien och det svenska
namnet hassel, hasl, nämns redan i Upplandslagen år 1295. Namnet
ingår också i medeltida ortsnamn som Hæslaby, nuvarande Hässelby.

”Hasselnötter man ser på buskarne börjar att mogna,
nota bene, man ser om det finns några kvar ifrån sommarn;
ekorren äter dem jämt, och pojkar äta dem gröna.”

Ur ”Så blir det kuttrarnes tid” ur ”Trefaldighetsnatten” av August Strindberg
”Ordalek och småkonst”, år 1902.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer