Kronoparken Götaström

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg tittat närmare på kronoparken Götaström.

Kronoparken Götaström

Kronoparken Götaström, en natur- och kulturkrönika i 3 bilder från
starten av ”Långa syna”, gamla E4:an på norr i Skillingaryd, där de
fina gamla stenstolparna från Götaströms kronopark står, i folkmun
”Léet”.

 

1 IMG_2100 Léet Kronoparken Gotastrom

Låt mig få visa Er några spännande, intressanta och gamla notiser till
mina relativt nytagna bilder på de mäktiga stenstolpar som en gång
markerade ingången och gränsen till kronoparken Götaström, norr om
Skillingaryd.

”Tidningen Kalmar N: o 46 måndagen den 23 mars 1896

Kongliga propositioner 1896-03-23

Före de gemensamma voteringarnes början öfverlemnades till
Riksdagen följande kongliga propositioner:

2: o) om upplåtelse till skjutfält af en del af kronoparken Götaström i
Jönköpings län.”

2 IMG_2095 Gotastrom

”Den 19 maj 1896 utfärdas ett kungligt brev att delar av kronoparken
Götaström – som inköpts samma år – ska upplåtas åt Smålands
artilleriregemente. Det område som upplåts är den nuvarande plana
ljungheden från General Sparres väg och upp till Kyrkberget. Dessa
arealer anses för små för ett artilleriskjutfält varför Bohult södra,
nämndemansbostaden och norra Bohult, delar av Boglös med mera
köps 1897-98.”

”Det är öster om det befintliga I 12-lägret i Skillingaryd som mark
med skog inköps – allt för 150 000 kronor. Området är redan i stort
sett skövlat av de tidigare ägarna till det nu nedlagda Götaströms
Bruk.”

3 IMG_2093 Gotastrom

Nordisk familjebok 1909

”Götaström, kronopark i Tofteryds och Byarums socknar, Östbo
härad, Jönköpings revir och län, inköpt från Götaströms bruk jämlikt
K. M:ts beslut 14 juli 1893 för 51 530 kr. Områdets namn fastslogs
genom Kammarkollegii beslut 18 juni 1896. Genom k. bref 29 maj
1896 ha 365 har upplåtits till landtförsvaret för skjutfält (begagnas af
Smålands artilleriregemente). Återstående areal 728 har.”

Min kommentar, Kunglig Majestät, vanligen förkortat Kungl. Maj:t
eller K. M:t, eller Konungen i Statsrådet var i Sverige under 1809 års
regeringsform, mellan åren 1809–1974, benämningen på det
statsorgan som idag motsvaras av regeringen och som fattade beslut i
Konungens namn.

Läs mer om:
2 kommentarer
  1. Rj skriver:

    Dessa stenar skulle passa vid infarten
    till Götaströms golfbana

  2. Admira skriver:

    Visste inte att de stenarna har en stor historisk betydelse. Dan tack för upplysning.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer