Kung Karls spira

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på Kung Karls Spira.

Kung Karls spira

Kung Karls spira, en naturkrönika i 9 bilder från Brunnsekärret, och
samtidigt en resa i tiden för en nordlig skönhets skull.
Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd i juli månads sista dagar 2010.

Naturreservatet Brunnsekärret, mellan Vrigstad och Sävsjö, är en så
kallad översilningsmark, det vill säga ett sluttande markområde där
grundvattnet tränger upp till ytan. Översilningsmarker har en mycket
frodig växtlighet och därför har Brunnsekärret tidigare använts för
slåtter. Detta bidrog till att området hölls öppet och att Kung Karls spira
kunde leva kvar.

I början av 1960-talet grävdes diken i delar av området och detta gjorde
att björken kunde breda ut sig. Igenväxningen och de förändrade
vattenförhållandena gjorde att Kung Karls spira minskade i antal. Efter att
Brunnsekärret blev naturreservat har några diken fyllts igen och
växtligheten hålls regelbundet efter genom bete och slåtter. Det har gjort
att Kung Karls spira åter har ökat i antal. Andra växter som finns i
reservatet är smörbollar, brudborste, korallrot, Jungfru Marie Nycklar,
kärrvial och myskgräs samt en mängd olika starrarter, bland annat
hartmansstarr.

Nu är det några år sedan vi var här senast och inte heller då fann vi några
Kung Karls spiror vilket betyder att jag fick skanna av några av mina
gamla diabilder från den 15 augusti 1998, vilket får förklara ordvalet i
ingressen. När jag hittade diabilderna från augusti 1998 så tänkte jag
spontant, ”Är der verkligen så länge sedan, vart tog dessa 12 år vägen?”.

Den gamla naturreservatsskylten såg ut såhär i augusti 1998 och är, som
sagt, en skannad diabild från en tid som flytt.

Sävsjö kommuns miljöpris för året 2008 tilldelades för övrigt Stig och
Irene Karlsson för deras arbete med slåtter respektive betesdrift i
Brunnsekärret som bidragit till att miljömålen
”Ett rikare odlingslandskap” och ”Ett rikt växt- och djurliv” uppfyllts
samt att naturreservatet har kunnat bevaras i sin nuvarande form.

Här ser vi en vacker vy över Brunnsekärret från väster mot öster tagen i
slutet av juli 2010. Syftet med naturreservatet Brunnsekärret är att
bevara den biologiska mångfalden som är knuten till ett hävdat
medelrikkärr och att bevara och skapa gynnsamma förutsättningar för
Kung Karls spira samt att bevara de listade habitaten enligt EU:s art- och
habitatdirektiv i gynnsamt tillstånd.

Brunnsekärret hävdades som ängsmarker fram till år 1930. Kärret var då
helt öppet och Kung Karls spira förekom redan då. Spiran sätter frö i
augusti och är känslig för tidig slåtter, andra faktorer som kan missgynna
är viltbete, igenväxning och ändring i vattentillgång. Åren 1978-1979
gjorde Naturskyddsförening i Sävsjö en noggrann inventering av kärret.
Då hittades bland annat ängsstarr, myskgräs, tagelstarr, brudborste,
hirsstarr, darrgräs, slåtterblomma, smörbollar och ängsvädd. Uppgifter
finns också att det förekommit korallrot och ängsnycklar i kärret.

Återigen möter jag ett gäng med landskapsvårdare som stillsamt följer
mig genom kärret och håller mig sällskap. Tack vare dem så skapas dessa
fantastiska ”mulens marker”.

Nu kommer vi till de 12 år gamla scannade diabilderna på Kung Karls
spira, en blomma som jag haft sådan otur med under mina tidigare besök
vid Brunnsekärret.

Kung Karls spira, ”Pedicularis sceptrum-carolinum”, är en art i familjen
snyltrotsväxter och blommar i juli-augusti, men på sina sydligaste
växtplatser går den inte i blom varje år. Detta kanske stämmer vid
naturreservatet Brunnsekärret i år, 2010, då jag, som sagt, vid mitt
besök tisdagen den 27 juli inte fann en enda blomstängel. (Scannad äldre
diabild från 980815)

Brunnsekärret, mellan Vrigstad och Sävsjö, är för övrigt den sydligaste
lokalen för Kung Karls spira i Sverige. Dess stora blommor sitter i toppen
av stängeln och kronan blir omkring tre centimeter lång, är tvåläppig
samt blekgul med röd, sluten mynning. Frukten är en nästan rund kapsel.
(Scannad äldre diabild från 980815)

Kung Karls spira hör hemma i fjällvärlden, men har utpostlokaler långt
söderut i både Svealand och Götaland, där den dock börjar bli alltmer
sällsynt. Arten växer på våta ängar, i kärr, vid stränder och på
skogsmyrar, norrut även i fuktiga vägkanter. Den första fynduppgiften
publicerades redan på 1600-talet. (Scannad äldre diabild från 980815)

Kung Karls spira är fridlyst i Sverige och är Västerbottens
landskapsblomma.

Artnamnet ”sceptrum-carolinum” kommer av latinets ”sceptrum” för
spira, stav och ”Carolus” för Karl. Arten hittades år 1695 av Olof
Rudbeck d. y under dennes lappländska resa, mot slutet av kung Karl den
elftes regeringstid. Rudbecks bok ”Nora Samolad sive Lapponia illustrata”
publicerades dock inte förrän år 1701 och då var Karl XI död och hans
son Karl XII hade blivit kung. Rudbeck som ursprungligen hade haft för
avsikt att hedra Karl den elfte dedicerade därför växten till ”Carl XII och
de bragdstore Carlars minne”.

”Hvars blomma lik en hielm so gul som gullet lyser
Med blek och blodig mun samt blod-bestenkte blad…”

Ur ”Nora Samolad sive Lapponica illustrata” av Olof Rudbeck d. y. år
1701. (Scannad äldre diabild från 980815)

Spiror är ett-, två- eller fleråriga, kala eller håriga, halvparasitiska örter.
Stjälken är upprätt, bladen vanligen strödda eller parflikiga. Blommorna
sitter i toppställda ax eller klasar och fodret är ibland tydligt tvåläppigt,
med fem foderflikar. Kronan är röd, gul eller sällan vit, ibland tvåfärgad,
med hjälmformad överläpp och treflikig underläpp. Ståndarna är fyra,
stiftet ett och frukten är en kapsel. Fröna är spolformade eller sällan
vingade, ibland med oljerikt, köttigt bihang, så kallat elaiosom.
Kromosomtalet för Kung Karls spira är 2n=32, dvs. den har 32
kromosomer medan övriga spiror är 2n=16, dvs. de har 16 kromosomer.
Vi människor har 2n=46 vilket betyder att vi har 46 kromosomer
fördelade på 23 par.

Släktnamnet ”Pedicularis” kommer av latinets ”pediculus” för lus, vilket
syftar på att flera av arterna förr användes som medel mot just löss.
Släktet har omkring 350 arter i världen, varav sju förekommer i Sverige.
De svenska arterna är Kung Karls spira, granspira, kärrspira, brandspira,
fjällspira, gullspira och lappspira. (Scannad äldre diabild från 980815)

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:17 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Firade 40 år sedan skolan slutade

07:03 | 59:orna i Skillingaryd har haft sin tredje skolträff och ett 30-tal av eleverna var på plats.

Brobygget över Hjortsjön inleds…

00:52 | Om man ska tro en skylt som en av våra läsare skickat är det dags att bygga bron över… Läs mer

Lisbeth utsågs till årets Vaggerydsprofil

22:51 | Lisbeth Carlsson utsågs till årets Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

TV: Linda – dragplåster på Waggerydsdagen

19:30 | Schlagersångerksan Linda Bengtzing var det stora dragplåstret vid Waggerydsdagen i dag. En tusenhövdad publik hade samlats Framme för… Läs mer

Många nyheter i helgen

11:51 | Den här helgen kommer vi bland annat att berätta om skolträff för 59:or, hundträff, miniatyrhästar, Waggerydsdagen plus berätta… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:38 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda strax väster om Värnamo. Förundersökning om mord eller dråp är… Läs mer

Välkommen EVI Industries

06:03 | I dag får vi säga välkommen till vårt sjunde industriföretag som fast annonsör i vår tidning. Det är… Läs mer

Räddningstjänsten på utryckning

19:07 | Räddningstjänsten i Skillingaryd är på väg till Hotell Småland i Klevshult för ett automatiskt brandlarm. Dessbättre var det… Läs mer

40 år sedan första Waggerydsdagen

17:13 | I bland händer det att goda ideér kläcks i nödens stund. Som Waggerydsdagen som i år fyller 40… Läs mer

Fortfarande många viltolyckor i länet

16:13 | Under  veckorna 31–34 inträffade det i Jönköpings län  cirka 210 viltolyckor där eftersöksjägare från Nationella Viltolycksrådet, NVR, fått… Läs mer

Många kom till opinionsmöte

15:23 | Så mycket nytt framkom inte vid opinionsmötet i Klevshult. Men uppslutningen visar  att landsbygdsupproret för att rädda landsbygdsskolorna… Läs mer

(C)-motstånd mot Fåglabäcksatsning

13:25 | Tanken på en kommunal satsning på att uppföra sju småhus på Fåglabäcksområdet för att få fart på byggandet… Läs mer

Miljö- och bygg beviljade bygglov

12:47 | Vid augustisammanträdet har miljö- och byggnämnden tagit beslut i ett antal byggärenden.

Bedrägeriförsök i miljonklassen

09:27 | Köparen av ett företag i Vaggeryds kommun är anmäld för försök till grovt bedrägeri i miljonklassen.

Kyrkligt bidrag till Tofteryds kyrka

09:18 | Som vi tidigare berättat kommer Tofteryds kyrka att få ett nytt värmesystem. Nu är det klart att Skillingaryds… Läs mer

Det händer i helgen

09:15 | Den här helgen är det en rad aktiviteter som Waggerydsdagen, internationell fest, utställning av miniatyrhästar och allsång. Kika… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.

Lena Landin vann med sina lommar

20:00 | Skillingaryds Fotoklubb har i kväll presenterat årets tredje tävling i färgdia.

Fem lediga tjänster hos IKV Tools

18:33 | IKV Tools i Forsheda har inte mindre än fem lediga tjänster. Läs mer på vår jobbsida.