Lagan upp till Fågelforsdammen i Skillingaryd

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Fågelforsdammen.

Lagan upp till Fågelforsdammen i
Skillingaryd

Lagan upp till Fågelforsdammen i Skillingaryd, en natur- och
kulturkrönika i 20 bilder om den biologiskt rika och kulturhistoriskt
viktiga Fågelforsdammen.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i november månads första
vecka 2014. Bilderna är klickbara.

 

1 IMG_1781

Det är verkligen roligt att se att de gamla militära anläggningarna
underhålls, byggnaderna på bilden ligger på norra delen av Östra
lägret, alldeles öster om den gamla Smedjan och strax sydost om
Gamla sjukhuset.

2 IMG_1782

Gamla trähus förfaller fort om de inte underhålls, lite nya bräder och
lite ny färg gör underverk. Byggnaden på bilden ligger på norra
delen av Östra lägret, alldeles öster om den gamla Smedjan och strax
sydost om Gamla sjukhuset.

3 IMG_1786 Vecktrattskivling Clitocybe costata Infundibulicybe costata

Bilden visar troligtvis en svampart som heter vecktrattskivling,
”Infundibulicybe costata”, förr ”Clitocybe costata”. De växte alldeles
bredvid ån Lagan i en mindre grupp om 12 exemplar.

4 IMG_1784  Vecktrattskivling Clitocybe costata Infundibulicybe costata

Ännu en bild på den troliga svamparten vecktrattskivling,
”Infundibulicybe costata”, förr ”Clitocybe costata”. Här ser man
undersidan med de nedlöpande skivorna.

5 IMG_1791 Stor kragskivling Stropharia hornemannii

Stor kragskivling, ”Stropharia hornemannii”, uppges som ätlig i en
del svampböcker, men generellt sällan rekommenderad eller plockad
som matsvamp.

6 IMG_1793 Filtlav

Filtlavar, på latin ”Peltigera”, är ett släkte lavar med bladlik, mer
eller mindre utbredd bål som har breda, runda lober och åsar eller
ådror på undersidan, där det också finns små rotlika bildningar,
rhiziner.

Fruktkropparna sitter på ovansidan och i spetsen av loberna och ser
här som bruna upprättstående utskott.

I bålen ingår en grönalg eller en cyanobakterie, ibland båda, som
exempelvis hos den friskt gröna torsklaven.

Släktet filtlavar som är artrikt och förekommer över en stor del av
jorden, omfattar i Sverige cirka 20 arter, däribland bildens filtlav,
”Peltigera canina”.

Övriga arter i släktet är bland annat styverlav, torsklav, trevarlav och
åderlav.

Bildens art filtlav har vidsträckt utbredning och är allmän i hela
Sverige. Den är storvuxen, och dess bål kan bli flera decimeter i
diameter med upptill 5 centimeter breda lober.

Bålens ovansida är grå till brun och filthårig, medan undersidan är
ljus med tydliga ådror. Arten växer på marken, särskilt i skuggiga
lägen. Filtlav har använts inom folkmedicinen mot rabies.

7 IMG_1796

Den gamla trappan som löper parallellt med det likaledes gamla
öppna vattenfallet vid Fågelfors kraftstation har äntligen fått en
ansiktlyftning och är nu åter synlig. Tack KG!

8 IMG_1804

Ny ägare till Lagan Fågelfors kraftverk. Anläggningen ägs av
Assman Ätran Kraft AB. Vid fel ring 070-951 90 31, så säger i alla
fall informationsskylten.

9 IMG_1801 Kantöra, _Pseudochaete tabacina_

Kantöra, ”Pseudochaete tabacina”, eller ”Hymenochaete tabacina”,
växer här på en mindre sälg och är en vanlig svamp på olika
lövträdsgrenar och kan se rätt olika ut beroende på hur och var den
växter.

Arten växer i långa rader eller tätt taktegellagd på grenar eller tunna
stammar av främst lövträd och är ofta mycket vacker.

10 IMG_1798 Vedticka Phellinus viticola_ Sälglåga

Sälgtickan, ”Phellinus conchatus”, växer naturligtvis på en sälg, ”Salix
caprea”, som här uppe vid Fågelforsdammen i Skillingaryd.

Under våren vaknar humledrottningen och behöver föda så hon flyger
runt och letar efter något att äta, men våren har inte kommit igång och
blommorna har inte vaknat ännu.

Plötsligt ser hon ett blommande träd, en sälg, vilket gör att hon klarar
livhanken genom att förse sig av sälgens nektar och pollen. Sälgen är
med andra ord en nyckelart.

Sälgen är dessutom oerhört viktig för att vi ska få frukt och bär på hösten.
Många av de insekter som vi känner som pollinatörer, det vill säga, bin,
humlor och fjärilar har sälgpollen och nektar som första mål mat när
de vaknar ur vinterdvalan.

Flera av dem är helt anpassade till sälgen och dör om de inte hittar
en blommande sälg på våren. Därmed är sälgen också viktig för oss,
eftersom vi är beroende av pollinatörer för att få bra skördar. Det här
är en så kallad ekosystemtjänst sälgen bjuder oss på vilket är något
som biodlarna har vetat länge.

Sälgen trivs bäst i ängsmarker, hagar och skogsbryn i soliga lägen
men den minskar i Sverige i takt med att landskapet blir allt mer
specialiserat för jord- eller skogsbruk.

Detta är ett problem för den biologiska mångfalden, för det är inte
bara pollinatörerna som uppskattar sälgen. Den kan därför kallas
för nyckelart, med andra ord en art som många andra arter är
beroende av.

Många insekter lägger sina ägg i sälgveden och larverna blir sedan
mat åt olika arter fåglar, till exempel hackspettar. Många vedsvampar,
såsom bildens sälgticka, och lavar lever bara på sälgar, dofttickan är ett
annat exempel på en svampart. Denna ticka luktar för övrigt anis.

Den stora gröna lunglaven föredrar också sälg som bostad men även
flyttfåglarna som kommer hit efter en ansträngande flygning på
hundratals mil tackar när de hittar en sälg att dricka nektar från.

Ställ dig under en sälg en solig vårdag och njut av surret från alla insekter
som tar sig ett skrovmål och gör vad du kan för att gynna sälgarna i
området där du bor.

11 IMG_1815

En ”skalad” granhögstubbe vid kraftstationen intill
Fågelforsdammen innehåller en lite ovanligt vuxen klibbticka,
”Fomitopsis pinicola”.

12 IMG_1811 Klibbticka

Den något märkligt vuxna klibbtickan på bilden tillhör arten
vedsvampar och hittas oftast på rötskadade träd, till exempel stubbar
och lågor men ibland angriper den även levande träd.

Dessa svampar kan växa i många år och varje år byggs en ny årsring
på och genom att räkna ringarna på samma sätt som årsringarna i ett
träd, kan man göra en grov uppskattning hur gammal tickan är. Detta
är dock svårt på denna märkliga fruktkropp men om jag ändå ska
försöka är denna klibbticka cirka 6 år gammal.

Klibbtickan hör till familjen ”Polyporaceae”, och är en av de mest
aggressiva arterna eftersom den attackerar cellulosan i trädet. Träet
övergår då till en vedaktig massa i olika nyanser av brunt som mer
eller mindre lätt kan smulas mellan fingrarna.

Arten kan bli upp till 40 centimete bred och 25 centimeter tjock samt
är hård och seg och är inte någon matsvamp.

Klibbtickan är tillsammans med andra vedsvampar viktig för att
bryta ned död ved vilket gör att man här kan finna många olika
sorters insekter, lavar och ibland även hackspettar, den större
hackspetten satt för övrigt i en frisk tall bara 20 meter bort i sin
hackspettsmedja fem meter upp i kronan.

13 IMG_1816 Tegelröd slöjskivling Hypholoma lateritium

Tegelröd slöjskivling, ”Hypholoma lateritium”, är en vacker men
svagt giftig svamp som man bara ska njuta med ögonen.

Apropå artnamnet ”lateritium” så är laterit, även kallad järnsten, en
jordart som kan vara röd, brun eller gul. Dessa jordar är rika på järn-
och aluminiumoxider och andra beståndsdelar är ofta kvarts och
kaolinit. Jorden innehåller endast låga halter av grundämnet kisel.
Laterit bildas främst i tropiska eller andra varma områden genom
vittring av andra jordlager och berg.

I fuktigt tillstånd är laterit plastisk men hårdnar under luftens och
solstrålningens inverkan och kan därför brukas som
byggnadsmaterial.

14 IMG_1819 Tegelröd slöjskivling Hypholoma lateritium

Tegelröd slöjskivling, ”Hypholoma lateritium”, är som sagt svagt
giftig och bitter i smaken. Ta gärna en liten tugga på ett färskt
exemplar och smaka, men glöm inte att sedan spotta ut smakprovet.

15 IMG_1820 Raggskinn Stereum hirsutum

På denna uppbrutna granstubbe alldeles norr om det gamla och
smala Gamla sjukhuset i Östra lägret växer mängder med raggskinn,
”Stereum hirsutum”, som på håll ser ut som guldklimpar i kontrast
mot den mörka granbarken.

16 IMG_1822 Raggskinn Stereum hirsutum

Bilden visar den vackra svamparten raggskinn som först beskrevs av
Carl Ludwig von Willdenow, och fick sitt nu gällande namn av
Christiaan Hendrik Persoon år 1800.

Raggskinn ingår i släktet ”Stereum” där man bland annat också hittar
arter som styvskinn och sammetsskinn, allt ingår i familjen
”Stereaceae”.

Carl Ludwig Willdenow, född den 22 augusti år 1765 i Berlin, död
där den 10 juli år 1812. Han var en tysk botaniker och apotekare.

Christiaan Hendrik Persoon, född den 1 februari år 1761 i
Kapstaden, död den 16 november år 1836 i Paris. Han var en
nederländsk botaniker.

På återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer