Lagan upp till Fågelforsdammen i Skillingaryd

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Fågelforsdammen.

Lagan upp till Fågelforsdammen i
Skillingaryd

Lagan upp till Fågelforsdammen i Skillingaryd, en natur- och
kulturkrönika i 20 bilder om den biologiskt rika och kulturhistoriskt
viktiga Fågelforsdammen.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i november månads första
vecka 2014. Bilderna är klickbara.

 

1 IMG_1781

Det är verkligen roligt att se att de gamla militära anläggningarna
underhålls, byggnaderna på bilden ligger på norra delen av Östra
lägret, alldeles öster om den gamla Smedjan och strax sydost om
Gamla sjukhuset.

2 IMG_1782

Gamla trähus förfaller fort om de inte underhålls, lite nya bräder och
lite ny färg gör underverk. Byggnaden på bilden ligger på norra
delen av Östra lägret, alldeles öster om den gamla Smedjan och strax
sydost om Gamla sjukhuset.

3 IMG_1786 Vecktrattskivling Clitocybe costata Infundibulicybe costata

Bilden visar troligtvis en svampart som heter vecktrattskivling,
”Infundibulicybe costata”, förr ”Clitocybe costata”. De växte alldeles
bredvid ån Lagan i en mindre grupp om 12 exemplar.

4 IMG_1784  Vecktrattskivling Clitocybe costata Infundibulicybe costata

Ännu en bild på den troliga svamparten vecktrattskivling,
”Infundibulicybe costata”, förr ”Clitocybe costata”. Här ser man
undersidan med de nedlöpande skivorna.

5 IMG_1791 Stor kragskivling Stropharia hornemannii

Stor kragskivling, ”Stropharia hornemannii”, uppges som ätlig i en
del svampböcker, men generellt sällan rekommenderad eller plockad
som matsvamp.

6 IMG_1793 Filtlav

Filtlavar, på latin ”Peltigera”, är ett släkte lavar med bladlik, mer
eller mindre utbredd bål som har breda, runda lober och åsar eller
ådror på undersidan, där det också finns små rotlika bildningar,
rhiziner.

Fruktkropparna sitter på ovansidan och i spetsen av loberna och ser
här som bruna upprättstående utskott.

I bålen ingår en grönalg eller en cyanobakterie, ibland båda, som
exempelvis hos den friskt gröna torsklaven.

Släktet filtlavar som är artrikt och förekommer över en stor del av
jorden, omfattar i Sverige cirka 20 arter, däribland bildens filtlav,
”Peltigera canina”.

Övriga arter i släktet är bland annat styverlav, torsklav, trevarlav och
åderlav.

Bildens art filtlav har vidsträckt utbredning och är allmän i hela
Sverige. Den är storvuxen, och dess bål kan bli flera decimeter i
diameter med upptill 5 centimeter breda lober.

Bålens ovansida är grå till brun och filthårig, medan undersidan är
ljus med tydliga ådror. Arten växer på marken, särskilt i skuggiga
lägen. Filtlav har använts inom folkmedicinen mot rabies.

7 IMG_1796

Den gamla trappan som löper parallellt med det likaledes gamla
öppna vattenfallet vid Fågelfors kraftstation har äntligen fått en
ansiktlyftning och är nu åter synlig. Tack KG!

8 IMG_1804

Ny ägare till Lagan Fågelfors kraftverk. Anläggningen ägs av
Assman Ätran Kraft AB. Vid fel ring 070-951 90 31, så säger i alla
fall informationsskylten.

9 IMG_1801 Kantöra, _Pseudochaete tabacina_

Kantöra, ”Pseudochaete tabacina”, eller ”Hymenochaete tabacina”,
växer här på en mindre sälg och är en vanlig svamp på olika
lövträdsgrenar och kan se rätt olika ut beroende på hur och var den
växter.

Arten växer i långa rader eller tätt taktegellagd på grenar eller tunna
stammar av främst lövträd och är ofta mycket vacker.

10 IMG_1798 Vedticka Phellinus viticola_ Sälglåga

Sälgtickan, ”Phellinus conchatus”, växer naturligtvis på en sälg, ”Salix
caprea”, som här uppe vid Fågelforsdammen i Skillingaryd.

Under våren vaknar humledrottningen och behöver föda så hon flyger
runt och letar efter något att äta, men våren har inte kommit igång och
blommorna har inte vaknat ännu.

Plötsligt ser hon ett blommande träd, en sälg, vilket gör att hon klarar
livhanken genom att förse sig av sälgens nektar och pollen. Sälgen är
med andra ord en nyckelart.

Sälgen är dessutom oerhört viktig för att vi ska få frukt och bär på hösten.
Många av de insekter som vi känner som pollinatörer, det vill säga, bin,
humlor och fjärilar har sälgpollen och nektar som första mål mat när
de vaknar ur vinterdvalan.

Flera av dem är helt anpassade till sälgen och dör om de inte hittar
en blommande sälg på våren. Därmed är sälgen också viktig för oss,
eftersom vi är beroende av pollinatörer för att få bra skördar. Det här
är en så kallad ekosystemtjänst sälgen bjuder oss på vilket är något
som biodlarna har vetat länge.

Sälgen trivs bäst i ängsmarker, hagar och skogsbryn i soliga lägen
men den minskar i Sverige i takt med att landskapet blir allt mer
specialiserat för jord- eller skogsbruk.

Detta är ett problem för den biologiska mångfalden, för det är inte
bara pollinatörerna som uppskattar sälgen. Den kan därför kallas
för nyckelart, med andra ord en art som många andra arter är
beroende av.

Många insekter lägger sina ägg i sälgveden och larverna blir sedan
mat åt olika arter fåglar, till exempel hackspettar. Många vedsvampar,
såsom bildens sälgticka, och lavar lever bara på sälgar, dofttickan är ett
annat exempel på en svampart. Denna ticka luktar för övrigt anis.

Den stora gröna lunglaven föredrar också sälg som bostad men även
flyttfåglarna som kommer hit efter en ansträngande flygning på
hundratals mil tackar när de hittar en sälg att dricka nektar från.

Ställ dig under en sälg en solig vårdag och njut av surret från alla insekter
som tar sig ett skrovmål och gör vad du kan för att gynna sälgarna i
området där du bor.

11 IMG_1815

En ”skalad” granhögstubbe vid kraftstationen intill
Fågelforsdammen innehåller en lite ovanligt vuxen klibbticka,
”Fomitopsis pinicola”.

12 IMG_1811 Klibbticka

Den något märkligt vuxna klibbtickan på bilden tillhör arten
vedsvampar och hittas oftast på rötskadade träd, till exempel stubbar
och lågor men ibland angriper den även levande träd.

Dessa svampar kan växa i många år och varje år byggs en ny årsring
på och genom att räkna ringarna på samma sätt som årsringarna i ett
träd, kan man göra en grov uppskattning hur gammal tickan är. Detta
är dock svårt på denna märkliga fruktkropp men om jag ändå ska
försöka är denna klibbticka cirka 6 år gammal.

Klibbtickan hör till familjen ”Polyporaceae”, och är en av de mest
aggressiva arterna eftersom den attackerar cellulosan i trädet. Träet
övergår då till en vedaktig massa i olika nyanser av brunt som mer
eller mindre lätt kan smulas mellan fingrarna.

Arten kan bli upp till 40 centimete bred och 25 centimeter tjock samt
är hård och seg och är inte någon matsvamp.

Klibbtickan är tillsammans med andra vedsvampar viktig för att
bryta ned död ved vilket gör att man här kan finna många olika
sorters insekter, lavar och ibland även hackspettar, den större
hackspetten satt för övrigt i en frisk tall bara 20 meter bort i sin
hackspettsmedja fem meter upp i kronan.

13 IMG_1816 Tegelröd slöjskivling Hypholoma lateritium

Tegelröd slöjskivling, ”Hypholoma lateritium”, är en vacker men
svagt giftig svamp som man bara ska njuta med ögonen.

Apropå artnamnet ”lateritium” så är laterit, även kallad järnsten, en
jordart som kan vara röd, brun eller gul. Dessa jordar är rika på järn-
och aluminiumoxider och andra beståndsdelar är ofta kvarts och
kaolinit. Jorden innehåller endast låga halter av grundämnet kisel.
Laterit bildas främst i tropiska eller andra varma områden genom
vittring av andra jordlager och berg.

I fuktigt tillstånd är laterit plastisk men hårdnar under luftens och
solstrålningens inverkan och kan därför brukas som
byggnadsmaterial.

14 IMG_1819 Tegelröd slöjskivling Hypholoma lateritium

Tegelröd slöjskivling, ”Hypholoma lateritium”, är som sagt svagt
giftig och bitter i smaken. Ta gärna en liten tugga på ett färskt
exemplar och smaka, men glöm inte att sedan spotta ut smakprovet.

15 IMG_1820 Raggskinn Stereum hirsutum

På denna uppbrutna granstubbe alldeles norr om det gamla och
smala Gamla sjukhuset i Östra lägret växer mängder med raggskinn,
”Stereum hirsutum”, som på håll ser ut som guldklimpar i kontrast
mot den mörka granbarken.

16 IMG_1822 Raggskinn Stereum hirsutum

Bilden visar den vackra svamparten raggskinn som först beskrevs av
Carl Ludwig von Willdenow, och fick sitt nu gällande namn av
Christiaan Hendrik Persoon år 1800.

Raggskinn ingår i släktet ”Stereum” där man bland annat också hittar
arter som styvskinn och sammetsskinn, allt ingår i familjen
”Stereaceae”.

Carl Ludwig Willdenow, född den 22 augusti år 1765 i Berlin, död
där den 10 juli år 1812. Han var en tysk botaniker och apotekare.

Christiaan Hendrik Persoon, född den 1 februari år 1761 i
Kapstaden, död den 16 november år 1836 i Paris. Han var en
nederländsk botaniker.

På återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer