Långasand i skymning

Vår krönikör Dan Damberg har varit i Långasand. 

Långasand i skymning

Långasand i skymning, en naturkrönika i 8 bilder från västkustens
biologiska mångfald en kvällning i semestermånaden juli, den härliga
sommaren 2013.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, i mitten av juli 2013.

 

1 IMG_8615

Bilden visar en hona av lövvårtbitaren, ”Leptophyes punctatissima”,
vackert inslagen i vår klängros på västersidan av sommarhuset allt
medan solen så sakta börjar dala borta i väster mot Fiskar-Eriks stuga.

Lövvårtbitaren, ”Leptophyes punctatissima”, är en av de sällsynta
vårtbitarna som främst förekommer i Sydsverige. Den förekommer
framför allt hos oss längs Västkusten från Kullaberg i söder upp till
norra Bohuslän samt på ostkusten upp till södra Kalmar län. Dessutom
är den vanlig på Öland och sällsynt på Gotland.

Vårtbitare, gräshoppor och syrsor tillhör insektsordningen ”Orthopera”
som i översättning till svenska ger, ”orthos” för ”rät” och
”ptera” för ”vinge”, vilket gett oss det svenska namnet ”rätvingar”.
Deras närmaste släktingar är för övrigt tvestjärtar och kackerlackor.  

Vårtbitarna känns igen på långa tunna antenner och honans kraftiga
svärdliknande äggläggningsrör, vilket syns tydligt på min bild.
Vårtbitarhanen spelar genom att gnida vingbaserna mot varandra.

De är aktiva såväl under dagen som sena kvällen och natten samt är
rovdjur men äter även gärna växtdelar. Vi har ett 10-tal arter i Sverige
och det svenska namnet vårtbitare har funnits i vårt språk sedan år
1619 då Carl von Linné uppmärksammade att allmogen på Gotland
använde den gröna vårtbitaren till att ta bort just vårtor med. Därför
gav han arten det vetenskapliga namnet ”verrucivorus” för ”den som
äter vårtor”.

2 IMG_8623

Vildkaprifolen, även kallad höstkaprifol, ”Lonicera periclymenum”, är
bitvis marktäckande i Långasand när något att klänga på saknas, och
när den blommar, som på bilden, fylls luften av dess underbara doft,
men ät inte de vackert röda bären ty dessa är giftiga och ger
kräkningar, ansiktsrodnad, överdriven törst och vidgade pupiller.

3 IMG_8625

Bildens strätta, ”Angelica sylvestris”, är en högväxt, flerårig ört som
kan bli upp till två meter hög. Den blommar i juli-augusti med små
vita eller rödlätta blommor som sitter samlade i välvda eller ibland
platta flockar som blomställningen kallad.

Den nära släktingen kvanne, ”Angelica archangelica”, skiljs från
strättan genom nästan klotformade blomflockar, grönaktiga blommor,
kala flockstrålar, samt trinda basala bladskaft.  

”Bland helt vanliga växter äro många ganska vackra, så att både detta
och deras stora antal göra dem till väsentliga prydnader för eller
utmärkande drag i vegetationen under kortare eller längre tid. En
sådan är Skogspipan, som länge hvilar och först vid vårens slut eller
sommarens början öppnar den stora svällande knopp, som på en gång
innesluter både blad, stjelk och de många blommorna. Först fram på
sommaren har den resliga, till en del violetta eller brunaktiga, stjelken
hunnit utväxa. Den utskickar icke sällan grenar. Då de talrika, i början
slokande blomflockarna utvecklat sig, bilda de stora och kullriga
samlingar, hvilka, upphöjda på nu raka skaft, erbjuda insekterna den
ymniga honing, som deras många blomdiskar utsöndra.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

4 IMG_8627

Plötsligt står jag framför en rymling, en trädgårdsrymling, på modiga
3 meter i höjd, nämligen en ganska ansenlig bambu-buske som tillhör
familjen gräs.

Många viktiga kulturväxter tillhör för övrigt familjen gräs. Frukterna
är mycket stärkelserika och innehåller även proteiner och har därför
stor betydelse för oss människor. Förutom våra fyra sädeslag, havre,
korn, råg och vete, hör också arter som majs, ”Zea mays”, ris, ”Oryza
sativa”, durra, ”Sorghum bicolor” och hirs, ”Panicum miliaceum” till
familjen.

Sockerrör, ”Saccharum officinarum”, som också tillhör familjen gräs,
svarar för ungefär hälften av världens sockerproduktion, och det är
märgen som används för sockerframställning.

Bildens bambu är ett samlingsnamn för omkring 40 olika grässläkten
som växer i tropiska, subtropiska och tempererade områden i Asien
och Amerika, varav vissa kan bli upp till 40 meter höga och är de allra
högsta gräsen på jorden. Några få arter av bambu odlas som
trädgårdsväxter i Sverige, till exempel bergbambu, ”Sinarundinaria
murielae” eller ”Fargesia murieliae” och japansk bambu, ”Sasa
pumila”.

Bambuarten på bilden är bergbambu, ”Sinarundinaria murielae” eller
”Fargesia murieliae”, arten är utan tvekan en av de tåligaste arterna
och kan växa i stora delar av Skandinavien förutom de kallare delarna
av Norge och Sverige. Den hör ursprungligen hemma i Kina och
Japan.

5 IMG_8641

Under denna kvällspromenad hittade jag tyvärr ett 10-tal döda och
stora sandskäddor uppspolande på stranden i Långasand, dessa var
mer än 25 centimeter långa och sålunda fullvuxna. Jag undrar
fortfarande varför, då detta var en ny företeelse för stranden,
åtminstone för mig.

Sandskäddan, ”Limanda limanda”, har en tämligen långsträckt kropp,
ögonsidans kroppsfärg är grön-, grå- till gulbrun beroende på det
underlag som fisken vistas på, blindsidan, undersidan, är vit.

Sandskäddan kan väga upp mot 1,5 kilo och bli 50 centimeter lång
samt 12 år gammal, men den blir sällan över 30 centimeter lång här
hos oss.

6 IMG_8657

Det halländska urberget upp emot den vidunderliga utsikten på
Boabjer ger tillfälle till spännande och lite krävande passager utmed
stigen som kantas av bland annat stensöta, blodrot, ljung, flockfibbla
och kråkbär. På berget växer olika brosklavar ur släktet ”Ramalina”,
såsom strandbrosklav och ibland också fågeltoppsbrosklav, som gör
att detta berg bitvis ser skäggigt och orakat ut.

7 IMG_8632

När jag så sakta närmar mig slutet av min vandring denna kväll så har
jag sällskap av en halv måne, eller snarare halvmåne, för halv är den
verkligen inte.

För ungefär 4,5 miljarder år sedan, eller om ni så vill 4500 miljoner år
sedan, kolliderade en himlakropp som var ungefär lika stor som
planeten Mars med jorden som då höll på att bildas. En bit av jorden
slogs av och spreds som fragment i en bana runt vår planet och efter
en tid, läs lång tid, samlades dessa fragment med hjälp av
gravitationen till en större kropp, som efter ytterligare cirka 90
miljoner år blev fast och blev vår kära måne som är ungefär lika stor
som världsdelen Afrika, men till skillnad från Afrika visar månen bara
fotspår av en sorts varelse, nämligen oss människor.

Tyvärr måste jag meddela att månen är på väg bort från oss och
mätningar visar att avståndet ökar med några centimeter om året.
Eftersom avståndet till månen är dryga 384000 kilometer, eller 38400
mil, kommer detta att ta flera miljarder år.

Att vår måne flyttar sig bort från oss beror troligen på att lite av
jordens rotation, på grund av gravitationen, överförs till månens bana.
Detta beror på tidvattenkraften mellan jorden och månen. Jorden
bromsas sakta in, då blir dygnet längre och energin överförs till
månens bana som då får en högre hastighet och följaktligen ”vill” den
bort från oss, eller snarare tvingas den bort från oss.

Dock kommer solen att hinna dö innan månen kommer tillräckligt
långt bortifrån jorden för att försvinna. Med dagens takt hinner
månbanansmedelavstånd inte öka med ens 50 procent innan hela vårt
solsystem går under. För att ge en antydan om tidsperspektiven bör
nämnas att solen beräknas ha cirka 5miljarder år kvar som ”levande”
stjärna.

8 IMG_4877

Slutligen, helt apropå svamp och svampsäsongen 2013 som just har
börjat.

I Sverige finns det runt 10 000 svamparter, bara drygt 100 av dem är
bra matsvampar, varav kanske bara 20 är riktigt läckra.

När man är ute och plockar svamp så ska man plocka hela svampen ur
marken, grovrensa den ute och lägg olika svampsorter var för sig så
långt det går.

Plocka inte svampar med ring och strumpa, ej heller vita eller bruna
svampar med skivor, icke svampar med röd eller rosa undersida, eller
svampar som är mindre än tre centimeter höga.

Rensa svampen på en gång när du kommer hem, så plocka aldrig med
dig mer än du orkar rensa på en gång.

Första gången du äter en ny matsvamp, ät då inte så mycket, man vet
aldrig riktigt vad man tål eller är allergisk emot.

Bilden visar en ensam björksopp, denna hittills mycket magra
svampsäsong på moarna i trakterna av Skillingaryd, mellan Värnamo
och Jönköping.

Björksopp, ”Leccinum scabrum”, är en ätlig sopp som är vanligt
förekommande i hela Sverige. Den hör till gruppen strävsoppar och
kallas ibland bara för just strävsopp.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer