Långasand och västkusten en härlig sommardag

 Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Långasand på västkusten.

Långasand och västkusten en härlig sommardag

Långasand och västkusten en härlig sommardag, en naturkrönika i
7 bilder, när den biologiska mångfalden är som rikast och kanske
vackrast.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, sommaren 2013.

 

1 IMG_4209

Det är ett bra år för vintertickan, jag har aldrig varken förr eller senare
hittat så många exemplar, så sent på året. Dessa exemplar finner sin
näring på i marken liggande rötter från två björkar, sedan länge
nedsågade och ”stubbabrutna”.

2 IMG_4215

Vinterticka, ”Polyporus brumalis”, har en ojämn, ofta inskuren kant,
som på unga exemplar kan vara något hårig. Hatten är vanligen
rundad med en mörkt gråbrun hattfärg ibland med svag purpurton som
kontrasterar mot de vita, påfallande kantiga och kort nedlöpande
porerna.

Svampen växer på död, liggande lövved både i skogar och på öppna
marker, i huvudsak under senhöst, vinter och vår. Den kan förväxlas
med den variabla sommartickan, ”Polyporus ciliatus”, som dock har
cirkelrunda, betydligt mindre porer.

3 IMG_4218

Jag slutar aldrig att fascineras av hur ett litet frö kan utvecklas till,
som i detta fall, en stor och väldig ek. Fotosyntesen och ett antal
oorganiska och organiska ämnen tillsammans med solen gör
underverk. Det är kemi när det är som bäst.

4 IMG_4220

Eksläktet, på latin ”Quercus” är ett växtsläkte med träd i familjen
bokväxter med cirka 400 arter. Släktet förekommer naturligt i
Eurasien, Nordafrika, Nordamerika, Västindien, Mexico och söderut
till Colombia.

Ekollon kallas frukterna, som är nötter, av arterna i växtsläktet ekar.
De är ägg-, cylinder- eller kulformiga med hård vägg och gulbrun till
mörkbrun eller rödbrun färg. Ollonen, som kan sitta enstaka eller flera
tillsammans, kan hos vissa arter bli uppemot 4 centimeter långa medan
de hos andra är mindre än 1 centimeter.

De sitter i en från fruktskaftet utvecklad skålliknande, på utsidan
vanligen fjällig bildning, som kallas svepeskål. Ekollonen, som hos
vissa arter mognar första året, hos andra först andra året, är näringsrika
och innehåller såväl proteiner och fett som kolhydrater, bland annat
eksocker, quercit.

Flera arters ollon används som födoämne, bland annat i Japan, i
Nordamerika och i medelhavsländerna. Ollonen av arterna ”Quercus
obtusiloba” från Nordamerika, ”Quercus reticulata” från Mexico och
skogsek, eller om ni så vill vanlig ek, ”Quercus robur” från Europa,
Asien och Afrika kan användas att göra kaffeliknande drycker av, så
kallat ollonkaffe. Skogsekens ollon har tidigare tjänat som svinföda,
också här i Sverige.

5 IMG_4241

Berberis ”Berberis vulgaris” är en lövfällande och tornig buske som
kan bli över två meter hög med grenar som har gul ved och tredelade
tornar. Bladen sitter på så kallade kortskott vilket gör att de ser ut att
sitta i små rosetter längs grenarna och när kortskotten växer ut till
långskott ser man att bladen sitter strödda. Bladen är omvänt äggrunda
med sågad kant och har ofta en ljusare undersida.

Berberis är ganska vanlig i glesa skogar, i södra och mellersta Sverige.
Den kommer ursprungligen från Central- och Västasien och fördes till
Europa av morerna eftersom den ansågs vara en värdefull läkeväxt.
Den första fynduppgiften är från år 1716 då arten omnämns av Johan
Linder/Johan Lindestolpe i ”Flora Wiksbergensis” som skrevs år
1716.

Johan Lindestolpe, född Linder år 1678 i Karlstad, död år 1724 i
Stockholm, var en svensk läkare och botaniker som författade flera
medicinska böcker.

Johan Lindestolpe föddes ”av ringa föräldrar” och han studerade i Åbo
och Uppsala, reste utomlands och skrevs den 22 september år 1706 in
vid universitetet i Harderwijk i Nederländerna. Året därpå blev han
medicine doktor där och han disputerade i Leiden med ”De venenis”,
på svenska ”Om gifter” år 1707 eller möjligtvis år 1708. Från 1709 till
1710 tjänstgjorde han som läkare i den svenska ingermanländska
örlogsflottan och var därefter praktiserande läkare i Stockholm. År
1719 utnämndes han till assessor i ”Collegium medicum” och adlades
samma år till Lindestolpe. Hans avhandling ”De foeda lue dicta
venerea” presenterades i Uppsala år 1705, på svenska ”Tanckar om
then smittosame siukdomen fransoser” och är den tidigaste i Sverige
utkomna utförliga framställning av syfilis.

Han var först gift med Anna Margareta Örn och andra gången från år
1720 med friherrinnan Eva Christina Cronhielm, men slöt själv sin ätt
i och med sin död, det vill säga han var barnlös.

Linnélärjungen Carl Peter Thunberg uppkallade år 1783 växtsläktet
”Lindera” efter Johan Lindestolpe.

”Lindera” är ett släkte bestående av runt 80-100 arter blomväxter
tillhörande familjen ”Lauraceae” som framför allt växer i östra Asien
även om tre arter återfinns i östra Nordamerika. De till släktet hörande
arterna, exempelvis feberbuskar, är buskar och små träd. Andra arter
utan svenskt namn är Spicewood och Spicebush, direktöversatt till
svenska ungefär kryddträd och kryddbuske.

6 IMG_4249

Berberisbusken blommar i maj-juni med gula blommor som har en
stark unken doft och som växer i mångblommiga hängande klasar.
Bären är klarröda och smalt elliptiska med två frön, och hänger ofta
kvar under lång tid. Arten häckberberis, ”Berberis thunbergii”, som är
arten på mina bilder, har blommor som sitter ensamma eller i
fåblommiga klasar, samt blad med helbräddad kant och enkla tornar.
De två arterna kan korsa sig med varandra.

”Blomklasarne utskjuta midt ibland de sammansittande bladen, och de
kransvis förenade gula blommorna, behagligare till utseendet än
lukten, bidraga till Juni månads fägring. Den egna retlighet som deras
ståndare äga, att vid minsta vidrörande närma sig till pistillen, är ett
förnöjande föremål för örtkännaren.”

Ur ”Svensk botanik I” av J. W. Palmstruch år 1815.

7 IMG_4225

Berberis användes förr både som läkeväxt, som ersättning för citron,
som färgväxt och till häckar. Samuel Liljeblad skriver i ”Utkast till en
svensk flora” år 1816, att:

”Bärsaften tjenar såsom läskande i febrar, att blanda i annan dryck, i
kremer, geleer, och vid alla tillfällen, der man vanligen brukar
Citronsaft”. Barken betraktades som laxerande, men användes också
till färgning och uppges ge gul färg. Veden användes till faneringar
och man planterade den också till ”lefvande stängsel och häckar”.

Samuel Liljeblad, född 20 december år 1761 i Mjösjöhults by i Södra
Vi socken i Kalmar län, död den 1 april år 1815. Han var en svensk
botaniker och son till rusthållaren Håkan Larsson och Elin Persdotter.
Samuel gifte sig år 1809 med Kristina Ekfors.

Han började studera i Uppsala år 1782 och blev filosofie magister år
1788. Efter examen reste han i Lappland där han samlade sällsynta
växter och gjorde flera unika botaniska fynd. År 1789 utnämndes han
till amanuens vid naturalkabinettet i Uppsala och förordnades till
Adam Afzelius tjänst under dennes utlandsresa. Då naturvetenskap
under denna tid sågs som ett hjälpmedel till ekonomi och medicin,
började Liljeblad att studera det senare och promoverades till
medicine doktor år 1793. Han förordnades till adjunkt vid
vetenskapssocieteten i Uppsala och utnämndes år 1796 till titeln
”oecon. pract. Adjunct”. Han befordrades även till Borgströmiansk
professor år 1802, en professur han innehade fram till sin död.

Berberis är dessutom mellanvärd för rostsvampen svartrost, ”Puccinia
graminis”, som angriper stråsäd. Sedan år 1918 har det funnits en lag
som stadgat om utrotning av berberis och lagen uppdaterades senast år
1976, ”Berberislag, SFS 1976:451” men upphävdes så sent som år
1994 eftersom de moderna sädessorterna inte är lika mottagliga för
svartrost som de äldre och att man därför inte längre ansåg att berberis
är till något större problem för jordbruket.

Artnamnet vulgaris kommer av latinets ”vulgus” för ”hop, allmänhet”
i betydelsen ”vanlig”. Svenska namnet berberis är detsamma som
artens vetenskapliga släktnamn, ”Berberis”. Det äldre svenska namnet
surtorn kommer av att busken har tornar samt sura bär.

Läs mer om:
En enda kommentar
  1. Admira skriver:

    Tack

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer