Långasand och västkusten en härlig sommardag

 Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Långasand på västkusten.

Långasand och västkusten en härlig sommardag

Långasand och västkusten en härlig sommardag, en naturkrönika i
7 bilder, när den biologiska mångfalden är som rikast och kanske
vackrast.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, sommaren 2013.

 

1 IMG_4209

Det är ett bra år för vintertickan, jag har aldrig varken förr eller senare
hittat så många exemplar, så sent på året. Dessa exemplar finner sin
näring på i marken liggande rötter från två björkar, sedan länge
nedsågade och ”stubbabrutna”.

2 IMG_4215

Vinterticka, ”Polyporus brumalis”, har en ojämn, ofta inskuren kant,
som på unga exemplar kan vara något hårig. Hatten är vanligen
rundad med en mörkt gråbrun hattfärg ibland med svag purpurton som
kontrasterar mot de vita, påfallande kantiga och kort nedlöpande
porerna.

Svampen växer på död, liggande lövved både i skogar och på öppna
marker, i huvudsak under senhöst, vinter och vår. Den kan förväxlas
med den variabla sommartickan, ”Polyporus ciliatus”, som dock har
cirkelrunda, betydligt mindre porer.

3 IMG_4218

Jag slutar aldrig att fascineras av hur ett litet frö kan utvecklas till,
som i detta fall, en stor och väldig ek. Fotosyntesen och ett antal
oorganiska och organiska ämnen tillsammans med solen gör
underverk. Det är kemi när det är som bäst.

4 IMG_4220

Eksläktet, på latin ”Quercus” är ett växtsläkte med träd i familjen
bokväxter med cirka 400 arter. Släktet förekommer naturligt i
Eurasien, Nordafrika, Nordamerika, Västindien, Mexico och söderut
till Colombia.

Ekollon kallas frukterna, som är nötter, av arterna i växtsläktet ekar.
De är ägg-, cylinder- eller kulformiga med hård vägg och gulbrun till
mörkbrun eller rödbrun färg. Ollonen, som kan sitta enstaka eller flera
tillsammans, kan hos vissa arter bli uppemot 4 centimeter långa medan
de hos andra är mindre än 1 centimeter.

De sitter i en från fruktskaftet utvecklad skålliknande, på utsidan
vanligen fjällig bildning, som kallas svepeskål. Ekollonen, som hos
vissa arter mognar första året, hos andra först andra året, är näringsrika
och innehåller såväl proteiner och fett som kolhydrater, bland annat
eksocker, quercit.

Flera arters ollon används som födoämne, bland annat i Japan, i
Nordamerika och i medelhavsländerna. Ollonen av arterna ”Quercus
obtusiloba” från Nordamerika, ”Quercus reticulata” från Mexico och
skogsek, eller om ni så vill vanlig ek, ”Quercus robur” från Europa,
Asien och Afrika kan användas att göra kaffeliknande drycker av, så
kallat ollonkaffe. Skogsekens ollon har tidigare tjänat som svinföda,
också här i Sverige.

5 IMG_4241

Berberis ”Berberis vulgaris” är en lövfällande och tornig buske som
kan bli över två meter hög med grenar som har gul ved och tredelade
tornar. Bladen sitter på så kallade kortskott vilket gör att de ser ut att
sitta i små rosetter längs grenarna och när kortskotten växer ut till
långskott ser man att bladen sitter strödda. Bladen är omvänt äggrunda
med sågad kant och har ofta en ljusare undersida.

Berberis är ganska vanlig i glesa skogar, i södra och mellersta Sverige.
Den kommer ursprungligen från Central- och Västasien och fördes till
Europa av morerna eftersom den ansågs vara en värdefull läkeväxt.
Den första fynduppgiften är från år 1716 då arten omnämns av Johan
Linder/Johan Lindestolpe i ”Flora Wiksbergensis” som skrevs år
1716.

Johan Lindestolpe, född Linder år 1678 i Karlstad, död år 1724 i
Stockholm, var en svensk läkare och botaniker som författade flera
medicinska böcker.

Johan Lindestolpe föddes ”av ringa föräldrar” och han studerade i Åbo
och Uppsala, reste utomlands och skrevs den 22 september år 1706 in
vid universitetet i Harderwijk i Nederländerna. Året därpå blev han
medicine doktor där och han disputerade i Leiden med ”De venenis”,
på svenska ”Om gifter” år 1707 eller möjligtvis år 1708. Från 1709 till
1710 tjänstgjorde han som läkare i den svenska ingermanländska
örlogsflottan och var därefter praktiserande läkare i Stockholm. År
1719 utnämndes han till assessor i ”Collegium medicum” och adlades
samma år till Lindestolpe. Hans avhandling ”De foeda lue dicta
venerea” presenterades i Uppsala år 1705, på svenska ”Tanckar om
then smittosame siukdomen fransoser” och är den tidigaste i Sverige
utkomna utförliga framställning av syfilis.

Han var först gift med Anna Margareta Örn och andra gången från år
1720 med friherrinnan Eva Christina Cronhielm, men slöt själv sin ätt
i och med sin död, det vill säga han var barnlös.

Linnélärjungen Carl Peter Thunberg uppkallade år 1783 växtsläktet
”Lindera” efter Johan Lindestolpe.

”Lindera” är ett släkte bestående av runt 80-100 arter blomväxter
tillhörande familjen ”Lauraceae” som framför allt växer i östra Asien
även om tre arter återfinns i östra Nordamerika. De till släktet hörande
arterna, exempelvis feberbuskar, är buskar och små träd. Andra arter
utan svenskt namn är Spicewood och Spicebush, direktöversatt till
svenska ungefär kryddträd och kryddbuske.

6 IMG_4249

Berberisbusken blommar i maj-juni med gula blommor som har en
stark unken doft och som växer i mångblommiga hängande klasar.
Bären är klarröda och smalt elliptiska med två frön, och hänger ofta
kvar under lång tid. Arten häckberberis, ”Berberis thunbergii”, som är
arten på mina bilder, har blommor som sitter ensamma eller i
fåblommiga klasar, samt blad med helbräddad kant och enkla tornar.
De två arterna kan korsa sig med varandra.

”Blomklasarne utskjuta midt ibland de sammansittande bladen, och de
kransvis förenade gula blommorna, behagligare till utseendet än
lukten, bidraga till Juni månads fägring. Den egna retlighet som deras
ståndare äga, att vid minsta vidrörande närma sig till pistillen, är ett
förnöjande föremål för örtkännaren.”

Ur ”Svensk botanik I” av J. W. Palmstruch år 1815.

7 IMG_4225

Berberis användes förr både som läkeväxt, som ersättning för citron,
som färgväxt och till häckar. Samuel Liljeblad skriver i ”Utkast till en
svensk flora” år 1816, att:

”Bärsaften tjenar såsom läskande i febrar, att blanda i annan dryck, i
kremer, geleer, och vid alla tillfällen, der man vanligen brukar
Citronsaft”. Barken betraktades som laxerande, men användes också
till färgning och uppges ge gul färg. Veden användes till faneringar
och man planterade den också till ”lefvande stängsel och häckar”.

Samuel Liljeblad, född 20 december år 1761 i Mjösjöhults by i Södra
Vi socken i Kalmar län, död den 1 april år 1815. Han var en svensk
botaniker och son till rusthållaren Håkan Larsson och Elin Persdotter.
Samuel gifte sig år 1809 med Kristina Ekfors.

Han började studera i Uppsala år 1782 och blev filosofie magister år
1788. Efter examen reste han i Lappland där han samlade sällsynta
växter och gjorde flera unika botaniska fynd. År 1789 utnämndes han
till amanuens vid naturalkabinettet i Uppsala och förordnades till
Adam Afzelius tjänst under dennes utlandsresa. Då naturvetenskap
under denna tid sågs som ett hjälpmedel till ekonomi och medicin,
började Liljeblad att studera det senare och promoverades till
medicine doktor år 1793. Han förordnades till adjunkt vid
vetenskapssocieteten i Uppsala och utnämndes år 1796 till titeln
”oecon. pract. Adjunct”. Han befordrades även till Borgströmiansk
professor år 1802, en professur han innehade fram till sin död.

Berberis är dessutom mellanvärd för rostsvampen svartrost, ”Puccinia
graminis”, som angriper stråsäd. Sedan år 1918 har det funnits en lag
som stadgat om utrotning av berberis och lagen uppdaterades senast år
1976, ”Berberislag, SFS 1976:451” men upphävdes så sent som år
1994 eftersom de moderna sädessorterna inte är lika mottagliga för
svartrost som de äldre och att man därför inte längre ansåg att berberis
är till något större problem för jordbruket.

Artnamnet vulgaris kommer av latinets ”vulgus” för ”hop, allmänhet”
i betydelsen ”vanlig”. Svenska namnet berberis är detsamma som
artens vetenskapliga släktnamn, ”Berberis”. Det äldre svenska namnet
surtorn kommer av att busken har tornar samt sura bär.

Läs mer om:
En enda kommentar
  1. Admira skriver:

    Tack

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer