Långasjön vid Åkers kyrkby

Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Långasjön.

Långasjön vid Åkers kyrkby

Långasjön vid Åkers kyrkby, en natur- och kulturkrönika i 9 bilder
som en tidskapsel, några frusna ögonblick, från den sommarlika
hösten som lämnat oss.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i slutet av varma och soliga
september 2014. Bilderna är klickbara.

 

1 IMG_1219 Klockljung klockgentiana och myrlilja

Storlomsparet ligger fortfarande kvar något hundratal meter ut i
Långasjön när jag går utmed strandlinjen och letar efter klockljung,
klockgentiana och myrlilja.

Att finna klockljungen och myrliljan var inte svårt men att hitta
klockgentianan var lite svårare men som ni kan se inte omöjligt.

Alla dessa tre arter var dock överblommade för denna säsong men
vackra och sevärda ändå.

Klockljung, ”Erica tetralix”, till vänster på bilden, är ett lågväxt
vintergrönt ris med rosa blommor som sitter i huvudlika flockar i
toppen av något förlängda stänglar. Klockljung blommar under juli-
augusti med rosa, urnformade blommor. Bladen är barrlika och sitter i
kransar om fyra, dessa är grågröna och körtelhåriga med inrullad kant.
Arten har en utpräglat västlig utbredning.

Klockgentiana, ”Gentiana pneumonanthe”, i mitten av bilden, är en
upprätt, flerårig ört som kan bli tre till fyra decimeter hög. Bladen är
smalt lansettlika med inrullad bladkant, alla blad sitter längs stjälken
och bladrosett saknas. Klockgentiana blommar under augusti-
september, blommorna är stora och femtaliga samt sitter enstaka eller
få tillsammans i stjälktoppen. Klockgentiana är sällsynt och har en
sydvästlig utbredning i Sverige.

”Hela växten är besk, nästan som Centaurium (Erythræa). Fordom
brukades blommorna bl. a. i lungsot såsom medel att befordra
upphostningen, och örten kallades på apoteken Pneumonanthe
(Lungblomma), hvilken benämning LINNÉ bibehöll såsom artnamn.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

Myrlilja, ”Narthecium ossifragum”, till höger på bilden, är en flerårig
ört som har krypande jordstammar och som ofta bildar stora bestånd.
Stjälken är upprätt och kan bli upp till fyra decimeter hög. Bladen är
plattade, svärdlika och sitter i en solfjäderlik tuva, som är plattad på
ett karaktäristiskt sätt. Myrlilja blommar under juli-augusti,
blommorna är ganska talrika och sitter i en klase i toppen av den
nästan bladlösa stjälken. Myrlilja har en utpräglat västlig utbredning
och förekommer allmänt i sydvästra Sverige.

”Bönderna kalla detta Ilagräs, tro at där det mycket wäxer skola Fåren
ei trifwas, utan at matskar skola wäxa i deras lefwer, dem de kalla
ilar…”

Ur ”Samling af Et Hundrade Wäxter upfundne på Gothland, Öland
och Småland” av Carl von Linné, Kongliga Swenska
Wetenskapsacademiens Handlingar år 1741.

2 IMG_1220 Hårslinga

Bilden visar arten hårslinga, ”Myriophyllum alterniflorum”, som är en
späd, men ofta meterlång, slingbildande vattenväxt.

Hårslinga blommar från juni till augusti och blommorna sitter i glesa
ax som knappast blir längre än tre centimeter. Arten är ganska vanlig i
hela landet och växer företrädesvis i näringsfattiga sjöar som här i
Långasjön.

3 IMG_1221 Metangasvulkaner eller Koldioxidvulkaner

Det ni ser på bilden är små metangasvulkaner, gasen kallas även för
sumpgas eller gruvgas och har den kemiska beteckningen CH4. Det är
en färg- och luktlös gas som kondenserar vid −164 °C och går att sätta
eld på med en tändsticka som jag naturligtvis saknade vid
fototillfället.

Metan är en av de viktigaste växthusgaserna och är efter koldioxid den
gasen med störst påverkan på växthuseffekten.

Metan står för 20 % av växthuseffekten om vattenånga ej tas med,
dock räknas metan inte till de långlivade växthusgaserna då den har en
livslängd i atmosfären på bara omkring 8 år.

Därför räknas metan, tillsammans med sotpartiklar och marknära
ozon, som kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar

Metan som bildas på sjöbottnar, som här, utgör faktiskt näring för
mikroorganismer och blir så småningom indirekt mat för fiskar.

4 IMG_1224 Metangasvulkaner eller Koldioxidvulkaner

Metan är en så kallad organisk kolförening som innehåller det som i
princip allt levande material byggs av, det vill säga, kol.

Gasen utgör en viktig källa för energi och näring för bakterier och
bildas under anaerob nedbrytning av organiskt material i syrefria
miljöer.

Metangasen tas, som sagt, om hand av metanoxiderande bakterier,
som i sin tur äts av plankton och andra vattenlevande organismer,
dessa i sin tur äts av fiskar, en näringskedja är bildad.

5 IMG_1226 Metangasvulkaner eller Koldioxidvulkaner

Metangas som antänds i naturen av statisk elektricitet eller blixtar
under åskväder och bildar uppflammande eldar någon meter ovanför
marken gick förr under benämningen lycktgubbar eller irrbloss.

I vissa delar av Sverige är lycktgubben ett väsen, en vålnad, efter en
människa som med lykta i hand vaktar orätt nedgrävda pengar.

På andra ställen är lyktgubben ett manligt oknytt som antingen bär på
en lykta eller far omkring som ett skimrande ljusklot.

Lyktgubben försöker alltid lura ut människor i en sankmark, för att där
dränka dem och stormiga fullmånenätter kan lyktgubben dessutom
fara in i kroppen på en människa och bo där i form av elaka tankar.

Om lyktgubben kan få sin värdperson att begå 365 illdåd på ett år blir
han ”befordrad” och får vara förlöpare till Djävulens egen vagn, då
denne är ute och reser.

Irrbloss eller ”Ignis fatuus” är något liknande, det vill säga, små
mystiska ljus på hedar, myrar och i kärr.

Förr trodde man att dessa var själar av människor som utfört lika
mycket ont som gott i livet och därför varken kommit till himlen eller
helvetet.

En annan uppfattning var att de skulle vara personer som lurats att gå
ned sig i myrar och sedan efter sin död stigit upp som ett irrbloss, för
evigt dansande runt platsen där de dött, ledande andra vilsna
människor antingen till säkerhet eller till deras död.

Vetenskapligt förklaras dock irrbloss och lyktgubbar som bubblor av
metangas, sumpgas, som självantänder och brinner med en kall låga.

6 IMG_1227 Dybläddra

Bilden visar arten dybläddra, ”Utricularia intermedia”, som är en
ganska småväxt art med gröna flata skott utan fångstblåsor och vita
klorofyllfria skott med fångstblåsor.

De gröna skotten ligger utbredda på marken, medan de blåsbärande
skotten ligger nedsänkta i underlaget. Dybläddran blommar under juli-
augusti med klart gula, vackra blommor.

7 IMG_1229 Dybläddra

Även denna bild visar arten dybläddra, ”Utricularia intermedia”.
Släktet bläddror, på latin ”Utricularia” är ”köttätande” i så måtto att de
fångar små vattenlevande djur i speciella blåsformade fångstorgan
som sitter på de finflikiga bladen.

Blåsornas mynning är sluten och inuti dem är det undertryck. Vid den
slutna mynningen sitter ett antal små känsliga hår, som vid beröring
får blåsan att öppnas, varvid undertrycket gör så att djuret sugs in.
Fångsten löses sedan upp med enzymer och växten tillgodogör sig den
frigjorda näringen.

8 IMG_1228 Styvt braxengräs

Bilden visar arten styvt braxengräs, ”Isoëtes lacustris”, som är en
lågväxt rosettformad vattenväxt med lökformad bas. Den har
brunaktiga rötter och trinda, ganska tjocka och styva mörkgröna blad.

Styvt braxengräs lever på lugna sand- och dybottnar i näringsfattiga
sjöar och arten förekommer från Skåne till Lappland och är ganska
vanlig, men lätt att förbise.

Det svenska namnet braxengräs kommer av att den visade när braxen
lekte, arten blev under lektiden ofta upprotad från botten och flöt
sålunda upp till ytan, vilket bland annat Hoffberg omtalar nedan.

”Braxna-gräs. w. i insjöar och älfwar flerestädes, hwarest det tillika
med andre gräs af Braxen under dess lek up-påtas från bottn, och
gifwer dess upflytande tilkänna denna Fiskens lektid.”

Ur ”Anwisning til Wäxt-Rikets Kännedom” av C. F. Hoffberg år
1792.

9 IMG_1230 Småsileshår

Bilden visar arten småsileshår, ”Drosera intermedia”, och är en liten
”köttätande växt” som bara blir upp till en decimeter hög.

Bladen sitter samlade i en basal rosett och är upprätta, bladskaften är
kala och bladskivan är smal och tungformad.

Bladöversidorna har tydliga och märkliga körtelhår som avsöndrar en
seg och klibbig vätska vari små insekter fastnar. Därefter sluter sig
bladet sakta och omsluter insekter som löses upp av dropparnas
enzymer och blir på detta sätt extra näring, proteiner, för växter.

Småsileshår blommar under juli-augusti med små vita blommor.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer