Långasjön vid Åkers kyrkby

Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Långasjön.

Långasjön vid Åkers kyrkby

Långasjön vid Åkers kyrkby, en natur- och kulturkrönika i 9 bilder
som en tidskapsel, några frusna ögonblick, från den sommarlika
hösten som lämnat oss.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i slutet av varma och soliga
september 2014. Bilderna är klickbara.

 

1 IMG_1219 Klockljung klockgentiana och myrlilja

Storlomsparet ligger fortfarande kvar något hundratal meter ut i
Långasjön när jag går utmed strandlinjen och letar efter klockljung,
klockgentiana och myrlilja.

Att finna klockljungen och myrliljan var inte svårt men att hitta
klockgentianan var lite svårare men som ni kan se inte omöjligt.

Alla dessa tre arter var dock överblommade för denna säsong men
vackra och sevärda ändå.

Klockljung, ”Erica tetralix”, till vänster på bilden, är ett lågväxt
vintergrönt ris med rosa blommor som sitter i huvudlika flockar i
toppen av något förlängda stänglar. Klockljung blommar under juli-
augusti med rosa, urnformade blommor. Bladen är barrlika och sitter i
kransar om fyra, dessa är grågröna och körtelhåriga med inrullad kant.
Arten har en utpräglat västlig utbredning.

Klockgentiana, ”Gentiana pneumonanthe”, i mitten av bilden, är en
upprätt, flerårig ört som kan bli tre till fyra decimeter hög. Bladen är
smalt lansettlika med inrullad bladkant, alla blad sitter längs stjälken
och bladrosett saknas. Klockgentiana blommar under augusti-
september, blommorna är stora och femtaliga samt sitter enstaka eller
få tillsammans i stjälktoppen. Klockgentiana är sällsynt och har en
sydvästlig utbredning i Sverige.

”Hela växten är besk, nästan som Centaurium (Erythræa). Fordom
brukades blommorna bl. a. i lungsot såsom medel att befordra
upphostningen, och örten kallades på apoteken Pneumonanthe
(Lungblomma), hvilken benämning LINNÉ bibehöll såsom artnamn.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

Myrlilja, ”Narthecium ossifragum”, till höger på bilden, är en flerårig
ört som har krypande jordstammar och som ofta bildar stora bestånd.
Stjälken är upprätt och kan bli upp till fyra decimeter hög. Bladen är
plattade, svärdlika och sitter i en solfjäderlik tuva, som är plattad på
ett karaktäristiskt sätt. Myrlilja blommar under juli-augusti,
blommorna är ganska talrika och sitter i en klase i toppen av den
nästan bladlösa stjälken. Myrlilja har en utpräglat västlig utbredning
och förekommer allmänt i sydvästra Sverige.

”Bönderna kalla detta Ilagräs, tro at där det mycket wäxer skola Fåren
ei trifwas, utan at matskar skola wäxa i deras lefwer, dem de kalla
ilar…”

Ur ”Samling af Et Hundrade Wäxter upfundne på Gothland, Öland
och Småland” av Carl von Linné, Kongliga Swenska
Wetenskapsacademiens Handlingar år 1741.

2 IMG_1220 Hårslinga

Bilden visar arten hårslinga, ”Myriophyllum alterniflorum”, som är en
späd, men ofta meterlång, slingbildande vattenväxt.

Hårslinga blommar från juni till augusti och blommorna sitter i glesa
ax som knappast blir längre än tre centimeter. Arten är ganska vanlig i
hela landet och växer företrädesvis i näringsfattiga sjöar som här i
Långasjön.

3 IMG_1221 Metangasvulkaner eller Koldioxidvulkaner

Det ni ser på bilden är små metangasvulkaner, gasen kallas även för
sumpgas eller gruvgas och har den kemiska beteckningen CH4. Det är
en färg- och luktlös gas som kondenserar vid −164 °C och går att sätta
eld på med en tändsticka som jag naturligtvis saknade vid
fototillfället.

Metan är en av de viktigaste växthusgaserna och är efter koldioxid den
gasen med störst påverkan på växthuseffekten.

Metan står för 20 % av växthuseffekten om vattenånga ej tas med,
dock räknas metan inte till de långlivade växthusgaserna då den har en
livslängd i atmosfären på bara omkring 8 år.

Därför räknas metan, tillsammans med sotpartiklar och marknära
ozon, som kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar

Metan som bildas på sjöbottnar, som här, utgör faktiskt näring för
mikroorganismer och blir så småningom indirekt mat för fiskar.

4 IMG_1224 Metangasvulkaner eller Koldioxidvulkaner

Metan är en så kallad organisk kolförening som innehåller det som i
princip allt levande material byggs av, det vill säga, kol.

Gasen utgör en viktig källa för energi och näring för bakterier och
bildas under anaerob nedbrytning av organiskt material i syrefria
miljöer.

Metangasen tas, som sagt, om hand av metanoxiderande bakterier,
som i sin tur äts av plankton och andra vattenlevande organismer,
dessa i sin tur äts av fiskar, en näringskedja är bildad.

5 IMG_1226 Metangasvulkaner eller Koldioxidvulkaner

Metangas som antänds i naturen av statisk elektricitet eller blixtar
under åskväder och bildar uppflammande eldar någon meter ovanför
marken gick förr under benämningen lycktgubbar eller irrbloss.

I vissa delar av Sverige är lycktgubben ett väsen, en vålnad, efter en
människa som med lykta i hand vaktar orätt nedgrävda pengar.

På andra ställen är lyktgubben ett manligt oknytt som antingen bär på
en lykta eller far omkring som ett skimrande ljusklot.

Lyktgubben försöker alltid lura ut människor i en sankmark, för att där
dränka dem och stormiga fullmånenätter kan lyktgubben dessutom
fara in i kroppen på en människa och bo där i form av elaka tankar.

Om lyktgubben kan få sin värdperson att begå 365 illdåd på ett år blir
han ”befordrad” och får vara förlöpare till Djävulens egen vagn, då
denne är ute och reser.

Irrbloss eller ”Ignis fatuus” är något liknande, det vill säga, små
mystiska ljus på hedar, myrar och i kärr.

Förr trodde man att dessa var själar av människor som utfört lika
mycket ont som gott i livet och därför varken kommit till himlen eller
helvetet.

En annan uppfattning var att de skulle vara personer som lurats att gå
ned sig i myrar och sedan efter sin död stigit upp som ett irrbloss, för
evigt dansande runt platsen där de dött, ledande andra vilsna
människor antingen till säkerhet eller till deras död.

Vetenskapligt förklaras dock irrbloss och lyktgubbar som bubblor av
metangas, sumpgas, som självantänder och brinner med en kall låga.

6 IMG_1227 Dybläddra

Bilden visar arten dybläddra, ”Utricularia intermedia”, som är en
ganska småväxt art med gröna flata skott utan fångstblåsor och vita
klorofyllfria skott med fångstblåsor.

De gröna skotten ligger utbredda på marken, medan de blåsbärande
skotten ligger nedsänkta i underlaget. Dybläddran blommar under juli-
augusti med klart gula, vackra blommor.

7 IMG_1229 Dybläddra

Även denna bild visar arten dybläddra, ”Utricularia intermedia”.
Släktet bläddror, på latin ”Utricularia” är ”köttätande” i så måtto att de
fångar små vattenlevande djur i speciella blåsformade fångstorgan
som sitter på de finflikiga bladen.

Blåsornas mynning är sluten och inuti dem är det undertryck. Vid den
slutna mynningen sitter ett antal små känsliga hår, som vid beröring
får blåsan att öppnas, varvid undertrycket gör så att djuret sugs in.
Fångsten löses sedan upp med enzymer och växten tillgodogör sig den
frigjorda näringen.

8 IMG_1228 Styvt braxengräs

Bilden visar arten styvt braxengräs, ”Isoëtes lacustris”, som är en
lågväxt rosettformad vattenväxt med lökformad bas. Den har
brunaktiga rötter och trinda, ganska tjocka och styva mörkgröna blad.

Styvt braxengräs lever på lugna sand- och dybottnar i näringsfattiga
sjöar och arten förekommer från Skåne till Lappland och är ganska
vanlig, men lätt att förbise.

Det svenska namnet braxengräs kommer av att den visade när braxen
lekte, arten blev under lektiden ofta upprotad från botten och flöt
sålunda upp till ytan, vilket bland annat Hoffberg omtalar nedan.

”Braxna-gräs. w. i insjöar och älfwar flerestädes, hwarest det tillika
med andre gräs af Braxen under dess lek up-påtas från bottn, och
gifwer dess upflytande tilkänna denna Fiskens lektid.”

Ur ”Anwisning til Wäxt-Rikets Kännedom” av C. F. Hoffberg år
1792.

9 IMG_1230 Småsileshår

Bilden visar arten småsileshår, ”Drosera intermedia”, och är en liten
”köttätande växt” som bara blir upp till en decimeter hög.

Bladen sitter samlade i en basal rosett och är upprätta, bladskaften är
kala och bladskivan är smal och tungformad.

Bladöversidorna har tydliga och märkliga körtelhår som avsöndrar en
seg och klibbig vätska vari små insekter fastnar. Därefter sluter sig
bladet sakta och omsluter insekter som löses upp av dropparnas
enzymer och blir på detta sätt extra näring, proteiner, för växter.

Småsileshår blommar under juli-augusti med små vita blommor.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:17 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Firade 40 år sedan skolan slutade

07:03 | 59:orna i Skillingaryd har haft sin tredje skolträff och ett 30-tal av eleverna var på plats.

Brobygget över Hjortsjön inleds…

00:52 | Om man ska tro en skylt som en av våra läsare skickat är det dags att bygga bron över… Läs mer

Lisbeth utsågs till årets Vaggerydsprofil

22:51 | Lisbeth Carlsson utsågs till årets Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

TV: Linda – dragplåster på Waggerydsdagen

19:30 | Schlagersångerksan Linda Bengtzing var det stora dragplåstret vid Waggerydsdagen i dag. En tusenhövdad publik hade samlats Framme för… Läs mer

Många nyheter i helgen

11:51 | Den här helgen kommer vi bland annat att berätta om skolträff för 59:or, hundträff, miniatyrhästar, Waggerydsdagen plus berätta… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:38 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda strax väster om Värnamo. Förundersökning om mord eller dråp är… Läs mer

Välkommen EVI Industries

06:03 | I dag får vi säga välkommen till vårt sjunde industriföretag som fast annonsör i vår tidning. Det är… Läs mer

Räddningstjänsten på utryckning

19:07 | Räddningstjänsten i Skillingaryd är på väg till Hotell Småland i Klevshult för ett automatiskt brandlarm. Dessbättre var det… Läs mer

40 år sedan första Waggerydsdagen

17:13 | I bland händer det att goda ideér kläcks i nödens stund. Som Waggerydsdagen som i år fyller 40… Läs mer

Fortfarande många viltolyckor i länet

16:13 | Under  veckorna 31–34 inträffade det i Jönköpings län  cirka 210 viltolyckor där eftersöksjägare från Nationella Viltolycksrådet, NVR, fått… Läs mer

Många kom till opinionsmöte

15:23 | Så mycket nytt framkom inte vid opinionsmötet i Klevshult. Men uppslutningen visar  att landsbygdsupproret för att rädda landsbygdsskolorna… Läs mer

(C)-motstånd mot Fåglabäcksatsning

13:25 | Tanken på en kommunal satsning på att uppföra sju småhus på Fåglabäcksområdet för att få fart på byggandet… Läs mer

Miljö- och bygg beviljade bygglov

12:47 | Vid augustisammanträdet har miljö- och byggnämnden tagit beslut i ett antal byggärenden.

Bedrägeriförsök i miljonklassen

09:27 | Köparen av ett företag i Vaggeryds kommun är anmäld för försök till grovt bedrägeri i miljonklassen.

Kyrkligt bidrag till Tofteryds kyrka

09:18 | Som vi tidigare berättat kommer Tofteryds kyrka att få ett nytt värmesystem. Nu är det klart att Skillingaryds… Läs mer

Det händer i helgen

09:15 | Den här helgen är det en rad aktiviteter som Waggerydsdagen, internationell fest, utställning av miniatyrhästar och allsång. Kika… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.

Lena Landin vann med sina lommar

20:00 | Skillingaryds Fotoklubb har i kväll presenterat årets tredje tävling i färgdia.

Fem lediga tjänster hos IKV Tools

18:33 | IKV Tools i Forsheda har inte mindre än fem lediga tjänster. Läs mer på vår jobbsida.