Långsvansad skogssork och strömstare

Vår naturkrönikör Dan Damberg har träffat strömstaren och skogssorken.

Långsvansad skogssork och strömstare

Långsvansad skogssork och strömstare, en naturkrönika i 9 bilder om
några upplevelser under en skogspromenad i Allahelgonatid i början av
november.
Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd, i november 2010.

Det skymmer tidigt så här vid allahelgonatid i november, det milda
gråvädret och det tjocka molntäcket gör att ljuset inte riktigt räcker till
för snabb fotografering. Det blir verkligen snabb fotografering när en
skogssork plötsligt sitter en bit bort invid rötterna på den gamla
granen. Jag hann inte ställa in kameran utan var tvungen att knäppa
några snabba bilder mest på ett gehör och resultatet ser Ni på bilderna
ett till tre.

Skogssork, eller ängssork, som den också kallas, ”Clethrionomys
glareolus”, på latin, är en art i familjen råttdjur. Den är mellan 8–13
centimeter lång, med ungefär hälften så lång svans därtill. Den är
gråbrun med rödbrun rygg och gråvit buk, precis som man kan se på
bilden. Öronen och ögonen är större än hos den nära släktingen
åkersorken och arten lever mest i skogsmark i så gott som hela Nord-
och Centraleuropa och österut till Bajkalsjön. Den finns i hela Sverige
utom på Gotland och i norra Norrland. Visst är den väl näpen och
dessutom mycket viktig i ekosystemen då den utgör födobasen för de
flesta rovfåglar och mindre och mellanstora rovdjur.

I Sverige förekommer tre olika arter av skogssork, den långsvansade
skogssorken, ”Clethrionomys glareolus”, gråsidingen, ”Clethrionomys
rufocanus” och rödsorken, ”Clethrionomys rutilus”.

Långsvansad skogssork förekommer, åtminstone sporadiskt, över hela
Skandinavien, företrädesvis i skogstrakter, gärna lövskog, dock
undviker den de allra nordligaste fjälltrakterna. I övrigt finns den i hela
Centraleuropa, Frankrike, Balkan och österut genom Asien till Altai.

Gråsidingen är en nordlig art och förekommer i Skandinavien från
Rogaland i Norge, sydligaste Norrland i Sverige samt i Finland från 65
grader nordlig bredd. Vidare finns den österut via ryska taigan till
Mongoliet, nordöstra Kina, Nordkorea och norra Japan, ön Hokkaido.

Rödsorken är också en utpräglat nordlig art och förekommer i
Skandinavien endast längst i norr. Vidare finns den på Kolahalvön och
i norra Asien via Sibirien och norra Kazakstan till norra Kina,
Mongoliet, Nordkorea och norra Japan, ön Hokkaido, samt i Alaska
och norra Kanada till norra British Columbia och nordöstra Manitoba.

Enligt ovanstående uppgifter borde sorken på bilden då vara en
långsvansad skogssork, ”Clethrionomys glareolus”.

Strömstaren kom i år lagom till Alla helgons helg och den var
efterlängtad och välkommen.

Alla helgons dag ingår i kyrkoåret och dagen firas sedan 800-talet i
västerlandet till minne av kyrkans helgon. Dess ursprungliga plats var
1 november men genom helgdagsreformen år 1772 förlades firandet
till första söndagen i november. Från och med år 1953 flyttades dagen i
den svenska almanackan till den lördag som infaller mellan 31 oktober
och 6 november. För första november har namnet Allhelgonadagen
bibehållits medan firandet av de avlidnas minne den andre november,
Alla själars dag, har flyttats till söndagen efter alla helgons dag. Under
1900-talet blev det sed i Sverige att tända ljus på gravarna under
veckohelgen. Romersk-katolska kyrkan firar alla helgons dag den
första november och i de ortodoxa kyrkorna firas helgonen på
söndagen efter pingst.

Strömstarar har ett extra tjockt lager kroppsfjädrar som håller vattnet
ute och skyddar mot kyla. Bildens strömstare klarar lufttemperaturer
på minus 45°C och kan söka föda under isen så länge det bara finns
öppna vattenytor att dyka ned i.

Strömstare, ”Cinclus cinclus”, är en fågel i familjen strömstarar. Den
är den enda tättingen i Europa som både kan simma och dyka. Det är
Norges nationalfågel.

Sången hörs ofta mitt i vintern och är en lugnt framförd ramsa av
lågmälda toner. Dessa är ganska skrovliga och gnisslande. Locklätet är
kort och strävt.

Strömstaren har fått många namn, men annars tycks den ha glömts bort
i den svenska folktron. Några namn är vattenstare, strömkarl, forskarl,
strömkalle i Västmanland, ågubbe, strömjanne, strömpräst, strömsparv,
forssparr, vattensvala, göddfröken, romorre i Hälsingland, forsspink i
Värmland, forskung i Bohuslän och strömskate i Närke. På Irland
kallar man fågeln för, ”gobha dhubh nan allt”, vilket betyder
strömsmed.

Trots sitt namn är denna fågel inte släkt med staren, men
kombinationen har gamla anor då redan Rudbeck och Linné använder
namnet på fågeln, som däremot är besläktad med den lilla gärdsmygen.
Det latinska namnet har oklar betydelse, men det grekiska ”kinklos”
(det latinska namnet på strömstaren är ”Cinclus cinclus”) användes av
Aristoteles för ”en liten vid vatten levande fågel”, Sant eller osant, det
är i alla fall en helt korrekt beskrivning av strömstarens levnadsvanor.
Den är helt bunden till strömmande vatten under hela året och klart
måste vattnet vara för att den skall kunna hitta sin föda på bottnen som
är insekter och larver och ibland även en del småfisk.

Strömstaren simmar med vingarna och går omkring på bottnen och för
att den inte skall flyta upp har kroppsbyggnaden anpassats till
vattenlivet genom att skelettbenen saknar luftfyllda håligheter, vidare
kan öronen och näsborrarna stängas till.

Strömstaren finns över hela landet, men mest i väster. Antalet
häckande fåglar är svårbedömt men i svensk Fågelatlas uppskattas
beståndet till högst 50 000 par. Boet är klotrunt med ingångshål upptill
och placeras ofta på en klipphylla bakom en vattenridå. Det har
konstaterats att en del strömstarar häckar tidigt i södra delen av vårt
land för att senare lägga en andra kull i fjälltrakterna. I kullen ingår 4-6
ungar som kan simma genast då de lämnar boet. När vattendragen
fryser till flyttar strömstararna åt sydost och det är om vintern man kan
se strömstarar i delar av landet där den sällan häckar, till exempel här
hos oss. Det är verkligen en fin upplevelse att en kall, grå vinterdag,
precis som Allahelgonahelgen 2010, se den svartvita fågeln,
karaktäristiskt nigande på en sten eller rentav sjungande en lång,
silvrigt skimrande, knirkande tonräcka som kan pågå flera minuter
utan uppehåll. Det vita bröstet och vintervanorna har, som redan sagt,
lett till många träffande lokala namn, se ovan.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer