Lars Seger debatterar

Lars Seger (M) debatterar.

Ett Sverige som går framåt eller bakåt?

Vi har under de senaste åren åren haft en borgerlig Allians som styrt vårt land på ett bra sätt tycker jag. Vi har gått igenom en global ekonomisk kris som satt spår i övriga EU men knappast här som tur är!

Men det är inte bara tur utan med stadig hand har vår regering lotsat oss igenom den med bravur i jämförelse med andra länder. Sen har regeringen gjort en massa fel: jag är inte nöjd med till exempel FAS3 och en del andra saker.

Men vad är alternativet till dagens regering?

Det vet man ju inte riktigt för Stefan Lövfen kan inte svara på vilka han ämnar bilda regering om (S) vinner valet, inte heller kärnkraftens vara eller icke kan han heller inte svara på. Svagt av en statsministerkandidat och inte kunna svara på i princip någonting – eller hur?

Om jag varit ung så hade jag funderat: vad det är man röstar med en röst på (S). Om du har jobb så är du att gratulera! Du är inte ensam om det och fått ett jobb de sista åtta åren: 300 000 till är i din situation och det är bra men vi är inte nöjda med detta! Men risken för att du blir arbetslös är tyvärr väldigt stor med en S-ledd regering: De kommer höja arbetsgivaravgiften bland annat för dig som är ung och det kommer att kosta många av er jobbet!

Företagen idag ”skär” inte guld som RGR vill påstå utan har normala vinster, för har inte företagen någon vinst för de som driver/äger så hade de inta haft företag vilket de flesta med grundskolekompetens förstår.

Finns ingen annanstans i världen där höjda skatter och avgifter på arbete har gett fler jobb, det tål kanske att fundera på? Har du ”tur” så kan du få ett trainejobb inom vården! Det innebär att du får lön under ett år, men den är troligtvis inte A-kassegrundande vad jag vet och man kan ju undra varför vi bara hade två sökande till vårdprogrammet vid vårt gymnasium?

Risken är att vi får cirka 30 som inte är helt motiverade att hjälpa till inom till exempel äldrevården som en redan pressad personal ska leda samtidigt som de gör sitt jobb. Då tror jag det är bättre att satsa på riktiga jobb med samma arbetsuppgifter som dina arbetskamrater och bli en i gänget istället för nåt annat.

Vi inom Alliansen har långtifrån lyckats med allt som vi velat! Vi kan göra mer på alla områden men vi vägrar glömma arbetslösheten bland unga för ni är vår framtid och det ställs högre krav idag inom skola, industrin och inte minst till exempel vården än för tio år sen!

Vi måste jobba mer för att utveckla vår välfärd och få mer alternativ inom till exempel vården så landet fortsätter att utvecklas! Då går det inte att förbjuda vinster, friår, sextimmars arbetsdag och andra lustiga förslag om man vill vara en del av ett framgångsrikt Sverige.

Vi hade världens högsta skattetryck när vi startade vår resa 2006 och hade vi världens bästa vård, skola och omsorg? Vi hade en vård utan i princip valfrihet, vilket innebär att alla skulle ha det lika dåligt tyvärr.

Jag tror att människan är kapabel att göra bra val genom livet och kan det. Man behöver inte ha någon som hjälper dig att välja faktiskt var du skall gå i skola till exempel. Det klarar ni utmärkt själva!

Vid en S-ledd regering så är risken uppenbar att valfriheten försvinner och det tror jag inte på skulle bli ett dugg bättre!

Tänk efter en gång till vad du lägger din röst: För ett Sverige som utvecklas eller ett som går bakåt?

Dessutom om du är ung: Rösta inte bort ditt jobb eller möjligheterna att få ett jobb och komma in på arbetsmarknaden och skaffa lägenhet etc och försörja dig själv!

Lars Seger (M) Vaggeryd

9 kommentarer
 1. C G Gustavsson skriver:

  Lars Seger hänvisar till 2006 och att vi då skulle ha haft en sjukvård där alla skulle ha det lika dåligt. Det där är en väldigt dålig beskrivning av verkligheten. Jag har levt mitt i de förödande effekterna den förda landstingspolitiken har haft i Skåne län. Man har reducerat vårdplatser så att patienter numera skickas hit och dit utan att kunna få en ordentlig vårdplats på den klinik som är rätt i förhållande till patientens sjukdom. Alla förstår väl att ögonkliniken inte är rätt plats för en patient med akut lunginflammation, för att komma med ett konstruerat och stiliserat exempel på vad jag menar. Först blånekade man till att patienter dog i onödan till följd av besparingarna, men efter upprepad dokumentation har man fått krypa till korset. Lika illa har det gått på personalsidan. Successiva nedskärningar har gjort att de som finns kvar går på knäna. Ovanpå detta har man lagt privatiseringsambitionerna som man kallar fritt vårdval. Se där hur det gått för ögonkliniken i Jönköping. Nu försöker man få in pensionerade läkare i verksamheten för att hålla den uppe och för att utbilda yngre kollegor. Vi var många som varnade för att det kunde gå på det viset. Jag skulle kunna säga mycket mer negativt om den förda sjukvårdspolitiken men avslutar med påståendet att oavsett om man tycker att resten av den förda politiken varit en succé eller ett fiasko så skall man inte berömma sig av att ha lyckats med sjukvårdspolitiken, för då far man med grov osanning. Men måhända har F län skött sig mindre illa än en del andra!!!!!!!!

 2. Kent skriver:

  Till Lars Seger,

  Arbetslösheten är nu högre än år 2006. Då kallade ni det massarbetslöshet. Idag tar ni inte namnet i er mun.

  32.000 trainejobb borde vara bättre än 32.000 jobb i Fas-3.

  Skattetrycket var högt även när jag växte upp och då låg vi i topp.

  Valfrihet. Kan du nämna hur kommunens invånare kan välja sjukvård, skola osv.?

  Kan du meddela hur en fattigpensionär ska få ekonomin att gå ihop?

  Bra att du skriver att regeringen har gjort en massa fel men du nämner tyvärr bara FAS3.

  Kent

 3. Lars Seger (M) skriver:

  Klart att arbetslösheten är större nu än -06! Vi har genomgått en finanskris som du förmodligen inte har märkt Kent! Vi har inte ökat lika mycket i arbetslöshet som övriga EU tex, men varje arbetslös är en för mycket! Att skattetrycket var högt även när jag växte upp men tack vare ett antal devalveringar så klarade vi oss men inte i dagens läge, den tiden är förbi. Om man kan välja skola eller vårdcentral? jag förstår att du nog inte lämnar 50 skyltarna så ofta Kent, vi har tex svårt att fylla vårt eget gymnasium för att elever väljer att utbilda sig i Jkpg! Samma sak med vården, bara att välja vilken vårdcentral du vill i länet, många har ”sin” vårdcentral i Jkpg tex. Är det bättre att höja skatterna så att ca 50-80 tusen ungdomar riskerar att mista sina jobb och istället börja som Trainee? Du talar om valfrihet i vården: Jag skulle inte vilja bli vårdad etc av en oengagerad 23 åring som kommer direkt från gatan och skall ”vårda” mig, hade hen haft lite engagemang så hade hen troligtvis haft ett arbete redan. ja CG: Du har tyvärr upplevt hur det kan bli om det byts ”regering” i Landstinget här i F län, det gör skillnad hur det styrs. Titta bara på hur tex Hemtjänsten fungerar här i Vgd kommun! Personalen går redan på knäna och uppe på det så ska de ta hand om ett antal Trainee… En röst på (S) är en röst för nej till valfrihet och konkurrens och det kommunala funkar ju lysande i vår kommun?

 4. C G Gustavsson skriver:

  Lars! Ja, som jag beskrev i mitt förra inlägg har jag tung kritik mot hur illa den landstingsstyrda sjukvårdspolitiken fungerat, kanske väldigt mycket sämre i Skåne län än i Jönköpings. Men vad menar Du med att jag upplevt hur det kan bli om det byts ”regering” i F län? Skåne har styrts av en borgerlig allians stödd av miljöpartiet och moderaterna har varit det dominerande partiet. Vilken är den avgörande skillnaden mot den nuvarande konstellationen i F län?
  Javisst, jag har upplevt hur vi gick från en (S) majoritet till den nämnda (M)-dominerade femklövern. Men på vilket sätt sammanhänger detta med Din syn på 2014 års val? Menar Du att det var själva bytet från ett styrande (S)-dominerat block till ett (M)-dominerat som i sig orsakar problemen och att det inte är den förda politikens innehåll som gjort skillnaden? Jag förstår faktiskt inte hur Du menar. Förklara!

  Du beskrev vården 2006 som att ”alla skulle ha det lika dåligt”. Kanske det, men det har ju inte blivit bättre sedan dess. Tvärtom. Sjukvårdspolitiken har dominerats av sparkrav, sparkrav och sparkrav. Kvaliteten på vården har satts på undantag, med de allvarliga konsekvenser jag beskrev i mitt förra inlägg.

  Valfrihet och konkurrens? Ja nu blir det mera subjektivt tyckande. Själv hör jag till dem som INTE tror på det fria vårdvalet. Patienter saknar helt enkelt den medicinska kunskap som krävs för att bedömma var och hur man får den bästa vården. Vårdvalet styrs istället av mindre relevanta faktorer. Konkurrensen då? Ja, dess effekter började med att dammråttorna trivdes när man la ut städningen på entreprenad och bland de senaste effekterna har vi sett en konkurs och de svårigheter ögonkliniken i Jönköping hamnat i (också beskrivet ovan). Det jag tror man behöver är välbemannade och sammanhållna kliniker med fungerande vidareutbildning, kvalitetsdanande arbetsklimat och fungerande intern kvalitetsövervakning.

 5. Lars Seger (M) skriver:

  När det gäller region Skåne har det varit (S) styrt i många år så är det svårt att på 4 år göra stora förändringar till det bättre tyvärr. Om det byts styre i vårt län så är det slut med valfriheten tex och inga nya etableringar tillåts. man kan ju undra varför den nya ögonkliniken har så lätt att locka specialister till sig, tror inte det är lönen som är bättre! Köerna har minskat och tillgängligheten har ökat vill jag påstå av egen erfarenhet när det gäller sjukhus. När det gäller vårdcentraler så är det skillnad från ort till ort och där har väl inte våra vårdcentraler riktigt hängt med tyvärr. Vi skiljer oss åt på en punkt: jag tror på det fria vårdvalet och hoppas det får fortsätta istället för köer och sämre tillgänglighet inom vården. Allt är klart 20.00 140914, då vet vi vad som gäller framöver: Har våra ungdomar jobbet kvar och massarbetslöshet eller kommer arbetslinjen att gälla och en politik som främjar arbete och företagande?

 6. C G Gustavsson skriver:

  Var det verkligen så? Som jag minns det är det två mandatperioder = 8 år som man haft på sig, alltså hela den period från 2006 som Du förde på tal. Det är alltså 8 år man haft på sig, inte fyra, som Du påstår. För att säkerställa att inte mitt minne var fel kollade jag här https://www.skane.se/sv/Stodfunktioner/Skanese_old/Om_Region_Skane/Ekonomi/Arsredovisning/Arsredovisning_2006/Inledning/Regionfullmaktigearet_2006/
  De båda sjukvårdspolitiskt tongivande regionråden Jerker Swanstein och Catharina Blixen-Finecke var väl båda moderater?
  Visst borde man ha kunnat vända utvecklingen på den tiden, och visst har man gjort det – man har kört verksamheten mot sin undergång.
  Men visst, F län har skött sig bättre även om man sakta tuffar efter i samma spår. Tongångarna är desamma. Det finns ju ingen tvekan om att man har en gemensam inspirationskälla och ett gemensamt handlingsupplägg. Man vill minska landstingets ansvarstagande och minska utgifterna i nyliberal anda, och detta maskerar man bakom ett honörsord ”Fritt vårdval”.

 7. C G Gustavsson skriver:

  Jag vill med stora bokstäver understryka att det ENBART är sjukvårdspolitiken jag kritiserar, inte resten av vad Lars Seger har sagt. Det ligger utanför mitt kompetensområde. Men kapa vårdköer och säkerställa hög vårdkvalitet – det tror jag att jag kan.

 8. Kent skriver:

  Till Lars Seger,

  Utan att skryta så tror jag att jag är mera berest än du och det är därför jag kan vidga perspektivet till mer än innanför 50-skyltarna.
  Det är, försiktigt uttryckt, förbaskat ofint av dig att kritisera ungdomar som får en möjlighet att jobba i vården och skolan. Du skriver att du inte tycker om FAS-3 men där finns det över 30.000 personer inskrivna med arbetsuppgifter som i många stycken kan diskuteras, om det nu kan kallas arbetsuppgifter.
  Det är också ofint av dig att bara säga till alla personer som inte har möjlighet att besöka andra vårdcentraler att ”välja”, precis lika ofint som att säga det till personer som tyvärr har en ekonomi som inte tillåter en resa. De sistnämnda kallas fattigpensionärer och de har blivit många under Alliansens tid.
  Lägg till att en del kommuner i Sverige får EU-bidrag p g a att arbetslösheten är hög, så hög att den överskrider normen för EU.
  Jag förstår att du menar att det blir massarbetslöshet om krogmomsen och arbetsgivaravgiften för unga höjs till ”normal” nivå. Det säger ju alla i Alliansen.Tänk efter. Krogmomsen gav max 7.000 jobb, kostar över 1 miljon per arbetstillfälle. Arbetsgivaravgiftens sänkning kostar också över 1 miljon per anställd. Kanske något att tänka på när du ojar dig över bidrag, för det är just bidrag vi talar om, inte till privatpersoner utan företag. Kanske en tanke väcks hos dig att dessa miljoner kunde användas till något mera produktivt ekonomiskt sett? Jag behöver i alla fall inte tänka så värst länge utan att komma till denna slutsats.
  Val – JB-koncernen, Hälsoteamet i vårt län är utmärkta exempel på misslyckanden och det borde du inse. Att driva företag är att tjäna pengar, precis som det företag där du jobbar. Fråga dina partikamrater i Habo varför de inte ville fortsätta med Carema?

  Kent

 9. C G Gustavsson skriver:

  I P4-nyheterna idag talade man om den undersökning tidningen Sjukhusläkaren gjort av Lex Maria anmälda dödsfall 2013. Som jag förstod det hade hälften av 35 dödsfall berott på vårdplatsbrist. I vart fall finns en artikel tillgänglig på http://www.sjukhuslakaren.se/2014/09/09/handelseanalys-av-de-17-dodsfallen/ Den visar att 17 Lex Maria anmälda dödsfall 2013 kan hänföras till vårdplatsbrist. Detta är bara en av flera beskrivningar av vart den förda besparingspolitiken inom sjukvården har lett, det som jag påpekat i tidigare inlägg. Detta, Lars Seger, har vi påpekat under flera år och också påpekat att problemen tilltar. Men bemötandet har varit förnekande, ibland i rent förnedrande ordalag. Istället har man hänvisat till chefspersoner som ofta tillsatts på helt andra meriter än medicinsk kompetens och som sagt att det absolut inte var några problem inom vederbörandes ansvarssektor.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:17 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Firade 40 år sedan skolan slutade

07:03 | 59:orna i Skillingaryd har haft sin tredje skolträff och ett 30-tal av eleverna var på plats.

Brobygget över Hjortsjön inleds…

00:52 | Om man ska tro en skylt som en av våra läsare skickat är det dags att bygga bron över… Läs mer

Lisbeth utsågs till årets Vaggerydsprofil

22:51 | Lisbeth Carlsson utsågs till årets Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

TV: Linda – dragplåster på Waggerydsdagen

19:30 | Schlagersångerksan Linda Bengtzing var det stora dragplåstret vid Waggerydsdagen i dag. En tusenhövdad publik hade samlats Framme för… Läs mer

Många nyheter i helgen

11:51 | Den här helgen kommer vi bland annat att berätta om skolträff för 59:or, hundträff, miniatyrhästar, Waggerydsdagen plus berätta… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:38 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda strax väster om Värnamo. Förundersökning om mord eller dråp är… Läs mer

Välkommen EVI Industries

06:03 | I dag får vi säga välkommen till vårt sjunde industriföretag som fast annonsör i vår tidning. Det är… Läs mer

Räddningstjänsten på utryckning

19:07 | Räddningstjänsten i Skillingaryd är på väg till Hotell Småland i Klevshult för ett automatiskt brandlarm. Dessbättre var det… Läs mer

40 år sedan första Waggerydsdagen

17:13 | I bland händer det att goda ideér kläcks i nödens stund. Som Waggerydsdagen som i år fyller 40… Läs mer

Fortfarande många viltolyckor i länet

16:13 | Under  veckorna 31–34 inträffade det i Jönköpings län  cirka 210 viltolyckor där eftersöksjägare från Nationella Viltolycksrådet, NVR, fått… Läs mer

Många kom till opinionsmöte

15:23 | Så mycket nytt framkom inte vid opinionsmötet i Klevshult. Men uppslutningen visar  att landsbygdsupproret för att rädda landsbygdsskolorna… Läs mer

(C)-motstånd mot Fåglabäcksatsning

13:25 | Tanken på en kommunal satsning på att uppföra sju småhus på Fåglabäcksområdet för att få fart på byggandet… Läs mer

Miljö- och bygg beviljade bygglov

12:47 | Vid augustisammanträdet har miljö- och byggnämnden tagit beslut i ett antal byggärenden.

Bedrägeriförsök i miljonklassen

09:27 | Köparen av ett företag i Vaggeryds kommun är anmäld för försök till grovt bedrägeri i miljonklassen.

Kyrkligt bidrag till Tofteryds kyrka

09:18 | Som vi tidigare berättat kommer Tofteryds kyrka att få ett nytt värmesystem. Nu är det klart att Skillingaryds… Läs mer

Det händer i helgen

09:15 | Den här helgen är det en rad aktiviteter som Waggerydsdagen, internationell fest, utställning av miniatyrhästar och allsång. Kika… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.

Lena Landin vann med sina lommar

20:00 | Skillingaryds Fotoklubb har i kväll presenterat årets tredje tävling i färgdia.

Fem lediga tjänster hos IKV Tools

18:33 | IKV Tools i Forsheda har inte mindre än fem lediga tjänster. Läs mer på vår jobbsida.