Låt oss liksom backsvalorna bygga oss ett bo

Vår naturkrönikör Dan Damberg har träffat backsvalor.

Låt oss liksom backsvalorna bygga oss ett bo

Låt oss liksom backsvalorna bygga oss ett bo, en naturkrönika i
8 bilder om en allt ovanligare fågel i våra trakter.

Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av juli 2011.

Det är i sådana branter av sand eller jord som backsvalan söker sin
häckningsplats. Denna vackra erosionsbrant finns i anslutning till
Expertlagret vid Båramo i Skillingaryds nordvästra delar och
åtminstone det ena, det vänstra, av de båda hålen är bebott.

Mina bilder och historien kring dessa utspelar sig dock i en jordhög
några hundra meter nordost om förra bildens erosionsbrant av ren sand.

Efter en ganska lång stund av väntan och med objektivet riktat mot ett
tomt och svart bohål kom så sakta och mycket försiktigt två
backsvaleungar fram till öppningen.

Det var inte svårt att förstå att de väntade på föräldrarna för de spanade
ivrigt åt alla håll men höll hela tiden sams och tycktes trivas
tillsammans.

Bakom de båda backsvaleungarna kan det finnas ytterligare mellan
50-100 centimeter gång in i jordhögen där slutligen det inredda boet,
en bale av strån och fjädrar, finns. Ungarna är sålunda väl skyddade
från världen utanför, den största risken är om gången rasar ihop på
grund av häftiga regn eller om grävskopan kommer tillbaka.

Namnet backsvala användes först av Linné år 1746 men är troligen
äldre. ”Back” syftar på artens vana att häcka i hål i ”backar” och ordet
svala kommer av ett samgermanskt ord ”swalwon” men det är osäkert
vad det betyder. Arten har även kallats för jordsvala och strandsvala.

Fram till år 1960 finns egentligen inga historiska uppgifter på om
antalet har ökat eller minskat men sedan mitten av 1960-talet har dock
antalet backsvalor minskat betydligt, framför allt i södra delarna av
landet. Den svenska populationen är idag uppskattad till mellan
100 000 – 200 000 par och de två paren som häckar här kan vara de två
enda i Vaggeryds kommun i år.

Plötsligt händer det något och båda ungarna spanar blixtsnabbt åt
samma håll.

En av föräldrafåglarna dyker upp och lämnar mat i form av insekter
och lika hastigt som den kom lika hastigt är den borta. Jag undrade för
ett ögonblick hur den överhuvudtaget hann leverera något in i en eller
två hungriga näbbar.

Backsvalan, på latin ”Riparia riparia” är en kolonihäckande brungrå
och vit svala som häckar över stora delar av norra halvklotet och som
övervintrar i tropiska områden på södra halvklotet. Bortflyttningen
sker redan under augusti och september och återkomsten till Sverige
äger rum under maj månad, det latinska namnet ”Riparia riparia”
betyder för övrig ”levandes vid flodstranden”.

Som sagt, lika hastigt som föräldrafågeln kom lika hastigt gav den sig
iväg, det hela var över på någon sekund.

Backsvalan beskrevs taxonomiskt första gången 1758 av Carl von
Linné i hans ”Systema naturae” under det vetenskapliga namnet
”Hirundo riparia”. Beskrivningen består av den korta texten; ”Hirundo
cinerea, gula abdomineque albis”, det vill säga, en askgrå svala, med
vit strupe och buk, typlokal angavs enbart som Europa.

Vissa delar in backsvalan i fyra underarter medan andra delar upp den i
så många som åtta. Clements et al. 2009 delar upp den i fem
underarter:

”Riparia riparia riparia” finns i Nordamerika, Europa samt Asien, det
vill säga vår backsvala.

 ”Riparia riparia innominata” finns i sydöstra Kazakstan.

 ”Riparia riparia ijimae finns i östra Asien.

 ”Riparia riparia shelleyi” finns i Egypten.

 ”Riparia riparia eilata” okänt häckningsområde, dessa har endast setts
under flyttningen i Israel.

Jag lämnar de båda ungarna väntandes på nästa mål mat men det dröjer
inte länge innan de själva kan flyga och fånga sin egen mat, än så länge
dock är de beroende av föräldrafåglarna, och ”inget är som väntans
tider”

Backsvalan är över stora delar av sitt utbredningsområde en ganska
vanlig fågel och kategoriseras som livskraftig, LC, av IUCN. Lokalt är
den dock hotad och exempelvis kategoriseras den tyvärr som nära
hotad, NT, i Sverige.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer