Låt oss liksom backsvalorna bygga oss ett bo

Vår naturkrönikör Dan Damberg har träffat backsvalor.

Låt oss liksom backsvalorna bygga oss ett bo

Låt oss liksom backsvalorna bygga oss ett bo, en naturkrönika i
8 bilder om en allt ovanligare fågel i våra trakter.

Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av juli 2011.

Det är i sådana branter av sand eller jord som backsvalan söker sin
häckningsplats. Denna vackra erosionsbrant finns i anslutning till
Expertlagret vid Båramo i Skillingaryds nordvästra delar och
åtminstone det ena, det vänstra, av de båda hålen är bebott.

Mina bilder och historien kring dessa utspelar sig dock i en jordhög
några hundra meter nordost om förra bildens erosionsbrant av ren sand.

Efter en ganska lång stund av väntan och med objektivet riktat mot ett
tomt och svart bohål kom så sakta och mycket försiktigt två
backsvaleungar fram till öppningen.

Det var inte svårt att förstå att de väntade på föräldrarna för de spanade
ivrigt åt alla håll men höll hela tiden sams och tycktes trivas
tillsammans.

Bakom de båda backsvaleungarna kan det finnas ytterligare mellan
50-100 centimeter gång in i jordhögen där slutligen det inredda boet,
en bale av strån och fjädrar, finns. Ungarna är sålunda väl skyddade
från världen utanför, den största risken är om gången rasar ihop på
grund av häftiga regn eller om grävskopan kommer tillbaka.

Namnet backsvala användes först av Linné år 1746 men är troligen
äldre. ”Back” syftar på artens vana att häcka i hål i ”backar” och ordet
svala kommer av ett samgermanskt ord ”swalwon” men det är osäkert
vad det betyder. Arten har även kallats för jordsvala och strandsvala.

Fram till år 1960 finns egentligen inga historiska uppgifter på om
antalet har ökat eller minskat men sedan mitten av 1960-talet har dock
antalet backsvalor minskat betydligt, framför allt i södra delarna av
landet. Den svenska populationen är idag uppskattad till mellan
100 000 – 200 000 par och de två paren som häckar här kan vara de två
enda i Vaggeryds kommun i år.

Plötsligt händer det något och båda ungarna spanar blixtsnabbt åt
samma håll.

En av föräldrafåglarna dyker upp och lämnar mat i form av insekter
och lika hastigt som den kom lika hastigt är den borta. Jag undrade för
ett ögonblick hur den överhuvudtaget hann leverera något in i en eller
två hungriga näbbar.

Backsvalan, på latin ”Riparia riparia” är en kolonihäckande brungrå
och vit svala som häckar över stora delar av norra halvklotet och som
övervintrar i tropiska områden på södra halvklotet. Bortflyttningen
sker redan under augusti och september och återkomsten till Sverige
äger rum under maj månad, det latinska namnet ”Riparia riparia”
betyder för övrig ”levandes vid flodstranden”.

Som sagt, lika hastigt som föräldrafågeln kom lika hastigt gav den sig
iväg, det hela var över på någon sekund.

Backsvalan beskrevs taxonomiskt första gången 1758 av Carl von
Linné i hans ”Systema naturae” under det vetenskapliga namnet
”Hirundo riparia”. Beskrivningen består av den korta texten; ”Hirundo
cinerea, gula abdomineque albis”, det vill säga, en askgrå svala, med
vit strupe och buk, typlokal angavs enbart som Europa.

Vissa delar in backsvalan i fyra underarter medan andra delar upp den i
så många som åtta. Clements et al. 2009 delar upp den i fem
underarter:

”Riparia riparia riparia” finns i Nordamerika, Europa samt Asien, det
vill säga vår backsvala.

 ”Riparia riparia innominata” finns i sydöstra Kazakstan.

 ”Riparia riparia ijimae finns i östra Asien.

 ”Riparia riparia shelleyi” finns i Egypten.

 ”Riparia riparia eilata” okänt häckningsområde, dessa har endast setts
under flyttningen i Israel.

Jag lämnar de båda ungarna väntandes på nästa mål mat men det dröjer
inte länge innan de själva kan flyga och fånga sin egen mat, än så länge
dock är de beroende av föräldrafåglarna, och ”inget är som väntans
tider”

Backsvalan är över stora delar av sitt utbredningsområde en ganska
vanlig fågel och kategoriseras som livskraftig, LC, av IUCN. Lokalt är
den dock hotad och exempelvis kategoriseras den tyvärr som nära
hotad, NT, i Sverige.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer