Liens och mulens marker

Vår  naturkrönkör Dan Damberg har besökt Bjälkön.

Liens och mulens marker

Liens och mulens marker, en naturkrönika i 12 bilder från Bjälkön i
slåttertid, en pärla i naturen och kulturen mellan Skillingaryd och
Vaggeryd.

Bilderna är klickbara.

Likt svärdet i stenen växer den lilla enebusken till synes rakt upp ur
den småländska graniten som här på bilden är omgiven av ett stort
antal betande och skapande mular. Det är verkligen rofyllt att vandra
bland de betande djuren och njuta av ängens alla växter och insekter.

Bete är för övrigt ett sätt att föda upp boskapsdjur och fram till sena
1800-talet var regeln här hos oss i Skandinavien att man hägnade in
ängen och åkern för att hindra boskapen från att ta sig in där. Den fick
i stället beta på utmarken under överinseende av en herde som höll
rovdjuren borta. På 1600- och 1700-talens kartor används ofta termen
mulbete om sådan mark.

I det moderna jordbruket stänger man tvärt om in boskapen i
ladugårdar eller hagar och fraktar dit foder med traktor. Här får dock
som tur är boskapen beta direkt på den vackra ängen.

De stora blåklockorna hör verkligen ängsmarken till och fångar
omedelbart vandrarens ögon. Stor blåklocka är för övrigt en flerårig
ört som kan bli nästan en meter hög och på latin heter den
”Campanula persicifolia”.

Artnamnet ”persicifolia” kommer av latinets ”persicum” för ”persika”
och ”folium” för ”blad”, och syftar på att bladen liknar persikoblad.

Den stora blåklockan blommar under högsommaren med stora,
utåtriktade blommor som sitter i en vanligen fåblommig klase. Kronan
är brett klocklik med ganska korta, breda flikar, den är vanligen blå
men kan ibland också vara helt vit. De tre märkesflikarna, som syns
tydligt på bilden, är ofta omkring en centimeter långa och kraftigt
böjda.

”Denna Klocka är en bland våra prydligaste vilda blommor. Ehuru den
merendels växer temligen enstaka, gör den sig ändå strax bemärkt med
sin raka, resliga stjelk och sin stora, utmärkt klocklika blomkrona.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

Även den ståtliga slåttergubben, ”Arnica montana”, hör ängen till och
är alltid lika vacker och härlig att skåda. Namnet hästfibbla anges av
Carl von Linné som det småländska namnet på arten.

En med lie nyslagen slåtteräng är numera något mycket ovanligt att
skåda så passa på att njuta av synen samt av slåtterängens blommor.

Den gamla vackert grånade ”ängaladan” är fortfarande full med hö
och tillsammans med lieslåttern förhöjer detta känslan av en gången
tid. Historien i landskapet är tydlig och tankeväckande.

Slåtter är för övrigt per definition avverkning av högt gräs och detta
kan göras som här manuellt med lie, med skära eller med en
slåtterbalk monterad på traktorns kraftuttag.

Gräset ligger sedan och torkar på plats och blir till hö. För bönder och
naturvårdare talar bildens gula och ståtliga slåtterfibbla, ”Hypochoeris
maculata” om att tiden för slåttern är inne.

Slåtterfibblan på bilden är en flerårig, storblommig och gulblommig
ört med stora, hela, oftast håriga samt fläckiga blad samlade i en basal
rosett.

”Fibler. i ängs backar. a. blommar efter solståndet och bådar då
slottertiden: örtbladen br. i Småland til grönkål: färsk ätes örten af
hästar häldre än torr.”

Ur ”Anwisning til Wäxt-Rikets Kännedom” av C. F. Hoffberg år
1792.

Rosettbladen hos slåtterfibblan ligger vanligtvis hårt tryckta till
marken och är lätta att känna igen på sin storlek, den vanligen röda
mittnerven och de mörka fläckarna som framför allt syns på bladet till
höger.

I äldre tider skedde slåttern på högsommaren, dels för att växterna
skulle hinna fröa och dels för att de då ansågs ha störst kraft och
näringsvärde. Slåttern bedrevs dels som här på ängar i den så kallade
inmarken, dels på utmarken som var våtmarker på myrar, kärr och
sjökanter.

Sedan förhistorisk tid har lien brukats vid slåttern och den hanterades
då av männen, medan kvinnorna räfsade ihop det avslagna gräset som
sedan lades i en sträng. Detta torkades sedan i stackar, i senare tid i
hässjor, och bars eller kördes sedan till ladan, som ibland låg i direkt
anslutning till slåttermarken, en så kallad ängslada.

Bilden visar den numera ganska ovanliga ”vanliga” nattviolen,
”Platanthera bifolia”, som är en upp till tre decimeter hög orkidé med
vitaktiga blommor. Den har två stora ovala blad som sitter långt ner på
stjälken, samt två eller tre små och smala stjälkblad. Nattviolen
blommar i juni-juli med väldoftande blommor som sitter samlade i
mångblommiga ax, precis som på bilden. Blommorna doftar starkare
på kvällen och lockar då till sig svärmare av olika arter som pollinerar
dem.

En närbild på en ”vanlig” nattviol som för övrigt är mycket lik
släktingen grönvit nattviol, men den senare är större och grövre samt
har pollinier, pollenfack, som sitter glest och är 45-gradersvinklade
mot varandra, här hos den ”vanliga” nattviolen sitter pollinierna tätt
och parallellt. Hybrider påträffas ibland där de två arterna växer
tillsammans.

När slåtterbruket upphör växer slåtterängen snabbt igen med lövträd
och ibland även med barrträd, vilket medför att ljuskrävande växtarter
tyvärr snabbt försvinner.

Fordom vanliga slåtterväxter var fältgentiana, slåtterfibbla,
slåtterblomma, höskallra, ormrot och darrgräs samt nattviol. Idag är
många av dessa växter ovanliga och till och med hotade samt
rödlistade.

Avslutningsvis för denna gång en bild på den gamla brunnen, undrar
om den innehåller ett monster till brunnsål?

Brunnsålar hölls förr framför allt i Skåne, Danmark och Tyskland som
”renhållare” i brunnar där de åt upp grodor, paddor, mask, insekter
och råttor med mera som råkade hamna i brunnen. En sådan ål lär i
Skåne ha blivit nästan 140 år gammal. Tro det om ni vill.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer