Liens och mulens marker

Vår  naturkrönkör Dan Damberg har besökt Bjälkön.

Liens och mulens marker

Liens och mulens marker, en naturkrönika i 12 bilder från Bjälkön i
slåttertid, en pärla i naturen och kulturen mellan Skillingaryd och
Vaggeryd.

Bilderna är klickbara.

Likt svärdet i stenen växer den lilla enebusken till synes rakt upp ur
den småländska graniten som här på bilden är omgiven av ett stort
antal betande och skapande mular. Det är verkligen rofyllt att vandra
bland de betande djuren och njuta av ängens alla växter och insekter.

Bete är för övrigt ett sätt att föda upp boskapsdjur och fram till sena
1800-talet var regeln här hos oss i Skandinavien att man hägnade in
ängen och åkern för att hindra boskapen från att ta sig in där. Den fick
i stället beta på utmarken under överinseende av en herde som höll
rovdjuren borta. På 1600- och 1700-talens kartor används ofta termen
mulbete om sådan mark.

I det moderna jordbruket stänger man tvärt om in boskapen i
ladugårdar eller hagar och fraktar dit foder med traktor. Här får dock
som tur är boskapen beta direkt på den vackra ängen.

De stora blåklockorna hör verkligen ängsmarken till och fångar
omedelbart vandrarens ögon. Stor blåklocka är för övrigt en flerårig
ört som kan bli nästan en meter hög och på latin heter den
”Campanula persicifolia”.

Artnamnet ”persicifolia” kommer av latinets ”persicum” för ”persika”
och ”folium” för ”blad”, och syftar på att bladen liknar persikoblad.

Den stora blåklockan blommar under högsommaren med stora,
utåtriktade blommor som sitter i en vanligen fåblommig klase. Kronan
är brett klocklik med ganska korta, breda flikar, den är vanligen blå
men kan ibland också vara helt vit. De tre märkesflikarna, som syns
tydligt på bilden, är ofta omkring en centimeter långa och kraftigt
böjda.

”Denna Klocka är en bland våra prydligaste vilda blommor. Ehuru den
merendels växer temligen enstaka, gör den sig ändå strax bemärkt med
sin raka, resliga stjelk och sin stora, utmärkt klocklika blomkrona.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

Även den ståtliga slåttergubben, ”Arnica montana”, hör ängen till och
är alltid lika vacker och härlig att skåda. Namnet hästfibbla anges av
Carl von Linné som det småländska namnet på arten.

En med lie nyslagen slåtteräng är numera något mycket ovanligt att
skåda så passa på att njuta av synen samt av slåtterängens blommor.

Den gamla vackert grånade ”ängaladan” är fortfarande full med hö
och tillsammans med lieslåttern förhöjer detta känslan av en gången
tid. Historien i landskapet är tydlig och tankeväckande.

Slåtter är för övrigt per definition avverkning av högt gräs och detta
kan göras som här manuellt med lie, med skära eller med en
slåtterbalk monterad på traktorns kraftuttag.

Gräset ligger sedan och torkar på plats och blir till hö. För bönder och
naturvårdare talar bildens gula och ståtliga slåtterfibbla, ”Hypochoeris
maculata” om att tiden för slåttern är inne.

Slåtterfibblan på bilden är en flerårig, storblommig och gulblommig
ört med stora, hela, oftast håriga samt fläckiga blad samlade i en basal
rosett.

”Fibler. i ängs backar. a. blommar efter solståndet och bådar då
slottertiden: örtbladen br. i Småland til grönkål: färsk ätes örten af
hästar häldre än torr.”

Ur ”Anwisning til Wäxt-Rikets Kännedom” av C. F. Hoffberg år
1792.

Rosettbladen hos slåtterfibblan ligger vanligtvis hårt tryckta till
marken och är lätta att känna igen på sin storlek, den vanligen röda
mittnerven och de mörka fläckarna som framför allt syns på bladet till
höger.

I äldre tider skedde slåttern på högsommaren, dels för att växterna
skulle hinna fröa och dels för att de då ansågs ha störst kraft och
näringsvärde. Slåttern bedrevs dels som här på ängar i den så kallade
inmarken, dels på utmarken som var våtmarker på myrar, kärr och
sjökanter.

Sedan förhistorisk tid har lien brukats vid slåttern och den hanterades
då av männen, medan kvinnorna räfsade ihop det avslagna gräset som
sedan lades i en sträng. Detta torkades sedan i stackar, i senare tid i
hässjor, och bars eller kördes sedan till ladan, som ibland låg i direkt
anslutning till slåttermarken, en så kallad ängslada.

Bilden visar den numera ganska ovanliga ”vanliga” nattviolen,
”Platanthera bifolia”, som är en upp till tre decimeter hög orkidé med
vitaktiga blommor. Den har två stora ovala blad som sitter långt ner på
stjälken, samt två eller tre små och smala stjälkblad. Nattviolen
blommar i juni-juli med väldoftande blommor som sitter samlade i
mångblommiga ax, precis som på bilden. Blommorna doftar starkare
på kvällen och lockar då till sig svärmare av olika arter som pollinerar
dem.

En närbild på en ”vanlig” nattviol som för övrigt är mycket lik
släktingen grönvit nattviol, men den senare är större och grövre samt
har pollinier, pollenfack, som sitter glest och är 45-gradersvinklade
mot varandra, här hos den ”vanliga” nattviolen sitter pollinierna tätt
och parallellt. Hybrider påträffas ibland där de två arterna växer
tillsammans.

När slåtterbruket upphör växer slåtterängen snabbt igen med lövträd
och ibland även med barrträd, vilket medför att ljuskrävande växtarter
tyvärr snabbt försvinner.

Fordom vanliga slåtterväxter var fältgentiana, slåtterfibbla,
slåtterblomma, höskallra, ormrot och darrgräs samt nattviol. Idag är
många av dessa växter ovanliga och till och med hotade samt
rödlistade.

Avslutningsvis för denna gång en bild på den gamla brunnen, undrar
om den innehåller ett monster till brunnsål?

Brunnsålar hölls förr framför allt i Skåne, Danmark och Tyskland som
”renhållare” i brunnar där de åt upp grodor, paddor, mask, insekter
och råttor med mera som råkade hamna i brunnen. En sådan ål lär i
Skåne ha blivit nästan 140 år gammal. Tro det om ni vill.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer