Livet i en damm, del 1

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på grodor.

Livet i en damm, del 1

Livet i en damm, del 1, en natur- och kulturkrönika i 16 bilder från
grodornas lek vid Sörgårdsskolan i Skillingaryd.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd nio dagar in i månaden april
2015. Bilderna är som vanligt klickbara.

 

1 IMG_3124

Grodornas lek i den lilla dammen vid Sörgårdsskolan i Skillingaryd
har redan hållit på några dagar när jag besöker området en kväll nio
dagar in i månaden april, och det är som vanligt arten vanlig groda,
”Rana temporaria”, som står för skådespelet.

2 IMG_3111

Grodorna bildar stora klumpar i vattnet och kampen mellan hanarna
att få komma till en hona är intensiv, och deras knarrande läte ligger
som en ljudkuliss över dammens spegelblanka vatten.

3 IMG_3112

Grodor är varska djur och att komma dem riktigt nära är verkligen inte
lätt, en oförsiktig rörelse frå min sida och de är blixtsnabbt försvunna
under vattnet.

4 IMG_3113

Det finns dock en och annan modig eller dumdristig, välj själv, individ
som stannar kvar länge, kanske alldeles för länge, enligt principen
”curiosity killed the cat” eller här möjligen ”curiosity killed the frog”,
på svenska ”nyfiken i en strut”.

Nåväl grodan hade inget att frukta från mig men tänk om jag varit en
häger istället.

5 IMG_3114

Brungrodor, på bilden en vanlig groda, är en icke-systematisk grupp
av grodarter i norra och centrala Europa som innehåller vanlig groda,
åkergroda och långbensgroda inom släktet ”Rana” med liknande drag
vad gäller utseende och levnadssätt.

Deras dräkt eller färgsättning går huvudsakligen i brunt och till
skillnad från gröngrodorna har de en enda strupsäck.

Efter leken, parningen, lämnar de vattenmiljön för mark med fuktig
undervegetation eller ängsmark och är då relativt ensamlevande och
tystlåtna.

Gröngrodor är benämning för olika grodor i Sverige såsom gölgroda,
ätlig groda och sjögroda också inom släktet ”Rana” med liknande drag
vad gäller utseende och levnadssätt.

Ätlig groda är för övrigt en fertil hybrid mellan gölgroda och sjögroda
och vissa zoologer listar dem i ett eget släkte, ”Pelophylax”.

Sjögroda, ”Rana ridibunda” och Ätlig groda, ”Rana esculenta”, utgör
geografiska varianter av samma art, nämligen arten ätlig groda.

6 IMG_3115

Grodor är vanligt namn på arterna inom ordningen stjärtlösa groddjur,
utom paddor, även annat namn på familjen äkta grodor.

I Sverige finns åtta olika grodarter varav fem ingår i familjen äkta
grodor, det vill säga, vanlig groda, åkergroda, långbensgroda, ätlig
groda och gölgroda. De övriga arterna är lövgroda, lökgroda och
klockgroda.

Bilden visar den ovanligt nyfikna grodan av arten vanlig groda, ”Rana
temporaria”.

7 IMG_3116

Om ni tycker att det är svårt att skilja grodor, bildens art vanlig groda
får representera dessa, från paddor så kan kanske följande information
kan hjälpa till.

Äkta paddor eller paddor, ”Bufonidae”, är en familj stjärtlösa groddjur
med knappt 350 olika arter i världen.

Familjen har världsvid utbredning men saknades ursprungligen i bland
annat Australien, dit den sydamerikanska agapaddan dock har införts
för att den skulle bekämpa skadeinsekter.

Flertalet arter, framför allt de som ingår i det största släktet, ”Bufo”,
kännetecknas av kort och robust kropp, korta ben samt tjock, körtelrik
och vårtig hud.

Längden varierar från ett par centimeter till drygt 20 centimeter och
hos oss i Sverige förekommer tre arter, nämligen grönfläckig padda,
stinkpadda och vanlig padda.

Rörande äkta paddor fanns det åskilliga fördomar i äldre vetenskaplig
litteratur, bland annat att de suger mjölk från korna och har två levrar,
vilket de troddes behöva för att inte dö av sitt eget gift. Paddlever
användes därför länge som motgift till olika slags gifter.

De hörde också till de djur som förknippades med livmodern och
användes som offer av kvinnor med underlivssjukdomar eller
”hysteri”.

”Hysteri” kallades förr kvinnliga sjukdomar som ansågs bero på
rubbningar i livmodern. Enligt gammal egyptisk medicin berodde
hysteri på att livmodern vandrade runt i kroppen och allt efter
lokalisationen gav upphov till olika symtom.

Med ökande anatomiska insikter modifierades dock uppfattningen till
att ångor uppsteg från livmodern och omtöcknade hjärnan och under
en tid bestod behandlingen därför i att applicera illaluktande ångor
mot underlivet och vällukt mot näsan, till exempel luktsalt.

Paddor har i folktron dels förbundits med djävulen och med häxor,
som ansågs kunna förvandla sig till paddor, dels uppfattats som
uppenbarelseformer av de ”underjordiska”.

Paddorna hörde till de djur man ”spottade för” vid ett möte och i äldre
medicin och folkmedicin rekommenderades länge paddskinn eller
askan av ett sådant som bot mot kräftsår.

Förtrollade människor uppträder dessutom i flera sagor i paddgestalt.

8 IMG_3117

Groddjuren och bildens vanliga groda anses ha gett upphov till
kräldjuren och har utvecklats från så kallade lobfeniga fiskar.

Under karbonperioden var groddjuren de största landlevande djuren
men ännu större arter skulle komma att utvecklas senare, under perm
och framåt, men då hade kräldjuren redan övertagit deras ställning.

De allra största groddjuren tillhörde överordningen pansargroddjur,
exempelvis Eryops som levde under Perm och var hela 2 meter lång,
Paracyclotosaurus som levde under Trias och var hela 3 meter lång
samt Koolasuchus som levde under Krita och var hela 5 meter lång.

9 IMG_3119

I de solbelysta ljusbruna grodromkornen ser man tydligt att
celldelningen kommit igång och vägen fram till en färdig groda har
startat.

10 IMG_3120

Här ser man också att celldelningen har satt igång, tre gånger har
ägget delat sig och men ser tydligt att det är fyra celler i några av de
ljusare bruna romkornen.

11 IMG_3123

Grodorna samlas i vattensamlingar för att leka mellan april-juni och
de lägger sina ägg i form av stora romklumpar.

En groda lägger omkring 1000-3000 grodägg samtidigt, men
fienderna är många och bara omkring 5 av 3000 utvecklas till vuxna
grodor, det vill säga 0,0017, eller om ni så vill 1/600-del av alla
grodrom blir färdiga grodor.

12 IMG_3135

Att bestånden av grodor minskar är noterad i så gott som hela världen
men hårdast drabbade är dock groddjuren i tropiska områden i
Sydamerika och Afrika.

De främsta hoten mot groddjuren, och som antas förklara massdöden,
är habitatförlust, fragmentering av landskap, försurning,
kemikalieutsläpp, UV-strålning och klimatförändring.

Av stor betydelse är också parasitsvampen ”Batrachochytrium
dendrobatidis” som tillhör gisselsvamparna, pisksvamparna.

Gisselsvampar eller pisksvampar, ”Chytridiomycota”, är en division i
svampriket som huvudsakligen består av encelliga arter, vilka lever i
sötvatten eller våt jord.

Eftersom gisselsvamparna har flagellerade sporstadier räknades de
förr i tiden inte till svamparna.

I evolutionen uppkom gisselsvampar antingen som systergrupp till
kopplingssvampar, ”Zygomycota”, eller som systergrupp till alla
andra svampar.

Det finns även en teori som hävdar att gisselsvampar är parafyletisk,
alltså att vissa medlemmar i gruppen är närmare släkt med
kopplingssvampar än med andra gisselsvampar.

De flesta gisselsvampar lever på dött organiskt material eller som
parasiter på alger eller djur.

Några arter i ordningen ”Chytridiales” orsakar sjukdomar på växter
medan arten ”Batrachochytrium dendrobatidis” som redan nämnts ger
upphov till chytridiomycos på groddjur och kräldjur

13 IMG_3145

Totalt sett är, tyvärr, omkring 2000 av världens 6000 arter groddjur
rödlistade och hundratals arter har redan försvunnit under de senaste
årtiondena

14 IMG_3149

På ett par veckor utvecklas grodynglen som i början inte har några ben
utan bara en svans och de andas med gälar.

Under sommaren växer grodynglen till små vuxna grodor och först
utvecklas bakbenen, och strax därefter kommer frambenen.

Samtidigt som benen växer ut, försvinner gälarna och de får lungor
och simmar upp till vattenytan för att andas, men grodor kan också
samtidigt andas genom huden.

Bilden visar ”nykläckta” vanliga grodor, ”Rana temporaria”, så
kallade grodyngel, med endast huvud, kropp och svans, som intensivt
simmar omkring i den lilla dammen vid Sörgårdsskolan i Skillingaryd.

15 IMG_3150

Apropå vanlig groda och åkergroda, den vanliga grodans rom, på
bilden, flyter upp till ytan medan den närbesläktade åkergrodans rom
stannar kvar på bottnen och sällan flyter upp till ytan.

Bilden visar grodrom i delning, flertalet grodägg har delat sig och man
kan tydligt se att det är minst åtta celler i geléklumpen.

16 IMG_3155

Avslutningsbilden för denna gång får bli en stilstudie av en stor hona
av arten vanlig groda, ”Rana temporaria” vid den lilla dammen uppe
vid Sörgårdsskolan i Skillingaryd.

På återseende!

 

 

 

 

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:17 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Firade 40 år sedan skolan slutade

07:03 | 59:orna i Skillingaryd har haft sin tredje skolträff och ett 30-tal av eleverna var på plats.

Brobygget över Hjortsjön inleds…

00:52 | Om man ska tro en skylt som en av våra läsare skickat är det dags att bygga bron över… Läs mer

Lisbeth utsågs till årets Vaggerydsprofil

22:51 | Lisbeth Carlsson utsågs till årets Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

TV: Linda – dragplåster på Waggerydsdagen

19:30 | Schlagersångerksan Linda Bengtzing var det stora dragplåstret vid Waggerydsdagen i dag. En tusenhövdad publik hade samlats Framme för… Läs mer

Många nyheter i helgen

11:51 | Den här helgen kommer vi bland annat att berätta om skolträff för 59:or, hundträff, miniatyrhästar, Waggerydsdagen plus berätta… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:38 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda strax väster om Värnamo. Förundersökning om mord eller dråp är… Läs mer

Välkommen EVI Industries

06:03 | I dag får vi säga välkommen till vårt sjunde industriföretag som fast annonsör i vår tidning. Det är… Läs mer

Räddningstjänsten på utryckning

19:07 | Räddningstjänsten i Skillingaryd är på väg till Hotell Småland i Klevshult för ett automatiskt brandlarm. Dessbättre var det… Läs mer

40 år sedan första Waggerydsdagen

17:13 | I bland händer det att goda ideér kläcks i nödens stund. Som Waggerydsdagen som i år fyller 40… Läs mer

Fortfarande många viltolyckor i länet

16:13 | Under  veckorna 31–34 inträffade det i Jönköpings län  cirka 210 viltolyckor där eftersöksjägare från Nationella Viltolycksrådet, NVR, fått… Läs mer

Många kom till opinionsmöte

15:23 | Så mycket nytt framkom inte vid opinionsmötet i Klevshult. Men uppslutningen visar  att landsbygdsupproret för att rädda landsbygdsskolorna… Läs mer

(C)-motstånd mot Fåglabäcksatsning

13:25 | Tanken på en kommunal satsning på att uppföra sju småhus på Fåglabäcksområdet för att få fart på byggandet… Läs mer

Miljö- och bygg beviljade bygglov

12:47 | Vid augustisammanträdet har miljö- och byggnämnden tagit beslut i ett antal byggärenden.

Bedrägeriförsök i miljonklassen

09:27 | Köparen av ett företag i Vaggeryds kommun är anmäld för försök till grovt bedrägeri i miljonklassen.

Kyrkligt bidrag till Tofteryds kyrka

09:18 | Som vi tidigare berättat kommer Tofteryds kyrka att få ett nytt värmesystem. Nu är det klart att Skillingaryds… Läs mer

Det händer i helgen

09:15 | Den här helgen är det en rad aktiviteter som Waggerydsdagen, internationell fest, utställning av miniatyrhästar och allsång. Kika… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.

Lena Landin vann med sina lommar

20:00 | Skillingaryds Fotoklubb har i kväll presenterat årets tredje tävling i färgdia.

Fem lediga tjänster hos IKV Tools

18:33 | IKV Tools i Forsheda har inte mindre än fem lediga tjänster. Läs mer på vår jobbsida.