Livet i en damm, del 1

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på grodor.

Livet i en damm, del 1

Livet i en damm, del 1, en natur- och kulturkrönika i 16 bilder från
grodornas lek vid Sörgårdsskolan i Skillingaryd.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd nio dagar in i månaden april
2015. Bilderna är som vanligt klickbara.

 

1 IMG_3124

Grodornas lek i den lilla dammen vid Sörgårdsskolan i Skillingaryd
har redan hållit på några dagar när jag besöker området en kväll nio
dagar in i månaden april, och det är som vanligt arten vanlig groda,
”Rana temporaria”, som står för skådespelet.

2 IMG_3111

Grodorna bildar stora klumpar i vattnet och kampen mellan hanarna
att få komma till en hona är intensiv, och deras knarrande läte ligger
som en ljudkuliss över dammens spegelblanka vatten.

3 IMG_3112

Grodor är varska djur och att komma dem riktigt nära är verkligen inte
lätt, en oförsiktig rörelse frå min sida och de är blixtsnabbt försvunna
under vattnet.

4 IMG_3113

Det finns dock en och annan modig eller dumdristig, välj själv, individ
som stannar kvar länge, kanske alldeles för länge, enligt principen
”curiosity killed the cat” eller här möjligen ”curiosity killed the frog”,
på svenska ”nyfiken i en strut”.

Nåväl grodan hade inget att frukta från mig men tänk om jag varit en
häger istället.

5 IMG_3114

Brungrodor, på bilden en vanlig groda, är en icke-systematisk grupp
av grodarter i norra och centrala Europa som innehåller vanlig groda,
åkergroda och långbensgroda inom släktet ”Rana” med liknande drag
vad gäller utseende och levnadssätt.

Deras dräkt eller färgsättning går huvudsakligen i brunt och till
skillnad från gröngrodorna har de en enda strupsäck.

Efter leken, parningen, lämnar de vattenmiljön för mark med fuktig
undervegetation eller ängsmark och är då relativt ensamlevande och
tystlåtna.

Gröngrodor är benämning för olika grodor i Sverige såsom gölgroda,
ätlig groda och sjögroda också inom släktet ”Rana” med liknande drag
vad gäller utseende och levnadssätt.

Ätlig groda är för övrigt en fertil hybrid mellan gölgroda och sjögroda
och vissa zoologer listar dem i ett eget släkte, ”Pelophylax”.

Sjögroda, ”Rana ridibunda” och Ätlig groda, ”Rana esculenta”, utgör
geografiska varianter av samma art, nämligen arten ätlig groda.

6 IMG_3115

Grodor är vanligt namn på arterna inom ordningen stjärtlösa groddjur,
utom paddor, även annat namn på familjen äkta grodor.

I Sverige finns åtta olika grodarter varav fem ingår i familjen äkta
grodor, det vill säga, vanlig groda, åkergroda, långbensgroda, ätlig
groda och gölgroda. De övriga arterna är lövgroda, lökgroda och
klockgroda.

Bilden visar den ovanligt nyfikna grodan av arten vanlig groda, ”Rana
temporaria”.

7 IMG_3116

Om ni tycker att det är svårt att skilja grodor, bildens art vanlig groda
får representera dessa, från paddor så kan kanske följande information
kan hjälpa till.

Äkta paddor eller paddor, ”Bufonidae”, är en familj stjärtlösa groddjur
med knappt 350 olika arter i världen.

Familjen har världsvid utbredning men saknades ursprungligen i bland
annat Australien, dit den sydamerikanska agapaddan dock har införts
för att den skulle bekämpa skadeinsekter.

Flertalet arter, framför allt de som ingår i det största släktet, ”Bufo”,
kännetecknas av kort och robust kropp, korta ben samt tjock, körtelrik
och vårtig hud.

Längden varierar från ett par centimeter till drygt 20 centimeter och
hos oss i Sverige förekommer tre arter, nämligen grönfläckig padda,
stinkpadda och vanlig padda.

Rörande äkta paddor fanns det åskilliga fördomar i äldre vetenskaplig
litteratur, bland annat att de suger mjölk från korna och har två levrar,
vilket de troddes behöva för att inte dö av sitt eget gift. Paddlever
användes därför länge som motgift till olika slags gifter.

De hörde också till de djur som förknippades med livmodern och
användes som offer av kvinnor med underlivssjukdomar eller
”hysteri”.

”Hysteri” kallades förr kvinnliga sjukdomar som ansågs bero på
rubbningar i livmodern. Enligt gammal egyptisk medicin berodde
hysteri på att livmodern vandrade runt i kroppen och allt efter
lokalisationen gav upphov till olika symtom.

Med ökande anatomiska insikter modifierades dock uppfattningen till
att ångor uppsteg från livmodern och omtöcknade hjärnan och under
en tid bestod behandlingen därför i att applicera illaluktande ångor
mot underlivet och vällukt mot näsan, till exempel luktsalt.

Paddor har i folktron dels förbundits med djävulen och med häxor,
som ansågs kunna förvandla sig till paddor, dels uppfattats som
uppenbarelseformer av de ”underjordiska”.

Paddorna hörde till de djur man ”spottade för” vid ett möte och i äldre
medicin och folkmedicin rekommenderades länge paddskinn eller
askan av ett sådant som bot mot kräftsår.

Förtrollade människor uppträder dessutom i flera sagor i paddgestalt.

8 IMG_3117

Groddjuren och bildens vanliga groda anses ha gett upphov till
kräldjuren och har utvecklats från så kallade lobfeniga fiskar.

Under karbonperioden var groddjuren de största landlevande djuren
men ännu större arter skulle komma att utvecklas senare, under perm
och framåt, men då hade kräldjuren redan övertagit deras ställning.

De allra största groddjuren tillhörde överordningen pansargroddjur,
exempelvis Eryops som levde under Perm och var hela 2 meter lång,
Paracyclotosaurus som levde under Trias och var hela 3 meter lång
samt Koolasuchus som levde under Krita och var hela 5 meter lång.

9 IMG_3119

I de solbelysta ljusbruna grodromkornen ser man tydligt att
celldelningen kommit igång och vägen fram till en färdig groda har
startat.

10 IMG_3120

Här ser man också att celldelningen har satt igång, tre gånger har
ägget delat sig och men ser tydligt att det är fyra celler i några av de
ljusare bruna romkornen.

11 IMG_3123

Grodorna samlas i vattensamlingar för att leka mellan april-juni och
de lägger sina ägg i form av stora romklumpar.

En groda lägger omkring 1000-3000 grodägg samtidigt, men
fienderna är många och bara omkring 5 av 3000 utvecklas till vuxna
grodor, det vill säga 0,0017, eller om ni så vill 1/600-del av alla
grodrom blir färdiga grodor.

12 IMG_3135

Att bestånden av grodor minskar är noterad i så gott som hela världen
men hårdast drabbade är dock groddjuren i tropiska områden i
Sydamerika och Afrika.

De främsta hoten mot groddjuren, och som antas förklara massdöden,
är habitatförlust, fragmentering av landskap, försurning,
kemikalieutsläpp, UV-strålning och klimatförändring.

Av stor betydelse är också parasitsvampen ”Batrachochytrium
dendrobatidis” som tillhör gisselsvamparna, pisksvamparna.

Gisselsvampar eller pisksvampar, ”Chytridiomycota”, är en division i
svampriket som huvudsakligen består av encelliga arter, vilka lever i
sötvatten eller våt jord.

Eftersom gisselsvamparna har flagellerade sporstadier räknades de
förr i tiden inte till svamparna.

I evolutionen uppkom gisselsvampar antingen som systergrupp till
kopplingssvampar, ”Zygomycota”, eller som systergrupp till alla
andra svampar.

Det finns även en teori som hävdar att gisselsvampar är parafyletisk,
alltså att vissa medlemmar i gruppen är närmare släkt med
kopplingssvampar än med andra gisselsvampar.

De flesta gisselsvampar lever på dött organiskt material eller som
parasiter på alger eller djur.

Några arter i ordningen ”Chytridiales” orsakar sjukdomar på växter
medan arten ”Batrachochytrium dendrobatidis” som redan nämnts ger
upphov till chytridiomycos på groddjur och kräldjur

13 IMG_3145

Totalt sett är, tyvärr, omkring 2000 av världens 6000 arter groddjur
rödlistade och hundratals arter har redan försvunnit under de senaste
årtiondena

14 IMG_3149

På ett par veckor utvecklas grodynglen som i början inte har några ben
utan bara en svans och de andas med gälar.

Under sommaren växer grodynglen till små vuxna grodor och först
utvecklas bakbenen, och strax därefter kommer frambenen.

Samtidigt som benen växer ut, försvinner gälarna och de får lungor
och simmar upp till vattenytan för att andas, men grodor kan också
samtidigt andas genom huden.

Bilden visar ”nykläckta” vanliga grodor, ”Rana temporaria”, så
kallade grodyngel, med endast huvud, kropp och svans, som intensivt
simmar omkring i den lilla dammen vid Sörgårdsskolan i Skillingaryd.

15 IMG_3150

Apropå vanlig groda och åkergroda, den vanliga grodans rom, på
bilden, flyter upp till ytan medan den närbesläktade åkergrodans rom
stannar kvar på bottnen och sällan flyter upp till ytan.

Bilden visar grodrom i delning, flertalet grodägg har delat sig och man
kan tydligt se att det är minst åtta celler i geléklumpen.

16 IMG_3155

Avslutningsbilden för denna gång får bli en stilstudie av en stor hona
av arten vanlig groda, ”Rana temporaria” vid den lilla dammen uppe
vid Sörgårdsskolan i Skillingaryd.

På återseende!

 

 

 

 

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer