Livet i en komocka

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på en komocka.

Livet i en komocka

Livet i en komocka, obehagligt för den ene, livets förutsättning för
den andre, en natur- och kulturkrönika i 2 bilder från Högabråten,
sydväst om Skillingaryd.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i början av januari 2014.

 

1 IMG_0871

När man råkar trampa i en nylagd komocka kanske man inte alltid
tänker på att man satt foten i framtiden för tusentals insekter, eller att
lantbrukarnas välmenande avmaskning av kossorna kanske tar livet av
många av de insekter, som har till daglig uppgift att sönderdela
mockor så att de intar plats i kohagens ekologiska system.

Detta ekosystem har anor långt tillbaka i tiden då våra marker betades
av uroxar och visenter, en näringsväv som också innehåller
jordbrukslandskapets insektsätande fåglar och nattens fladdermöss.

Till skillnad från rovdjurens spillning innehåller en växtätares
spillning mycket ätbart, åtminstone i många smådjurs ögon. I början
när dyngan är våt innehåller den mängder av bakterier från det betande
djurets mage och proteinhalten är hög.

Många av våra insekter skyndar därför till dyngan för att utnyttja den
näringsrika maten, först fullvuxna insekter och därefter deras larver
men efter några dagar när komockan torkat upp sjunker dock
näringsvärdet.

Inte mindre än 450 leddjursarter, inklusive 235 skalbaggar och 175
flug- och myggarter, har spillning som livsförutsättning och så många
som 500-1000 individer kan finnas på en gång i en stor komocka,
både som larver och som fullbildade skalbaggar.

Bland skalbaggsfamiljen bladhorningar, ”Scarabaeidae”, finns många
medlemmar som är beroende av spillning, från millimetersmå arter till
de jättestora pillerbaggarna i Afrika. De flesta arter spillningslevande
bladhorningar hos oss tillhör de så kallade dyngbaggarna, i släktet
”Aphodius”.

Det finns ett sextiotal dynglevande arter i Sverige, bland annat
tordyveln som gräver gångar i marken under en komocka och för ned
stora mängder dynga i gångarna. Arbetet resulterar i att föda finns
tillgänglig för tordyvelns larver men påskyndar också nedbrytningen
av dyngan, så att växterna i hagmarkerna kan använda näringsämnena.

Dessa dynglevande insekter intar med andra ord en nyckelroll när det
gäller att bryta ned komockorna och snabbt göra dem tillgängliga för
ängens alla växter.

2 IMG_0870

Till en komockas invånare räknas också de rovdjur som äter andra
insekter samt parasitsteklar som lägger ägg i skalbaggarnas och
dyngflugornas larver. Här finns också många svamparter och även
insekter som specialiserat sig på att äta dessa svampar. Många av
dessa insekter är viktig föda för större djur och för fåglar.

Ladusvalor och hussvalor är beroende av ett rikt insektsliv och de
nattflygande dyngbaggarna utgör säkerligen en viktig del av
fladdermössens föda.

Komockans flugor har också en viktig roll som pollinerare för många
av hagens blommande växter och sammantaget blir detta en
komplicerad och skör väv av liv som till syvende och sist är beroende
av lantbrukaren och hans djur.

Naturbetesmarkerna har tyvärr de senaste hundra åren minskat i areal
från cirka 2 miljoner hektar till dagens 300 000 hektar.

Det är just på dessa marker som artrikedomen är som störst i
jordbrukslandskapet, inte bara av de dyngätande, de så kallade
koprofaga insekterna, utan också av växter, fåglar och många andra
djur. Det är därför inte så konstigt att många av dyngans biologiska
mångfald dyker upp i Art Databankens Rödlistor och hotlistor.

Sedan ett antal år tillbaka har dock ytterligare ett hot dykt upp, ety när
lantbrukaren i all välmening behandlar sina kreatur mot
inälvsparasiter, används ofta ett mycket effektivt avmaskningsmedel,
som går under samlingsnamnet avermectiner, såsom ivermectin,
doramectin och moxidectin.

Avmaskningsmedlet kan injiceras, hällas på kreaturens rygg eller
föras in i magen som så kallat bolus. Den sistnämnda metoden
utsöndrar konstant avmaskningsmedel under hela betessäsongen om
cirka 135 dagar.

Avmaskningsmedlet följer med spillningen ut i naturen och finns
aktivt i spillningen under en tid och flera studier har visat att
dynglevande insekter dödas eller får skador av medlen. Om
lantbrukaren avmaskar när djuren går ute, blir därför spillningen
veritabla dödsfällor för hundratals arter.

Självklart måste man avmaska infekterade djur men man kan ta in det
sjuka djuret för behandling. Då hinner avmaskningsmedlet brytas ned
innan dyngan når naturen.

Avslutningsvis, jag undrar vem eller vilka som gjort hålen i
komockan, att det förmodligen är dyngbaggar är väl ingen djärv
gissning. Dessa skalbaggar omfattar för övrigt hos oss i Sverige 45
olika arter som är mellan 2,5–13 millimeter långa, ovala, högt välvda,
bruna eller svarta, ibland med röda eller gula täckvingar. Honan lägger
äggen i spillningen och deras larver är som sagt viktiga nedbrytare av
denna spillning.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer