Livet i en komocka

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på en komocka.

Livet i en komocka

Livet i en komocka, obehagligt för den ene, livets förutsättning för
den andre, en natur- och kulturkrönika i 2 bilder från Högabråten,
sydväst om Skillingaryd.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i början av januari 2014.

 

1 IMG_0871

När man råkar trampa i en nylagd komocka kanske man inte alltid
tänker på att man satt foten i framtiden för tusentals insekter, eller att
lantbrukarnas välmenande avmaskning av kossorna kanske tar livet av
många av de insekter, som har till daglig uppgift att sönderdela
mockor så att de intar plats i kohagens ekologiska system.

Detta ekosystem har anor långt tillbaka i tiden då våra marker betades
av uroxar och visenter, en näringsväv som också innehåller
jordbrukslandskapets insektsätande fåglar och nattens fladdermöss.

Till skillnad från rovdjurens spillning innehåller en växtätares
spillning mycket ätbart, åtminstone i många smådjurs ögon. I början
när dyngan är våt innehåller den mängder av bakterier från det betande
djurets mage och proteinhalten är hög.

Många av våra insekter skyndar därför till dyngan för att utnyttja den
näringsrika maten, först fullvuxna insekter och därefter deras larver
men efter några dagar när komockan torkat upp sjunker dock
näringsvärdet.

Inte mindre än 450 leddjursarter, inklusive 235 skalbaggar och 175
flug- och myggarter, har spillning som livsförutsättning och så många
som 500-1000 individer kan finnas på en gång i en stor komocka,
både som larver och som fullbildade skalbaggar.

Bland skalbaggsfamiljen bladhorningar, ”Scarabaeidae”, finns många
medlemmar som är beroende av spillning, från millimetersmå arter till
de jättestora pillerbaggarna i Afrika. De flesta arter spillningslevande
bladhorningar hos oss tillhör de så kallade dyngbaggarna, i släktet
”Aphodius”.

Det finns ett sextiotal dynglevande arter i Sverige, bland annat
tordyveln som gräver gångar i marken under en komocka och för ned
stora mängder dynga i gångarna. Arbetet resulterar i att föda finns
tillgänglig för tordyvelns larver men påskyndar också nedbrytningen
av dyngan, så att växterna i hagmarkerna kan använda näringsämnena.

Dessa dynglevande insekter intar med andra ord en nyckelroll när det
gäller att bryta ned komockorna och snabbt göra dem tillgängliga för
ängens alla växter.

2 IMG_0870

Till en komockas invånare räknas också de rovdjur som äter andra
insekter samt parasitsteklar som lägger ägg i skalbaggarnas och
dyngflugornas larver. Här finns också många svamparter och även
insekter som specialiserat sig på att äta dessa svampar. Många av
dessa insekter är viktig föda för större djur och för fåglar.

Ladusvalor och hussvalor är beroende av ett rikt insektsliv och de
nattflygande dyngbaggarna utgör säkerligen en viktig del av
fladdermössens föda.

Komockans flugor har också en viktig roll som pollinerare för många
av hagens blommande växter och sammantaget blir detta en
komplicerad och skör väv av liv som till syvende och sist är beroende
av lantbrukaren och hans djur.

Naturbetesmarkerna har tyvärr de senaste hundra åren minskat i areal
från cirka 2 miljoner hektar till dagens 300 000 hektar.

Det är just på dessa marker som artrikedomen är som störst i
jordbrukslandskapet, inte bara av de dyngätande, de så kallade
koprofaga insekterna, utan också av växter, fåglar och många andra
djur. Det är därför inte så konstigt att många av dyngans biologiska
mångfald dyker upp i Art Databankens Rödlistor och hotlistor.

Sedan ett antal år tillbaka har dock ytterligare ett hot dykt upp, ety när
lantbrukaren i all välmening behandlar sina kreatur mot
inälvsparasiter, används ofta ett mycket effektivt avmaskningsmedel,
som går under samlingsnamnet avermectiner, såsom ivermectin,
doramectin och moxidectin.

Avmaskningsmedlet kan injiceras, hällas på kreaturens rygg eller
föras in i magen som så kallat bolus. Den sistnämnda metoden
utsöndrar konstant avmaskningsmedel under hela betessäsongen om
cirka 135 dagar.

Avmaskningsmedlet följer med spillningen ut i naturen och finns
aktivt i spillningen under en tid och flera studier har visat att
dynglevande insekter dödas eller får skador av medlen. Om
lantbrukaren avmaskar när djuren går ute, blir därför spillningen
veritabla dödsfällor för hundratals arter.

Självklart måste man avmaska infekterade djur men man kan ta in det
sjuka djuret för behandling. Då hinner avmaskningsmedlet brytas ned
innan dyngan når naturen.

Avslutningsvis, jag undrar vem eller vilka som gjort hålen i
komockan, att det förmodligen är dyngbaggar är väl ingen djärv
gissning. Dessa skalbaggar omfattar för övrigt hos oss i Sverige 45
olika arter som är mellan 2,5–13 millimeter långa, ovala, högt välvda,
bruna eller svarta, ibland med röda eller gula täckvingar. Honan lägger
äggen i spillningen och deras larver är som sagt viktiga nedbrytare av
denna spillning.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer