Livet kring en stubbe

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på en stubbe.

Livet kring en stubbe

Livet kring en stubbe, en natur- och kulturkrönika i 8 bilder från
centrala Skillingaryd där en gång en väldig Sitkagran sträckte sig mot
himlen.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd en mulen och mild dag på
februaris sista dag 2015.

 

1 IMG_2855

Livet kring en stubbe var en lärorik och trevlig barnbok från år 1990,
skriven av Curt Lofterud, som stod för texten och Ingvar Björk som
stod för bilderna.

Dessa bägge herrar gav för övrigt ut en hel serie med liknande lärorika
böcker som var mycket populära åtminstone för tjugofem år sedan.

Det var dessa böcker i allmänhet och boken Livet kring en stubbe som
jag tänkte på när vi denna dag såg att den stora sitkagranstubben var
rikt bevuxen med diverse svampar.

2 IMG_2869

Vid sitkagranens bas växte ett stort antal vackra sottickor,
”Ischnoderma benzoinum” som trots årstiden såg ut att trivas i
högönsklig välmåga.

Sitkagranen är för övrigt ett stort vintergrönt barrträd med smalt
konisk krona och barken är gråaktig och flagande.

Årsskotten är kala och brungula medan barren är platta och mycket
vassa och stickande, ovansidan är rent grön och undersidan har två
vita strimmor.

Vid basen är barren vridna ett halvt varv vilket innebär att den
vitstrimmiga sidan av barren är den egentliga ovansidan.

Kottarna är fem till tio centimeter långa, ljusbruna eller något
rödaktiga, med ganska glest sittande, något utstående, pappersartade
fröfjäll som är lite tandade i spetsen.

Sitkagran känns genast igen på de plattade, vasst stickande barren som
har två silvervita strimmor på ena sidan och den bör inte kunna
förväxlas med andra arter.

Sitkagranen är en odlad art som inte sällan förekommer i
skogsplanteringar men den hör ursprungligen hemma i västra
Nordamerika och frösådda förvildade exemplar kan påträffas i trakter
där arten förekommer i odlade bestånd.

Sitkagran odlas ibland som skogsträd och den planteras ibland även
som prydnadsträd i parker och artnamnet ”sitchensis” betyder ”från
Sitka” i Alaska.

3 IMG_2863

Sottickan, ”Ischnoderma benzoinum”, tillhör släktet ”Ischnoderma”
som är ettåriga, hattbildande tickor med mörka hattfärger och blekt
ockrafärgat till ljusbrunt kött.

Hyfsystemet är dimitiskt och skeletthyferna är ofta svagt
pigmenterade medan de generativa hyferna har söljor. Sporerna är
cylindriska och arten orsakar vitröta. Släktet omfattar två mycket
närstående arter, sotticka, ”Ischnoderma benzoinum”, och sydlig
sotticka, ”Ischnoderma resinosum”.

Hyfsystemet är oftast en grenig, kärnförsedd celltråd som bygger upp
en svamp.

Dimitiskt betyder att det fins två olika slags hyfer, till exempel
generativa hyfer och skeletthyfer.

Generativa hyfer är en fruktkropps grundläggande element från vilka
även skeletthyfer och cystider bildas.

Skeletthyfer är tjockväggiga, oförgrenad hyfer, svamptrådar, utan
mellanväggar.

Cystid är en steril cell i hymeniet hos basidiomyceterna. Cystider
varierar mycket i utseende vilket är användbart för att skilja arter åt.

Basidsvampar kännetecknas av att sporerna bildas utanpå
sporbildande organ som kallas basidier. Basidier bildas på olika
ytförstorande utväxter eller inbuktningar på fruktkropparna, på skivor
hos skivlingar, på åsar hos kantareller, på taggar hos taggsvampar,
i porer, rör, hos soppar och tickor och helt inuti fruktkroppen hos
röksvampar.

Söljor är öglor vid hyfernas tvärväggar hos vissa av basidiesvamparna.

4 IMG_2864

Sotticka, ”Ischnoderma benzoinum”, har hattar som är
halvcirkelformade eller tunglika, ibland med en avsmalnande, fotlik
basaldel.

Storleken kan uppgå till ett par decimeter, de blir ett par centimeter
tjocka, kanten är ofta vågig eller inskuren, och ”flikar” av hatten
överlappar ibland varandra.

Konsistensen hos unga fruktkroppar är mjuk och saftig, medan äldre
blir sega och hårda.

Ovansidan är först sammetsartad och mörkbrun, efterhand kalare och
med svarta zoner, i slutstadiet helt svart och med radiära rynkor eller
åsar.

Porer först ljusa, med tiden och vid tumning dock mörkare brunaktiga,
runda till kantiga samt 4-6 per millimeter.

Köttet hos sottickan är beroende på ålder ljust gråaktigt till brunt, i
likhet med rörlagret och upp till 1 centimeter tjockt.

5 IMG_2871

Sottickan växer på död ved av både gran och tall men sällsynt också
på lövträd och undviker i allmänhelt de yngsta skogarna, men är i
övrigt väl spridd i både slutna och halvöppna barr- och
blandskogsmiljöer, ibland även på hyggen och andra öppna marker.

Helt unga, saftiga exemplar av sotticka är mycket lika lapptickan,
”Amylocystis lapponica”, som alltså kan utgöra en förväxlingsrisk i
norra Sverige.

6 IMG_2881

Som fullt utbildad är dock bildens sotticka svår att förväxla med andra
svampar än den närstående och mikroskopiskt identiska sydliga
sottickan, ”Ischnoderma resinosum”, som i sydligaste Sverige
påträffas på bland annat alm och bok.

Dess kött är något blekare, särskilt om man jämför äldre exemplar av
de båda arterna med varandra.

Substratet för sotticka är till 80 % gran och till 20 % tall men också al,
alm, ask, asp, björk, bok, ek, en, körsbär, lind, lärk, lönn, oxel, rönn
och ”Salix”.

De ljusa tickorna med brunrosa ovansida till vänster är förmodligen
unga klibbtickor, men jag får vänta och se.

7 IMG_2876

Mellan den lösa barken och veden på sitkagranstubben kommer det
också ett antal tillsynes ljusa svampar, troligtvis tickor och
arttillhörigheten på dessa låter vänta på sig ännu ett tag.

Jag håller stubben under ständig uppsikt eftersom den ligger alldeles
bredvid min promenadväg till och från mitt dagliga arbete.

8 IMG_2879

Denna ticka som växer till synes på marken, men där på en dold rot
från sitkagranen vet jag inte heller ännu vad den tillhör för art, men
när och om jag får veta ber jag att få återkomma.

En märklig klumpticka eller felfärgad grovticka är några gissningar
som jag har, kanske helt tokigt men som sagt jag ber att få återkomma.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer