Livet kring en stubbe

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på en stubbe.

Livet kring en stubbe

Livet kring en stubbe, en natur- och kulturkrönika i 8 bilder från
centrala Skillingaryd där en gång en väldig Sitkagran sträckte sig mot
himlen.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd en mulen och mild dag på
februaris sista dag 2015.

 

1 IMG_2855

Livet kring en stubbe var en lärorik och trevlig barnbok från år 1990,
skriven av Curt Lofterud, som stod för texten och Ingvar Björk som
stod för bilderna.

Dessa bägge herrar gav för övrigt ut en hel serie med liknande lärorika
böcker som var mycket populära åtminstone för tjugofem år sedan.

Det var dessa böcker i allmänhet och boken Livet kring en stubbe som
jag tänkte på när vi denna dag såg att den stora sitkagranstubben var
rikt bevuxen med diverse svampar.

2 IMG_2869

Vid sitkagranens bas växte ett stort antal vackra sottickor,
”Ischnoderma benzoinum” som trots årstiden såg ut att trivas i
högönsklig välmåga.

Sitkagranen är för övrigt ett stort vintergrönt barrträd med smalt
konisk krona och barken är gråaktig och flagande.

Årsskotten är kala och brungula medan barren är platta och mycket
vassa och stickande, ovansidan är rent grön och undersidan har två
vita strimmor.

Vid basen är barren vridna ett halvt varv vilket innebär att den
vitstrimmiga sidan av barren är den egentliga ovansidan.

Kottarna är fem till tio centimeter långa, ljusbruna eller något
rödaktiga, med ganska glest sittande, något utstående, pappersartade
fröfjäll som är lite tandade i spetsen.

Sitkagran känns genast igen på de plattade, vasst stickande barren som
har två silvervita strimmor på ena sidan och den bör inte kunna
förväxlas med andra arter.

Sitkagranen är en odlad art som inte sällan förekommer i
skogsplanteringar men den hör ursprungligen hemma i västra
Nordamerika och frösådda förvildade exemplar kan påträffas i trakter
där arten förekommer i odlade bestånd.

Sitkagran odlas ibland som skogsträd och den planteras ibland även
som prydnadsträd i parker och artnamnet ”sitchensis” betyder ”från
Sitka” i Alaska.

3 IMG_2863

Sottickan, ”Ischnoderma benzoinum”, tillhör släktet ”Ischnoderma”
som är ettåriga, hattbildande tickor med mörka hattfärger och blekt
ockrafärgat till ljusbrunt kött.

Hyfsystemet är dimitiskt och skeletthyferna är ofta svagt
pigmenterade medan de generativa hyferna har söljor. Sporerna är
cylindriska och arten orsakar vitröta. Släktet omfattar två mycket
närstående arter, sotticka, ”Ischnoderma benzoinum”, och sydlig
sotticka, ”Ischnoderma resinosum”.

Hyfsystemet är oftast en grenig, kärnförsedd celltråd som bygger upp
en svamp.

Dimitiskt betyder att det fins två olika slags hyfer, till exempel
generativa hyfer och skeletthyfer.

Generativa hyfer är en fruktkropps grundläggande element från vilka
även skeletthyfer och cystider bildas.

Skeletthyfer är tjockväggiga, oförgrenad hyfer, svamptrådar, utan
mellanväggar.

Cystid är en steril cell i hymeniet hos basidiomyceterna. Cystider
varierar mycket i utseende vilket är användbart för att skilja arter åt.

Basidsvampar kännetecknas av att sporerna bildas utanpå
sporbildande organ som kallas basidier. Basidier bildas på olika
ytförstorande utväxter eller inbuktningar på fruktkropparna, på skivor
hos skivlingar, på åsar hos kantareller, på taggar hos taggsvampar,
i porer, rör, hos soppar och tickor och helt inuti fruktkroppen hos
röksvampar.

Söljor är öglor vid hyfernas tvärväggar hos vissa av basidiesvamparna.

4 IMG_2864

Sotticka, ”Ischnoderma benzoinum”, har hattar som är
halvcirkelformade eller tunglika, ibland med en avsmalnande, fotlik
basaldel.

Storleken kan uppgå till ett par decimeter, de blir ett par centimeter
tjocka, kanten är ofta vågig eller inskuren, och ”flikar” av hatten
överlappar ibland varandra.

Konsistensen hos unga fruktkroppar är mjuk och saftig, medan äldre
blir sega och hårda.

Ovansidan är först sammetsartad och mörkbrun, efterhand kalare och
med svarta zoner, i slutstadiet helt svart och med radiära rynkor eller
åsar.

Porer först ljusa, med tiden och vid tumning dock mörkare brunaktiga,
runda till kantiga samt 4-6 per millimeter.

Köttet hos sottickan är beroende på ålder ljust gråaktigt till brunt, i
likhet med rörlagret och upp till 1 centimeter tjockt.

5 IMG_2871

Sottickan växer på död ved av både gran och tall men sällsynt också
på lövträd och undviker i allmänhelt de yngsta skogarna, men är i
övrigt väl spridd i både slutna och halvöppna barr- och
blandskogsmiljöer, ibland även på hyggen och andra öppna marker.

Helt unga, saftiga exemplar av sotticka är mycket lika lapptickan,
”Amylocystis lapponica”, som alltså kan utgöra en förväxlingsrisk i
norra Sverige.

6 IMG_2881

Som fullt utbildad är dock bildens sotticka svår att förväxla med andra
svampar än den närstående och mikroskopiskt identiska sydliga
sottickan, ”Ischnoderma resinosum”, som i sydligaste Sverige
påträffas på bland annat alm och bok.

Dess kött är något blekare, särskilt om man jämför äldre exemplar av
de båda arterna med varandra.

Substratet för sotticka är till 80 % gran och till 20 % tall men också al,
alm, ask, asp, björk, bok, ek, en, körsbär, lind, lärk, lönn, oxel, rönn
och ”Salix”.

De ljusa tickorna med brunrosa ovansida till vänster är förmodligen
unga klibbtickor, men jag får vänta och se.

7 IMG_2876

Mellan den lösa barken och veden på sitkagranstubben kommer det
också ett antal tillsynes ljusa svampar, troligtvis tickor och
arttillhörigheten på dessa låter vänta på sig ännu ett tag.

Jag håller stubben under ständig uppsikt eftersom den ligger alldeles
bredvid min promenadväg till och från mitt dagliga arbete.

8 IMG_2879

Denna ticka som växer till synes på marken, men där på en dold rot
från sitkagranen vet jag inte heller ännu vad den tillhör för art, men
när och om jag får veta ber jag att få återkomma.

En märklig klumpticka eller felfärgad grovticka är några gissningar
som jag har, kanske helt tokigt men som sagt jag ber att få återkomma.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer