Ljungheden brinner i rött

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt ljungheden.

Ljungheden brinner i rött

Ljungheden brinner i rött, en naturkrönika i 11 bilder om hösten, från
hösten och tillägnat hösten.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av oktober 2013.

 

1 IMG_0155 Odon

Odon, ”Vaccinium uliginosum”, färgar stora delar av ljungheden på
Skillingaryds skjutfält i vackert knallröda fläckar, nästan osannolikt
röda, som om heden brann i varmaste rött.

Odon är en liten lövfällande buske med blåsvarta bär där grenarna och
kvistarna är gråbruna och runda. Bladen är blågröna, runda i spetsarna
och har hel kant. Odon blommar under maj-juni med urnformade, vita
eller något rödlätta blommor. Bären är ofta något ovala och
trubbkantade med fadd, men inte otäck smak, de är liksom blåbären
oftast blådaggiga.

Artnamnet ”uliginosum” kommer av latinets ”uligo” för ”vätska” och
syftar på att arten växer på fuktiga marker. Svenska namnet odon av
fornsvenskans ”odher” för ”vild, galen”, samma ordstam återfinns i
namnet på den mycket giftiga arten odört, ”Conium maculatum”.

2 IMG_0153 Odon

Carl von Linné skriver i sin ”Flora Oeconomica” år 1749 att
odonbären ”behaga barn och kalkone-ungar, men åstad komma ofta
någon yrhet” och Retzius konstaterar år 1806 att ”I hushållen nyttjas
de icke hos oss; men i Ryssland anwändas de at bränna Bränwin af”.

I äldre litteratur anges ofta att odonets bär är giftiga, men man har inte
kunnat finna några giftiga ämnen, eventuellt kan det vara
svampangripna bär som orsakar illamående eller yrsel.

”Bären likna Blåbär, men hafwa hwitt kött, fastare och mera
wattenaktigt til smaken. De ätas begärligen af många, men hafwa den
egenskapen, at om de förtäras ömnigt, blir ätaren gemenligen något yr,
och en del få deraf hufwudwärk.”

Ur ”Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ” av A. J. Retzius år 1806.

3 IMG_0147 Svart aronia

En fågelspridd liten planta av svart aronia, ”Aronia melanocarpa”,
lyser vackert höströd ute på ljungheden på Skillingaryds skjutfält inte
långt från Spännebergen.

Aroniasläktet är för övrigt ett växtsläkte i familjen rosväxter från
Nordamerika med 2 eller 3 arter. Under en period ansågs dessa arter
höra till släktet ”Photinia”, men molekylärbiologisk forskning har
visat att släktet ”Aronia” och övriga arter i släktet ”Photinia” inte är
nära besläktade.

Aronia odlas i Sverige som prydnadsväxt och som häckväxt, men
diskuteras också som möjlig växt för bärodling för sitt höga innehåll
av antioxidanter och färgämnen.

Giftinformationscentralen anser att aroniabär är ofarliga och svarta
aroniabär kan användas till mat och efterrätter, till exempel till
saftkräm, de kan med fördel också torkas. De svarta bären har dock en
sträv, något fadd smak, som anses bli bättre då bären blivit frostnupna.

4 IMG_0137 Astrkan

Brinnande blad från en gammal apel finns också att avnjuta och vem
kan väl låta bli att stanna upp en stund vid denna vackra
färgupplevelse

5 IMG_0156

Bilden visar resterna av en sprängd 15,5 centimeters haubitsgranat
tillsammans med de förvridna kopparmantlarna som ger granaten dess
rotation i det räfflade eldröret.

Apropå metallen och grundämnet koppar, hos oss människor uppgår
det totala kopparinnehållet hos en vuxen person till cirka 80
milligram,med ett dagligt intag med födan på mellan 2–3 milligram.
Koppar finns i blodplasma och flera enzymer innehåller koppar. I
vävnaderna finns koppar lagrat, framför allt i levern och hjärnan, till
stor del bundet till proteiner. Ökad kopparinlagring i hjärna och lever
förekommer vid Wilsons sjukdom.

Wilsons sjukdom är en sällsynt medfödd ärftlig åkomma där man har
en bristande utsöndring av koppar i gallan, vilket leder till
ackumulering av koppar i lever, hjärna och i korneas periferi vilket
syns som en kopparfärgad ring runt hornhinnan i ögat.
Kopparackumuleringen kan leda till skador på dessa organ och
obehandlad leder sjukdomen till döden.

Kopparbrist hos människa är ovanlig men kan förekomma vid
tarmsjukdom, till exempel celiaki, där ett bristande upptag av koppar
kan bidra till blodbrist. Vid den sällsynta ärftliga sjukdomen Menkes
syndrom är kroppens transport av koppar störd, vilket medför
kopparbrist i vissa organ och vävnader.

Om större mängder koppar tillförs en människa kan det ge akut
förgiftning med kräkningar och diarré. Upptaget från tarmen är dock
ringa, varför allvarliga förgiftningar är sällsynta. Vattenledningsrör av
koppar kan i vissa fall ge en hög halt av koppar framför allt i avhärdat
vatten som stått länge i rören, till exempel över natten. Detta har
misstänkts kunna ge exempelvis diarré hos småbarn.

6 IMG_0143

Här ser man ett krevadhål som kanske är ett resultat av en vanlig sprängladdning
för något artilleri finns ju inte längre i våra trakter och
jag tycker hålet är alldeles för djupt för en granatkastarprojektil.
Hursomhelst se upp så man inte ramlar i.

7 IMG_0185

Här kommer några vackra bilder från den lilla Östersjön eller
Hässlehultshöjden i södra delen av ljungheden, och i fjärran hör
tranornas rop under sin färd mot söder.

8 IMG_0186

Tack vare eller på grund av den torra sommaren kommer man ovanligt
nära det öppna vattnet vid Östersjön och det var längesedan som jag
var så nära. Tranornas rop kommer allt närmre bakom skogen, och jag
spejar intensivt efter dem.

9 IMG_0183

Där kommer de så äntligen, flocken med kraftfullt trumpetande tranor
omfattar minst 250 individer varvid endast ett fåtal syns på min bild.

Jag önskar dem en lyckosam resa söderut mot Spanien och norra
Afrika och samtidigt välkomna tillbaka i april nästa år.

10 IMG_0177

Jag går sakta hemåt och passerar den gamla granen som spillkråkan
har misshandlat i sin jakt på hästmyror och förbluffas återigen över
den styrka och kraft som denna stora svarta spett besitter i såväl nacke
som huvud och näbb.

11 IMG_0196

När jag kom åter från ljungheden möts jag av denna lilla oansenliga
”fjäril” eller med andra ord mätare och det visar sig vara en allmän
frostfjäril, ”Operophtera brumata”.

Frostmätare är några släkten i fjärilsfamiljen mätare för vilka gäller att
de är aktiva under senhöst eller vinter och att honan endast har korta,
obrukbara vingstumpar. I Sverige förekommer sammanlagt åtta arter,
bland annat, som redan nämnts, bildens art allmän frostfjäril,
”Operophtera brumata”.

Hanarna har ett vingspann på mellan 13–21 millimeter men honornas
vingar är så förkrympta att de inte kan flyga. Larverna, som är gröna
och ofta har ljusa längsstrimmor, lever av bladen av diverse lövträd
och buskar. I synnerhet bildens art allmän frostfjäril kan vissa år helt
kaläta äppelträd, almar, ekar med flera lövträd.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer