Ljungheden brinner i rött

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt ljungheden.

Ljungheden brinner i rött

Ljungheden brinner i rött, en naturkrönika i 11 bilder om hösten, från
hösten och tillägnat hösten.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av oktober 2013.

 

1 IMG_0155 Odon

Odon, ”Vaccinium uliginosum”, färgar stora delar av ljungheden på
Skillingaryds skjutfält i vackert knallröda fläckar, nästan osannolikt
röda, som om heden brann i varmaste rött.

Odon är en liten lövfällande buske med blåsvarta bär där grenarna och
kvistarna är gråbruna och runda. Bladen är blågröna, runda i spetsarna
och har hel kant. Odon blommar under maj-juni med urnformade, vita
eller något rödlätta blommor. Bären är ofta något ovala och
trubbkantade med fadd, men inte otäck smak, de är liksom blåbären
oftast blådaggiga.

Artnamnet ”uliginosum” kommer av latinets ”uligo” för ”vätska” och
syftar på att arten växer på fuktiga marker. Svenska namnet odon av
fornsvenskans ”odher” för ”vild, galen”, samma ordstam återfinns i
namnet på den mycket giftiga arten odört, ”Conium maculatum”.

2 IMG_0153 Odon

Carl von Linné skriver i sin ”Flora Oeconomica” år 1749 att
odonbären ”behaga barn och kalkone-ungar, men åstad komma ofta
någon yrhet” och Retzius konstaterar år 1806 att ”I hushållen nyttjas
de icke hos oss; men i Ryssland anwändas de at bränna Bränwin af”.

I äldre litteratur anges ofta att odonets bär är giftiga, men man har inte
kunnat finna några giftiga ämnen, eventuellt kan det vara
svampangripna bär som orsakar illamående eller yrsel.

”Bären likna Blåbär, men hafwa hwitt kött, fastare och mera
wattenaktigt til smaken. De ätas begärligen af många, men hafwa den
egenskapen, at om de förtäras ömnigt, blir ätaren gemenligen något yr,
och en del få deraf hufwudwärk.”

Ur ”Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ” av A. J. Retzius år 1806.

3 IMG_0147 Svart aronia

En fågelspridd liten planta av svart aronia, ”Aronia melanocarpa”,
lyser vackert höströd ute på ljungheden på Skillingaryds skjutfält inte
långt från Spännebergen.

Aroniasläktet är för övrigt ett växtsläkte i familjen rosväxter från
Nordamerika med 2 eller 3 arter. Under en period ansågs dessa arter
höra till släktet ”Photinia”, men molekylärbiologisk forskning har
visat att släktet ”Aronia” och övriga arter i släktet ”Photinia” inte är
nära besläktade.

Aronia odlas i Sverige som prydnadsväxt och som häckväxt, men
diskuteras också som möjlig växt för bärodling för sitt höga innehåll
av antioxidanter och färgämnen.

Giftinformationscentralen anser att aroniabär är ofarliga och svarta
aroniabär kan användas till mat och efterrätter, till exempel till
saftkräm, de kan med fördel också torkas. De svarta bären har dock en
sträv, något fadd smak, som anses bli bättre då bären blivit frostnupna.

4 IMG_0137 Astrkan

Brinnande blad från en gammal apel finns också att avnjuta och vem
kan väl låta bli att stanna upp en stund vid denna vackra
färgupplevelse

5 IMG_0156

Bilden visar resterna av en sprängd 15,5 centimeters haubitsgranat
tillsammans med de förvridna kopparmantlarna som ger granaten dess
rotation i det räfflade eldröret.

Apropå metallen och grundämnet koppar, hos oss människor uppgår
det totala kopparinnehållet hos en vuxen person till cirka 80
milligram,med ett dagligt intag med födan på mellan 2–3 milligram.
Koppar finns i blodplasma och flera enzymer innehåller koppar. I
vävnaderna finns koppar lagrat, framför allt i levern och hjärnan, till
stor del bundet till proteiner. Ökad kopparinlagring i hjärna och lever
förekommer vid Wilsons sjukdom.

Wilsons sjukdom är en sällsynt medfödd ärftlig åkomma där man har
en bristande utsöndring av koppar i gallan, vilket leder till
ackumulering av koppar i lever, hjärna och i korneas periferi vilket
syns som en kopparfärgad ring runt hornhinnan i ögat.
Kopparackumuleringen kan leda till skador på dessa organ och
obehandlad leder sjukdomen till döden.

Kopparbrist hos människa är ovanlig men kan förekomma vid
tarmsjukdom, till exempel celiaki, där ett bristande upptag av koppar
kan bidra till blodbrist. Vid den sällsynta ärftliga sjukdomen Menkes
syndrom är kroppens transport av koppar störd, vilket medför
kopparbrist i vissa organ och vävnader.

Om större mängder koppar tillförs en människa kan det ge akut
förgiftning med kräkningar och diarré. Upptaget från tarmen är dock
ringa, varför allvarliga förgiftningar är sällsynta. Vattenledningsrör av
koppar kan i vissa fall ge en hög halt av koppar framför allt i avhärdat
vatten som stått länge i rören, till exempel över natten. Detta har
misstänkts kunna ge exempelvis diarré hos småbarn.

6 IMG_0143

Här ser man ett krevadhål som kanske är ett resultat av en vanlig sprängladdning
för något artilleri finns ju inte längre i våra trakter och
jag tycker hålet är alldeles för djupt för en granatkastarprojektil.
Hursomhelst se upp så man inte ramlar i.

7 IMG_0185

Här kommer några vackra bilder från den lilla Östersjön eller
Hässlehultshöjden i södra delen av ljungheden, och i fjärran hör
tranornas rop under sin färd mot söder.

8 IMG_0186

Tack vare eller på grund av den torra sommaren kommer man ovanligt
nära det öppna vattnet vid Östersjön och det var längesedan som jag
var så nära. Tranornas rop kommer allt närmre bakom skogen, och jag
spejar intensivt efter dem.

9 IMG_0183

Där kommer de så äntligen, flocken med kraftfullt trumpetande tranor
omfattar minst 250 individer varvid endast ett fåtal syns på min bild.

Jag önskar dem en lyckosam resa söderut mot Spanien och norra
Afrika och samtidigt välkomna tillbaka i april nästa år.

10 IMG_0177

Jag går sakta hemåt och passerar den gamla granen som spillkråkan
har misshandlat i sin jakt på hästmyror och förbluffas återigen över
den styrka och kraft som denna stora svarta spett besitter i såväl nacke
som huvud och näbb.

11 IMG_0196

När jag kom åter från ljungheden möts jag av denna lilla oansenliga
”fjäril” eller med andra ord mätare och det visar sig vara en allmän
frostfjäril, ”Operophtera brumata”.

Frostmätare är några släkten i fjärilsfamiljen mätare för vilka gäller att
de är aktiva under senhöst eller vinter och att honan endast har korta,
obrukbara vingstumpar. I Sverige förekommer sammanlagt åtta arter,
bland annat, som redan nämnts, bildens art allmän frostfjäril,
”Operophtera brumata”.

Hanarna har ett vingspann på mellan 13–21 millimeter men honornas
vingar är så förkrympta att de inte kan flyga. Larverna, som är gröna
och ofta har ljusa längsstrimmor, lever av bladen av diverse lövträd
och buskar. I synnerhet bildens art allmän frostfjäril kan vissa år helt
kaläta äppelträd, almar, ekar med flera lövträd.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer