Ljunghedens flygminnen i Skillingaryd

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har tittat på Ljunghedens flygminnen.

Ljunghedens flygminnen i Skillingaryd

Ljunghedens flygminnen i Skillingaryd, en natur- och kulturkrönika i
6 bilder, från en spännande tid när Skillingaryds skjutfält även delade
plats med flyget och flygvapnet.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i slutet av december månad
förra året, 2014. Bilderna är klickbara.

 

1 IMG_1996

Bilden visar en vacker vy i strålande solsken från General Sparres väg
mot norr, där det fram tills för några år sedan stod en flyghangar som
ett minne från denna svunna epok om flygets historia i Skillingaryd.

Flyghandaren från år 1918 brann av okänd anledning ner till grunden
den 6 april 2010, kanske var det ett elfel.

Läs Per Bunnstads artikel om branden på Skillingaryd.nu, via adressen
nedan,
http://gamla.skillingaryd.nu/kommunstat/Brandkaren/2010.html

Byggnaden hade nummer, K0118.030 Flyghangar, denna byggnad
fanns i västra delen av det med stora stenar märkta flygfältet.  Åtta
brytpunkter var utmärkta i terrängen för att markera flygfältet och i
min krönika ser ni en av dessa brytpunkter.

2 IMG_2011 De idag knappt synliga hornstenarna som markerar

Det är inte mycket som finns kvar från den tid när den svenska
krigsmakten flög i luften över Skillingaryds skjutfält.

Här kan man dock ännu idag se de knappt synliga gränsstenarna som
markerade en av gränserna för det gamla flygfältet.

Vägen som syns till vänster på bilden anlades inför O-ringen i
Skillingaryd sommaren 2015 och går precis invid gränsstenarna.

Den stora stenen är ditlagd för att markera och skydda dessa gamla
kulturspår som gränsstenarna utgör.

3 IMG_2014 De idag knappt synliga hornstenarna som markerar

Flygets snabba utveckling under det andra världskriget gjorde
Skillingaryds skjut- och övningsfält för litet och snabbt helt omodernt.

Men en gång i tiden stod bland annat Albatrosplan, Tummelisor,
Nieuport- och Fokkermaskiner uppradade framför den numera
förvunna flyghangarens skjutdörrar.

Albatros var ett tyskt jaktflygplan verksamt under första världskriget.
Grundmodellen till Albatros konstruerades av Robert Thelen som ett
racerflygplan före första världskriget.

På grund av krigets utbrott kom ingen produktion igång av flygplanet.
När tyska krigsmakten kontaktade Albatros Flugzeugwerke år 1916
om ett nytt jaktflygplan plockade Thelen fram ritningarna till sitt
strömlinjeformade racerflygplan och vidareutvecklade modellen till ett
jaktflygplan kallad D.I.

Flygplanet var dubbeldäckat, där den nedre vingen var i nivå med
flygkroppens undersida, medan den övre vingen bars upp av fyra
snedmonterade metallstöttor från kroppen.

Flygkroppen var uppbyggd av plywoodfaner, med ett centralt placerat
hjullandställ under vingarna.

Manfred Albrecht von Richthofen, ”Röde baronen”, föddes den 2 maj
år 1892 i Breslau, Nedre Schlesien, och dog den 21 april år 1918 över
Morlancourt-kullarna nära Vaux-sur-Somme vid floden Somme i
Frankrike.

Han var en tysk friherre och jaktpilot och vann 48 luftstrider med
Albatrosflygplanens olika modeller.

Tummelisa är ett litet biplan som togs fram vid Flygkompaniet som ett
lättare skolflygplan. Idén kom från Gösta von Porat, som när han var
på flygutbildning i Frankrike på sin lediga tid satt och skissade på
flygplanet.

Åter i Sverige överlämnade han skisserna till flygingenjören Henry
Kjellson vid FVM, som konstruerade den maskin som kom att byggas.
Den första flygningen ägde rum i juni år 1920 med von Porat som
pilot.

Carl Gösta von Porat, född den 24 augusti 1886 i Norra Sandsjö i
Jönköpings län, död den 17 mars år 1972 i Sävsjö. Han var en svensk
militär och flygpionjär.

År 1906 blev von Porat officer vid Fortifikationen och han genomgick
år 1912 Nieuports flygskola i Pau i Frankrike och tilldelades efter
certifikatproven svenskt aviatördiplom nr 7 utfärdat av S.A.S. det vill
säga Svenska Aeronautiska Sällskapet.

Han efterträdde Henrik David Hamilton som chef för Flygkompaniet,
och fick sedermera många höga poster inom Flygvapnet intill sin
pensionering år 1946. Han tilldelades Flygtekniska Föreningens
Thulinmedalj i guld 1948.

Nieuport, senare Nieuport-Delage, var en fransk flygplanstillverkare
som byggde tävlingsflygplan från år 1909 och stridsflygplan under
första världskriget och mellankrigstiden fram till år 1932.

Fokker var en nederländsk flygplanstillverkare som grundades den 22
februari år 1912 av Anthony Fokker, en av de stora flygpionjärerna.
Företaget gick i konkurs år 1996.

Bilden visar hörnstenar som markerar en av gränserna för det gamla
flygfältet som en gång låg här i södra delen av ljungheden

4 IMG_2004 De idag knappt synliga hornstenarna som markerar

Flygets historia i Skillingaryd som hade sin glansperiod under 1930-
talet blev en kortlivad och numera helt försvunnen epok i skjutfältets
relativt långa historia.

Läs också gärna min krönika från år 2005, ”Ljungheden”, där andra
bilden visar dessa stenar på en nybränd ljunghed för snart 10 år sedan.
Skillnad eller hur?
http://gamla.skillingaryd.nu/Natur/2008/ljungheden.oringen.html

Bilden visar hörnstenar som markerar en av gränserna för det gamla
flygfältet som en gång låg här i södra delen av ljungheden

5 IMG_2010 De idag knappt synliga hornstenarna som markerar

Den äldre svenska flyghistorien kan mycket kort sammanfattas så här,

Matthias Björkstadius som levde under åren 1604-1651 var prästson
från Björksta, lärare i Västerås, utgivare av en lärobok i matematik,
konstruktör av ett astronomiskt ur och ett repetergevär och med många
andra strängar på sin lyra, utför troligen ett flertal flygförsök under
1630-talet med en apparat med fasta vingar. Konkreta uppgifter om
apparaten saknas dock.

Naturvetenskapsmannen, uppfinnaren, bibeltolkaren och teosofen
Emanuel Swedenborg sammanställer år 1714 i Greifswald ett antal
tekniska innovationer han avser presentera vid återkomsten till
Sverige.

År 1716 presenteras så Sveriges första vetenskapliga journal
”Machine at flyga i wädret”. Maskinen ser ut som ett upp-och-nedvänt
avlångt fat och avsåg drivas med luftåror. Swedenborg bedömde att en
vingyta på minst 54 kvadratmeter behövdes för att lyfta en man på 68
kg och på Tekniska Museet i Stockholm finns en modell av farkosten i
skala 1:40, gjord av Göthe Johansson.

Den första skriften på svenska där ballonger omnämns utges i Åbo år
1763 och heter ”Kort Afhandling om Luftens Förmåga at Medelst
Blåsors Utvidgande Lyfta Tyngder” av Philos Magister Gustaf
Chronander och Johan Garvolius.

Bilden visar hörnstenar som markerar en av gränserna för det gamla
flygfältet som en gång låg här i södra delen av ljungheden.

6 IMG_2017 De idag knappt synliga hornstenarna som markerar

Världens första bemannade fria luftfärd enligt systemet ”lättare än
luften” äger rum i Frankrike år 1783, och i december samma år
släpper prinsessan Hedvig Elisabeth Charlotta, senare drottning av
Sverige och gift med Karl XIII, små ballonger från ett slottsfönster i
Stockholm.

En liten vätgasballong sänds upp 16 februari år 1784 från Munkbron i
Stockholm av Bengt Reinhold Geijer och H Gahn.

En obemannad vätgasballong med 4 meters diameter sänds den 17
september år 1784 upp från Observatoriekullen i Stockholm av G.
och under överinseende av Kungliga Vetenskapsakademien. En katt
fick följa med och blev därmed Sveriges första flygare. Ballongen
återfanns tre veckor senare på Värmdön, utan katt.

Den teknik- och fysikkunnige teologie studenten Carl Magnus
Stenbeck sägs ha tillverkat en hängglidare med vilken han kastar sig
ut från Östra Torps dåvarande kyrktorn, nära Smygehamn, omkring år
1830.

Den ”galne snickaren i Flädie” tillverkar ett par vingar i mitten av
1800-talet med vilka han försöker hoppa från ett ladugårdstak.
Försöket slutade med ett rejält magplask i dynghögen och många
lundensare, på väg till och från Bjerred och Lund, lär ha bevittnat
händelsen.

Sjökaptenen F A Brissander presenterar år 1884 ritningar till ett
propellerdrivet flygplan, ett för sin tid ovanligt avancerat projekt.

En tyskfödd snickare på Tomegapsgatan i Lund vid namn Carl
Steneberg tillverkar på några studenters uppdrag en Lilienthal-glidare
och år 1895 lär Axel Klinckowström ha gjort flygningar med en
sådan.

Den självutnämnde kaptenen Victor Wladimir Rolla gör en
ballonguppstigning, den 13 maj år 1890, från Mosebacke i Stockholm
och vid en senare uppstigning, den 29 maj år 1890, förolyckades han i
Stockholm skärgård bara 19 år gammal. Detta torde vara den första
dödsolyckan i samband med flygning i Sverige.

Andrée gör ensam flera flygningar under 1890-talet från Göteborg
med ballongen ”Svea” och vid några av dem experimenterar han med
släplinor för styrningen. Vid en flygning stiger han till hela 4387
meters höjd och vid ett annat tillfälle flyger han från Göteborg till
Gotland, en sträcka på 400 kilometer, på 3 timmar 45 minuter.

Andrée får år 1896 en ballong levererad från Frankrike med namnet
”Le Pôle Nord”, senare döpt till ”Örnen” och historien om den
olycksaliga färden mot Nordpolen, som startade den 11 juli 1897, vet
vi väl om.

Fabrikör Richard Nyberg visar för Vetenskapsakademin ett förslag till
ett flygplan utrustat med en ångmaskin om 40 hästkrafter, dock utan
att lyckas väcka intresse härför. Senare byggde han ett ångdrivet
flygplan, ”Flugan”, med en mycket effektiv ångmaskin. Detta plan
kom dock aldrig upp i luften trots omfattande och mångåriga studier
och försök.

Bilden visar hörnstenar som markerar en av gränserna för det gamla
flygfältet som en gång låg här i södra delen av ljungheden.

På återseende!

Läs mer om:
3 kommentarer
  1. Ulf Eriksson skriver:

    En mycket intressant artikelom flyget i skillingaryd samt historien om fältet ock mycket historia bakom de olika försöken att flyga, det gläder en gammal flygare.

  2. Nils Bondeson skriver:

    Trevligt komplement till Flyghistoriska Gruppens bok ”Vingar över Ljungheden” från 2009!

  3. Admira skriver:

    Hej Dan en väldigt intressant krönika med mycket historia som är alltid roligt att läsa

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer