Ljunghedens insekter om våren

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på insekterna på
ljungheden.

Ljunghedens insekter om våren

Ljunghedens insekter om våren, en naturkrönika i 17 bilder, om bland
annat blodbin, gröna och bruna sandjägare samt parasitflugor.
Text och bild, Dan Damberg, Skillingaryd, annandag påsk 2011.

Det är mycket intressant att sakta vandra fram på de små sand- och
grusvägarna på ljungheden på Skillingaryds skjutfält. Det formligen
vimlar av olika insekter i den solvarma sanden och man kan hitta
mängder av olika vackra och märkliga små kryp, bland annat denna
gröna sandjägare, ”Cicindela campestris”.

Grön sandjägare, ”Cicindela campestris”, är en skalbagge i familjen
jordlöpare, ”Carabidae”. Denna snabba skalbagge springer eller flyger
ifatt byten som kryper på marken. Den lever på torra sandiga marker
och ljungheden är alldeles perfekt. Larven är också ett rovdjur och
lever i ett lodrätt hål i marken och fångar insekter som råkar passera
över hålet. Den har tvåårig utveckling från ägg till fullvuxen
skalbagge.

Den gröna sandjägaren är en metallglänsande grön skalbagge med
varierande mönster av vita prickar. Dess längd varierar mellan
12-16 millimeter och den har kraftiga käkar som den fångar sitt byte
med, lägg också märke till de stora ögonen. Den liknar faktiskt en
vackert grön smaragd med tre benpar.

Plötsligt dyker det upp en brun ”grön sandjägare” och jag konstaterar
att även dess släkting den bruna sandjägaren, ”Cicindela hybrida”,
finns på ljungheden.

Brun sandjägare, ”Cicindela hybrida”, är likt den nära släktingen grön
sandjägare en skalbagge i familjen jordlöpare, ”Carabidae”.

Brun sandjägare är brunglänsande med ibland grönt inslag och buken
är metallgrön. Halssköldens och täckvingarnas kanter är röda. Den har
tre eller fyra gulaktiga fläckar på varje täckvinge och liknar något
släktingen skogssandjägaren, ”Cicindela sylvatica”, men är något
mindre och inte lika mörk, dessutom är de gula fläckarna större.

Den bruna sandjägaren lever på sanddyner och andra öppna sandiga
platser, såsom ljungheden. Den har palearktisk utbredning och i
Sverige finns den från Skåne upp till Dalsland och Värmland. Den är
en effektiv jägare med mycket stora käkar som ni kan se på min bild.

Plötsligt flyger något upp framför mig som närmast ser ut som en
klarröd blodsdroppe med vingar och jag har ingen aning om vad det är
eller snarare var så jag jagar spänt vidare med min kamera i hopp om
att få en bättre bild.

Bingo, det visar sig vara honor av blodbin ur släktet ”Sphecodes”.
Dessa har ett gökliknande förhållande till andra biarter och uppehåller
sig i deras boområden och väntar på att kunna lägga sitt ägg på av
andra arter ihopsamlade pollenklumpar. Det finns flera arter på
skjutfältet och de är svåra att artbestämma från bilder så jag avstår
artbestämning.

Blodbin har en längd på mellan 5 och 10 millimeter och bakkroppen är
oftast röd vilket gett släktet dess svenska namn. Kroppen i övrigt är för
det mesta svart och saknar längre behåring.

Blodbin lever som boparasiter i bon av smalbin, bandbin, sandbin eller
sidenbin. Man kan se honan, på bilden, sökande efter värdbinas bon i
sandiga marker men dessa bin kan också ses nektarsökande på
blommor. De parar sig på sensommaren eller hösten och honorna
övervintrar genom att gräva sig ner i sanden på sandmarker.

I Sverige finns nedanstående 16 arter, och då förstår Ni nog varför jag
inte vågar mig på en artbestämning bara med hjälp av mina bilder.

Storblodbi, ”Sphecodes albilabris”, släntblodbi, ”S. crassus”,
kölblodbi, ”S. cristatus”, akut hotad, mellanblodbi, ”S. ephippius”,
rostblodbi, ”S. ferruginatus”, småblodbi, ”S. geoffrellus”, skogsblodbi,
”S. gibbus”, glasblodbi, ”S. hyalinatus”, dvärgblodbi, ”S. longulus”,
kunskapsbrist, pannblodbi, ”S. miniatus”, sårbar, ängsblodbi,
”S. monilicornis”, svartblodbi, ”S. niger”, sårbar, sandblodbi,
”S. pellucidus”, punktblodbi, ”S. puncticeps”, nära hotad, nätblodbi,
”S. reticulatus”, nära hotad, samt avslutningsvis taggblodbi
”S. spinulosus”, starkt hotad.

Flugan på bilden är en ”Tachinid”, det vill säga en parasitfluga.
Parasitflugor, Tachinidae, är en familj flugor som har världsvid
utbredning och omfattar cirka 10 000 arter, varav cirka 360 i Sverige.
De flesta är medelstora och grå, bruna eller svarta, borstiga flugor som
ofta suger nektar. Larverna är dock inre parasitoider på andra insekter
samt på spindlar, mångfotingar och gråsuggor. Flera arter används för
biologisk kontroll av skadeinsekter.

Apropå ”Tachinider” eller parasitflugor så har en ny fluga som kan
spruta levande larver i ögonen på en människa hittats i både
Jönköpings och Kronobergs län. Flugan som heter ”Älgens nässtyng”
och lär vara ganska orädd av sig, enligt biologen Niklas Johansson på
länsstyrelsen i Jönköping, som intervjuats av radion och som även har
fångat det första exemplaret av flugan. Det ska vara en besvärlig
parasit som av misstag kan spruta in sina larver i ögonen på en
människa, vilken kan vara mycket smärtsamt. Men i slutänden är det
bara i älgen som larverna kan utvecklas vidare, och det är just älgens
näsöppningar som flugans tar sikte på. När flugan väl sprutat in
larverna i näshålorna kryper dessa sedan vidare längst bak mot svalget
och sätter sig fast på slemhinnan. Här växer de sig stora under vintern.
Symtomen älgen får är kraftig hosta och irritation, men enligt en
veterinär från Statens veterinärmedicinska anstalt dödar larverna inte
älgen.

Observera att det inte är denna parasitfluga som jag fotograferat på
ljungheden och som ni ser på bilden, dock är det en släkting.

Bilden visar en vacker vägstekel ur familjen ”Pompilidae”, arten heter
vanlig vägstekel och på latin heter den ”Anoplius viaticus”. Den jagar
gärna vargspindlar här i ljunghedens sandlandskap vilket nästa bild
visar.

På bilden har vägstekeln, ”Anoplius viaticus”, just fångat och
paralyserat en svart spindel, art okänd, som den raskt för med sig ner i
sitt bohål och där den sedan lägger sitt ägg på spindeln varvid
stekellarven, när den väl har kläckts, har färsk och levande föda att äta.

Vårspärgeln, ”Spergula morisonii”, som här blommar i den heta
sanden är en ettårig, kal ört som kan bli drygt två decimeter hög.
Stjälken är uppstigande till upprätt och har korta ledstycken nedtill och
långa ledstycken upptill. Bladen sitter skenbart kransställda och är
sylformade samt saknar längsfåra på undersidan, stiplerna är dessutom
hinnaktiga och faller av tidigt. Vårspärgel blommar i maj-juni med vita
blommor som sitter i glesa knippen, blomskaften böjs ned efter
blomningen men sträcker sig senare. De fem kronbladen är vita, hela
och vanligen något kortare än foderbladen, vilket syns tydligt på
bilden.

Vårspärgel är mycket lik åkerspärgel, ”Spergula arvensis”, men den
senare har ledstycken som alla är lika långa, vanligen körtelhårig
stjälk, samt kölade eller smalt vingkantade frön.

Artnamnet ”morisonii” hedrar den engelske botanisten Robert
Morison, 1620-1683, som var professor i Oxford.

Vårspärgel förekommer i södra och mellersta Sverige, samt längs
Norrlandskusten, men den saknas helt i flera landskap. Den växer på
torr och mager mark, främst i hällmarker och på hedar och första
fynduppgiften publicerades år 1798 i Samuel Liljeblads ”Utkast till en
svensk flora”. Samuel Liljeblad, som föddes den 20 december år 1761
i Mjösjöhults by i Södra Vi socken i Kalmar län var en svensk
botaniker och var son till rusthållaren Håkan Larsson och Elin
Persdotter. Han gifte sig år 1809 med Kristina Ekfors och dog den
1 april 1815.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer