Ljus snö och mörka vatten

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på vattnets biologiska mångfald.

Ljus snö och mörka vatten

Ljus snö och mörka vatten, en naturkrönika i 18 bilder om den biologiska mångfalden, optiska fenomen och vattnets olika färger.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, på februari månads första dag 2014.

 

1 IMG_0999

Februari inleddes med vackert vit snö och Lagans vatten syntes därför mörkare än på länge, kontrasterna gjorde att hela gråskalan med ens tycktes representerad i naturen.

2 IMG_1000

Men som ni märker är vatten allt annat än svart, måhända mörkt men inte svart. Färgen på vatten är oftast ett ljusbrytningsfenomen, och rent vatten ser färglöst ut i små mängder. Att haven ser blåa ut har framförallt två orsaker, som bidrar i olika delar beroende på omständigheterna.

Den ena faktorn är reflekterat ljus från en blå himmel och den andra faktorn är vattnets egen färg, som faktiskt är svagt blått.

3 IMG_1001

En liten mängd vatten ser färglös ut, men tittar man genom många meter vatten syns den blå färgen. Den blå färgen hos vattnet beror på att det röda ljuset absorberas av rörelser och vibrationer i vattenmolekylerna, till skillnad från de flesta andra färger vi ser som beror på ljusets växelverkan med elektroners excitation, med andra ord elektroner som ”hoppar upp och ner”.

I fysik innebär excitation att energi tillförs en atom så att en elektron ”hoppar upp” till en nivå som innehåller mer energi. Energin tillförs genom att en elektron exempelvis absorberar en foton, ett energikvantum eller ett energipaket eller krockar med en närliggande atom eller partikel.

Exciterade atomer är vanligen mycket instabila och efter en bråkdel av en sekund hoppar elektronen tillbaka till sin grundnivå, varvid den extra energin avges i form av elektromagnetisk strålning eller om ni så vill ljus.

Beroende på atomslaget, hur mycket energi som tillförts och huruvida elektronen hoppar tillbaka till sitt grundtillstånd i ett enda, eller flera steg, så kommer olika våglängder av ljus att utsändas. Det utstrålade ljuset har väldigt specifika våglängder, vilket gör att fenomenet kan användas för att beräkna vilka ämnen ett visst prov består av. Detta används bland annat inom astronomi för att bestämma vilka grundämnen olika stjärnor är uppbyggda av.

Excitation utnyttjas även i olika former av lysrör, där en tunn gas exciteras på elektrisk väg och beroende på vilka ämnen som finns i röret kan man få fram olika färger på det utsända ljuset.

I tropikerna där vattnet är klart syns dess blåa färger speciellt tydligt på sandstränder där vattnet är grunt och sanden är vit.

Anledningen till att havsvatten kan ha andra färger är att vattnet inte är rent eller att det innehåller plankton. Den grönbruna färg som havet har i till exempel Nordatlanten beror på att alger ger vattnet denna nyans.

Vattnets ljusgenomsläpplighet beror dels på förekomsten av partiklar i vattnet, dels på lösta ämnen i vattnet. I naturvatten så är det främst innehållet av humusämnen, samt vissa järn- och manganföreningar som påverkar absorptionen och man brukar då tala om vattnets färg.

Solens ljus består också av olika färger. Ibland delar färgerna på sig, det ser man till exempel i en regnbåge men i vanliga fall blandas alla färger ihop, och då ser vi solljuset som vitt.

Ljuset består av elektromagnetiska vågor, och olika färger i ljuset har sålunda olika långa vågor. Det blå ljuset har kortast vågor och det röda ljuset har längst vågor. När solljuset går genom vatten och möter vattnets molekyler så sprids det ljuset som har kortast vågor mest, och därför uppfattar våra ögon att vattnet är blått.

Vattnet kan vara blått, blågrönt, grönt, gulgrönt, gulbrunt, brunt eller mörkbrunt, alltefter närvaro av olika ämnen. Den blå färgen är den renaste och därför sägs den vara vattnets ”egen” färg,

Vättern har blågrön färg och har ett siktdjup på 17 meter och rekordet uppvisar en liten sjö i Abisko-trakten, som är blå på mer än 35 meters djup. En genomsnittlig Smålandssjö har gulbrunt eller brunt vatten, och siktdjupet är mellan 2-4 meter.

4 IMG_4700

I föregående bilds timmerbråte höll två små fåglar av arten gärdsmyg till, de gäckade mig i en lång stund i så motto att de eller den dök upp och försvann på ”bråkdelen av en sekund”, med andra ord fortare än jag hann fotografera dem, men skam den som ger sig och plötsligt fick jag lön för ”väntemödan”.

5 IMG_4701

Det latinska namnet på denna vår näst minsta fågel gärdsmyg är, ”Troglodytes troglodytes”, vilket betyder ”den som smyger ut och in i grottor och håligheter” och det är mycket träffande.

Det svenska namnet gärdsmyg associerar till stengärdsgårdar, rishögar och rotvältor i vilket den kilar omkring och gör sig ofta tillkänna med ett ljudligt knäppande och smattrande läte. Själva sången är förbluffande stark för att komma från en så liten varelse och gärdsmygen sjunger även på hösten och vintern.

6 IMG_4702

Rishögar och täta buskar väljer gärdsmygen som boplats och hanen bygger flera bon som honan sedan får välja mellan.

Bobyggnadskonsten är anmärkningsvärd, han flätar förhållandevis stora bollar av mossa, löv och kvistar med runt ingångshål på sidan. Kullen består av 6-7 ungar och ofta kläcks ytterligare en kull.

7 IMG_4703

Gärdsmygshonan ruvar ensam, men när den andra kullen är på gång flyttar hanen och de äldre ungarna in i ett av de ”oinredda” bona i närheten.

Spindlar och insekter utgör huvudfödan på sommaren men på vintern övergår gärdsmygen till att äta frön. Kalla vintrar tar hårt på beståndet och inventeringar under åren 1975-1979 minskade detta med cirka 90 %.

En del gärdsmygar flyttar och när de återvänder bidrar de till att beståndet fylls på och man beräknar att det som mest kan finnas en halv miljon par spridda över hela landet dock glest i Norrlands inland.

Det latinska namnet ”Troglodytes” användes förr även felaktigt i benämningen troglodyt för grottmänniska och grottman, på tidiga hominider. Termen används i dagligt tal ibland även om Neanderthalare, Cro-Magnon-människor, eller allmänt om paleolitiska människor, förmänniskor eller ”stenåldersmänniskor”.

Termen anses i dag, som sagt, vara felaktig främst på grund av att människor sannolikt inte haft sina huvudsakliga boplatser i grottor, under någon del av förhistorien, och den grundar sig alltså på felaktiga uppfattningar om tidiga människor.

8 IMG_1002

De märkliga kasande spåren i snön på den liggande stocken vållade mig lite huvudbry en stund då jag först tänkte på något mårddjur, iller, mink eller ännu hellre en mindre utter, dock avslöjade sig den lille strömstaren som den som vid fiske, start och landning gjort dessa förbryllande spår.

9 IMG_1010

Det blev lite vinter en stund i år också, och visst är Abbotten bro vacker i sin vita skrud och vita omgivning med det mörka vattnet sakta flytande där under.

En bro över mörka vatten, en av de absolut vackraste sånger jag vet, stämmer bra in på denna stämningsbild.

Bridge over Troubled Water är Simon and Garfunkels femte och sista studioalbum, utgivet i januari år 1970. Albumet är producerat av Paul Simon, Art Garfunkel och Roy Halee.

När du är trött, när du vill fly
Och oron viskar att, din dag ska aldrig gry
Jag är hos dig, känn handen kring din hand
Var stilla, var ej rädd,
Som en bro över mörka vatten, ska jag bära dig
Som en bro över mörka vatten, ska jag bära dig

10 IMG_1011

När skuggan faller kall, där du går fram
När fågeln inte längre syns, och solen dör
Jag tänder ljus, jag tänder himlens ljus
Var trygg och tro på mig
Som en bro över mörka vatten, ska jag bära dig
Som en bro över mörka vatten, ska jag bära dig

11 IMG_1017

Över mörka vatten, över mörka vatten
Styr mot havet nu, segla bort
Nu är din korta stund, det liv du väntat på
Följ vågens väg, se djupet skrämmer ej
För jag är här hos dig
Som en bro över mörka vatten, ska jag bära dig
Som en bro över mörka vatten, ska jag bära dig
Som en bro över mörka vatten, ska jag bära dig
Över mörka vatten

12 IMG_4694

När bäckaprästen eller strömstare sitter så här tydligt och vackert är den inte svår att upptäcka även om den sitter totalt stilla.

13 IMG_4693

Men när strömstaren sitter stilla med den mörkbruna, något melerade, ryggen vänd emot betraktaren och med den vita haklappen mer eller mindre osynlig som på bilden smälter den verkligen in i miljön, och då kan man helt enkelt gå den förbi.

14 IMG_4705 Vintermyggor Tricocera relegationi

Vintermyggorna svärmade denna dag och jag lyckades få en bild på en sådan, art okänd. Dessa små tvåvingar i familjen ”Trichoceridae”, har nästan en världsvid utbredning, saknas dock i Afrika, och som omfattar cirka 110 arter, varav 18 finns hos oss i Sverige.

De liknar små harkrankar, men är inte närmare besläktade med dessa, och förekommer i svala, fuktiga skogs- och ängsmarker, i bergstrakter och i grottor. De flyger vid låga temperaturer och ses milda vinterdagar, senhöst och förvår, men vissa vintermyggor, som i släktet ”Diazosma”, flyger under sommarhalvåret. Larverna äter multnande växtdelar bland fuktiga löv, i svamp eller i djurspillning.

Vintermyggor har oftast en gråbrun färg och huvudet är litet med stora fasettögon men de har även punktögon. Antennerna och benen är långa och smala, även vingarna är stora och långsmala.

15 IMG_4684

Avslutningsvis för denna gång kommer fyra bilder på några av de vackra sångsvanarna som tillbringar vintrarna i Lagan från Skillingaryds dämme till Fågelforsdammen

16 IMG_4706

 

17 IMG_4707

 

18 IMG_4708

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer