Ljus snö och mörka vatten

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på vattnets biologiska mångfald.

Ljus snö och mörka vatten

Ljus snö och mörka vatten, en naturkrönika i 18 bilder om den biologiska mångfalden, optiska fenomen och vattnets olika färger.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, på februari månads första dag 2014.

 

1 IMG_0999

Februari inleddes med vackert vit snö och Lagans vatten syntes därför mörkare än på länge, kontrasterna gjorde att hela gråskalan med ens tycktes representerad i naturen.

2 IMG_1000

Men som ni märker är vatten allt annat än svart, måhända mörkt men inte svart. Färgen på vatten är oftast ett ljusbrytningsfenomen, och rent vatten ser färglöst ut i små mängder. Att haven ser blåa ut har framförallt två orsaker, som bidrar i olika delar beroende på omständigheterna.

Den ena faktorn är reflekterat ljus från en blå himmel och den andra faktorn är vattnets egen färg, som faktiskt är svagt blått.

3 IMG_1001

En liten mängd vatten ser färglös ut, men tittar man genom många meter vatten syns den blå färgen. Den blå färgen hos vattnet beror på att det röda ljuset absorberas av rörelser och vibrationer i vattenmolekylerna, till skillnad från de flesta andra färger vi ser som beror på ljusets växelverkan med elektroners excitation, med andra ord elektroner som ”hoppar upp och ner”.

I fysik innebär excitation att energi tillförs en atom så att en elektron ”hoppar upp” till en nivå som innehåller mer energi. Energin tillförs genom att en elektron exempelvis absorberar en foton, ett energikvantum eller ett energipaket eller krockar med en närliggande atom eller partikel.

Exciterade atomer är vanligen mycket instabila och efter en bråkdel av en sekund hoppar elektronen tillbaka till sin grundnivå, varvid den extra energin avges i form av elektromagnetisk strålning eller om ni så vill ljus.

Beroende på atomslaget, hur mycket energi som tillförts och huruvida elektronen hoppar tillbaka till sitt grundtillstånd i ett enda, eller flera steg, så kommer olika våglängder av ljus att utsändas. Det utstrålade ljuset har väldigt specifika våglängder, vilket gör att fenomenet kan användas för att beräkna vilka ämnen ett visst prov består av. Detta används bland annat inom astronomi för att bestämma vilka grundämnen olika stjärnor är uppbyggda av.

Excitation utnyttjas även i olika former av lysrör, där en tunn gas exciteras på elektrisk väg och beroende på vilka ämnen som finns i röret kan man få fram olika färger på det utsända ljuset.

I tropikerna där vattnet är klart syns dess blåa färger speciellt tydligt på sandstränder där vattnet är grunt och sanden är vit.

Anledningen till att havsvatten kan ha andra färger är att vattnet inte är rent eller att det innehåller plankton. Den grönbruna färg som havet har i till exempel Nordatlanten beror på att alger ger vattnet denna nyans.

Vattnets ljusgenomsläpplighet beror dels på förekomsten av partiklar i vattnet, dels på lösta ämnen i vattnet. I naturvatten så är det främst innehållet av humusämnen, samt vissa järn- och manganföreningar som påverkar absorptionen och man brukar då tala om vattnets färg.

Solens ljus består också av olika färger. Ibland delar färgerna på sig, det ser man till exempel i en regnbåge men i vanliga fall blandas alla färger ihop, och då ser vi solljuset som vitt.

Ljuset består av elektromagnetiska vågor, och olika färger i ljuset har sålunda olika långa vågor. Det blå ljuset har kortast vågor och det röda ljuset har längst vågor. När solljuset går genom vatten och möter vattnets molekyler så sprids det ljuset som har kortast vågor mest, och därför uppfattar våra ögon att vattnet är blått.

Vattnet kan vara blått, blågrönt, grönt, gulgrönt, gulbrunt, brunt eller mörkbrunt, alltefter närvaro av olika ämnen. Den blå färgen är den renaste och därför sägs den vara vattnets ”egen” färg,

Vättern har blågrön färg och har ett siktdjup på 17 meter och rekordet uppvisar en liten sjö i Abisko-trakten, som är blå på mer än 35 meters djup. En genomsnittlig Smålandssjö har gulbrunt eller brunt vatten, och siktdjupet är mellan 2-4 meter.

4 IMG_4700

I föregående bilds timmerbråte höll två små fåglar av arten gärdsmyg till, de gäckade mig i en lång stund i så motto att de eller den dök upp och försvann på ”bråkdelen av en sekund”, med andra ord fortare än jag hann fotografera dem, men skam den som ger sig och plötsligt fick jag lön för ”väntemödan”.

5 IMG_4701

Det latinska namnet på denna vår näst minsta fågel gärdsmyg är, ”Troglodytes troglodytes”, vilket betyder ”den som smyger ut och in i grottor och håligheter” och det är mycket träffande.

Det svenska namnet gärdsmyg associerar till stengärdsgårdar, rishögar och rotvältor i vilket den kilar omkring och gör sig ofta tillkänna med ett ljudligt knäppande och smattrande läte. Själva sången är förbluffande stark för att komma från en så liten varelse och gärdsmygen sjunger även på hösten och vintern.

6 IMG_4702

Rishögar och täta buskar väljer gärdsmygen som boplats och hanen bygger flera bon som honan sedan får välja mellan.

Bobyggnadskonsten är anmärkningsvärd, han flätar förhållandevis stora bollar av mossa, löv och kvistar med runt ingångshål på sidan. Kullen består av 6-7 ungar och ofta kläcks ytterligare en kull.

7 IMG_4703

Gärdsmygshonan ruvar ensam, men när den andra kullen är på gång flyttar hanen och de äldre ungarna in i ett av de ”oinredda” bona i närheten.

Spindlar och insekter utgör huvudfödan på sommaren men på vintern övergår gärdsmygen till att äta frön. Kalla vintrar tar hårt på beståndet och inventeringar under åren 1975-1979 minskade detta med cirka 90 %.

En del gärdsmygar flyttar och när de återvänder bidrar de till att beståndet fylls på och man beräknar att det som mest kan finnas en halv miljon par spridda över hela landet dock glest i Norrlands inland.

Det latinska namnet ”Troglodytes” användes förr även felaktigt i benämningen troglodyt för grottmänniska och grottman, på tidiga hominider. Termen används i dagligt tal ibland även om Neanderthalare, Cro-Magnon-människor, eller allmänt om paleolitiska människor, förmänniskor eller ”stenåldersmänniskor”.

Termen anses i dag, som sagt, vara felaktig främst på grund av att människor sannolikt inte haft sina huvudsakliga boplatser i grottor, under någon del av förhistorien, och den grundar sig alltså på felaktiga uppfattningar om tidiga människor.

8 IMG_1002

De märkliga kasande spåren i snön på den liggande stocken vållade mig lite huvudbry en stund då jag först tänkte på något mårddjur, iller, mink eller ännu hellre en mindre utter, dock avslöjade sig den lille strömstaren som den som vid fiske, start och landning gjort dessa förbryllande spår.

9 IMG_1010

Det blev lite vinter en stund i år också, och visst är Abbotten bro vacker i sin vita skrud och vita omgivning med det mörka vattnet sakta flytande där under.

En bro över mörka vatten, en av de absolut vackraste sånger jag vet, stämmer bra in på denna stämningsbild.

Bridge over Troubled Water är Simon and Garfunkels femte och sista studioalbum, utgivet i januari år 1970. Albumet är producerat av Paul Simon, Art Garfunkel och Roy Halee.

När du är trött, när du vill fly
Och oron viskar att, din dag ska aldrig gry
Jag är hos dig, känn handen kring din hand
Var stilla, var ej rädd,
Som en bro över mörka vatten, ska jag bära dig
Som en bro över mörka vatten, ska jag bära dig

10 IMG_1011

När skuggan faller kall, där du går fram
När fågeln inte längre syns, och solen dör
Jag tänder ljus, jag tänder himlens ljus
Var trygg och tro på mig
Som en bro över mörka vatten, ska jag bära dig
Som en bro över mörka vatten, ska jag bära dig

11 IMG_1017

Över mörka vatten, över mörka vatten
Styr mot havet nu, segla bort
Nu är din korta stund, det liv du väntat på
Följ vågens väg, se djupet skrämmer ej
För jag är här hos dig
Som en bro över mörka vatten, ska jag bära dig
Som en bro över mörka vatten, ska jag bära dig
Som en bro över mörka vatten, ska jag bära dig
Över mörka vatten

12 IMG_4694

När bäckaprästen eller strömstare sitter så här tydligt och vackert är den inte svår att upptäcka även om den sitter totalt stilla.

13 IMG_4693

Men när strömstaren sitter stilla med den mörkbruna, något melerade, ryggen vänd emot betraktaren och med den vita haklappen mer eller mindre osynlig som på bilden smälter den verkligen in i miljön, och då kan man helt enkelt gå den förbi.

14 IMG_4705 Vintermyggor Tricocera relegationi

Vintermyggorna svärmade denna dag och jag lyckades få en bild på en sådan, art okänd. Dessa små tvåvingar i familjen ”Trichoceridae”, har nästan en världsvid utbredning, saknas dock i Afrika, och som omfattar cirka 110 arter, varav 18 finns hos oss i Sverige.

De liknar små harkrankar, men är inte närmare besläktade med dessa, och förekommer i svala, fuktiga skogs- och ängsmarker, i bergstrakter och i grottor. De flyger vid låga temperaturer och ses milda vinterdagar, senhöst och förvår, men vissa vintermyggor, som i släktet ”Diazosma”, flyger under sommarhalvåret. Larverna äter multnande växtdelar bland fuktiga löv, i svamp eller i djurspillning.

Vintermyggor har oftast en gråbrun färg och huvudet är litet med stora fasettögon men de har även punktögon. Antennerna och benen är långa och smala, även vingarna är stora och långsmala.

15 IMG_4684

Avslutningsvis för denna gång kommer fyra bilder på några av de vackra sångsvanarna som tillbringar vintrarna i Lagan från Skillingaryds dämme till Fågelforsdammen

16 IMG_4706

 

17 IMG_4707

 

18 IMG_4708

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer