Lövö i isande nordostvindar

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Lövö.

Lövö i isande nordostvindar

Lövö i isande nordostvindar, en naturkrönika i 8 bilder från södra
delen av Store mosse nationalpark.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, en isande kall januaridag
året 2013.

 

Gården, förr gårdarna de fyra, vid Lövö ligger inom Store Mosse
Nationalpark. Från Värnamo åker man väg 27 mot Göteborg och
Borås. När man sedan kommer till skyltarna mot Herrestad och Kärda
svänger man åt höger mot just Herrestad. Kör sedan förbi Herrestad
och sväng höger vid skylten mot Lövö och fortsätt på den lilla grus-
och sandvägen genom tallmoarna tills ni är framme vid gården Lövö.

Här ser man ibland såväl orre som tjäder och på sommarkvällarna och
sommarnätterna spelar nattskärran sitt surrande läte och trädlärkan
sjunger sina klara och något vemodiga toner, måste upplevas.

Lövö är numera ett idylliskt vandrarhem som ligger i den södra delen
av Store mosse och här finns sammanlagt 18 bäddar som man kan
boka var och en för sig eller så kan man boka hela stugan. Huset har
ingen elektricitet och inget vatten men en vattenpump med
dricksvatten finns på gården. Jordkällare finns för matförvaring och
ved att elda med ingår i priset. Mulltoa finns i ett intilliggande hus
som för övrigt alltid är öppet för den eller de som vill vila eller värma
sig en stund, för här kan man också elda, naturligtvis under ansvar!

Moränkullen som Lövö ligger på bildades i samband med den senaste
nedisningen som tog slut ungefär för 11000 år sedan. Kring denna
moränkulle har sedan flera flygsanddyner, så kallade rocknar, bildats.

Morän är en jordart som skapats av inlandsisen och i inlandsisen fanns
mycket material infruset som exempelvis stenblock, grus, sand med
mera. När isen sedan smälte hamnade materialet huller om buller på
marken eller på berggrunden, man brukar säga att morän är osorterat
stenmaterial. Det betyder att materialet inte sorterats i olika skikt efter
storlek så som brukar ske i rinnande vatten. Moränen består alltså av
mycket stenmaterial och marken är därför i allmänhet ganska
näringsfattig eftersom den inte innehåller så mycket organiska ämnen.
Morän är Sveriges vanligaste jordart och täcker ungefär tre fjärdedelar
av landet.

Lövö bebyggdes redan på 1600-talet och år 1912 levde hela fyra
jordbrukarfamiljer här. I dag står dock bara ett av boningshusen kvar.
Detta är varsamt renoverat och är en lämplig bostad för dig som vill
uppleva nationalparken på nära håll och bilvägen går ända fram till
huset. Utomhus finns två grillplatser och utemöbler och runt huset
finns gärdsgårdsstängsel.

De två stora pilarna i släktet ”Salix” pryder utsikten från huset åt
väster och om jag inte missminner mig är de av arten vitpil, ”Salix
alba”. Vitpil förekommer förvildad och naturaliserad i södra Sverige.
Den växer i vägkanter, tomter, vid dammar och på ruderatmark men
endast huvudvarieteten vanlig vitpil, ”Salix alba” variteten ”alba”, är
naturaliserad och bofast i vårt land. Arten härstammar från Syd- och
Centraleuropa, Nordafrika och Mellanöstern.

Bilden visar ekorrsvansmossan eller allémossan som den också heter,
till vänster en mjölig brosklav. Ekorrsvansmossan, ”Leucodon
sciuroides”, är en art i klassen bladmossor. Den har krypande, tätt
greniga skott, som bildar 3-6 centimeter höga, mörkgröna mattor, och
växer framför allt på de nedre partierna av äldre park- och alléträd,
särskilt alm, ask, bok, lind och lönn. Den kan också växa på sten och
berg.

I torka böjer sig skotten uppåt, som på min bild, ofta nästan
cirkelformigt och påminner då om en ekorrsvans. Till höger i
bakgrunden om ”ekorrsvansarna” ser man hur mossan ser ut i väta, då
som en grön mossefäll, och man tror knappast att det är samma art.

Mossan bildar mycket sällan sporkapslar, i stället förökar den sig med
groddknoppar, som sitter i skottspetsarna. Mossan är vanlig i Syd- och
Mellansverige men finns också norrut, fast sällsyntare, ända upp i
fjällens lågalpina zon. Den är mycket känslig för luftföroreningar och
har på många håll försvunnit i och kring tätorter.

Bilden visar aspkantlav men märkligt nog inte på en asp utan på en
lönn. Aspkantlaven, ”Lecanora populicola”, är en lavart som först
beskrevs av Augustin Pyrame de Candolle, och fick sitt nu gällande
namn av Duby. Aspkantlav ingår i släktet ”Lecanora”, som i sin tur
ingår i familjen ”Lecanoraceae”.

Här ser man lavarten mjölig brosklav, ”Ramalina farinacea”, som först
beskrevs av Carl von Linné och fick sitt nu gällande namn av Erik
Acharius. Mjölig brosklav ingår i släktet ”Ramalina”, och familjen
”Ramalinaceae”.

En kylig och isande vind stör utsikten ut över mosseplanet med Lilla
Lövö i bakgrunden, ögonen rinner och bilderna på näthinnan blir
suddiga. Här ute finner vi bland annat Blådöpet, det mytomspunna.

Det i runda tal fyra kilometer långa Blådöpet börjar vid Kalvasjön i
nordost och fortsätter sedan över hela södra delen av mossen och
mynnar slutligen ut i Storån. Kärrdråget är uppbyggt av fastare
vitmossetuvor med mellanliggande stora vattenrika partier där man
hittar såväl gul som vit näckros och den vackra missnen eller
vildkallan. Inom Blådöpet hittar man också vattenklöver, kråkklöver,
vattenmåra, kärrsilja, myrlilja och flaskstarr samt stora områden med
dvärgbjörk och pors.

Fågellivet i och omkring Blådöpet är artrikare än ute på det
omgivande mosseplanet där man mest finner ängspiplärka och
ljungpipare medan man här i Blådöpet dessutom hittar arter som
rödbena, grönbena, storspov och enkelbeckasin. Bland änderna hittar
man framför allt gräsand och kricka och inom dessa vidsträckta
kärrmarker hittar man också de häckande tranorna som här får vara
helt ostörda av oss människor.

Ute vid Blådöpet kan man också under ljumma vår- och
försommarkvällar få höra dvärgbeckasinen och småspoven spela upp
sina typiska och märkliga läten.

Man får ingen riktig lust att vandra leden ner emot Björnekullakärret
och Herrestadssjön denna isande och kalla dag i januari.

”Vissa dagar borde inte heta heta, dessa borde man kalla kalla, och då
borde man ”hatt” hatt”, precis en sådan dag är denna vid Lövö inom
Store mosse nationalpark.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer