M agerar för mjölkbönder

Moderaternas länsförbundsstyrelse har idag samlats till sammanträde på Visingsö och antog då följande uttalande:

Regeringen måste börja agera ifråga om mjölkkrisen!

Mjölkkrisen får konsekvenser för hela landet – i synnerhet för Jönköpings län. Nu är det på allvar. Regeringen måste se till hela landets bästa.

Jönköpings län har en stor koncentration av mjölkgårdar och är ett av de mest ko-täta länen i landet. Om våra svenska mjölkbönder lägger ner växer de öppna landskapen igen, ytterligare fem jobbtillfällen per bonde försvinner och det blir risk för brist på svenskt kött i butikerna. Som om det inte vore nog, ökar importen av livsmedel från djur som behandlas regelbundet med antibiotika. Vi blir än mer beroende av länder där vi inte kan påverka hur djuren har det.

Cirka hälften av Sveriges mjölkbönder har slutat på ett årtionde. En femtedel av alla beteshagar har vuxit igen under samma tid. Vi misstror inte landsbygdsminister Buchts (S) intentioner, det är dock ett beklagligt och uppenbart faktum för Sveriges mjölkbönder att deras värsta kris genom tiderna sammanfaller med att Miljöpartiet sitter i regeringen.

Vi moderater har flera förslag, framförallt måste vi ge Sveriges bönder rimliga konkurrensvillkor.

Moderaterna i Jönköpings län kräver följande förändringar:

 • EU:s jordbruksstöd ska gynna även svenska bönder, inte bara de tyska, franska och irländska. Ett sätt vore att undersöka om inte den finska modellen med betesersättning, eller en variant av den, går att införa även i Sverige.
 • De offentliga upphandlingarna ska inte missgynna våra inhemska bönder. I dag köper kommuner och landsting ofta in livsmedel producerade i andra länder under förhållanden som i Sverige är olagliga.
 • Regeringen måste ge ett löfte om att inte höja skatten på handelsgödsel under mandatperioden.
 • Ta bort dubbleringen av arbetsgivaravgiften för unga anställda.
 • Betala ut EU-stödet till bönderna snarast. Det skulle bidra till att avhjälpa deras likviditetskris.
 • Regeringen måste ge ett löfte om att inte genomföra den s.k. kilometerskatten som skulle slå särskilt hårt mot just Jönköpings län.
  Befria jordbruket ifrån dieselskatten.

48. Kossa, maj. Foto: Alva Nordquist. 150712

Moderaterna agerar för mjölkbönderna. Arkivbild: Alva Nordquist

3 kommentarer
 1. Peter Sjöqvist skriver:

  Moderaterna stödjer ju miljöpartiets skattehöjningar i och med Decemberöverenskommelsen. Regeringen behöver därmed inget folkligt stöd för sina illdåd och har absolut ingen anledning att lyssna på moderaterna.

 2. Tommy Ottosson (S) skriver:

  Moderaterna ska väl inte jämra sig dom har ju sänkt det mesta man kan göra i Sverige på 8 år. Man ska ha svensk mjölk i Sverige och import av mjölk ska överhuvudtaget inte vara möjligt, kvalitèt före kvantitet och mat och dryck från Danmark, Tyskland som bara bygger på hormoner är inte sunt.Det finns inte en chans att en dansk eller tysk bonde skulle kunna utmana en svensk bonde på sunda villkor, då transporter kostar och löneläget där är avsevärt högre. Men ett djur som växer fort är perfekt och kostar mindre, som en hormonstinn friidrottare. En dansk bonde äter inte det han producerar utan han har eget vid sidan om.

 3. funderarlite! skriver:

  Läste lite på nätet om hur prisutvecklingen är inom bonneriet..

  Trots vikande lönsamhet för lantbrukare stiger priset på åkermark!

  Prognos för 2015
  Efterfrågan på bördig åkermark kommer fortsättningsvis vara stor men vi kommer se regionala avvikelser. Att mjölkpriset är så pass lågt som det är vilket påverkar lönsamheten för mjölkgårdar kan t.ex. ge regionala effekter även på åkermarkspriser. Åkermarkens avkastning kommer fortfarande vara den enskilt viktigaste faktorn för prisbilden, men även andra faktorer som alternativa användningsområden och effektivt utnyttjande av maskinpark spelar in. Utformningen av det nya gårdsstödssystemet som inte ännu är helt klart påverkar idag prisbilden samt kommer även år 2015 att så göra. Det historiskt låga ränteläget borgar för fortsatt stabil marknad och LRF Konsults helhetsbedömning är stabil prisbild med regionala avvikelser

  Jag tror inte att det är så eländigt inom bonneriet som media och moderaterna försöker visa. Läs gärna LRF konsults bedömning.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer