M agerar för mjölkbönder

Moderaternas länsförbundsstyrelse har idag samlats till sammanträde på Visingsö och antog då följande uttalande:

Regeringen måste börja agera ifråga om mjölkkrisen!

Mjölkkrisen får konsekvenser för hela landet – i synnerhet för Jönköpings län. Nu är det på allvar. Regeringen måste se till hela landets bästa.

Jönköpings län har en stor koncentration av mjölkgårdar och är ett av de mest ko-täta länen i landet. Om våra svenska mjölkbönder lägger ner växer de öppna landskapen igen, ytterligare fem jobbtillfällen per bonde försvinner och det blir risk för brist på svenskt kött i butikerna. Som om det inte vore nog, ökar importen av livsmedel från djur som behandlas regelbundet med antibiotika. Vi blir än mer beroende av länder där vi inte kan påverka hur djuren har det.

Cirka hälften av Sveriges mjölkbönder har slutat på ett årtionde. En femtedel av alla beteshagar har vuxit igen under samma tid. Vi misstror inte landsbygdsminister Buchts (S) intentioner, det är dock ett beklagligt och uppenbart faktum för Sveriges mjölkbönder att deras värsta kris genom tiderna sammanfaller med att Miljöpartiet sitter i regeringen.

Vi moderater har flera förslag, framförallt måste vi ge Sveriges bönder rimliga konkurrensvillkor.

Moderaterna i Jönköpings län kräver följande förändringar:

 • EU:s jordbruksstöd ska gynna även svenska bönder, inte bara de tyska, franska och irländska. Ett sätt vore att undersöka om inte den finska modellen med betesersättning, eller en variant av den, går att införa även i Sverige.
 • De offentliga upphandlingarna ska inte missgynna våra inhemska bönder. I dag köper kommuner och landsting ofta in livsmedel producerade i andra länder under förhållanden som i Sverige är olagliga.
 • Regeringen måste ge ett löfte om att inte höja skatten på handelsgödsel under mandatperioden.
 • Ta bort dubbleringen av arbetsgivaravgiften för unga anställda.
 • Betala ut EU-stödet till bönderna snarast. Det skulle bidra till att avhjälpa deras likviditetskris.
 • Regeringen måste ge ett löfte om att inte genomföra den s.k. kilometerskatten som skulle slå särskilt hårt mot just Jönköpings län.
  Befria jordbruket ifrån dieselskatten.

48. Kossa, maj. Foto: Alva Nordquist. 150712

Moderaterna agerar för mjölkbönderna. Arkivbild: Alva Nordquist

3 kommentarer
 1. Peter Sjöqvist skriver:

  Moderaterna stödjer ju miljöpartiets skattehöjningar i och med Decemberöverenskommelsen. Regeringen behöver därmed inget folkligt stöd för sina illdåd och har absolut ingen anledning att lyssna på moderaterna.

 2. Tommy Ottosson (S) skriver:

  Moderaterna ska väl inte jämra sig dom har ju sänkt det mesta man kan göra i Sverige på 8 år. Man ska ha svensk mjölk i Sverige och import av mjölk ska överhuvudtaget inte vara möjligt, kvalitèt före kvantitet och mat och dryck från Danmark, Tyskland som bara bygger på hormoner är inte sunt.Det finns inte en chans att en dansk eller tysk bonde skulle kunna utmana en svensk bonde på sunda villkor, då transporter kostar och löneläget där är avsevärt högre. Men ett djur som växer fort är perfekt och kostar mindre, som en hormonstinn friidrottare. En dansk bonde äter inte det han producerar utan han har eget vid sidan om.

 3. funderarlite! skriver:

  Läste lite på nätet om hur prisutvecklingen är inom bonneriet..

  Trots vikande lönsamhet för lantbrukare stiger priset på åkermark!

  Prognos för 2015
  Efterfrågan på bördig åkermark kommer fortsättningsvis vara stor men vi kommer se regionala avvikelser. Att mjölkpriset är så pass lågt som det är vilket påverkar lönsamheten för mjölkgårdar kan t.ex. ge regionala effekter även på åkermarkspriser. Åkermarkens avkastning kommer fortfarande vara den enskilt viktigaste faktorn för prisbilden, men även andra faktorer som alternativa användningsområden och effektivt utnyttjande av maskinpark spelar in. Utformningen av det nya gårdsstödssystemet som inte ännu är helt klart påverkar idag prisbilden samt kommer även år 2015 att så göra. Det historiskt låga ränteläget borgar för fortsatt stabil marknad och LRF Konsults helhetsbedömning är stabil prisbild med regionala avvikelser

  Jag tror inte att det är så eländigt inom bonneriet som media och moderaterna försöker visa. Läs gärna LRF konsults bedömning.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer