Mickel Räv

Vår naturkrönikör Dan Damberg har hittat en trafikdödad räv.

Mickel Räv

Mickel Räv, en naturkrönika i tre bilder om ett vackert och klokt djur
men också om skabb och dvärgbandmaskar.
Text och bild, Dan Damberg, Skillingaryd i slutet av januari 2011.

På min väg upp till Vaggeryd för ett tag sedan låg denna trafikdödade
rödräv i diket utmed gamla E4: an alldeles öster om Vaggeryds Cell.
Som tur var hade jag med mig mobiltelefonen och kunde därför ta
några, mer eller mindre, bra bilder på det stackars djuret.

Rödräv eller räv, ”Vulpes vulpes”, på latin, är en art i familjen
hunddjur. Den är mellan 46–90 centimeter lång, med en 30–55
centimeter lång, mycket yvig svans vilket bilden visar.

Arten förekommer i skogsmark, men även i öppet hed- och
bergslandskap, i jordbruksbygd och allt oftare i tätorter. Den finns i
hela Europa, utom på Island, samt i norra Asien och i Nordamerika.
Ibland betraktar man den nordamerikanska rödräven, ”Vulpes fulva”,
som en egen art.

Räven jagar skickligt alla slags små och medelstora djur och använder
sig av hörseln för att lokalisera byten. Rävhonan föder oftast 4–6 ungar
i ett gryt i slutet av mars till i början av maj. Hanen tar hem mat till
diande honor, och senare även till ungarna, som är avvanda vid
8 veckors ålder. Unga hanar lämnar flocken när de blivit könsmogna
vid 9–10 månaders ålder, men unga honor kan stanna kvar.

Räven är antagligen det vilda djur som tilldragit sig störst intresse
inom folkloren, särskilt i Europa och Asien. Även i den äldre lärda
traditionen var räven ett favoritobjekt alltsedan Plinius den äldres tid,
århundradet efter Kristi födelse, och det var särskilt rävens list och
förslagenhet som framhävdes. Inom folktron betonas också rävens
slughet då det sägs att den kan hypnotisera hönsen tills de faller till
marken. Inom äldre och folklig medicin spelade rävens kroppsdelar
och inte minst inälvorna en stor roll. Med rävister smorde man sig mot
ryggvärk och rävtarmar var till och med upptagna i 1686 års
farmakopé.

Den största nedgången i rävstammen i modern tid lär
sjukdomen rävskabb ha förorsakat under 1970- och 1980-talen.
Skabben minskade rävstammens storlek till ungefär hälften. Rävskabb
är en sjukdom som orsakas av ett kvalster och leder till pälsförlust,
infektioner och uttorkning.

En rävsjukdom som ibland förväxlas med skabb är ullrävssjuka. Den är
förmodligen ärftlig och gör att räven saknar större eller mindre partier
täckhår i pälsen, ibland också ullhår och sjukdomen kallas ibland också
för Samsonsjuka.

I kvällspressen kunde man för några dagar sedan läsa att man för första
gången har hittat dvärgbandmask, ”Echinococcus multilocularis”, i
Sverige då en räv från Uddevallatrakten diagnostiserades med
parasiten. Om en människa infekteras och inte får behandling kan
smittan vara dödlig, enligt samma källa. Denna dåliga nyhet fanns då
även med i nyheterna på TV. Räven som bar på dvärgbandmask
sköts utanför Uddevalla i Västra Götaland den 20 december 2010.
Förra året kontrollerades 300 rävar och av dessa kom 54 från Västra
Götaland, och det är alltså en av dessa som blev diagnostiserad med
dvärgbandmask. Sverige har varit ett av fem länder i Europa som har
varit befriad från den här parasiten tidigare. Hittills i år har 200 rävar
kommit in till SVA. Av dessa kommer nio stycken från samma område
utanför Uddevalla som den diagnostiserade räven.

Rävarna smittas genom att äta sorkar, som är mellanvärdar för
dvärgbandmask. Hundar och katter kan också smittas om de äter sork,
men får precis som rävar inga sjukdomssymptom.

Om denna smitta sprids kommer vi förmodligen att få ändra våra vanor
när det gäller avmaskningsrutiner och umgänge med våra husdjur.
Hundägare kan hålla sina hundar kopplade så de inte äter sork och
måste avmaska hunden samt vara noga med handhygienen när de
klappat sina hundar. Jag skulle inte heller rekommendera att ha hunden
i sängen, säger parasitologen Eva Osterman-Lind vid Statens
veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Masken kan hos människor slå sig ner i levern där den långsamt växer,
oftast flera år efter infektionstillfället och sjukdomen kallas alveolär
ekinokockos. Den smittar dock inte mellan människor men om
människor som har smittats går obehandlade kan infektionen vara
dödlig och det finns inget vaccin mot smittan i dagsläget.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer