Molund och Johan Karlsson inte långt från Bjälkön

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Molund.

Molund och Johan Karlsson inte långt från Bjälkön

Molund och Johan Karlsson inte långt från Bjälkön, en natur- och
kulturkrönika i 18 bilder från en plats mellan Skillingaryd och
Vaggeryd, väster om landsvägen.

Text och foto Dan Damberg Skillingaryd i april månads första vecka,
anno 2013.

 

1 IMG_0003

Hjälp, vad är detta, vem eller vad har vittrat stenarna, är det väder,
vind eller kolsyra, är det hastig avkylning en gång när berggrunden
svalnade för mer än en miljard år sedan med gasbubblor från magman
som följd som sedan kemiskt och mekaniskt vittrat fram som dessa
märkliga gropar.

Jag har sett något liknande i ortoceratitkalksten eller ortocerkalksten
uppe vid sjön Tåkern men då skulle orsaken varit encelliga organismer
för miljoner år sedan.

2 IMG_0004

Jag är tyvärr inte ens riktigt säker på vilken bergart det är, och jag
trodde först att det var vår specialitet Vaggerydssyenit eftersom
platsen ligger i syenittrakter men stenarna tycks innehålla kvarts vilket
inte syeniter vanligtvis gör och detta förbryllar mig ytterligare.

Kemisk vittring kan dock ibland ge upphov till en liknande ojämn och
gropig yta, förmodligen kopplad till små variationer i hårdheten eller
sammansättningen av bergarten.

Sådan, så kallad, gropvittring verkar främst uppträda i bergarten
gabbro och andra besläktade basiska bergarter, snarare än i våra
trakters block av gnejs eller granit men om bildernas ”stenar” är syeniter,
Vaggerydssyenit, räknas dessa dock som mittemellan basiska och
sura, det vill säga, intermediära.

Ni som vet, eller tror er veta, hör av Er till mig eller redaktionen.

3 IMG_0012

Kanske kommunens ”roligaste” och märkvärdigaste asp, här på dess
stam växer nämligen den, framför allt i våra trakter, ovanliga
aspgelélaven, ”Collema subnigrescens”.

4 IMG_0008

Aspgelélav, ”Collema subnigrescens”, räknas till hotklass ”Nära
hotad”, ”NT”, och är en upp till 20 centimeter stor bladlav med mörkt
olivgrön till svart bål som tydligt sväller i väta. I torrt tillstånd är den
kraftigt rynkad, ofta med tätt sittande apothecier, fruktkroppar, på
åsarna.

Arten har sin huvudsakliga utbredning i Mellansverige och de norra
kustlandskapen och totalt finns mer än 1000 kända lokaler men
uppgifter tyder på att den är på tillbakagång i sydvästra Sverige och i
skogslandet i norra delen av utbredningsområdet.

Den växer på stammar av asp i skog men även i bergbranter, på
bergknallar, i svämlövskogar, efter sjöstränder och i igenväxande
slåtter- och hagmarker som på bilden. Arten försvinner tyvärr på aspar
som lämnas kvar på hyggen därför bör dungar av asp lämnas kvar
även på rationellt skött skogsmark.

5 IMG_0014

På den gamla ”ängaladan” vi Molund växer mycket rikligt med
flarnlav. När jag kom nära flög en kattuggla ut ur ett hål på
nordgaveln, vilade den eller ska den till att häcka, hoppas på det
senare.

6 IMG_0016

Alldeles invid den gamla ängsladan finns denna kraftfulla och gedigna
jordkällare, det är dock länge sedan som den användes.

7 IMG_0017

Den gamla ståtliga lönnen, vårdträdet, står ytterligare en bit bort, inte
långt från resterna av boningshuset, det vill säga några stenar och en
torpskylt.

8 IMG_0019 Plattsvepemossa Radula complanata

På den gamla lönnens stam växte rikligt med plattsvepemossa,
”Radula complanata”, Det nya svenska namnet är för övrigt
samboradula, men nog låter det gamla namnet vackrare.

”Radula” är ett släkte i familjen ”Radulaceae”, bland levermossorna
med totalt omkring 70 arter, av vilka bara två förekommer i Sverige.
De är nedliggande till sitt växtsätt och växer tryckta till underlaget likt
platta mattor, precis som bilden visar.

9 IMG_0020

Detta är vad som finns kvar av ett liv, platsen heter Molund och här
bodde Johan Karlsson fram till 1893.

10 IMG_0021

Gården Molund Johan Karlsson 1893, så säger den lilla oansenliga
med viktiga metallskylten, mer vet inte jag, tyvärr.

1893 eller MDCCCXCIII var ett normalår som började en söndag i
den gregorianska kalendern och ett normalår som började en fredag i
den julianska kalendern.

Detta år skickade USA marinsoldater till Hawaii för att skydda
amerikanska liv och egendom.

Oscar II avlyssnar stående sången ”Du gamla, du fria” i Lund, en
händelse som befäster sången som Sveriges nationalsång. Senare detta
år framförs för första gången sången officiellt på Skansen, vilket
ytterligare befäster dess status som Sveriges nationalsång.

Nya Zeeland inför efter ett parlamentsbeslut detta år kvinnlig rösträtt,
som världens första stat. I Sverige fick kvinnorna vänta nästan 30 år
på denna självklara sak. Vid valet 1917 fanns äntligen en majoritet för
kvinnlig rösträtt, och 1919 togs det första beslutet för allmän kvinnlig
rösträtt i kommunala val och grundlagsändringen genomförs slutligen
1921, när också andrakammarvalet detta år hölls.

11 IMG_0024

Dessa vackra dungar med björk, asp och tall finns runt den forna
gården Molund och stenblocken ser nästan ut att vara utplacerade i
något forntida syfte.

12 IMG_0026

Tallen är ett stort barrträd med rak stam och gles krona. Som ung är
barken tunt pappersartad och ljusbrunt rödaktig, men med åldern blir
den grov, skorplik och gråbrun till färgen. Barren sitter två
tillsammans på ett litet kortskott, de blir ungefär fem år gamla innan
de faller av.

”Furan det högresta mastträdet
med kronan som en utsiktskorg i toppen
spanar över vårt ändlösa innanhav av gran
där vi år från år och våg för våg
intill döddagar kan räkna hur gran försvinner bland gran.”

Ur ”Furan” av Harry Martinson, Tuvor, år 1973.

13 IMG_0028

”Tyst står han vid stenen,
enig med ljungen.
Bland stickbarren
sitta bären svärmvis
som uppfångade hagelskott.
På honom biter ingenting.
Han brukar borsta nordanvinden.
Hans kvistar är sega som senor.
Med det kargaste härdar han ut,
men doftar ändå, har ändå behag.
Åt gravar och golv gav han ris,
och ett gott öl bryggde han
där han stod, stark och vänlig,
klämd mellan gråa stenar i Thule.”

”Enbusken” av Harry Martinson ur Passad, år 1945

14 IMG_0039

Den äldsta en som hittats i Sverige var hela 840 år gammal och
påträffades i Sareks nationalpark. Det är det äldsta träd som
överhuvudtaget påträffats i Sverige. Denna 840 år gamla en var
sålunda född cirka år 1173 räknat från i år 2013. Hur gamla bildens tre
enar är vågar jag inte gissa.

År 1173 eller MCLXXIII var ett skottår som började en måndag i den
Julianska kalendern och detta år stupade Östgötakungen Kol
Sverkersson, varpå Knut Eriksson utropar sig till kung över hela
Sverige och byggandet av det, då ännu ej, lutande tornet i Pisa påbörjas
också detta år.

15 IMG_0036

Mångfruktig vägglav, ”Xanthoria polycarpa”, är en lav i familjen
”Teloschistaceae” som lever i stora delar av Europa och Nordamerika.
Den finns i hela Skandinavien utom längst i norr, men är vanligast hos
oss i de södra delarna av landet.

16 IMG_0043

Ett stort och vackert bestånd av filtlav, ”Peltigera canina”, växte på
några block och stenar i nordost bland raggmossor och kvastmossor.  

17 IMG_0031

Frostsprängning eller frostvittring är en form av mekanisk vittring av
berggrund som har vatten i sprickor och porer. Vattnet utvidgas sig
med cirka 9 % då det fryser till is och kan spräcka loss stenfragment
av alla storlekar, från bråkdelar av stenar till stora block av
meterstorlek i bergväggar och tunnlar. 

18 IMG_4220

Årets första bofink, som vanligt en hane, honorna lär dröja någon
vecka eller två. Hanen måste först muta in ett bra revir med sin typiska
sång.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer