Molund och Johan Karlsson inte långt från Bjälkön

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Molund.

Molund och Johan Karlsson inte långt från Bjälkön

Molund och Johan Karlsson inte långt från Bjälkön, en natur- och
kulturkrönika i 18 bilder från en plats mellan Skillingaryd och
Vaggeryd, väster om landsvägen.

Text och foto Dan Damberg Skillingaryd i april månads första vecka,
anno 2013.

 

1 IMG_0003

Hjälp, vad är detta, vem eller vad har vittrat stenarna, är det väder,
vind eller kolsyra, är det hastig avkylning en gång när berggrunden
svalnade för mer än en miljard år sedan med gasbubblor från magman
som följd som sedan kemiskt och mekaniskt vittrat fram som dessa
märkliga gropar.

Jag har sett något liknande i ortoceratitkalksten eller ortocerkalksten
uppe vid sjön Tåkern men då skulle orsaken varit encelliga organismer
för miljoner år sedan.

2 IMG_0004

Jag är tyvärr inte ens riktigt säker på vilken bergart det är, och jag
trodde först att det var vår specialitet Vaggerydssyenit eftersom
platsen ligger i syenittrakter men stenarna tycks innehålla kvarts vilket
inte syeniter vanligtvis gör och detta förbryllar mig ytterligare.

Kemisk vittring kan dock ibland ge upphov till en liknande ojämn och
gropig yta, förmodligen kopplad till små variationer i hårdheten eller
sammansättningen av bergarten.

Sådan, så kallad, gropvittring verkar främst uppträda i bergarten
gabbro och andra besläktade basiska bergarter, snarare än i våra
trakters block av gnejs eller granit men om bildernas ”stenar” är syeniter,
Vaggerydssyenit, räknas dessa dock som mittemellan basiska och
sura, det vill säga, intermediära.

Ni som vet, eller tror er veta, hör av Er till mig eller redaktionen.

3 IMG_0012

Kanske kommunens ”roligaste” och märkvärdigaste asp, här på dess
stam växer nämligen den, framför allt i våra trakter, ovanliga
aspgelélaven, ”Collema subnigrescens”.

4 IMG_0008

Aspgelélav, ”Collema subnigrescens”, räknas till hotklass ”Nära
hotad”, ”NT”, och är en upp till 20 centimeter stor bladlav med mörkt
olivgrön till svart bål som tydligt sväller i väta. I torrt tillstånd är den
kraftigt rynkad, ofta med tätt sittande apothecier, fruktkroppar, på
åsarna.

Arten har sin huvudsakliga utbredning i Mellansverige och de norra
kustlandskapen och totalt finns mer än 1000 kända lokaler men
uppgifter tyder på att den är på tillbakagång i sydvästra Sverige och i
skogslandet i norra delen av utbredningsområdet.

Den växer på stammar av asp i skog men även i bergbranter, på
bergknallar, i svämlövskogar, efter sjöstränder och i igenväxande
slåtter- och hagmarker som på bilden. Arten försvinner tyvärr på aspar
som lämnas kvar på hyggen därför bör dungar av asp lämnas kvar
även på rationellt skött skogsmark.

5 IMG_0014

På den gamla ”ängaladan” vi Molund växer mycket rikligt med
flarnlav. När jag kom nära flög en kattuggla ut ur ett hål på
nordgaveln, vilade den eller ska den till att häcka, hoppas på det
senare.

6 IMG_0016

Alldeles invid den gamla ängsladan finns denna kraftfulla och gedigna
jordkällare, det är dock länge sedan som den användes.

7 IMG_0017

Den gamla ståtliga lönnen, vårdträdet, står ytterligare en bit bort, inte
långt från resterna av boningshuset, det vill säga några stenar och en
torpskylt.

8 IMG_0019 Plattsvepemossa Radula complanata

På den gamla lönnens stam växte rikligt med plattsvepemossa,
”Radula complanata”, Det nya svenska namnet är för övrigt
samboradula, men nog låter det gamla namnet vackrare.

”Radula” är ett släkte i familjen ”Radulaceae”, bland levermossorna
med totalt omkring 70 arter, av vilka bara två förekommer i Sverige.
De är nedliggande till sitt växtsätt och växer tryckta till underlaget likt
platta mattor, precis som bilden visar.

9 IMG_0020

Detta är vad som finns kvar av ett liv, platsen heter Molund och här
bodde Johan Karlsson fram till 1893.

10 IMG_0021

Gården Molund Johan Karlsson 1893, så säger den lilla oansenliga
med viktiga metallskylten, mer vet inte jag, tyvärr.

1893 eller MDCCCXCIII var ett normalår som började en söndag i
den gregorianska kalendern och ett normalår som började en fredag i
den julianska kalendern.

Detta år skickade USA marinsoldater till Hawaii för att skydda
amerikanska liv och egendom.

Oscar II avlyssnar stående sången ”Du gamla, du fria” i Lund, en
händelse som befäster sången som Sveriges nationalsång. Senare detta
år framförs för första gången sången officiellt på Skansen, vilket
ytterligare befäster dess status som Sveriges nationalsång.

Nya Zeeland inför efter ett parlamentsbeslut detta år kvinnlig rösträtt,
som världens första stat. I Sverige fick kvinnorna vänta nästan 30 år
på denna självklara sak. Vid valet 1917 fanns äntligen en majoritet för
kvinnlig rösträtt, och 1919 togs det första beslutet för allmän kvinnlig
rösträtt i kommunala val och grundlagsändringen genomförs slutligen
1921, när också andrakammarvalet detta år hölls.

11 IMG_0024

Dessa vackra dungar med björk, asp och tall finns runt den forna
gården Molund och stenblocken ser nästan ut att vara utplacerade i
något forntida syfte.

12 IMG_0026

Tallen är ett stort barrträd med rak stam och gles krona. Som ung är
barken tunt pappersartad och ljusbrunt rödaktig, men med åldern blir
den grov, skorplik och gråbrun till färgen. Barren sitter två
tillsammans på ett litet kortskott, de blir ungefär fem år gamla innan
de faller av.

”Furan det högresta mastträdet
med kronan som en utsiktskorg i toppen
spanar över vårt ändlösa innanhav av gran
där vi år från år och våg för våg
intill döddagar kan räkna hur gran försvinner bland gran.”

Ur ”Furan” av Harry Martinson, Tuvor, år 1973.

13 IMG_0028

”Tyst står han vid stenen,
enig med ljungen.
Bland stickbarren
sitta bären svärmvis
som uppfångade hagelskott.
På honom biter ingenting.
Han brukar borsta nordanvinden.
Hans kvistar är sega som senor.
Med det kargaste härdar han ut,
men doftar ändå, har ändå behag.
Åt gravar och golv gav han ris,
och ett gott öl bryggde han
där han stod, stark och vänlig,
klämd mellan gråa stenar i Thule.”

”Enbusken” av Harry Martinson ur Passad, år 1945

14 IMG_0039

Den äldsta en som hittats i Sverige var hela 840 år gammal och
påträffades i Sareks nationalpark. Det är det äldsta träd som
överhuvudtaget påträffats i Sverige. Denna 840 år gamla en var
sålunda född cirka år 1173 räknat från i år 2013. Hur gamla bildens tre
enar är vågar jag inte gissa.

År 1173 eller MCLXXIII var ett skottår som började en måndag i den
Julianska kalendern och detta år stupade Östgötakungen Kol
Sverkersson, varpå Knut Eriksson utropar sig till kung över hela
Sverige och byggandet av det, då ännu ej, lutande tornet i Pisa påbörjas
också detta år.

15 IMG_0036

Mångfruktig vägglav, ”Xanthoria polycarpa”, är en lav i familjen
”Teloschistaceae” som lever i stora delar av Europa och Nordamerika.
Den finns i hela Skandinavien utom längst i norr, men är vanligast hos
oss i de södra delarna av landet.

16 IMG_0043

Ett stort och vackert bestånd av filtlav, ”Peltigera canina”, växte på
några block och stenar i nordost bland raggmossor och kvastmossor.  

17 IMG_0031

Frostsprängning eller frostvittring är en form av mekanisk vittring av
berggrund som har vatten i sprickor och porer. Vattnet utvidgas sig
med cirka 9 % då det fryser till is och kan spräcka loss stenfragment
av alla storlekar, från bråkdelar av stenar till stora block av
meterstorlek i bergväggar och tunnlar. 

18 IMG_4220

Årets första bofink, som vanligt en hane, honorna lär dröja någon
vecka eller två. Hanen måste först muta in ett bra revir med sin typiska
sång.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer