Mörtstugor i dammens mörka vatten

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på mörtstugor. 

Mörtstugor i dammens mörka vatten

Mörtstugor i dammens mörka vatten, en naturkrönika i 5 bilder från
Fågelforsdammen, en fördämning av Lagan för elproduktion, nordost
om Skillingaryd.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd åtta dagar in i februari
månad anno 2014.

 

1 IMG_1022

Agntäkt, fångst av levande småfisk, till bete vid fritids- och yrkesfiske.
Bland de vanligaste fångstmetoderna är fiske med skave
efter blåmusslor och med agnvad, betesvad, efter småsill eller
skarpsill.

I insjöar och dammar fångas som här bland annat mört med en så
kallad mörtstuga som är en typ av mjärde. Mörten används här
framför allt vintertid vid angelfiske efter gädda.

Mjärde, fiskkasse, burliknande instängningsredskap för fångst på
grunt vatten av fisk och kräftor. Mjärden har en eller flera trattformade
öppningar, genom vilka fisken eller kräftorna söker sig in. Den
placeras på bottnen och kan förses med ledarmar och ibland med bete.
Den tillverkas vanligen av bomulls- eller metalltrådsnät, som spänns
över en ställning.

Skave, ett mindre skrapredskap försett med nätkasse för fångst av
ostron eller blåmusslor. Skaven kan föras för hand eller släpas efter
båt.

Agnvad, agnnot, betesvad, är ett mindre, småmaskigt vadredskap för
fångst av betesfisk. Redskapet läggs ut runt ett fiskstim och bärgas i
båt eller i vissa fall direkt iland.

2 IMG_1020

Endast en enda liten mört fanns än så länge i denna mörtstuga som låg
inte långt från dammluckorna på Fågelforsdammen. Mörten, ”Rutilus
rutilus”, är en sötvattens- och bräckvattenfisk tillhörande familjen
karpfiskar.

Mörten är en av Sveriges vanligaste sötvattensfiskar och den finns
över hela landet. Mörten lever som regel i kanten av sjön, men om
vattnet är grumligt kan de också hålla sig längre ut från stranden.

Vanligtvis är mörten cirka 20 centimeter lång, men den kan bli ända
upp till 50 centimeter. Den väger oftast inte mer än ett halvt kilo och
är som min bild visar silverglänsande och har röda ögon.

3 IMG_1021

Mörten leker i maj och juni och kan då lägga upp till 100 000 ägg,
som kläcks efter 4 till 10 dagar. Den en äter smådjur såsom små
blötdjur, insektslarver och insekter den fångar på vattenytan, och
växtdelar såsom mossa och alger. Bland mörtens naturliga fiender
finns abborre och gädda. Mörten lever cirka 25 år.

4 IMG_1024

Nästa mörtstuga låg några meter längre ut på Fågelforsdammen dock
bara 20-25 meter från land, ändå är här ett ansenligt vattendjup,
förmodligen, enligt linan, mellan 6-8 meter.  Isens tjocklek varierade
mellan 10 till 15 centimeter, alltså hyfsat tjock att gå på.

I Sverige finns det ett stort antal sjöar som är benämnda efter mörten
men i Sverige tillhör mörten dock inte längre de mer uppskattade
matfiskarna, till skillnad från bland annat i Östeuropa, men den är som
sagt viktig som föda för rovfiskar såsom gäddor.

5 IMG_1023

Även i denna mörtstuga fanns det bara en ensam mört. Mörten har
inplanterats i sjöar, som tidigare varit skadade av försurande
nederbörd. Sjöarna har återställts med omfattande kalkning och
mörten tjänar som biologisk logg, de klarar nämligen fortplantningen
om pH-värdet hålls rimligt högt.

Mörten är en av de allra vanligaste fiskarna men den har också flera
dubbelgångare, till exempel sarven, som den liknar mycket. Mörten
känner man dock bäst igen på de röda ögonen.

Sarv, ”Scardinius erythrophthalmus”, alternativt ”Rutilus
erythrophthalmus” eller ”Rutilus aula” är en fiskart som ingår i släktet
”Rutilus”, och familjen karpfiskar ”Cyprinidae”. Den kategoriseras
globalt som livskraftig.

Sarven är en sötvattensfisk som förekommer i Europa och mellersta
Asien runt Nordsjön, Östersjön, Svarta havet, Kaspiska havet och
Aralsjöarna. Arten har även introducerats i Irland, USA, Marocko,
Madagaskar, Tunisien, Nya Zeeland, Kanada och Spanien.

Morfologiskt är sarven väldigt lik mörten, som den lätt kan förväxlas
med. Till skillnad från denna har sarven tydligt klarröda fenor och ett
underbett, som underlättar när den äter föda från ytan. Sarven är också
mer brons- alternativt mässingsfärgad än mörten.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer