Mörtstugor i dammens mörka vatten

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på mörtstugor. 

Mörtstugor i dammens mörka vatten

Mörtstugor i dammens mörka vatten, en naturkrönika i 5 bilder från
Fågelforsdammen, en fördämning av Lagan för elproduktion, nordost
om Skillingaryd.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd åtta dagar in i februari
månad anno 2014.

 

1 IMG_1022

Agntäkt, fångst av levande småfisk, till bete vid fritids- och yrkesfiske.
Bland de vanligaste fångstmetoderna är fiske med skave
efter blåmusslor och med agnvad, betesvad, efter småsill eller
skarpsill.

I insjöar och dammar fångas som här bland annat mört med en så
kallad mörtstuga som är en typ av mjärde. Mörten används här
framför allt vintertid vid angelfiske efter gädda.

Mjärde, fiskkasse, burliknande instängningsredskap för fångst på
grunt vatten av fisk och kräftor. Mjärden har en eller flera trattformade
öppningar, genom vilka fisken eller kräftorna söker sig in. Den
placeras på bottnen och kan förses med ledarmar och ibland med bete.
Den tillverkas vanligen av bomulls- eller metalltrådsnät, som spänns
över en ställning.

Skave, ett mindre skrapredskap försett med nätkasse för fångst av
ostron eller blåmusslor. Skaven kan föras för hand eller släpas efter
båt.

Agnvad, agnnot, betesvad, är ett mindre, småmaskigt vadredskap för
fångst av betesfisk. Redskapet läggs ut runt ett fiskstim och bärgas i
båt eller i vissa fall direkt iland.

2 IMG_1020

Endast en enda liten mört fanns än så länge i denna mörtstuga som låg
inte långt från dammluckorna på Fågelforsdammen. Mörten, ”Rutilus
rutilus”, är en sötvattens- och bräckvattenfisk tillhörande familjen
karpfiskar.

Mörten är en av Sveriges vanligaste sötvattensfiskar och den finns
över hela landet. Mörten lever som regel i kanten av sjön, men om
vattnet är grumligt kan de också hålla sig längre ut från stranden.

Vanligtvis är mörten cirka 20 centimeter lång, men den kan bli ända
upp till 50 centimeter. Den väger oftast inte mer än ett halvt kilo och
är som min bild visar silverglänsande och har röda ögon.

3 IMG_1021

Mörten leker i maj och juni och kan då lägga upp till 100 000 ägg,
som kläcks efter 4 till 10 dagar. Den en äter smådjur såsom små
blötdjur, insektslarver och insekter den fångar på vattenytan, och
växtdelar såsom mossa och alger. Bland mörtens naturliga fiender
finns abborre och gädda. Mörten lever cirka 25 år.

4 IMG_1024

Nästa mörtstuga låg några meter längre ut på Fågelforsdammen dock
bara 20-25 meter från land, ändå är här ett ansenligt vattendjup,
förmodligen, enligt linan, mellan 6-8 meter.  Isens tjocklek varierade
mellan 10 till 15 centimeter, alltså hyfsat tjock att gå på.

I Sverige finns det ett stort antal sjöar som är benämnda efter mörten
men i Sverige tillhör mörten dock inte längre de mer uppskattade
matfiskarna, till skillnad från bland annat i Östeuropa, men den är som
sagt viktig som föda för rovfiskar såsom gäddor.

5 IMG_1023

Även i denna mörtstuga fanns det bara en ensam mört. Mörten har
inplanterats i sjöar, som tidigare varit skadade av försurande
nederbörd. Sjöarna har återställts med omfattande kalkning och
mörten tjänar som biologisk logg, de klarar nämligen fortplantningen
om pH-värdet hålls rimligt högt.

Mörten är en av de allra vanligaste fiskarna men den har också flera
dubbelgångare, till exempel sarven, som den liknar mycket. Mörten
känner man dock bäst igen på de röda ögonen.

Sarv, ”Scardinius erythrophthalmus”, alternativt ”Rutilus
erythrophthalmus” eller ”Rutilus aula” är en fiskart som ingår i släktet
”Rutilus”, och familjen karpfiskar ”Cyprinidae”. Den kategoriseras
globalt som livskraftig.

Sarven är en sötvattensfisk som förekommer i Europa och mellersta
Asien runt Nordsjön, Östersjön, Svarta havet, Kaspiska havet och
Aralsjöarna. Arten har även introducerats i Irland, USA, Marocko,
Madagaskar, Tunisien, Nya Zeeland, Kanada och Spanien.

Morfologiskt är sarven väldigt lik mörten, som den lätt kan förväxlas
med. Till skillnad från denna har sarven tydligt klarröda fenor och ett
underbett, som underlättar när den äter föda från ytan. Sarven är också
mer brons- alternativt mässingsfärgad än mörten.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer