Morups tånge i augustiljus

Vår krönikör Dan Damberg minns sommaren på Morups tånge.

Morups tånge i augustiljus

Morups tånge i augustiljus, min 500:e natur- och kulturkrönika, denna
gång några sommarminnen i 11 bilder från naturreservatet norr om
staden Falkenberg i landskapet Halland.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd några dagar in i augusti
månad 2013.

 

1 IMG_8771

En bit in i den allt mörkare hösten 2013 kan det vara skönt i få minnas
den fantastiska sommaren som gick, som vanligt alldeles för fort.

Bilden är tagen från norr mot söder och visar Korshamnsviken där jag
tillbringat många timmar under årens lopp med kikare och kamera
med start under tidigt 70-tal, spanande efter fåglar och sökande efter
blommor, lavar, mossor och insekter.

Aldrig har jag blivit besviken efter ett besök här, alltid har jag hittad
något spännande, vackert och ovanligt.

Vad är det förresten för ljust ”bylte” som ligger på stranden något
under horisonten till vänster?

2 IMG_8785

En vitklöver är inte alltid en vitklöver, åtminstone inte här vid Morups
tånge. Det gäller att kontrollera med någon flora för att vara säker om
man inte hittar denna vita klöver överblommad.

3 IMG_8780

Nu är det som ni kan se inte längre en vitklöver utan en
smultronklöver, och visst ser den överblommade blomställningen ut
som ett smultron men kanske ännu mer som ett ljust hallon med sina
uppblåsta foder. Det gamla namnet blåsklöver känns faktiskt som ett
bättre namn.

4 IMG_8782

Smultronklöver, ”Trifolium fragiferum”, är en flerårig, kal ört med
krypande, rotslående stjälkar. Bladen är långskaftade och de tre
småbladen är elliptiska eller omvänt äggrunda med fint sågad kant.
Smultronklöver blommar i juli-augusti och blomhuvudena är små och
runda samt sitter på långa skaft från bladvecken och har hinnaktiga
stödblad vid basen. Kronan är vit, eller vanligen rödlätt, och blir
efterhand blekröd.

Fodren är nätådriga och håriga, de tillväxer i frukt och blir starkt
uppblåsta, något genomskinliga och bildar en bollformad, gråbrun
fruktställning. Frukten är en liten balja som sitter helt innesluten i
fodret, den innehåller vanligen två, ibland fläckiga, frön.

Smultronklöver är som sagt mest lik vitklöver, ”Trifolium repens”,
men den senare har kala foder som inte blir uppblåsta i frukt.

Smultronklöver är ganska vanlig på havsstrandängar längs kusten,
precis som här vid Morups tånge, från Bohuslän till Uppland. Den
första fynduppgiften är från Uppland och publicerades av Anders
Celsius år 1732.

Artnamnet ”fragiferum” kommer av ”Fragaria”, som är det
vetenskapliga namnet på släktet smultron, och ”ferre” för ”bära”.
Namnet syftar, liksom det svenska namnet, på fruktställningen.

”Genom sina på marken utbredda stjelkar och klart gröna, talrika blad,
bildar denna art icke sällan jemna och vackra mattor. Blommorna äro
oansenliga, så att hvad som egentligen gör växten bemärkt äro de
slutligen stora blåskloten, hvilka nästan ligga på marken, icke olika
mycket stora smultron, hvadan också artnamnet.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria II” av C. F. Nyman år
1868.

5 IMG_8767

Bildens pilört, ”Persicaria lapathifolia”, är en mycket variabel art som
uppträder i många olika skepnader och man brukar urskilja två
underarter. Huvudunderarten strandpilört som vi ser på bilden,
”Persicaria lapathifolia lapathifolia”, karaktäriseras av bladundersidor
utan hår, något glesare blomax med få körtlar på axskaftet, samt små
frukter som är kortare än två och en halv millimeter och har rundad
bas.

Den andra underarten, vanlig pilört, ”Persicaria lapathifolia pallida”,
har vanligen hårig bladundersida, täta blomax med talrika körtlar på
axskaftet, samt frukter som är minst två och en halv millimeter och
har tvär bas.

En varietet ”Persicaria lapathifolia pallida” variteten ”linicola” som
förr uppträdde i linåkrar kallas för linpilört.

En skarp gräns mellan underarterna av pilört är ofta svår att dra men
vem har sagt att botanik är lätt, men det är mycket roligt.

6 IMG_8775

Triften, ”Armeria maritima”, ska normalt blomma i maj-juni, men
man kan som bilden visar hitta blommande exemplar långt in i augusti
men också långt in på hösten.

7 IMG_8789

Nu i augusti blommar den vackra och aromatiskt doftande
strandmalörten, ”Seriphidium maritimum”, som bäst.

Strandmalört har två underarter, vanlig strandmalört som vi ser på min
bild och som är tydligt förvedad vid basen och har gles grenig
blomställning, samt underarten baltisk strandmalört som har svagt
förvedad stam och smal, ogrenad blomställning.

Den första fynduppgiften är från Hastö på Gotland och publicerades år
1662, men arten är känd sedan medeltiden.

8 IMG_8798

Längst ut på den sydvästra udden av Morups tånge ser landskapet åt
norr ut så här, visst är det vackert och här ser man tydligt skillnaden
mellan dagens ”lågvatten” och det högvatten som blir när höststormar
och ösregn drar in över landskapet Halland.

9 IMG_8800

Den lilla törnsångaren är fortfarande kvar hos oss men om några
veckor flyttar den till tropiska Afrika. Arten är faktiskt regelbunden
vintergäst ända ner i Zimbabwe och Sydafrika. Vilken resa för denna
lilla fågel.

10 IMG_8804

Det finns nästan obegränsat med mat i den överblommade skräppan
för bildens honfärgade hämpling. Hämplingen trivs i dessa öppna
buskrika marker med frörika örter. Denna naturtyp försvinner dock
mer och mer i det moderna jordbrukslandskapet vilket bidragit till att
antalet hämplingar minskat kraftigt under senare tid, dock har den
ökade odlingen av raps gynnat arten.

Förr var hämplingen en populär burfågel tack vare sin rika repertoar
av läten. Dess namn är mycket gammalt och kommer från ordet
”hampa” vilket syftar på att den gärna äter dessa och andra frön.

Hämplingen övervintrar i västra och mellersta Europa samt i
medelhavsländerna men några kan stanna i södra Sverige över vintern
och flytten sker i mars-maj respektive september-oktober.

11 IMG_8815

Detta var det ljusa bylte som låg på stranden strax under horisonten till
vänster från bild 1, med andra ord en fågelskådakollega som
förmodligen kommer att få alldeles fantastiska bilder av områdets
fågelliv men också ont i ryggen och axlarna, det hade i alla fall jag
fått!

På återseende, och full fart mot krönika 1000!

Läs mer om:
En enda kommentar
  1. Admira skriver:

    Hej Dan
    Då får man gratulera till dina 500 fantastiska krönikor och vi hoppas att det blir 500 till

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer