Mossor och lavar i vår närmiljö

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på mossor och lavar.

Mossor och lavar i vår närmiljö

Mossor och lavar i vår närmiljö, en naturkrönika i 13 bilder från
Västra lägrets kulturmiljöer på Skillingaryds skjutfält.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i början av ”vintermånaden”
mars 2013.

 

Mitt i Västra lägret på Skillingaryds skjutfält finns mycket natur men
naturligtvis också kultur. Bara några hundra meter söder om Miliseum
står några gamla almar och bär på många hemligheter i form av
biologisk mångfald.

Skogsalm, ”Ulmus glabra glabra”, är ett stort träd som kan bli upp till
30 meter högt. Dess krona är vid och huvudgrenarna är kraftiga och
uppåtsträvande med hängande eller utåtböjda spetsar.

Almen blommar redan i april och maj på bar kvist. Blommorna är
små, rödaktiga och sitter i små täta samlingar. Frukterna mognar
snabbt och sprids redan i juni.

Almar kan bli omkring 500 år gamla med en stamomkrets på sex
meter och liksom de övriga almarterna, angrips den ofta av almsjuka
vilket ofta dödar träden innan de når hög ålder.

Artnamnet ”glabra” kommer av latinets ”glaber” för ”kal” eller ”glatt”
och det svenska namnet alm eller elm är känt sedan medeltiden.

”Alm. w. wid byar i ängar: et ganska nyttigt träd både i trädgårdar och
til wirke: skepskölar, blankarder, hjul och pressar göres häraf: bladen
gifwa godt foder åt får och kor: späda nyss utspruckne kunna nyttjas
som spenat. Decokt af mellan-barken drickes med fördel mot utslag:
trädet wäxer frodigt, utan at widstående gräs deraf lider: blommar
wårtid tillika med Viola od.”

Ur ”Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom” av Carl Fredrik Hoffberg
år 1792.

På en av almarna växer allémossan, ”Leucodon sciuroides”, eller
ekorrsvansmossan som den också kallas, i centrum på bilden, samt
mossarten späd allémossa, ”Pseudoleskeella nervosa”, till höger på
bilden.

Ett litet stycke från förra bildens mossor växer dagglaven, ”Physconia
distorta”, som är en lavart som först beskrevs av William Withering,
och fick sitt nu gällande namn av J. R. Laundon. Dagglaven ingår i
släktet ”Physconia” som ingår i familjen ”Physciaceae”.

Oj, tänkte jag plötsligt, denna lav har jag aldrig sett förut i mina
hemmamarker. Lavarten i centrum på bilden är nämligen en
kyrkogårdslav, ”Pleurosticta acetabulum”. Busklaven till vänster på
bilden är en mjölig brosklav, ”Ramalina farinacea”.

Kyrkogårdslaven med de typiska bruna fruktkropparna, apothecierna,
ingår i släktet ”Pleurosticta” som i sin tur ingår i familjen
”Parmeliaceae”.

Kyrkogårdslaven räknas till de ganska känsliga barklavarna och
tenderar att försvinna vid alltför kraftiga luftföroreningar.

Kyrkogårdslaven är en av våra allra största lavar och kan bli flera
decimeter i diameter vilket gör den spektakulär att se, dock var Västra
lägret-exemplaren betydligt mindre. Bilden visar en apothecie i
närbild.

Kyrkogårdslaven är gynnad av näringsrikt damm och trivs därför bäst
utmed grusvägar men även, som namnet antyder, på kyrkogårdar.
Utbredningen är för övrigt koncentrerad till södra Sverige. Bilden
visar en närbild på den mycket vackra grågröna lavbålen hos
kyrkogårdslaven.

Bilden visar lavarten grön spiklav, ”Calicium viride”, som har en
grönt grynig bål och fruktkroppar som blir upp till 2 millimeter höga
och där huvudets undersida är brunt.

Laven finns över hela Sverige och växer på bark av både löv- och
barrträd samt gammal ved. Den tål luftföroreningar bra och
förekommer därför ofta i stadsmiljöer men utvecklar då sällan
fruktkroppar.

På min väg hemåt går jag förbi lindarna vid Oscars-stenen och det är
lindens frukter från förra året som ni fortfarande kan se på dess grenar
även under vintern.

Lind, ”Tilia cordata”, är ett lövfällande, upp till drygt 20 meter högt
träd med stor krona och hjärtlika blad. Från nedre delen av stammen
bildas ofta mängder med skott.

Linden kan bli upp till 22 meter hög och den största kända
stamomkretsen hade en lind i Närke som mätte 8,35 meter i brösthöjd.
Lindar i Tyskland uppges bli över 1000 år gamla.

Veden är mjuk och används ofta till snideriarbeten, flera av
regalskeppets Vasas skulpturer är till exempel gjorda av lind.

Lindblommor har använts i medicinen sedan medeltiden eftersom te
av lindblommor ansågs svettdrivande.

Carl von Linnés far tog sitt efternamn efter en ovanligt stor lind som
växte vid Stegaryd i Småland.

Artnamnet ”cordata” är från latinets ”cordatus” för hjärtlik eller
hjärtformig och syftar på bladformen. Det svenska namnet lind är för
övrigt känt sedan medeltiden

Bildens grå tagellav, ”Bryoria capillaris”, innehåller en kemisk
substans som reagerar starkt gult när man tillsätter KOH-lösning, det
vill säga kaliumhydroxid eller lut om ni så vill.

Långa hängande lavar som draperar träden är kanske en av de detaljer
som är mest förknippade med gammelskogar. Hänglavarna spelar
också stor roll i de nordliga skogsekosystemen som bomaterial åt
många fåglar och som föda.

Samernas renar äter till mycket stor del hänglavar under flyttningarna
mellan sommar- och vinteruppehållsområdena och under de
vinterperioder då skare och is hindrar dem från att komma åt växter
och lavar på marken under snön i skogen.

Den vanligaste gruppen av dessa hänglavar, tagellavarna i släktet
”Bryoria”, innehåller 16 svenska arter, men artuppfattningen varierar
starkt och artavgränsningarna är i många fall minst sagt oklar, se nästa
bild.

De vanligaste arterna bland tagellavarna är den vanligtvis mörkt
svartbruna manlaven, ”Bryoria fuscecens”, som ni kan se på bilden,
och den vanligtvis ljust gråvita grå tagellaven, ”Bryoria capillaris”, se
förra bilden. Bägge arterna varierar dock påtagligt mycket i färg och
är ofta svåra att skilja åt.

Manlaven kan dessutom betraktas som ett ännu outrett art-komplex, se
förra bilden.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer