Mossor och lavar i vår närmiljö

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på mossor och lavar.

Mossor och lavar i vår närmiljö

Mossor och lavar i vår närmiljö, en naturkrönika i 13 bilder från
Västra lägrets kulturmiljöer på Skillingaryds skjutfält.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i början av ”vintermånaden”
mars 2013.

 

Mitt i Västra lägret på Skillingaryds skjutfält finns mycket natur men
naturligtvis också kultur. Bara några hundra meter söder om Miliseum
står några gamla almar och bär på många hemligheter i form av
biologisk mångfald.

Skogsalm, ”Ulmus glabra glabra”, är ett stort träd som kan bli upp till
30 meter högt. Dess krona är vid och huvudgrenarna är kraftiga och
uppåtsträvande med hängande eller utåtböjda spetsar.

Almen blommar redan i april och maj på bar kvist. Blommorna är
små, rödaktiga och sitter i små täta samlingar. Frukterna mognar
snabbt och sprids redan i juni.

Almar kan bli omkring 500 år gamla med en stamomkrets på sex
meter och liksom de övriga almarterna, angrips den ofta av almsjuka
vilket ofta dödar träden innan de når hög ålder.

Artnamnet ”glabra” kommer av latinets ”glaber” för ”kal” eller ”glatt”
och det svenska namnet alm eller elm är känt sedan medeltiden.

”Alm. w. wid byar i ängar: et ganska nyttigt träd både i trädgårdar och
til wirke: skepskölar, blankarder, hjul och pressar göres häraf: bladen
gifwa godt foder åt får och kor: späda nyss utspruckne kunna nyttjas
som spenat. Decokt af mellan-barken drickes med fördel mot utslag:
trädet wäxer frodigt, utan at widstående gräs deraf lider: blommar
wårtid tillika med Viola od.”

Ur ”Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom” av Carl Fredrik Hoffberg
år 1792.

På en av almarna växer allémossan, ”Leucodon sciuroides”, eller
ekorrsvansmossan som den också kallas, i centrum på bilden, samt
mossarten späd allémossa, ”Pseudoleskeella nervosa”, till höger på
bilden.

Ett litet stycke från förra bildens mossor växer dagglaven, ”Physconia
distorta”, som är en lavart som först beskrevs av William Withering,
och fick sitt nu gällande namn av J. R. Laundon. Dagglaven ingår i
släktet ”Physconia” som ingår i familjen ”Physciaceae”.

Oj, tänkte jag plötsligt, denna lav har jag aldrig sett förut i mina
hemmamarker. Lavarten i centrum på bilden är nämligen en
kyrkogårdslav, ”Pleurosticta acetabulum”. Busklaven till vänster på
bilden är en mjölig brosklav, ”Ramalina farinacea”.

Kyrkogårdslaven med de typiska bruna fruktkropparna, apothecierna,
ingår i släktet ”Pleurosticta” som i sin tur ingår i familjen
”Parmeliaceae”.

Kyrkogårdslaven räknas till de ganska känsliga barklavarna och
tenderar att försvinna vid alltför kraftiga luftföroreningar.

Kyrkogårdslaven är en av våra allra största lavar och kan bli flera
decimeter i diameter vilket gör den spektakulär att se, dock var Västra
lägret-exemplaren betydligt mindre. Bilden visar en apothecie i
närbild.

Kyrkogårdslaven är gynnad av näringsrikt damm och trivs därför bäst
utmed grusvägar men även, som namnet antyder, på kyrkogårdar.
Utbredningen är för övrigt koncentrerad till södra Sverige. Bilden
visar en närbild på den mycket vackra grågröna lavbålen hos
kyrkogårdslaven.

Bilden visar lavarten grön spiklav, ”Calicium viride”, som har en
grönt grynig bål och fruktkroppar som blir upp till 2 millimeter höga
och där huvudets undersida är brunt.

Laven finns över hela Sverige och växer på bark av både löv- och
barrträd samt gammal ved. Den tål luftföroreningar bra och
förekommer därför ofta i stadsmiljöer men utvecklar då sällan
fruktkroppar.

På min väg hemåt går jag förbi lindarna vid Oscars-stenen och det är
lindens frukter från förra året som ni fortfarande kan se på dess grenar
även under vintern.

Lind, ”Tilia cordata”, är ett lövfällande, upp till drygt 20 meter högt
träd med stor krona och hjärtlika blad. Från nedre delen av stammen
bildas ofta mängder med skott.

Linden kan bli upp till 22 meter hög och den största kända
stamomkretsen hade en lind i Närke som mätte 8,35 meter i brösthöjd.
Lindar i Tyskland uppges bli över 1000 år gamla.

Veden är mjuk och används ofta till snideriarbeten, flera av
regalskeppets Vasas skulpturer är till exempel gjorda av lind.

Lindblommor har använts i medicinen sedan medeltiden eftersom te
av lindblommor ansågs svettdrivande.

Carl von Linnés far tog sitt efternamn efter en ovanligt stor lind som
växte vid Stegaryd i Småland.

Artnamnet ”cordata” är från latinets ”cordatus” för hjärtlik eller
hjärtformig och syftar på bladformen. Det svenska namnet lind är för
övrigt känt sedan medeltiden

Bildens grå tagellav, ”Bryoria capillaris”, innehåller en kemisk
substans som reagerar starkt gult när man tillsätter KOH-lösning, det
vill säga kaliumhydroxid eller lut om ni så vill.

Långa hängande lavar som draperar träden är kanske en av de detaljer
som är mest förknippade med gammelskogar. Hänglavarna spelar
också stor roll i de nordliga skogsekosystemen som bomaterial åt
många fåglar och som föda.

Samernas renar äter till mycket stor del hänglavar under flyttningarna
mellan sommar- och vinteruppehållsområdena och under de
vinterperioder då skare och is hindrar dem från att komma åt växter
och lavar på marken under snön i skogen.

Den vanligaste gruppen av dessa hänglavar, tagellavarna i släktet
”Bryoria”, innehåller 16 svenska arter, men artuppfattningen varierar
starkt och artavgränsningarna är i många fall minst sagt oklar, se nästa
bild.

De vanligaste arterna bland tagellavarna är den vanligtvis mörkt
svartbruna manlaven, ”Bryoria fuscecens”, som ni kan se på bilden,
och den vanligtvis ljust gråvita grå tagellaven, ”Bryoria capillaris”, se
förra bilden. Bägge arterna varierar dock påtagligt mycket i färg och
är ofta svåra att skilja åt.

Manlaven kan dessutom betraktas som ett ännu outrett art-komplex, se
förra bilden.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer