Möte med en bergfink

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på bergfinken.

Mötet, del 20, Bergfink

Mötet, del 20, Bergfink, en naturkrönika i 3 bilder om ”Norrlands
bofink”, det vill säga bergfinken, ”Fringilla montifringilla”. ”Fringilla”
betyder ”fink” och ”mon” betyder ”berg”, vilket då blir ungefär
”finken som finns i bergen”.

Talgoxe 147 533, Pilfink 111 024, Blåmes 94 745, Domherre 61 635,
Grönsiska 60 483, Gulsparv 60 183, Grönfink 52 934, Skata 47 336,
Koltrast 45 155, Gråsiska 40 628, Kaja 34 154, Gråsparv 31 142,
Bergfink 26 373, Nötväcka 23 175, Sidensvans 20 971, Entita 15 976,
Större hackspett 12 642, Bofink 11 395, Stjärtmes 11 225, Kråka
11 070, Stenknäck 11 020, Nötskrika 10 820, Talltita 10 250, Steglits
9 175 och Svartmes 7 994.

Ovan ser ni de 25 mest frekventa fågelbesökarna vid våra fågelbord
vintern 2012, allt enligt Sveriges Ornitologiska Förenings
vinterfågelräkning som genomfördes i slutet av januari i år och där mer
än 20 000 fågelentusiaster i hela vårt land deltog. På plats nummer
tretton kommer denna krönikas bergfink med 26 373 noteringar.

En av dessa bergfinkar, en hane i vinterdräkt, befann sig, åtminstone
ett tag, i Skillingaryd.

Bergfinken häckar vanligtvis i mellersta och norra Sverige och lever av
frön, bär och insektslarver. Sången liknar grönfinkens sträva ”rrrrrrhy”
och låter mycket likt en avlägsen vedkap.

Namnet bergfink användes första gången år 1817 och är en direkt
översättning av dess latinska namn ”Fringilla montifringilla”, vilket
översatt till svenska betyder ”finken som finns i bergen”. Detta namn
är i sin tur inspirerat av artens förekomst i fjällvärlden. Bergfinken har
för övrigt även kallats ”Norrkvint” och ”Luleåsiska”.

Bergfinken kan fluktuera kraftigt i antal år från år vilket gör det svårt
att säga något säkert om artens populationsutveckling under 1900-talet.
Det svenska beståndet är dock uppskattat till mellan 500 000 –
2 000 000 par. Det står däremot helt klart att bergfinken har förskjutit
sitt utbredningsområde allt längre söderut. I början av 1900-talet
förekom arten bara i de övre delarna av skogslandet i Dalarna och
norrut men under 1950-talet inleddes en markant expansion söderut.

Bergfinken tillhör de fåglar som inte ruggar fram sin sommardräkt,
utan det är vinterdräkten som slits ner och ju närmare tiden kommer
för häckningen ju mer har den slitit fram sin vackra praktdräkt. När
bergfinken återkommer till sina häckningskvarter under mars, april och
maj, så är den äldre vinterdräkten helt nersliten och dess vackra färger
är som starkast.

Den häckar i såväl barrskog, blandskog som lövskog och högre upp i
fjällvärlden finner man den till och med i fjällbjörksregionen. Valet av
häckningsbiotop är mycket likt släktingen bofinkens och det kan vara
så att de två arterna till och med konkurrerar med varandra där deras
häckningsområden går i varandra.

Under vintern håller bergfinkarna gärna till i bokskogar, där den äter
bokollon och ett av mina märkligaste fågelminnen var för övrigt från
bokskogarna runt Ringsjöarna i Skåne för snart tjugo år sedan där mer
än en miljon bergfinkar övervintrade i mer eller mindre en enda stor
flock.

Detta skulle enligt uppgift motsvara hela det dåvarande svenska
bergfinksbeståndet och vid ett par tillfällen under mitt besök på platsen
den dagen fick jag se enorma mängder med bergfinkar ta till vingarna
inne i bokskogarna vilket som sagt var en mycket mäktig och märklig
upplevelse. Om det var hundratusentals eller en miljon bergfinkar
kunde jag naturligtvis inte bedöma men aldrig, varken förr eller senare,
har jag sett morsvarande mängder fåglar på, i princip, ett och samma
ställe. Alfred Hitchcocks gamla skräckfilm ”Fåglarna” från 1963
kändes som en ”västanfläkt” i jämförelse.

Men värre, eller snarare häftigare, var uppenbarligen vintern
1915-1916, då skulle det på en enda nattplats i Skåne ha funnits flera
miljoner exemplar bergfink, och deras dagliga konsumtion av bokollon
uppskattades till mellan 6 – 7 ton!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer

The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear

07:57 | The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear Check guidelines… Läs mer