Möte med en bergfink

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på bergfinken.

Mötet, del 20, Bergfink

Mötet, del 20, Bergfink, en naturkrönika i 3 bilder om ”Norrlands
bofink”, det vill säga bergfinken, ”Fringilla montifringilla”. ”Fringilla”
betyder ”fink” och ”mon” betyder ”berg”, vilket då blir ungefär
”finken som finns i bergen”.

Talgoxe 147 533, Pilfink 111 024, Blåmes 94 745, Domherre 61 635,
Grönsiska 60 483, Gulsparv 60 183, Grönfink 52 934, Skata 47 336,
Koltrast 45 155, Gråsiska 40 628, Kaja 34 154, Gråsparv 31 142,
Bergfink 26 373, Nötväcka 23 175, Sidensvans 20 971, Entita 15 976,
Större hackspett 12 642, Bofink 11 395, Stjärtmes 11 225, Kråka
11 070, Stenknäck 11 020, Nötskrika 10 820, Talltita 10 250, Steglits
9 175 och Svartmes 7 994.

Ovan ser ni de 25 mest frekventa fågelbesökarna vid våra fågelbord
vintern 2012, allt enligt Sveriges Ornitologiska Förenings
vinterfågelräkning som genomfördes i slutet av januari i år och där mer
än 20 000 fågelentusiaster i hela vårt land deltog. På plats nummer
tretton kommer denna krönikas bergfink med 26 373 noteringar.

En av dessa bergfinkar, en hane i vinterdräkt, befann sig, åtminstone
ett tag, i Skillingaryd.

Bergfinken häckar vanligtvis i mellersta och norra Sverige och lever av
frön, bär och insektslarver. Sången liknar grönfinkens sträva ”rrrrrrhy”
och låter mycket likt en avlägsen vedkap.

Namnet bergfink användes första gången år 1817 och är en direkt
översättning av dess latinska namn ”Fringilla montifringilla”, vilket
översatt till svenska betyder ”finken som finns i bergen”. Detta namn
är i sin tur inspirerat av artens förekomst i fjällvärlden. Bergfinken har
för övrigt även kallats ”Norrkvint” och ”Luleåsiska”.

Bergfinken kan fluktuera kraftigt i antal år från år vilket gör det svårt
att säga något säkert om artens populationsutveckling under 1900-talet.
Det svenska beståndet är dock uppskattat till mellan 500 000 –
2 000 000 par. Det står däremot helt klart att bergfinken har förskjutit
sitt utbredningsområde allt längre söderut. I början av 1900-talet
förekom arten bara i de övre delarna av skogslandet i Dalarna och
norrut men under 1950-talet inleddes en markant expansion söderut.

Bergfinken tillhör de fåglar som inte ruggar fram sin sommardräkt,
utan det är vinterdräkten som slits ner och ju närmare tiden kommer
för häckningen ju mer har den slitit fram sin vackra praktdräkt. När
bergfinken återkommer till sina häckningskvarter under mars, april och
maj, så är den äldre vinterdräkten helt nersliten och dess vackra färger
är som starkast.

Den häckar i såväl barrskog, blandskog som lövskog och högre upp i
fjällvärlden finner man den till och med i fjällbjörksregionen. Valet av
häckningsbiotop är mycket likt släktingen bofinkens och det kan vara
så att de två arterna till och med konkurrerar med varandra där deras
häckningsområden går i varandra.

Under vintern håller bergfinkarna gärna till i bokskogar, där den äter
bokollon och ett av mina märkligaste fågelminnen var för övrigt från
bokskogarna runt Ringsjöarna i Skåne för snart tjugo år sedan där mer
än en miljon bergfinkar övervintrade i mer eller mindre en enda stor
flock.

Detta skulle enligt uppgift motsvara hela det dåvarande svenska
bergfinksbeståndet och vid ett par tillfällen under mitt besök på platsen
den dagen fick jag se enorma mängder med bergfinkar ta till vingarna
inne i bokskogarna vilket som sagt var en mycket mäktig och märklig
upplevelse. Om det var hundratusentals eller en miljon bergfinkar
kunde jag naturligtvis inte bedöma men aldrig, varken förr eller senare,
har jag sett morsvarande mängder fåglar på, i princip, ett och samma
ställe. Alfred Hitchcocks gamla skräckfilm ”Fåglarna” från 1963
kändes som en ”västanfläkt” i jämförelse.

Men värre, eller snarare häftigare, var uppenbarligen vintern
1915-1916, då skulle det på en enda nattplats i Skåne ha funnits flera
miljoner exemplar bergfink, och deras dagliga konsumtion av bokollon
uppskattades till mellan 6 – 7 ton!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer