Möte med en grågås

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på grågåsen.

Mötet, del 31, grågås

Mötet, del 31, grågås, en naturkrönika i 6 bilder om en i min ungdom rar fågel, numera åter en av våra vanligaste, gåsen som kom tillbaka med besked tillika ett tidigt vårtecken.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, i mitten av mars månad 2014.

 

1 IMG_0390

På den lilla lyckan alldeles norr om samhället Hörle, utmed gamla E4:an, norr om Värnamo går en liten grupp med grågäss sedan flera veckor tillbaka.

Denna plats är eftertraktad ety grågäss samlas för häckning här år efter år och kan bland annat betraktas av mig när jag åker bussen hem från arbetet i Värnamo.

Grågåsen är numera åter Sveriges talrikaste gås och stammen har ökat snabbt och spridit sig norrut. Grågåsen bygger sitt bo i eller i närheten av vatten, i detta fall Hörle damm som är en fördämning av Lagan.

Men den hittar mat lika bra på land som i vatten och när den inte häckar födosöker den nästan uteslutande på land.

2 IMG_0391

Grågåsen, ”Anser anser”, kan vara svår att skilja från andra gråa gäss. De bästa artkännetecknen för grågås brukar vara den kraftiga och enfärgat orangerosa näbben, orangerosa ben och vingarnas ljust grå framkanter, på såväl ovan- som undersida.

Förväxling gentemot de andra gråa gässen kan uteslutas genom att iaktta följande artkaraktärer.

Sädgås, ”Anser fabalis”, svart teckning på den betydligt klenare näbben och inga ljusa vingovansidor.

Bläsgås, ”Anser albifrons”, vit bläs vid näbbroten och svarta fläckar på buken, tydligt mindre samt lätet. Den kanske främsta förväxlingsrisken gentemot grågås ligger hos unga bläsgäss då de saknar vit bläs vid näbbroten såväl som svart teckning på buken, notera dock förhållandevis liten näbb, klen kroppsbyggnad jämfört med grågås, inga ljusa vingovansidor, mindre storlek och läte.

Fjällgås, ”Anser erythropus”, som beskrivningen för bläsgåsen ovan. Den gula ögonringen som finns hos vuxna fjällgäss kräver dock goda observationsförhållanden.

Spetsbergsgås, ”Anser brachyrhynchus”, svart teckning på den lilla rosa näbben samt mindre än sädgås, hette förr mindre sädgås.

Grågässen har ett typiskt gåskackel och är den gåsart vilkens läte mest liknar tamgåsens. Det mest typiska ljudet är en trestavig nasal kacklande ramsa där första stavelsen går i falsett.

Grågåsens ungfåglar kan kännas igen på den mörka ”näbbtanden”, det vill säga, spetsen på den övre näbbhalvan. Halsen på vuxna fåglar ger dessutom ett randigt intryck, som om den var vattenkammad.

3 IMG_0387

Grågåsen häckar i Europa samt Asien och i Skandinavien finns mer än hälften av det europeiska beståndet. Det svenska grågåsbeståndet har under flera decennier ökat snabbt.

Under 1980-talet var ökningstakten i genomsnitt cirka 10 % per år för att under 1990-talet mattas av bara till 6-7 % per år.

Septemberbeståndet år 2005 uppskattades till mer än 200 000 exemplar jämfört med cirka 70 000 exemplar år 1997 och 19 000 exemplar år 1984.

I mitten av 90-talet uppskattades det häckande beståndet till mellan 6 000-10 000 par. Beståndet har sedan dess fortsatt att öka men ingen ny uppskattning har gjorts. Bestånden i övriga delar av Nordvästeuropa uppvisar motsvarande ökning.

Kunskapen om grågässens flyttning och populationsdynamik har fördjupats avsevärt under de senaste åren. Trots att sammanlagt drygt 25 % av beståndet skjuts varje år i Sverige och utmed sträckvägen har beståndet fortsatta att öka.

De årligen genomförda och internationellt samordnade inventeringarna i september och januari har hög tillförlitlighet och ger oss ett bra mått på beståndets storlek och förändringar.

4 IMG_0388

Grågåsen häckar både i insjöar och vid kuster och den förekommer i hög täthet vid näringsrika sjöar med betade stränder, men finns även allmänt i till exempel Östersjöns yttre skärgårdar. De flesta grågäss placerar sina bon i vassbälten eller på öar. Under häckningstiden lever grågåsen i stor utsträckning av vegetation på stranden och av vattenväxter.

Äggkullen består av mellan 4-6 ägg och honan ruvar ensam medan hanen vaktar i närheten av boet. Hanen och honan tar dock gemensamt hand om ungarna och efter kläckningen söker sig kullen till stränder med bra bete, varvid många kullar kan uppträda tillsammans och sammanslagning av kullar är vanligt på platser med höga tätheter, så två vuxna fåglar kan tillfälligt ses ha ända upp till 20 ungar i släptåg utan att vara föräldrar till alla.

Grågåsfamiljen håller sedan ihop under höstflyttningen och i vinterkvarteret. Ungarna skiljs sedan från föräldrarna vanligen före eller under vårflyttningen.

Grågåsen är könsmogen vid två års ålder, men beroende på stammens täthet och andra ekologiska begränsningar startar häckningen normalt först vid mellan 2-5 års ålder. Grågåsen häckar tidigare än någon annan svensk våtmarksfågel och kan i Skåne börja bygga bo redan i mars.

Andelen könsmogna fåglar som inte häckar varierar mellan olika populationer men är avsevärt högre än hos de flesta andra fågelarter. Paren håller ofta ihop flera år och det är inte ovanligt att samma par håller ihop tills den ena partnern dör. Kvarvarande fågel tar därefter en ny partner.

Den äldsta kända vilda grågåsen var en ringmärkt fågel som blev hela 20 år och 5 mån.

5 IMG_0389

Grågåsen är en utpräglad flockfågel under icke-häckningstid och icke häckande grågäss samlas i flockar i maj-juni på särskilda lokaler.

De ruggar då sina vingpennor, varvid de under cirka en månads tid saknar flygförmåga. Under sensommaren samlas grågässen i flockar på upp till 5000 fåglar eller mer. Detta sker på lämpliga platser i inlandet samt vid kusten och de söker då mest sin föda i jordbrukslandskapet.

På dessa samlingsplatser stannar grågässen under ett par månader varefter de i september-november genomför höstflyttningen och de gäss som häckar i Skandinavien övervintrar huvudsakligen i Holland, Frankrike och Spanien.

På senare år väljer fler och fler grågäss att stanna kvar i södra Sverige, till exempel räknades cirka 7000 fåglar in i södra Sverige i januari år 2004.

Vårflyttningen sker i februari-mars även om den första vågen med grågäss i Skåne kommer med de första varma sydvästvindarna vilket ibland sker redan i januari.

6 IMG_0386

Grågåsen erbjuder i Sverige rikligt med jakttillfällen. De flesta grågäss skjuts med hagel när fåglarna flyger från viloplatserna ut till fälten för att söka föda, även bulvaner används ibland.

Skapande av fågelskyddsområden på öar i skärgården och i sjöar ger grågåsen skyddade häckningsplatser. Grågåsen är också mycket snabb på att börja häcka i nyskapade våtmarker.

Den svenska avskjutningen på omkring 10 000 fåglar utgör en liten del av den totala avskjutningen inom Nordvästeuropeiska flyttningsområdet. I takt med grågåsens ökning och de generösare jakttiderna har avskjutningen ökat under senare år. Ungefär en tredjedel av de grågäss som skjuts i Sverige är årsungar.

Grågässen gör skada på skördemogna grödor under vår, sensommar och tidig höst då främst på höstvete och ärtor.

För jordbrukare som har marker i närheten av platser där stora flockar samlas kan skadan bli omfattande och för att minska riskerna har man på några håll anlagt särskilda odlingar för gässen.

Stadslevande grågäss kan lokalt skapa problem genom nedsmutsning av gräsmattor i parker och liknande miljöer.

Glad Påsk önskar familjen Damberg-Blomén!

Tack för idag.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer