Möte med en lysmask

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på en lysmask.

 

Mötet, del 7

Mötet, del 7, lysmaskar i nattskärrenatten, en naturkrönika i 5 bilder om
just lysmaskar och nattskärror i en svensk tropisk sommarnatt i början
av juli.
Text och foto, Dan Damberg och Daniel Damberg, Skillingaryd i juli 2010.

På hemväg med cykel från en plats på ”Söremoen” i början av en tropisk
julinatt, inte långt ifrån platsen för tjädertuppen, se min krönika
”Mötet, del 3 – tjäder”, efter ett fantastiskt möte med en nattskärra som
både hade spel- och flyguppvisning, såg vi, min son och jag, något
gröngult som lyste i dikesrenen. Min första tanke var att någon hade
tappat en mobiltelefon och att lyset kom från en gröngul lysdiod men det
var det verkligen inte. Istället var det något jag knappt sett sedan min
barndom på 60-talet vid sjön Hären i Gnosjö kommun där vi då hade en
sommarstuga, nämligen lysmaskar. På den tiden, åtminstone där vid sjön
Hären minns jag att dessa små skalbaggar var relativt vanliga men, tyvärr
så icke längre nu för tiden.

Stor lysmask eller Vanlig lysmask, ”Lampyris noctiluca”, är, som sagt, en
skalbagge i familjen lysmaskar. Den förekommer i Sverige och utmärker
sig, bortsett från att den kan lysa, genom att bara hannen är bevingad.
Hanen är omkring 12 millimeter lång, med gråbruna täckvingar och
grågul, i mitten mörkare halssköld samt med mycket stora ögon. Hanen
lyser själv endast svagt, men honan, på bilderna, har en ansenligt starkare
lysförmåga, som tydligt syns på denna bild, vilket är ett utmärkt sätt att
locka till sig en hanne.

Några meter längre bort, mitt på gamla Tofterydsvägen, låg ytterligare en
stor lysmaskhona och sken. Henne plockade vi försiktigt upp och efter att
vi tagit några bilder lägger vi försiktigt ner henne i dikesrenen. Honan, som är
något större än hanen, saknar varje spår av vingar samt är gråbrun, utom
på buksidan av bakkroppens sista leder, där en gulvit färg utmärker det
område från vilket ljuset strålar ut. Detta område är begränsat till
bukplåtarna av de två näst sista lederna. Dessa lyser visserligen i sin
helhet, men betydligt starkare från två runda fläckar på vardera leden,
vilka börjar lysa först och slutar sist. Ljuset är till färgen gröngult och den
lysande honan sitter vanligen stilla på ett gräsblad en bit ovanför marken
och vrider på spetsen av bakkroppen så att ljuset inte skyms av
gräsbladet.

Lysfenomenet kallas bioluminiscens och är utsändning av synligt ljus från
levande varelser och förekommer hos ett fåtal arter bakterier och andra
encelliga organismer samt svampar och djur. Ett välkänt exempel på
bioluminiscens är mareld och den vanligaste orsaken till mareld är
mareldsflagellaten, ”Noctiluca scintillans”, som ingår i gruppen
dinoflagellater, som i sin tur ingår i gruppen protister. Mareldsflagellaten
förekommer oftast i den övre delen av havet som är solbelyst. Det
förekommer bioluminiscens även hos andra marina ryggradslösa djur,
särskilt djuphavsarter men även hos insekter som till exempel
naturkrönikans lysmaskar samt eldflugor och fiskar, även
honungsskivlingens mycel frambringar ljus i den angripna veden. Ljuset
kan användas som lockmedel för partner eller bytesdjur, för att lysa upp
omgivningen eller till och med som kamouflage. Förklaringen till
fenomenet är att i lyscellerna oxideras ämnet luciferin under inverkan av
luciferas som är ett enzym samt ATP, en förkortning av adenosintrifosfat,
som är en biokemisk förening som består av adenin, ribos och trifosfat
samt syre, varvid ljus uppstår. Ljusproduktionen regleras sedan av
nervsystemet via syretillförseln från trakéerna, som är insekternas
andningsorgan. De tre föreningarna som ingår i ATP har, för övrigt, en
central funktion i ämnesomsättningen hos alla kända biologiska varelser
och naturligtvis även hos oss människor.

Lysmaskar, familjen ”Lampýridae”, är skalbaggar som har världsvid
utbredning och omfattar cirka 2 000 arter. I Sverige finns dock bara två
arter, krönikans Stor lysmask, ”Lámpyris noctilúca”, som lokalt är
tämligen allmän norrut till Medelpad samt Liten lysmask, ”Phosphaenus
hemípterus”, som är sällsynt och funnen norrut till Västmanland.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad
2 kommentarer
  1. H.J skriver:

    Denna serie som Danne ständigt håller vid liv är ju något som man kollar in. Alltid något intressant varje gång. Att han lyckats få syn på en lysmask är inte dåligt. Jag har många gånger funderat om de var utdöda i sverige. Under min uppväxt var det en vanlig syn, de låg i dikesrenarna som lysande band ibland. Var det fuktigt i marken var de mest talrika.
    Något som var intressant var också att det fanns något som hade samma lysande sken som lysmasken var stubbarna av ruttnande aspträd. Jag vet inte vad det ar för ämne i stubben som gör att de får denna effekt men det måste väl vara samma art som du talar om när det gäller svampar.
    MVH.

  2. Dag Svensson skriver:

    Hej. Intressant detta om lysmask, var på promenad i går kväll sent och fick för första gången se denna insekt. Väldigt fint med det intensivt gröna ljuset

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer