Möte med en Sidensvans

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på sidensvansar.

Mötet, del 18, Sidensvans

Mötet, del 18, Sidensvans, ”Bombycilla garrulus”, en naturkrönika i
14 bilder om en välkänd samt vacker höst- och vintergäst i våra trakter,
kanske ända bort från Finland eller Ryssland.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i slutet av oktober 2011.

Dansk Ornitologisk förening skriver följande om silkehalen, det vill
säga, sidensvansen;

”I flugten ligner silkehalen stæren, men er en smule mindre. Dens kald
lyder som en ringen af små sølvklokker. På engelsk kaldes den
Bohemian Waxwing, fordi den som en anden ”boheme” eller
”sigøjner” ikke har en fast trækrute, men flytter sig efter de
tilgængelige føderessourcer.”

Sidensvansen, ”Bombycilla garrulus”, är en fågel som tillhör
ordningen tättingar i familjen sidensvansar. Arten häckar i de
nordligaste delarna av Eurasien och nordvästra Nordamerika. Vintertid
kan den observeras i stora flockar längre söderut och i höstas mötte jag
några exemplar i ett strålande väder strax väster om det jättelika
Expertlagret i Skillingaryd.

Sidensvansen är välkänd för många eftersom den dyker upp i stora
flockar i södra Sverige under hösten och vintern. Dess hemvist är långt
upp i norr och de flesta sidensvansar vi ser i södra delen av landet
kommer från norra Finland och Ryssland. Sidensvansens
häckningsvanor var länge okända och först år 1856 lyckades
engelsmannen John Wolley finna ett bo i norra Finland.

Antalet sidensvansar varierar mycket mellan åren och ungefär vart
tionde år har populationen växt så mycket att det blir fråga om rena
”invasioner” av stora flockar i vårt land och långt ner i Mellan- och
Sydeuropa.

Sidensvansens vetenskapliga släktnamn ”Bombycilla”, härstammar
från latinets ”Bombyx”, som betyder ”silke” eller ”silkeslen”, och
”cilla”, vilket är nylatin för ”stjärt”. Detta är en direktöversättning av
svenskans sidensvans och refererar till fågelns silkeslena fjäderdräkt.
Dess artepitet, ”garrulus”, betyder ”pratsam” och refererar till dess
utseendemässiga likheter med nötskrikan, ”Glandularius garrulus”.

Sidensvansen har i äldre tider, framför allt i södra delarna av Sverige,
kallats för ”dumsnut”, vilket också tallbiten ”Pinicola enucleator”
gjort, detta tveksamma smeknamn på grund av sin oräddhet för
människor. Jag var som närmast bara cirka 10 meter från den lilla
flocken med sidensvansar.

Sidensvansen lever i monogama par och lägger vanligtvis 5-6 ägg som
är vitaktiga med mörkare, ljusbruna eller violetta fläckar och punkter.
Honan ruvar äggen i 14-15 dygn innan de kläcks och båda föräldrarna
tar sedan hand om ungarna som blir flygga efter ytterligare
14-15 dygn.

Vintertid påträffas ibland påkörda sidensvansar utefter vägar eller
dödade på grund av att de flugit ihjäl sig mot fönster och väggar. Detta
förklaras ibland med att fåglarna blivit berusade av jäst frukt men
studier indikerar att det istället kan bero på de höga koncentrationer av
salt som fåglarna får i sig från smältvatten ifrån saltade vintervägar
vilket påverkar fåglarnas flygförmåga.

Sidensvansen är insektsätare under häckningssäsongen men livnär sig
mest av bär och frukt, exempelvis rönnbär, hagtorn och äpplen, under
vinterhalvåret. Det har i många texter beskrivits hur sidensvansar blir
berusade av den alkohol som bildas i jästa bär och frukter, men detta är
som sagt omdiskuterat, se texten föregående bild.

Sidensvansen har uppenbarligen en exceptionellt stor lever som kan
utgöra 9,5 % av dess kroppsvikt vilket gör att den har en mycket god
och snabb förmåga att bryta ned alkohol, och nedbrytningstakten har
uppmätts till 900 mg/kg i timman.

Under kliniska experiment på sidensvansar har man aldrig uppmätt en
så pass hög koncentration av alkohol i blodet att det skulle kunna ha
påverkat deras beteende eller rörelseförmåga. Det finns dock studier av
sidensvansar som hittats döda i naturen vars alkoholhalt i blod och
lever var så pass höga, 730mg/kg respektive 989 mg/kg, att det kan ha
påverkat deras koordination. Detta kan i så fall förklara varför vissa
fåglar flyger på hus och väggar.

Sidensvansen är stor som en stare men upplevs större då den har en
kompakt kropp med tjock hals och stort huvud. Den är
18-21 centimeter lång, har ett vingspann på 32-36 centimeter och väger
cirka 60 gram.

Sidensvansen är rödgrå, med svart strupe, ett svart band genom
vartdera ögat och gul stjärtspets. Fjäderbeklädnaden, som är mjuk och
fin, bildar på huvudet en mycket lång tofs. Sidensvansen har en kort,
vid roten nedtryckt, näbb medan vingarna är långa och spetsiga.

Tarsens framsida hos sidensvansen har tydligt åtskilda sköldar och
vingarnas armpennor, ibland också stjärtpennorna, har lackröda
pergamentartade bihang. Fågeln har ett mycket karakteristiskt läte som
ofta hörs från överflygande flockar och som beskrivs som ett
plingande, ringande av silverklockor. Tars är en förkortning för
”Tarsometatarsus” vilket är mellanfotsbenet hos fåglar.

Sidensvansen häckar i barrskogsbältets nordligare delar i nordvästra
Nordamerika, Europa och Asien. Vintertid är den en så kallad
strykfågel, det vill säga en partiell flyttfågel, och drar då omkring i
stora nomadiska flockar. Mängden fåglar varierar beroende på
tillgången på föda, exempelvis rönnbär. Om bärtillgången är låg i
häckningsområdet, drar den med andra ord söderut.

Sidensvansen delas vanligtvis upp i tre underarter:

”Bombycilla garrulus pallidiceps”, som häckar i nordvästra
Nordamerika.

”Bombycilla garrulus garrulus”, ”vår” och bildernas sidensvans, som
häckar från i Fennoskandia till västra Sibirien. De övervintrar så långt
söderut som Centraleuropa och ibland ända ner till Sydeuropa.

”Bombycilla garrulus centralasiae”, häckar från centrala Sibirien till
Ochotska havet och övervintrar så långt söderut som Kina och Japan.

I Sverige häckar sidensvansen vanligtvis i Lapplands barrskogar.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer