Möte med en Sidensvans

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på sidensvansar.

Mötet, del 18, Sidensvans

Mötet, del 18, Sidensvans, ”Bombycilla garrulus”, en naturkrönika i
14 bilder om en välkänd samt vacker höst- och vintergäst i våra trakter,
kanske ända bort från Finland eller Ryssland.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i slutet av oktober 2011.

Dansk Ornitologisk förening skriver följande om silkehalen, det vill
säga, sidensvansen;

”I flugten ligner silkehalen stæren, men er en smule mindre. Dens kald
lyder som en ringen af små sølvklokker. På engelsk kaldes den
Bohemian Waxwing, fordi den som en anden ”boheme” eller
”sigøjner” ikke har en fast trækrute, men flytter sig efter de
tilgængelige føderessourcer.”

Sidensvansen, ”Bombycilla garrulus”, är en fågel som tillhör
ordningen tättingar i familjen sidensvansar. Arten häckar i de
nordligaste delarna av Eurasien och nordvästra Nordamerika. Vintertid
kan den observeras i stora flockar längre söderut och i höstas mötte jag
några exemplar i ett strålande väder strax väster om det jättelika
Expertlagret i Skillingaryd.

Sidensvansen är välkänd för många eftersom den dyker upp i stora
flockar i södra Sverige under hösten och vintern. Dess hemvist är långt
upp i norr och de flesta sidensvansar vi ser i södra delen av landet
kommer från norra Finland och Ryssland. Sidensvansens
häckningsvanor var länge okända och först år 1856 lyckades
engelsmannen John Wolley finna ett bo i norra Finland.

Antalet sidensvansar varierar mycket mellan åren och ungefär vart
tionde år har populationen växt så mycket att det blir fråga om rena
”invasioner” av stora flockar i vårt land och långt ner i Mellan- och
Sydeuropa.

Sidensvansens vetenskapliga släktnamn ”Bombycilla”, härstammar
från latinets ”Bombyx”, som betyder ”silke” eller ”silkeslen”, och
”cilla”, vilket är nylatin för ”stjärt”. Detta är en direktöversättning av
svenskans sidensvans och refererar till fågelns silkeslena fjäderdräkt.
Dess artepitet, ”garrulus”, betyder ”pratsam” och refererar till dess
utseendemässiga likheter med nötskrikan, ”Glandularius garrulus”.

Sidensvansen har i äldre tider, framför allt i södra delarna av Sverige,
kallats för ”dumsnut”, vilket också tallbiten ”Pinicola enucleator”
gjort, detta tveksamma smeknamn på grund av sin oräddhet för
människor. Jag var som närmast bara cirka 10 meter från den lilla
flocken med sidensvansar.

Sidensvansen lever i monogama par och lägger vanligtvis 5-6 ägg som
är vitaktiga med mörkare, ljusbruna eller violetta fläckar och punkter.
Honan ruvar äggen i 14-15 dygn innan de kläcks och båda föräldrarna
tar sedan hand om ungarna som blir flygga efter ytterligare
14-15 dygn.

Vintertid påträffas ibland påkörda sidensvansar utefter vägar eller
dödade på grund av att de flugit ihjäl sig mot fönster och väggar. Detta
förklaras ibland med att fåglarna blivit berusade av jäst frukt men
studier indikerar att det istället kan bero på de höga koncentrationer av
salt som fåglarna får i sig från smältvatten ifrån saltade vintervägar
vilket påverkar fåglarnas flygförmåga.

Sidensvansen är insektsätare under häckningssäsongen men livnär sig
mest av bär och frukt, exempelvis rönnbär, hagtorn och äpplen, under
vinterhalvåret. Det har i många texter beskrivits hur sidensvansar blir
berusade av den alkohol som bildas i jästa bär och frukter, men detta är
som sagt omdiskuterat, se texten föregående bild.

Sidensvansen har uppenbarligen en exceptionellt stor lever som kan
utgöra 9,5 % av dess kroppsvikt vilket gör att den har en mycket god
och snabb förmåga att bryta ned alkohol, och nedbrytningstakten har
uppmätts till 900 mg/kg i timman.

Under kliniska experiment på sidensvansar har man aldrig uppmätt en
så pass hög koncentration av alkohol i blodet att det skulle kunna ha
påverkat deras beteende eller rörelseförmåga. Det finns dock studier av
sidensvansar som hittats döda i naturen vars alkoholhalt i blod och
lever var så pass höga, 730mg/kg respektive 989 mg/kg, att det kan ha
påverkat deras koordination. Detta kan i så fall förklara varför vissa
fåglar flyger på hus och väggar.

Sidensvansen är stor som en stare men upplevs större då den har en
kompakt kropp med tjock hals och stort huvud. Den är
18-21 centimeter lång, har ett vingspann på 32-36 centimeter och väger
cirka 60 gram.

Sidensvansen är rödgrå, med svart strupe, ett svart band genom
vartdera ögat och gul stjärtspets. Fjäderbeklädnaden, som är mjuk och
fin, bildar på huvudet en mycket lång tofs. Sidensvansen har en kort,
vid roten nedtryckt, näbb medan vingarna är långa och spetsiga.

Tarsens framsida hos sidensvansen har tydligt åtskilda sköldar och
vingarnas armpennor, ibland också stjärtpennorna, har lackröda
pergamentartade bihang. Fågeln har ett mycket karakteristiskt läte som
ofta hörs från överflygande flockar och som beskrivs som ett
plingande, ringande av silverklockor. Tars är en förkortning för
”Tarsometatarsus” vilket är mellanfotsbenet hos fåglar.

Sidensvansen häckar i barrskogsbältets nordligare delar i nordvästra
Nordamerika, Europa och Asien. Vintertid är den en så kallad
strykfågel, det vill säga en partiell flyttfågel, och drar då omkring i
stora nomadiska flockar. Mängden fåglar varierar beroende på
tillgången på föda, exempelvis rönnbär. Om bärtillgången är låg i
häckningsområdet, drar den med andra ord söderut.

Sidensvansen delas vanligtvis upp i tre underarter:

”Bombycilla garrulus pallidiceps”, som häckar i nordvästra
Nordamerika.

”Bombycilla garrulus garrulus”, ”vår” och bildernas sidensvans, som
häckar från i Fennoskandia till västra Sibirien. De övervintrar så långt
söderut som Centraleuropa och ibland ända ner till Sydeuropa.

”Bombycilla garrulus centralasiae”, häckar från centrala Sibirien till
Ochotska havet och övervintrar så långt söderut som Kina och Japan.

I Sverige häckar sidensvansen vanligtvis i Lapplands barrskogar.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer