Möte med en Svart asbagge

Vår naturkrönikör Dan Damberg har träffat en Svart asbagge.

Mötet, del 14, Svart asbagge

Mötet, del 14, Svart asbagge, ”Silpha tristis”, en naturkrönika i 5 bilder
om en av naturens viktiga renhållningshjon.

Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd i juli 2011.

Låt mig få inleda med ett kort förtydligande apropå blåbär och
tidningsartiklar då det tyvärr inte alltid blir rätt i kommunikationen
mellan intervjuad och intervjuare. Det som i artikeln i JP var skrivet
som ”rekordår av blåbär” var egentligen av mig sagt som ”blåbären
blommade rekordartat i maj och kunde ha lett till ett rekordår av bär
men så kom frosten”.

Nåväl, nog om detta och raskt över till svarta asbaggar…

En svart asbagge, ”Silpha tristis”, kommer plötsligt spatserande över
mina stenplattor med ”luktsiktet” inställt på en död björktrast som
legat i landet under min bonsaiklippta skogsalm. Vad som hänt med
trasten vet jag inte för den ser helt oskadad ut men i sommarvärmen
kan jag tänka mig att den har börjat lukta. Detta känner dock inte min
relativt okänsliga människonäsa ännu men för den svarta asbaggen är
lukten förmodligen mycket tydlig. De har ett så välutvecklat luktsinne
att de på flera hundra meters håll kan lokalisera döda djur.

När jag försiktigt petar på den svarta asbaggen för att få den att stanna
till ett ögonblick inför fotograferingen avger den omedelbart en
brunaktig, trögflytande samt illaluktande vätska som ett försvar. Hade
jag då varit en fågel, igelkott eller grävling skulle jag förmodligen
lämnat den ifred, vilket är meningen med denna försvarsmekanism.

Dödgrävare är ett släkte i skalbaggsfamiljen asbaggar och släktet
omfattar cirka 70 arter, varav 7 finns i Sverige. De är mellan
12–30 millimeter långa, antennerna är klubbformiga, och bakkroppen
sticker mer eller mindre ut bakom täckvingarna.

Vissa arter som bildens svarta asbagge och stor asbagge är helt svarta,
medan övriga arter är svarta med mer eller mindre utbredda röda eller
gula fläckar på täckvingarna.

För att kunna få en bättre och tydligare bild på den svarta asbaggens
kemiska försvar vände jag mycket försiktigt djuret på rygg och hela
tiden fortsatte den att producera det illaluktande sekretet. Lägg märke
till att bakkroppen går en liten bit utanför de hårda och skyddande
täckvingarna, på den snarlika släktingen stor asbagge,
”Necrodes litoralis”, går bakkroppen betydligt längre ut bakom
täckvingarna.

Dödgrävare uppvisar en för insekter mycket avancerad yngelvård.
Båda könen matar de tiggande larverna aktivt från mun till mun med
den smälta födan. De försvarar också kadavret som de lever av mot
såväl inkräktande artfränder som predatorer och parasiter, bland annat
kött- och spyflugor. Dödgrävarna håller sig också ofta med ett antal
foretiska kvalster, det vill säga, kvalster som liftar med och på
skalbaggarna, dessa kvalster äter sedan av de angripande flugornas ägg
och nykläckta larver.

Försiktigt vände jag den svarta asbaggen på rätt köl igen men medvetet
i en något annan vinkel i förhållande till den döda björktrasten och se
vad som omedelbart hände på nästa bild.

Vanligen konkurrerar flera individer av dödgrävare om det döda djuret,
men ett par går i regel segrande ur striden. Är kadavret dock tillräckligt
stort kan ytterligare en eller flera honor vara med att dela på det döda
djuret. De börjar då direkt bearbeta kadavret genom att bita av päls
eller fjädrar, tugga köttet och blanda det med både egen
matsmältningsvätska och avföring. Målet är att framställa en
fördigererad, försmält köttmassa med lämpligt mikrobiellt innehåll.

Den svarta asbaggen tog inte ett enda steg framåt i den felaktiga
riktningen utan gjorde en omedelbar korrigering, på stället, till rätt
riktning mot den döda björktrasten som fanns cirka fem meter bort.

Utan dessa skalbaggar, andra insekter, svampar och bakterier med flera
skulle ingen nedbrytning och förruttnelse ske utan allt dött, vare sig det
är djur, växter, svampar eller bakterier, skulle bli liggande i naturen i
ett allt tjockare lager och de ekologiska systemen skulle stanna. Vad
det skulle betyda för livet på jorden tar vi och diskuterar en annan
gång.

Samtidigt som dödgrävarna bearbetar kadavret gräver de ned det döda
djuret genom att successivt skyffla undan jorden under kadavret. Efter
parningen lägger honan en samling ägg i marken intill kadavret. De
nykläckta larverna lockas sedan i mörkret till en liten håla på toppen av
kadavermassan genom ett ljud som honan frambringar med
bakkroppen.

Efter några dagar lämnar eller stöts ofta dödgrävarhanen bort, annars
riskerar maten att inte räcka, eftersom både fullbildade skalbaggar och
larver äter av kadavermassan. Honan stannar kvar under större delen
av larvutvecklingen och försvarar avkomman mot inkräktare. Larverna
förpuppar sig sedan i jorden, där de övervintrar och kläcks påföljande
vår.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer