Möte med en svarthätta

Vår naturkrönikör Dan Damberg har hittat en svarthätta.

Mötet, del 10 – svarthätta

Mötet, del 10 – svarthätta, en naturkrönika i 3 bilder om ”hit men inte
längre”.
Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i november 2010.

Det var väl inte så här hon hade tänkt sig sin flyttning söderut, men det
var hit hon kom men inte längre. Bredaryd blev slutpunkten i hennes
liv och kanske var hon till och med född i närheten och vad som
ändade hennes liv vet jag inte då hon såg oskadad ut och inte låg under
något fönster. Namnet på henne är svarthätta vilket är ett namn som
nämns först kring år 1800 och möjligen från början är ett skånskt
dialektnamn. Det syftar givetvis på hannens svarta hjässa medan
bildens svarthätta är en hona med en rödbrun hjässa, arten har, för
övrigt, även kallats för svarthuvad sångare.

Svarthättan, ”Sylvia atricapilla”, var en sällsynthet i Uppland under
1700-talet och tycks inte ha börjat sprida sig längre norrut i Sverige
förrän mot slutet av seklet. Från 1900-talet ökade arten kraftigt i antal
samtidigt som den också började sprida sig uppåt i landet. I
Västerbotten etablerade sig svarthättan som en regelbunden men
sällsynt häckfågel så sent som på 1930-talet. Senare under 1970-talet
fick arten ytterligare en kraftig uppgång som sedan stabiliserade under
1990-talet. Det svenska beståndet av svarthättor är nu beräknat till
mellan 400 000- 1 000 000 par.

Svarthättan delas ofta upp i sex underarter, enligt följande;

Sylvia atricapilla atricapilla, nominatformen som vi också ser på
bilderna, häckar från norra Skandinavien och brittiska öarna söderut
till Pyrenéerna, norra Italien, Grekland och nordvästra Turkiet, och
österut till västra Sibirien. Dess utbredningsområde avgränsas i öster
av floderna Petjora och Irtysj.

Sylvia atricapilla atlantis, häckar på Azorerna. Denna population
inkluderas ofta i underarten Sylvia atricapilla gularis, se nedan.

Sylvia atricapilla gularis, häckar på Kap Verde, se även ovan under
underarten Sylvia atricapilla atlantis.

Sylvia atricapilla heineken, häckar på Iberiska halvön, i Marocko och
Algeriet, och på Madeira och Kanarieöarna.

Sylvia atricapilla pauluccii, inklusive Sylvia atricapilla koenigi, häckar
på Balearerna, Korsika, Sardinien samt i centrala och södra Italien och
på Sicilien.

Sylvia atricapilla dammholzi, häckar i nordöstra Turkiet, Kaukasus,
Transkaukasus och norra Iran.

Svarthättan föredrar gles, högvuxen löv- och blandskog som växer på
fuktig mark med rik undervegetation. Jämfört med trädgårdssångaren
verkar svarthättan föredra mörkare och mer skuggrika skogsmiljöer.
I slutet av april eller i början av maj, något tidigare än flertalet andra
sångare, återkommer svarthättan till Sverige. Hannen som ofta
anländer före honan, etablerar ofta sitt revir först efter häftiga strider
med andra hannar. Han demonstrerar härvid sin upphetsning genom att
resa hjässans svarta fjädrar. Aggressiviteten riktar sig inte enbart mot
andra svarthättehannar utan även mot hannar av trädgårdssångaren.
Även törnsångare och gransångare kan bli attackerade.

Svarthättan hör till de ihärdigaste sångarna. Sången varierar i kvalité
från individ till individ, men en fulltonig svarthättesång är något
sällsynt vackert. Sången inleds med ett kvittrande som övergår i en
följd rena och klara toner med ett djup och en klangfärg som påminner
om koltrastens sång.

Boet placeras vanligen i ett buskage, i en unggran eller i högre
örtvegetation. I regel placeras det nära marken. Det byggs av gräs,
rottrådar och liknade samt kläds invändigt med finare material, ofta
hästhår. Hannen påbörjar ofta byggandet av flera, så kallade ”lekbon”,
som är löst och slarvigt hopfogade. Honan väljer sedan ut ett av bona
och honan själv färdigställer det.

Äggen läggs i slutet av maj eller början av juni. De är fyra till sex och
av skiftande färg. I regel är de grön- eller brunaktig grundfärg med grå
eller brunröda fläckar av mycket varierande utseende. Det förekommer
även enfärgade ägg från vita till köttröda. Ruvningen varar i tretton till
fjorton dagar och utförs av både hannen och honan. Ungarna stannar i
boet i normalt tio till tretton dagar. Båda föräldrarna hjälps åt med
matningen. Svarthättans föda utgörs såväl av insekter som av bär och
frukt. Vegetabilisk föda ingår i dieten särskilt när tillgången på insekter
tryter.

Höstflyttningen sker huvudsakligen i september, men i motsats till
andra sångare ser man den ofta ännu i oktober. Den flyttar mot de östra
Medelhavsländerna och östra Afrika men enstaka fåglar kan stanna i
södra Sverige under milda vintrar. Svarthättan kan bli upp till 10 år
gammal.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad
En enda kommentar
  1. Magnus skriver:

    Intressant. Stackars svarthätta, de lever ett hårt liv småfåglarna. Men gör som jag köp 20 kg solrosfrö och mata på.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer