Möte med en svarthätta

Vår naturkrönikör Dan Damberg har hittat en svarthätta.

Mötet, del 10 – svarthätta

Mötet, del 10 – svarthätta, en naturkrönika i 3 bilder om ”hit men inte
längre”.
Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i november 2010.

Det var väl inte så här hon hade tänkt sig sin flyttning söderut, men det
var hit hon kom men inte längre. Bredaryd blev slutpunkten i hennes
liv och kanske var hon till och med född i närheten och vad som
ändade hennes liv vet jag inte då hon såg oskadad ut och inte låg under
något fönster. Namnet på henne är svarthätta vilket är ett namn som
nämns först kring år 1800 och möjligen från början är ett skånskt
dialektnamn. Det syftar givetvis på hannens svarta hjässa medan
bildens svarthätta är en hona med en rödbrun hjässa, arten har, för
övrigt, även kallats för svarthuvad sångare.

Svarthättan, ”Sylvia atricapilla”, var en sällsynthet i Uppland under
1700-talet och tycks inte ha börjat sprida sig längre norrut i Sverige
förrän mot slutet av seklet. Från 1900-talet ökade arten kraftigt i antal
samtidigt som den också började sprida sig uppåt i landet. I
Västerbotten etablerade sig svarthättan som en regelbunden men
sällsynt häckfågel så sent som på 1930-talet. Senare under 1970-talet
fick arten ytterligare en kraftig uppgång som sedan stabiliserade under
1990-talet. Det svenska beståndet av svarthättor är nu beräknat till
mellan 400 000- 1 000 000 par.

Svarthättan delas ofta upp i sex underarter, enligt följande;

Sylvia atricapilla atricapilla, nominatformen som vi också ser på
bilderna, häckar från norra Skandinavien och brittiska öarna söderut
till Pyrenéerna, norra Italien, Grekland och nordvästra Turkiet, och
österut till västra Sibirien. Dess utbredningsområde avgränsas i öster
av floderna Petjora och Irtysj.

Sylvia atricapilla atlantis, häckar på Azorerna. Denna population
inkluderas ofta i underarten Sylvia atricapilla gularis, se nedan.

Sylvia atricapilla gularis, häckar på Kap Verde, se även ovan under
underarten Sylvia atricapilla atlantis.

Sylvia atricapilla heineken, häckar på Iberiska halvön, i Marocko och
Algeriet, och på Madeira och Kanarieöarna.

Sylvia atricapilla pauluccii, inklusive Sylvia atricapilla koenigi, häckar
på Balearerna, Korsika, Sardinien samt i centrala och södra Italien och
på Sicilien.

Sylvia atricapilla dammholzi, häckar i nordöstra Turkiet, Kaukasus,
Transkaukasus och norra Iran.

Svarthättan föredrar gles, högvuxen löv- och blandskog som växer på
fuktig mark med rik undervegetation. Jämfört med trädgårdssångaren
verkar svarthättan föredra mörkare och mer skuggrika skogsmiljöer.
I slutet av april eller i början av maj, något tidigare än flertalet andra
sångare, återkommer svarthättan till Sverige. Hannen som ofta
anländer före honan, etablerar ofta sitt revir först efter häftiga strider
med andra hannar. Han demonstrerar härvid sin upphetsning genom att
resa hjässans svarta fjädrar. Aggressiviteten riktar sig inte enbart mot
andra svarthättehannar utan även mot hannar av trädgårdssångaren.
Även törnsångare och gransångare kan bli attackerade.

Svarthättan hör till de ihärdigaste sångarna. Sången varierar i kvalité
från individ till individ, men en fulltonig svarthättesång är något
sällsynt vackert. Sången inleds med ett kvittrande som övergår i en
följd rena och klara toner med ett djup och en klangfärg som påminner
om koltrastens sång.

Boet placeras vanligen i ett buskage, i en unggran eller i högre
örtvegetation. I regel placeras det nära marken. Det byggs av gräs,
rottrådar och liknade samt kläds invändigt med finare material, ofta
hästhår. Hannen påbörjar ofta byggandet av flera, så kallade ”lekbon”,
som är löst och slarvigt hopfogade. Honan väljer sedan ut ett av bona
och honan själv färdigställer det.

Äggen läggs i slutet av maj eller början av juni. De är fyra till sex och
av skiftande färg. I regel är de grön- eller brunaktig grundfärg med grå
eller brunröda fläckar av mycket varierande utseende. Det förekommer
även enfärgade ägg från vita till köttröda. Ruvningen varar i tretton till
fjorton dagar och utförs av både hannen och honan. Ungarna stannar i
boet i normalt tio till tretton dagar. Båda föräldrarna hjälps åt med
matningen. Svarthättans föda utgörs såväl av insekter som av bär och
frukt. Vegetabilisk föda ingår i dieten särskilt när tillgången på insekter
tryter.

Höstflyttningen sker huvudsakligen i september, men i motsats till
andra sångare ser man den ofta ännu i oktober. Den flyttar mot de östra
Medelhavsländerna och östra Afrika men enstaka fåglar kan stanna i
södra Sverige under milda vintrar. Svarthättan kan bli upp till 10 år
gammal.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad
En enda kommentar
  1. Magnus skriver:

    Intressant. Stackars svarthätta, de lever ett hårt liv småfåglarna. Men gör som jag köp 20 kg solrosfrö och mata på.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer