Möte med en tallbock

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på en tallbock.

Mötet, del 6

Mötet, del 6, en naturkrönika i 4 bilder om tallbocken, ”Monochamus
sutor”, som likt en havererad helikopter störtade i trädgården.
Text och bild, Dan Damberg i mitten av juni 2010.

Det är en vacker och varm sommardag, solen skiner från en blå himmel
och livet känns härligt att leva. Dofter från stamsyrén och gullregn når
mig där jag ligger på alla fyra och rensar i mina blomsterland. Plötsligt
hörs ett märkligt surr som från en liten radiostyrd helikopter och jag tittar
instinktivt upp emot platsen för ljudet och några meter upp i luften
kommer något som ser ut att störta på vår gräsmatta, sekunden senare är
det ett faktum och jag konstaterar att nedslagsplatsen bara är cirka fyra
meter från min plats i landet.

Blixtsnabbt är jag framme vid haveristen och hittar en stor mörk
skalbagge med jättelika antenner krypande i den täta grässvålen. Jag
sätter ner min hand och skalbaggen är inte sen att krypa upp på mitt
finger.

Naturen upphör aldrig att förvåna, inspirera och glädja, tänker jag allt
medan skalbaggen sakta kryper uppför min arm. Vad är nu detta? En
långhorning, det kan man tydligt se men vilken art? In efter ”boken” och
efter en liten stund är gåtan löst, en tallbock, en sådan har jag aldrig förut
sett!

Tallbock, ”Monochamus sutor”, förekommer i barrskog över hela landet,
den är dock allmännare i de norra delarna av Sverige än här hos oss i
söder.

Tallbocken lägger sina ägg under högsommaren, främst i juli och augusti
och både tall- och granvirke angrips. Äggläggningen kan även ske på klena
barrträd som till exempel kvarlämnade toppar efter avverkade träd.
Brandskadade barrträd är mycket attraktiva som utvecklingsplats för
arten. Larverna har sitt huvudsakliga födointag under barken på de
angripna träden medan den djupa gången in i veden huvudsakligen
tjänstgör som ”skyddsrum” för larverna. Larvutvecklingen tar ett till två
år här hos oss i landets södra delar. I norra Sverige övervintrar larven
två gånger innan förpuppningen sker inne i veden. Kläckhålet, som är
stort och kan vara en centimeter i diameter, kan ligga flera centimeter
från det ställe där larvgången in i veden börjar. De nykläckta skalbaggarna
äter tunn bark på levande träd.

Arten räknades förr som en betydelsefull teknisk skadegörare i
barrträdsvirke men på grund av den virkesvård som nu bedrivs har den
skogliga betydelsen minskat. Skador kan dock fortfarande uppträda
främst vid mindre sågverk där enstaka virkespartier blir liggande under
sommaren fram till hösten. I samband med vattenlagring av virke kan
stockar som ligger ovan vattenytan angripas. Tallbocken är en potentiell
bärare av tallvednematoden, ”Bursaphelenchus xylophilus”. Denna
nematod är under 1990-talet påträffad i Portugal såsom ny för Europa.
I Japan har denna nematod angripit och årligen dödat 1000-tals tallar.

Plötsligt verkar den ha repat sig efter sin något miserabla landning och
täckvingarna delar sig sakta och sekunden senare flyger den iväg, rakt
upp, och jag följer den så långt som mina ögon tillåter.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer