Möte med en tallbock

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på en tallbock.

Mötet, del 6

Mötet, del 6, en naturkrönika i 4 bilder om tallbocken, ”Monochamus
sutor”, som likt en havererad helikopter störtade i trädgården.
Text och bild, Dan Damberg i mitten av juni 2010.

Det är en vacker och varm sommardag, solen skiner från en blå himmel
och livet känns härligt att leva. Dofter från stamsyrén och gullregn når
mig där jag ligger på alla fyra och rensar i mina blomsterland. Plötsligt
hörs ett märkligt surr som från en liten radiostyrd helikopter och jag tittar
instinktivt upp emot platsen för ljudet och några meter upp i luften
kommer något som ser ut att störta på vår gräsmatta, sekunden senare är
det ett faktum och jag konstaterar att nedslagsplatsen bara är cirka fyra
meter från min plats i landet.

Blixtsnabbt är jag framme vid haveristen och hittar en stor mörk
skalbagge med jättelika antenner krypande i den täta grässvålen. Jag
sätter ner min hand och skalbaggen är inte sen att krypa upp på mitt
finger.

Naturen upphör aldrig att förvåna, inspirera och glädja, tänker jag allt
medan skalbaggen sakta kryper uppför min arm. Vad är nu detta? En
långhorning, det kan man tydligt se men vilken art? In efter ”boken” och
efter en liten stund är gåtan löst, en tallbock, en sådan har jag aldrig förut
sett!

Tallbock, ”Monochamus sutor”, förekommer i barrskog över hela landet,
den är dock allmännare i de norra delarna av Sverige än här hos oss i
söder.

Tallbocken lägger sina ägg under högsommaren, främst i juli och augusti
och både tall- och granvirke angrips. Äggläggningen kan även ske på klena
barrträd som till exempel kvarlämnade toppar efter avverkade träd.
Brandskadade barrträd är mycket attraktiva som utvecklingsplats för
arten. Larverna har sitt huvudsakliga födointag under barken på de
angripna träden medan den djupa gången in i veden huvudsakligen
tjänstgör som ”skyddsrum” för larverna. Larvutvecklingen tar ett till två
år här hos oss i landets södra delar. I norra Sverige övervintrar larven
två gånger innan förpuppningen sker inne i veden. Kläckhålet, som är
stort och kan vara en centimeter i diameter, kan ligga flera centimeter
från det ställe där larvgången in i veden börjar. De nykläckta skalbaggarna
äter tunn bark på levande träd.

Arten räknades förr som en betydelsefull teknisk skadegörare i
barrträdsvirke men på grund av den virkesvård som nu bedrivs har den
skogliga betydelsen minskat. Skador kan dock fortfarande uppträda
främst vid mindre sågverk där enstaka virkespartier blir liggande under
sommaren fram till hösten. I samband med vattenlagring av virke kan
stockar som ligger ovan vattenytan angripas. Tallbocken är en potentiell
bärare av tallvednematoden, ”Bursaphelenchus xylophilus”. Denna
nematod är under 1990-talet påträffad i Portugal såsom ny för Europa.
I Japan har denna nematod angripit och årligen dödat 1000-tals tallar.

Plötsligt verkar den ha repat sig efter sin något miserabla landning och
täckvingarna delar sig sakta och sekunden senare flyger den iväg, rakt
upp, och jag följer den så långt som mina ögon tillåter.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer

The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear

07:57 | The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear Check guidelines… Läs mer