Möte med en tjäder

Vår naturskribent har mött en tjäder…

Mötet, del 3

En naturkrönika i 14 bilder om en ståtlig tjädertupp.
Text och foto, Dan och Daniel Damberg, Skillingaryd i slutet av maj, den sista vårmånaden 2010.
Inlagt söndag 13 juni 2010

Den möter mig på mer än hundra meters avstånd, redo för strid och intensivt spelande. Jag har inga ambitioner på att utmana honom utan inser att jag är en gäst i hans skog, i hans revir och som brukligt är för gäster visar man hänsyn och respekt. Kameran ställs in och föreställningen kan börja, det gäller dock att vara på sin vakt för han är stark, snabb och kampvillig.

Tjäder, ”Tetrao urogallus”, är en skogsfågel i familjen fälthöns. Den förekommer i öppna skogar i norra och mellersta Europa samt i norra Asien. Den är nära besläktad med orre och det förekommer hybrider mellan tjäder och andra hönsfåglar. Tjädern är en mycket stor och tung hönsfågel som liknar orren, men skiljs från denna genom större storlek och den rundade stjärten.

Den adulta hanens huvud, nacke, framrygg, strupe och övre delen av bröstet är fint vattrade i svart, ljusgrått och mer eller mindre skimrande i blått. Bakryggen, skulderfjädrar, vingtäckare och armpennor är bruna med svart och ljusgrå vattring medan handpennorna är gråbruna.

Armpennorna har vitaktig spets och handpennorna är i ytterfanet kantade med vitt. Övergumpen och övre stjärttäckarna är svarta med gråvit vattring, de senare med vita spetsar. Stjärten är svart, ofta med vita horisontella fläckar på mitten. Mindre täckare är vita och bildar en fläck framför skulderfjädrarna. Bröstets främre del är grönaktig med stark metallglans medan återstoden av bröstet, buken, undergumpen och undre stjärttäckarna är svartaktiga med vit vattring och sparsamma vita fläckar. Den har ett rött svullet ögonbryn.

Näbben är hos äldre individer gulvit, hos yngre mörkare. Längden är 74–90 centimeter och vingspannet omkring 115 centimeter. Honan är spräcklig i brunsvart, rostgult, grått och vitt medan dunungen är grågul på ovansidan med rödbrun inblandning samt med svarta band och fläckar, undersida är enfärgat grågul.

Tjädern är vanligtvis tystlåten under året förutom på våren när de spelar inför häckningen och under spelet urskiljs tre olika läten, ”knäppningarna”, som liknar det ljud som uppkommer när tunna träpinnar slås mot varandra, dessa upprepas 8-10 gånger i allt hastigare takt. Därefter följer ”klunken”, som liknar ljudet av en kork som dras ur en flaska och slutligen kommer ”sisningarna” som liknar det väsande ljudet av en lie som slipas. Av dessa tre ljud hörs klunken bäst som i lugnt väder sägs kunna höras upp till 100–150 meter.

Tjädern förekommer i norra och mellersta Europa samt i norra Asien och uppfattningen om antalet underarter av tjäder varierar men vanligt är att dela in den i mellan 10–12 underarter enligt nedan.

T. u. står för Tetrao urogallus.

T. u. urogallus, inklusive T. u. lugens, förekommer i Skandinavien och är återintroducerad i Skottland sedan år 1837.
T. u. cantabricus, förekommer i Kantabriska bergen som är en fortsättning på Pyrenéerna i nordvästra Spanien.
T. u. aquitanicus, förekommer i Pyrenéerna.
T. u. major, förekommer i Centraleuropa i Tyskland, Alperna, sydvästra Baltikum, västra Vitryssland, östra Karpaterna och norra Makedonien.
T. u. rudolfi, förekommer i Karpaterna i Ukraina och Rumänien, och i Rodopibergen i Bulgarien.
T. u. lonnbergi, förekommer på Kolahalvön.
T. u. karelicus, förekommer i Finland och Ryska Karelen.
T. u. pleskei, förekommer i Vitryssland, norra Ukraina och merparten av Europeiska Ryssland.
T. u. obsoletus, förekommer i norra Ryssland, från Onegasjön till floden Lenas övre delar.
T. u. volgensis inklusive T. u. grisescens, förekommer i centrala och sydöstra Europeiska Ryssland.
T. u. uralensis, förekommer i södra Uralbergen och sydvästra Sibirien.
T. u. taczanowskii inklusive T. u. kureikensis, förekommer i centrala Sibirien till bergskedjan Altaj, nordvästra Mongoliet och allra nordvästligaste delarna av Xinjiang.

I Sverige finns tjäder av underarten ”Tetrao urogallus urogallus” i alla större barrskogar från norra Skåne upp till barrskogsgränsen i de lappländska fjällen och det är naturligtvis också den underarten eller nominatrasen som mina bilder visar. Sommartid visar den sig ofta uppe på högfjället, till och med ovanför björkregionen. Den norrländska tjädern är betydligt mindre än den syd- och mellansvenska.

Tjädern uppehåller sig helst i skogar som är något blandade med lövträd och genomkorsas av kärr och myrar. Man har dock på flera ställen iakttagit att tjädern börjat trivas också i mindre skogsbestånd, till och med i hagmarker. Tjädern är den största vilda hönsfågeln i Sverige. Populationen på Irland är utdöd sedan 1700-talet och i Belgien sedan 1820-talet.

Tjädern förekommer i öppna skogar. Sommartid vistas den mest på marken men tillbringar alltid natten i träd, med undantag för honan under ruvningstiden och när ungarna är små.
Tjäderns föda utgörs av diverse växtdelar, som knoppar, späda blad, säd, frön och bär, men den äter också insekter, larver och maskar, särskilt ungarna matas med insekter. Under vintern utgör tallbarr den huvudsakliga födan.

Tidigt på våren, ibland redan i mars men vanligen i början av april samlas tjädertupparna till sin lek för att spela. Honorna kommer till leken först efter mitten av april. Den är vanligen belägen i gammal, högstammig tallskog med flata berghällar, precis som på mina bilder. Luckor som uppstått genom skogsbrand är särskilt omtyckta.

Spelet börjar tidigt på morgonen, redan vid 03–04-tiden, fram i maj till och med vid 02-tiden. Först spelar tuppen från det träd, där han tillbringat natten men sedan kommer tupparna ned på marken och utkämpar där ofta heta strider där de äldre försöker mota bort de yngre. Efter soluppgången spelar tuppen också från träd vilket avslutar den dagens lek. Under spelet bär tuppen stjärten solfjäderlikt utspärrad och släpar vingarna i marken. Bildernas vackra och ståtliga tjädertupp får väl trots allt betraktas som en aning spelgalen av någon för mig okänd anledning.

Tjäderhönan lägger sina 8–9 ägg på marken i en enkel fördjupning. Äggen är gulaktiga med små bruna fläckar. Äggläggningen är i södra och mellersta Sverige i regel avslutad omkring mitten av maj. I Norrland infaller den vanligen i senare hälften av samma månad. Ungarna, som kommer fram efter 3 veckors ruvning, är i början mycket känsliga för köld och väta. Vädret under första hälften av juni har därför stor betydelse för populationen av ungtjäder under året.

Det förekommer sällsynt men regelbundet hybrider mellan tjäder och några andra skogsfågelarter. Rackelhanen är en korsning mellan en tjädertupp och en orrhöna, riptjäder är en korsning mellan dalriptupp och tjäderhona. Rackelhane och rackelhöns påträffas regelbundet medan riptjäder är mycket sällsynt. Exempelvis finns det bara en känd observation av riptjäder i Sverige men något fler observationer i Norge och Finland.

Tjädern har ett utbredningsområde på över 10 miljoner kvadratkilometer och en global population som uppskattas till mellan 5-10 miljoner individer. Det finns indikationer på att populationen minskar men arten anses inte närma sig de gränsvärden uppsatta av IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, på svenska Internationella naturvårdsunionen, som skulle placera den på rödlistan och den kategoriseras därför som livskraftig.

Den spanska underarten av tjädern ”Tetrao urogallus cantabricus” är däremot kategoriserad som hotad av IUCN på grund av en mycket snabb populationsminskning, liten population och ett fragmenterat utbredningsområde.

I Skottland återintriducerades arten på 1830-talet efter att ha dött ut. Denna population har dock åter minskat kraftigt sedan 1970-talet, på grund av viltdjurstängsel, predation och brist på lämpliga häckningsbiotoper. Populationen dök dramatiskt från 10.000 par på 1960-talet till mindre än 1.000 individer 1999. Populationen på Irland är utdöd sedan 1700-talet och i Belgien sedan 1820-talet.

I vårt land talar äldre jägare om de goda skogsfågelåren på 1940-talet, då flera vårar i rad med goda betingelser ledde till en stor ökning av tjäderstammen. Populationen var sedan på tillbakagång i stora delar av Sverige under 1970- och 1980-talen. Tillbakagången berodde till stor del på skogsbrukets ökade omfattning som ledde till en minskad andel gammal tallskog. Under 1990- talet och fram till i dag har tjäderstammen ökat i och med att större naturvårdshänsyn har tagits i skogsbruket, till exempel lämnar man ofta kända tjäderspelplatser orörda vid avverkningar. Tjädern är Gästriklands landskapsdjur.

I Sverige trodde man att skogsrået kunde uppträda som tjäder eller orre och att en sådan ”trolltjäder” var omöjlig att skjuta. Tjäder har också använts i folkmedicinen, exempelvis ansågs det i Småland att det var bra att smörja brännsår med tjäderfett.

I Norge och delar av Sverige ansågs man skyddad mot ormbett, trolldom och knivhugg om man bar ett tjäderhjärta om armen. I Bayern ansågs de små stenar som finns i tjäderns mage vara bra mot ögonsjukdomar och för att bota kramper hos spädbarn har man gett torkat och pulveriserat innehåll i en tjädermage eller en tjädertunga från en spelande tjäder. Om man lade en tjäderfjäder under en havande kvinnas säng så föder hon med lätthet.

Tjädern har haft en mängd lokala och dialektala namn, exempelvis här hos oss i Småland samt i Västergötland och Dalsland där den har kallats ”fjärrhane” eller ”fjärhane”, i Jämtland för ”gråfågel”, i Dalarna och Västerbotten så som i Norge för ”storfågel”, i Gästrikland för ”tjodder”, i Norrbotten för ”terör”, i Ångermanland för ”tjear” och i Värmland för ”fjäran”. Honan har kallats, och kallas fortfarande ibland, för ”röj”, ”rödja” eller ”ryrhöna”.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad
4 kommentarer
 1. Evald Andersson skriver:

  Tack Daniel och Dan för de fantastiska bilderna och den upplysande texten! Evald A.

 2. Hans-Göran Johansson skriver:

  Du är otrolig DAN och ha lyckats få sonen lika intresserad.
  Jättebra bilder och en trevlig text också.

 3. Anne Johansson skriver:

  Tack för de fina bilderna. Det var som att få en skjuts bakåt till barndomen, då jag fick följa med Far för att titta på tjäder-spel. Än en gång: Tack!

 4. Bo Holst skriver:

  Tacksamt bra foto. Jag kommer att tänka på den tjäder som VN tipsade om för 10-tals år sedan vid Högabråten. Den spelade mot fälgarna på alla bilmärken och för mig så följde den bilen i 40 km i höjd med bakrutan, såvisst är tjäderspel både roligt och tacksamt att följa

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer