Möte med en tjäder

Vår naturskribent har mött en tjäder…

Mötet, del 3

En naturkrönika i 14 bilder om en ståtlig tjädertupp.
Text och foto, Dan och Daniel Damberg, Skillingaryd i slutet av maj, den sista vårmånaden 2010.
Inlagt söndag 13 juni 2010

Den möter mig på mer än hundra meters avstånd, redo för strid och intensivt spelande. Jag har inga ambitioner på att utmana honom utan inser att jag är en gäst i hans skog, i hans revir och som brukligt är för gäster visar man hänsyn och respekt. Kameran ställs in och föreställningen kan börja, det gäller dock att vara på sin vakt för han är stark, snabb och kampvillig.

Tjäder, ”Tetrao urogallus”, är en skogsfågel i familjen fälthöns. Den förekommer i öppna skogar i norra och mellersta Europa samt i norra Asien. Den är nära besläktad med orre och det förekommer hybrider mellan tjäder och andra hönsfåglar. Tjädern är en mycket stor och tung hönsfågel som liknar orren, men skiljs från denna genom större storlek och den rundade stjärten.

Den adulta hanens huvud, nacke, framrygg, strupe och övre delen av bröstet är fint vattrade i svart, ljusgrått och mer eller mindre skimrande i blått. Bakryggen, skulderfjädrar, vingtäckare och armpennor är bruna med svart och ljusgrå vattring medan handpennorna är gråbruna.

Armpennorna har vitaktig spets och handpennorna är i ytterfanet kantade med vitt. Övergumpen och övre stjärttäckarna är svarta med gråvit vattring, de senare med vita spetsar. Stjärten är svart, ofta med vita horisontella fläckar på mitten. Mindre täckare är vita och bildar en fläck framför skulderfjädrarna. Bröstets främre del är grönaktig med stark metallglans medan återstoden av bröstet, buken, undergumpen och undre stjärttäckarna är svartaktiga med vit vattring och sparsamma vita fläckar. Den har ett rött svullet ögonbryn.

Näbben är hos äldre individer gulvit, hos yngre mörkare. Längden är 74–90 centimeter och vingspannet omkring 115 centimeter. Honan är spräcklig i brunsvart, rostgult, grått och vitt medan dunungen är grågul på ovansidan med rödbrun inblandning samt med svarta band och fläckar, undersida är enfärgat grågul.

Tjädern är vanligtvis tystlåten under året förutom på våren när de spelar inför häckningen och under spelet urskiljs tre olika läten, ”knäppningarna”, som liknar det ljud som uppkommer när tunna träpinnar slås mot varandra, dessa upprepas 8-10 gånger i allt hastigare takt. Därefter följer ”klunken”, som liknar ljudet av en kork som dras ur en flaska och slutligen kommer ”sisningarna” som liknar det väsande ljudet av en lie som slipas. Av dessa tre ljud hörs klunken bäst som i lugnt väder sägs kunna höras upp till 100–150 meter.

Tjädern förekommer i norra och mellersta Europa samt i norra Asien och uppfattningen om antalet underarter av tjäder varierar men vanligt är att dela in den i mellan 10–12 underarter enligt nedan.

T. u. står för Tetrao urogallus.

T. u. urogallus, inklusive T. u. lugens, förekommer i Skandinavien och är återintroducerad i Skottland sedan år 1837.
T. u. cantabricus, förekommer i Kantabriska bergen som är en fortsättning på Pyrenéerna i nordvästra Spanien.
T. u. aquitanicus, förekommer i Pyrenéerna.
T. u. major, förekommer i Centraleuropa i Tyskland, Alperna, sydvästra Baltikum, västra Vitryssland, östra Karpaterna och norra Makedonien.
T. u. rudolfi, förekommer i Karpaterna i Ukraina och Rumänien, och i Rodopibergen i Bulgarien.
T. u. lonnbergi, förekommer på Kolahalvön.
T. u. karelicus, förekommer i Finland och Ryska Karelen.
T. u. pleskei, förekommer i Vitryssland, norra Ukraina och merparten av Europeiska Ryssland.
T. u. obsoletus, förekommer i norra Ryssland, från Onegasjön till floden Lenas övre delar.
T. u. volgensis inklusive T. u. grisescens, förekommer i centrala och sydöstra Europeiska Ryssland.
T. u. uralensis, förekommer i södra Uralbergen och sydvästra Sibirien.
T. u. taczanowskii inklusive T. u. kureikensis, förekommer i centrala Sibirien till bergskedjan Altaj, nordvästra Mongoliet och allra nordvästligaste delarna av Xinjiang.

I Sverige finns tjäder av underarten ”Tetrao urogallus urogallus” i alla större barrskogar från norra Skåne upp till barrskogsgränsen i de lappländska fjällen och det är naturligtvis också den underarten eller nominatrasen som mina bilder visar. Sommartid visar den sig ofta uppe på högfjället, till och med ovanför björkregionen. Den norrländska tjädern är betydligt mindre än den syd- och mellansvenska.

Tjädern uppehåller sig helst i skogar som är något blandade med lövträd och genomkorsas av kärr och myrar. Man har dock på flera ställen iakttagit att tjädern börjat trivas också i mindre skogsbestånd, till och med i hagmarker. Tjädern är den största vilda hönsfågeln i Sverige. Populationen på Irland är utdöd sedan 1700-talet och i Belgien sedan 1820-talet.

Tjädern förekommer i öppna skogar. Sommartid vistas den mest på marken men tillbringar alltid natten i träd, med undantag för honan under ruvningstiden och när ungarna är små.
Tjäderns föda utgörs av diverse växtdelar, som knoppar, späda blad, säd, frön och bär, men den äter också insekter, larver och maskar, särskilt ungarna matas med insekter. Under vintern utgör tallbarr den huvudsakliga födan.

Tidigt på våren, ibland redan i mars men vanligen i början av april samlas tjädertupparna till sin lek för att spela. Honorna kommer till leken först efter mitten av april. Den är vanligen belägen i gammal, högstammig tallskog med flata berghällar, precis som på mina bilder. Luckor som uppstått genom skogsbrand är särskilt omtyckta.

Spelet börjar tidigt på morgonen, redan vid 03–04-tiden, fram i maj till och med vid 02-tiden. Först spelar tuppen från det träd, där han tillbringat natten men sedan kommer tupparna ned på marken och utkämpar där ofta heta strider där de äldre försöker mota bort de yngre. Efter soluppgången spelar tuppen också från träd vilket avslutar den dagens lek. Under spelet bär tuppen stjärten solfjäderlikt utspärrad och släpar vingarna i marken. Bildernas vackra och ståtliga tjädertupp får väl trots allt betraktas som en aning spelgalen av någon för mig okänd anledning.

Tjäderhönan lägger sina 8–9 ägg på marken i en enkel fördjupning. Äggen är gulaktiga med små bruna fläckar. Äggläggningen är i södra och mellersta Sverige i regel avslutad omkring mitten av maj. I Norrland infaller den vanligen i senare hälften av samma månad. Ungarna, som kommer fram efter 3 veckors ruvning, är i början mycket känsliga för köld och väta. Vädret under första hälften av juni har därför stor betydelse för populationen av ungtjäder under året.

Det förekommer sällsynt men regelbundet hybrider mellan tjäder och några andra skogsfågelarter. Rackelhanen är en korsning mellan en tjädertupp och en orrhöna, riptjäder är en korsning mellan dalriptupp och tjäderhona. Rackelhane och rackelhöns påträffas regelbundet medan riptjäder är mycket sällsynt. Exempelvis finns det bara en känd observation av riptjäder i Sverige men något fler observationer i Norge och Finland.

Tjädern har ett utbredningsområde på över 10 miljoner kvadratkilometer och en global population som uppskattas till mellan 5-10 miljoner individer. Det finns indikationer på att populationen minskar men arten anses inte närma sig de gränsvärden uppsatta av IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, på svenska Internationella naturvårdsunionen, som skulle placera den på rödlistan och den kategoriseras därför som livskraftig.

Den spanska underarten av tjädern ”Tetrao urogallus cantabricus” är däremot kategoriserad som hotad av IUCN på grund av en mycket snabb populationsminskning, liten population och ett fragmenterat utbredningsområde.

I Skottland återintriducerades arten på 1830-talet efter att ha dött ut. Denna population har dock åter minskat kraftigt sedan 1970-talet, på grund av viltdjurstängsel, predation och brist på lämpliga häckningsbiotoper. Populationen dök dramatiskt från 10.000 par på 1960-talet till mindre än 1.000 individer 1999. Populationen på Irland är utdöd sedan 1700-talet och i Belgien sedan 1820-talet.

I vårt land talar äldre jägare om de goda skogsfågelåren på 1940-talet, då flera vårar i rad med goda betingelser ledde till en stor ökning av tjäderstammen. Populationen var sedan på tillbakagång i stora delar av Sverige under 1970- och 1980-talen. Tillbakagången berodde till stor del på skogsbrukets ökade omfattning som ledde till en minskad andel gammal tallskog. Under 1990- talet och fram till i dag har tjäderstammen ökat i och med att större naturvårdshänsyn har tagits i skogsbruket, till exempel lämnar man ofta kända tjäderspelplatser orörda vid avverkningar. Tjädern är Gästriklands landskapsdjur.

I Sverige trodde man att skogsrået kunde uppträda som tjäder eller orre och att en sådan ”trolltjäder” var omöjlig att skjuta. Tjäder har också använts i folkmedicinen, exempelvis ansågs det i Småland att det var bra att smörja brännsår med tjäderfett.

I Norge och delar av Sverige ansågs man skyddad mot ormbett, trolldom och knivhugg om man bar ett tjäderhjärta om armen. I Bayern ansågs de små stenar som finns i tjäderns mage vara bra mot ögonsjukdomar och för att bota kramper hos spädbarn har man gett torkat och pulveriserat innehåll i en tjädermage eller en tjädertunga från en spelande tjäder. Om man lade en tjäderfjäder under en havande kvinnas säng så föder hon med lätthet.

Tjädern har haft en mängd lokala och dialektala namn, exempelvis här hos oss i Småland samt i Västergötland och Dalsland där den har kallats ”fjärrhane” eller ”fjärhane”, i Jämtland för ”gråfågel”, i Dalarna och Västerbotten så som i Norge för ”storfågel”, i Gästrikland för ”tjodder”, i Norrbotten för ”terör”, i Ångermanland för ”tjear” och i Värmland för ”fjäran”. Honan har kallats, och kallas fortfarande ibland, för ”röj”, ”rödja” eller ”ryrhöna”.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad
4 kommentarer
 1. Evald Andersson skriver:

  Tack Daniel och Dan för de fantastiska bilderna och den upplysande texten! Evald A.

 2. Hans-Göran Johansson skriver:

  Du är otrolig DAN och ha lyckats få sonen lika intresserad.
  Jättebra bilder och en trevlig text också.

 3. Anne Johansson skriver:

  Tack för de fina bilderna. Det var som att få en skjuts bakåt till barndomen, då jag fick följa med Far för att titta på tjäder-spel. Än en gång: Tack!

 4. Bo Holst skriver:

  Tacksamt bra foto. Jag kommer att tänka på den tjäder som VN tipsade om för 10-tals år sedan vid Högabråten. Den spelade mot fälgarna på alla bilmärken och för mig så följde den bilen i 40 km i höjd med bakrutan, såvisst är tjäderspel både roligt och tacksamt att följa

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:17 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Firade 40 år sedan skolan slutade

07:03 | 59:orna i Skillingaryd har haft sin tredje skolträff och ett 30-tal av eleverna var på plats.

Brobygget över Hjortsjön inleds…

00:52 | Om man ska tro en skylt som en av våra läsare skickat är det dags att bygga bron över… Läs mer

Lisbeth utsågs till årets Vaggerydsprofil

22:51 | Lisbeth Carlsson utsågs till årets Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

TV: Linda – dragplåster på Waggerydsdagen

19:30 | Schlagersångerksan Linda Bengtzing var det stora dragplåstret vid Waggerydsdagen i dag. En tusenhövdad publik hade samlats Framme för… Läs mer

Många nyheter i helgen

11:51 | Den här helgen kommer vi bland annat att berätta om skolträff för 59:or, hundträff, miniatyrhästar, Waggerydsdagen plus berätta… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:38 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda strax väster om Värnamo. Förundersökning om mord eller dråp är… Läs mer

Välkommen EVI Industries

06:03 | I dag får vi säga välkommen till vårt sjunde industriföretag som fast annonsör i vår tidning. Det är… Läs mer

Räddningstjänsten på utryckning

19:07 | Räddningstjänsten i Skillingaryd är på väg till Hotell Småland i Klevshult för ett automatiskt brandlarm. Dessbättre var det… Läs mer

40 år sedan första Waggerydsdagen

17:13 | I bland händer det att goda ideér kläcks i nödens stund. Som Waggerydsdagen som i år fyller 40… Läs mer

Fortfarande många viltolyckor i länet

16:13 | Under  veckorna 31–34 inträffade det i Jönköpings län  cirka 210 viltolyckor där eftersöksjägare från Nationella Viltolycksrådet, NVR, fått… Läs mer

Många kom till opinionsmöte

15:23 | Så mycket nytt framkom inte vid opinionsmötet i Klevshult. Men uppslutningen visar  att landsbygdsupproret för att rädda landsbygdsskolorna… Läs mer

(C)-motstånd mot Fåglabäcksatsning

13:25 | Tanken på en kommunal satsning på att uppföra sju småhus på Fåglabäcksområdet för att få fart på byggandet… Läs mer

Miljö- och bygg beviljade bygglov

12:47 | Vid augustisammanträdet har miljö- och byggnämnden tagit beslut i ett antal byggärenden.

Bedrägeriförsök i miljonklassen

09:27 | Köparen av ett företag i Vaggeryds kommun är anmäld för försök till grovt bedrägeri i miljonklassen.

Kyrkligt bidrag till Tofteryds kyrka

09:18 | Som vi tidigare berättat kommer Tofteryds kyrka att få ett nytt värmesystem. Nu är det klart att Skillingaryds… Läs mer

Det händer i helgen

09:15 | Den här helgen är det en rad aktiviteter som Waggerydsdagen, internationell fest, utställning av miniatyrhästar och allsång. Kika… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.

Lena Landin vann med sina lommar

20:00 | Skillingaryds Fotoklubb har i kväll presenterat årets tredje tävling i färgdia.

Fem lediga tjänster hos IKV Tools

18:33 | IKV Tools i Forsheda har inte mindre än fem lediga tjänster. Läs mer på vår jobbsida.