Möte med trädödarfjärilens larv

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på trädödarfjärilens larv.

Mötet, del 23, trädödarfjärilens larv

Mötet, del 23, trädödarfjärilens larv, en naturkrönika i 8 bilder om ett
jättelik och spektakulärt färgat ”kryp” som till slut blir till en
gråspräcklig och ganska oansenlig fjäril.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, en solig och varm lördag i
början av augusti 2012.

Fotograf till bilderna 7-8, Kjell Holmqvist, Huskvarna.

 

Plötsligt en vacker och varm lördagseftermiddag i början av augusti,
när termometern visade på modiga 25 grader Celsius, kom denna stora
och märkligt färgade larv krypande över gräsmattan hos en granne till
mig och vållade ett visst obehag. Den ser ju inte speciellt läcker ut,
snarare lite otäck, vilket den naturligtvis inte är.

Larven är en vanlig träfjärilslarv som livnär sig av just trä och föredrar
cellulosa från träd av släktet viden, ”Salix”, men den hittas också på
asp, björk, ask, ek samt några fruktträd. Artens utbredningsområde
sträcker sig över Europa, norra Afrika och de tempererade delarna av
Asien.

Fjärilshonan lägger sina ägg under trädens bark där sedan larverna
lever ända upp till fyra år. Den fullbildade fjärilen är aktiv från maj till
augusti och intar då ingen föda alls.

Om man råkar få förmånen att få se en uppseendeväckande stor
rosabrun larv krypa omkring på sensommaren eller tidig höst så är det
mest troligt att det är träfjärilens larv som kommit fram för att söka
efter en plats att förpuppa sig på.

Larverna lever inuti trästammar där de äter trä, cellulosa, minst ett par
upp till fyra år. Mest anses de leva i och av redan försvagade,
svampangripna träd och unga träd kan ta skada av angreppet. Arten är
också känd under namnet trä-dödare och den fullbildade fjärilen
kläcks ur puppan i början av sommaren.

Vanlig träfjäril kan också heta träd-ödare, detta namn förekommer
nämligen i 1800-talsutgåvan av Nordisk Familjebok och sägs hänsyfta
på att arten inte dödar trädet, utan bara ödelägger det.

Larvens fyra par med sugkoppar på bakkroppen, som syns tydligt på
min bild, påminner om en bläckfisk och de tre benparen till höger på
bilden bekräftar att den är en insekt.

Bilden visar en fullt utvecklad vanlig träfjäril, eller allmän träfjäril
som den också kallas, på latin ”Cossus cossus”. Den är beskriven och
klassificerad av vår egen Carl Linnaeus år 1758. Den kallas även för
ett tredje namn som är vedborre och är en art i familjen träfjärilar som
tillhör ordningen fjärilar.

Den förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark och
vingbredden är mellan 65-88 millimeter och larven lever som redan
nämnts i stammen av diverse lövträd och förpuppningen sker i en
kokong invid näringsväxten eller i jorden.

Tack till ”entomart” för lånet av denna fria bild på den fullbildade
träfjärilen.

Amiralfjäril, ”Vanessa atalanta”, letar nektar på vackra
höstasterblommor förmodligen av arten ”Aster novi-belgii”.

Silverstreckad pärlemorfjäril, ”Argynnis paphia”, av formen”
valesina” till vänster på bilden tillsammans med en nässelfjäril,
”Aglais urticae”, samt en humla förmodligen av arten jordsnylthumla,
”Bombus bohemicus”, som är en av våra vanligaste snylthumlor. Den
lever i skogs- och ängsmarker, på ljunghedar och i trädgårdar.

De tre insekterna sitter i godan ro på en odlad röd kärleksört, ”Sedum
telephium telephium.

”Och emedan växten mångenstädes på landet – olika i olika landsorter
– begagnas till ett slags orakel i kärlekssaker, mest genom aktgifvande
på den riktning i hvilken två under taket upphängda stånd växa,
erhåller den (mest i södra Sverige?) det vackra namnet Kärleksört.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria II” av C. F. Nyman år
1868.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer