Möte med en nunnestenskvätta

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på nunnestenskvättan.

Mötet, del 21, Nunnestenskvätta

Mötet, del 21, Nunnestenskvätta, en naturkrönika i 4 bilder från
Grimsholmen några kilometer söder om Falkenberg utmed vår västra
kust en mulen och kulen lördag i november förra året.
Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i november 2011.

Senhöstens ”stenskvättor” kan vara allt annat än vår vanliga
stenskvätta, ”Oenanthe oenanthe”. Så var i alla fall fallet med denna
krönikas ”stenskvätta” som istället visade sig vara en ovanlig
nunnestenskvätta, ”Oenanthe pleschanka”, en art som vanligtvis häckar
i stäppområden i östra delarna av Europa och i stora delar av Asien.
Den häckar inom sitt utbredningsområde på kala bergsluttningar med
låg växtlighet samt på högplatåer och boet byggs vanligen i en
klippskreva där kullen består av 4-6 ägg.

Sitt något märkliga namn har den fått av att hanen har svart på ryggen,
vingarna, huvudet och bröstet och vitt på hjässan och i nacken, som en
nunnedräkt. Bilden visar för övrigt en honfärgad nunnestenskvätta.

Släktet stenskvättor räknades tidigare till familjen trastfåglar, men är
numera placerat inom familjen flugsnappare.

Stenskvättorna utgör cirka 21 olika arter, se bildtext 4, inom den så
kallade Gamla världen och dessa är mellan 14–18 centimeter långa,
oftast ljusa med svarta inslag och svart och vit stjärt med arttypisk
teckning. Honorna är dock mer oansenliga, men har samma
stjärtteckning, alla lever dock i öppet landskap, ofta i öknar och i
steniga områden.

Som bilderna visar så alternerade nunnestenskvättan mellan
stenskravlet ut mot vågbrytarna och den lilla hamnen vid Grimsholmen
och ibland kom man den ganska nära.

Nunnestenskvättan häckar i Centralasien från den allra sydostligaste
delen av Europa till Kina och den är en flyttfågel med
övervintringsområden främst i östra Afrika. Merparten av flyttstråket
går öster och söder om Jordanien. Arten har även övervintrat i Indien
och nordöstra Afrika och är en mycket sällsynt gäst i västra och norra
Europa, däribland Sverige.

Stenskvättorna är ett svårt artkomplex och vissa forskare slår samman
krönikans nunnestensskvätta, ”Oenanthe pleschanka” och
medelhavsstenskvätta, ”Oenanthe hispanica” till en art och detta
förstärks av en jämförande DNA-analys gjord 2009.
Cypernstenskvätta, ”Oenanthe cypriaca”, behandlas dessutom ofta som
en underart till nunnestenskvättan.

Bilden på nunnestenskvättan är här tagen på strax över 20 meters
avstånd vilket var så nära som jag kunde komma den ovanliga fågeln,
och med 720 millimeters brännvid, dock på fri hand, så blir resultatet
som ni kan se ganska hyfsat, med ett stativ hade det dock blivit ännu
bättre och framför allt skarpare.

Den 5-7 oktober 1975, vid Näs, Fläcksjön i Västmanland sågs Sveriges
första godkända nunnestenskvätta och dryga 37 år senare vid
Grimsholmen i Halland sågs den för dryga trettionde gången i Sverige.

Stenskvättorna utgör, som redan sagts, cirka 21 olika arter inom den så
kallade Gamla världen och dessa är stenskvätta, isabellastenskvätta,
ökenstenskvätta, medelhavsstenskvätta, nunnestenskvätta,
cypernstenskvätta, finchstenskvätta, sorgstenskvätta, munkstenskvätta,
vitkronad stenskvätta, svart stenskvätta, kurdstenskvätta, persisk
stenskvätta, berberstenskvätta, svartvit stenskvätta, bergstenskvätta,
somalistenskvätta, orientstenskvätta, svartbröstad stenskvätta,
svartpannad stenskvätta samt heuglinstenskvätta.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer