Mötet, del 27, sångsvan

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på sångsvanen.

Mötet, del 27, sångsvan

Mötet, del 27, sångsvan, en naturkrönika i 4 bilder om den vackra och
ståtliga fågel som fann en fristad i Norrlands ödemarker men som
sedan blivit allt vanligare igen allt eftersom åren gått.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, i mitten av november
månad året 2013.

 

1 IMG_4573

Svanar, finns i två släkten, ”Cygnus” och ”Coscoroba”, båda hör
hemma i andfågelfamiljen ”Anatidae”.

Släktet ”Cygnus” innehåller 6 olika arter, bildens sångsvan, ”Cygnus
cygnus”, knölsvan, ”Cygnus olor”, mindre sångsvan-tundrasvan,
”Cygnus columbianus”, trumpetarsvan, ”Cygnus buccinator”,
svarthalsad svan, ”Cygnus melancoryphus”, och svart svan, ”Cygnus
atratus”, medan släktet ”Coscoroba” bara innehåller en art, nämligen
coscorobasvan, ”Coscoroba coscoroba”.

Det finns två underarter av den så kallade tundrasvanen, den
nordamerikanska nominatformen ”Cygnus columbianus columbianus”
och den eurasiska ”Cygnus columbianus bewickii” som kallas mindre
sångsvan, se ovan.

Svanar finns i alla världsdelar utom Afrika och Antarktis, de är mellan
90–180 centimeter långa och har mycket lång, smal hals och vit
fjäderdräkt, med undantag för svart svan i Australien och svarthalsad
svan i Sydamerika.

Svanarterna som häckar på tundran och i sjöar i boreal skog flyttar
vintertid söderut till isranden eller till och med något längre.

Hos oss i Sverige häckar knölsvanen och sångsvanen, medan den
mindre sångsvanen bara passerar under flyttningen. Trumpetarsvanen
häckar för övrigt i Nordamerika.

2 IMG_4574

Sångsvanen är ungefär lika stor som knölsvanen men trots detta
framstår den som smäckrare än knölsvanen. Den håller oftare halsen
rak till skillnad från knölsvanens ibland s-formade halsföring.

Den triangelformade näbben, som är längre än knölsvanens, fortsätter
ut från den sluttande hjässan och ger huvudet ett mycket spetsigt
utseende och när den simmar håller den stjärten, som är kortare än
knölsvanens, nedsänkt horisontellt mot vattenytan.

Den adulta sångsvanen ter sig än vitare än knölsvanen och näbben är
mot näbbroten klart gult medan näbbspetsen och nederdelen av näbben
är svart. Det gula når nedanför näsborren och den har ett större
gult fält på näbben än vad den mindre sångsvanen har.

De juvenila fåglarnas fjäderdräkt är gråbrunvita och näbben är svart
och vitgul med ett lite anstrykning av rosa. Dessa anlägger en vit
fjäderdräkt under sommaren av dess första levnadsår eller tidigt på
våren under det andra levnadsåret. Den isländska populationen vitnar
för övrigt ofta tidigare än den fennoskandiska populationen.

Sångsvanen kan utstöta ett högt, trumpetande läte, i grupper om tre
eller fyra toner när den flyger medan ljudet från vingarna är ett
tystlåtet svischande till skillnad från knölsvanens kraftiga sjungande
vingslagsljud.

Sångsvanen häckar i mindre vatten på tundra, på myrar och mossar
och i mindre sjöar ofta långt upp i norr i den arktiska regionen av
Eurasien från Island i väster till Kina i öster och den är en flyttfågel
som flyttar till öppna vatten i östra Asien, södra Skandinavien och
nordvästra Europa.

Delar av population som lever på Island övervintrar i Storbritannien
och på Irland medan den västra populationen är stannfåglar, precis
som en mindre population i norra Norge.

Sångsvanen är Finlands nationalfågel och återfinns också på det finska
1 euromyntet, men är även Norrbottens landskapsfågel.

3 IMG_4575

Islands population har historiskt ibland behandlats som en egen
underart vilken beskrevs första gången år 1831 av Brehm som
”Cygnus cygnus islandicus”. Även trumpetarsvanen har tidvis
behandlats som en underart till sångsvanen.

Sångsvanen har under de senaste decennierna återtagit den
utbredning i Skandinavien som den hade under förra seklet, det vill
säga, att den idag häckar ända ner till Skåne. Den finns till och med
som häckfågel så långt söderut som på några få platser i Polen.

Boet är ofta oerhört stort, speciellt på höjden, och det består av
växtdelar som mestadels tas från sjöbottnen och den normala
häckningstiden är i maj och juni men det förekommer att den börjar
häcka redan i mitten av april.

Honan lägger 4-7 smörfärgade ägg och ruvar dessa i cirka 30-36 dygn.
Ungarna lämnar boet bara några dygn efter kläckning men stannar hos
föräldrarna oftast i minst två månader eller till och med fram till
föräldrarnas nästa häckning.

Sångsvanen jagades ivrigt i Norrland på 1800-talet bland annat genom
att man satte ut rävsaxar i vakar. Av skinnet gjorde man sedan mössor
och köttet åt man eller så skickade man det till en korvfabrik i
Vadstena.

På grund av den intensiva jakten under 1800-talet minskade antalet
sångsvanar drastiskt och fram till år 1960 fanns uppskattningsvis
endast 20 par kvar i nordligaste Lappland. Tack vare fridlysning och
utplantering av svanar har beståndet sedan ökat kraftigt och antalet
häckande sångsvanar i dag torde vara närmare 4 000 par.

En gammal småländsk vidskepelse sade att om man räknade svanarna
i en plog så skulle de råka i oordning.

4 IMG_4576

Andfåglar bildar oftare än många andra fågelordningar blandpar vilket
kan resultera i så kallade hybrider och i områden där
häckningsförekomst av knölsvan och sångsvan överlappar varandra,
eller i fångenskap där båda arterna finns, förekommer hybrider.

1. Hybriden mellan knölsvanshane × sångsvanshona är
utseendemässigt så pass avvikande från de båda arterna att
fältbestämning inte bör var svårt.

2. En juvenil hybrid mellan sångsvanshane × knölsvanshona är i det
närmaste identisk med knölsvan i samma dräkt.

3. Hybriden mellan knölsvanshane × sångsvanshona uppvisar yttre
karaktärer som starkt överensstämmer med sångsvanen. De är också i
snitt större än båda sina föräldraarter och de väger också mer i snitt.

Som pulli, dununge, också kallad bounge, är dessa pärlgrå och liknar
sångsvanen i samma dräkt. Juvenil hybrid är grå och också den likt
sångsvanen.

Den adulta fågelns fjäderdräkt är helvit och fågeln har svarta ben, gul
orbitalring runt ögat och brun iris samt håller halsen som en sångsvan.
Den främsta karaktären hos de adulta fåglarna är dock näbbens form
och färg.

Näbbens form påminner om sångsvanens och den saknar knölsvanens
knöl och från och med andra levnadsåret får den ett rosa tvärband
innanför den svarta näbbnageln. Den anlägger också en stor gul fläck
på vardera sidan om näbben mot näbbroten till, medan resterande
delar av näbben är svart.

Längden på stjärtfjädrarna är intermediära, mittemellan, i förhållande
till de båda föräldraarterna och även dess läte är ett mellanting mellan
sångsvanens rop och knölsvanens mer grymtande läte.

4. Hybriden mellan knölsvanshona × sångsvanshane uppvisar yttre
karaktärer som starkt överensstämmer med knölsvanen. De är också i
snitt större än båda sina föräldraarter och de väger också mer i snitt.

Innan de når adult ålder är dessa hybrider i det närmaste identiska med
knölsvan. Den adulta fågelns näbb visar dock samma färgning som
hybriden mellan knölsvanshane × sångsvanshona men den har en knöl
som en knölsvan, om än något mindre. Den håller halsen som en
knölsvan och stjärtpennans form överensstämmer också med
knölsvanen.

Avslutningsvis för denna gång, Gunnar Brusewitz skriver att den
poetiska uppfattningen om svanesången var att den var glad och
förtröstansfull. Det berättas också att när Sokrates vänner frågade
honom om han oroade sig för döden, svarade han, ”Jag gör som den
döende svanen, jag fröjdar mig!”.

Svanesång refererar till en mycket gammal föreställning om att
knölsvanen är helt stum under hela sitt liv, men att den är kapabel till
att sjunga endast en oerhört vacker och hjärtskärande sång precis
innan den dör, dock kände man redan i antiken till att detta var en myt.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer