Mötet, del 33, jaktfalk

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på jaktfalken.

Mötet, del 33, jaktfalk

Mötet, del 33, jaktfalk, en natur- och kulturkrönika i 10 bilder om
världens största falk, en stor och imponerade rovfågel från de
nordliga skogarna.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, i juli månads första vecka
2014.

 

1 IMG_0646

Det var bara några hundra meter ner till havet, regnet öste ner på
tvären på grund av den kraftiga sydvästvinden och åskan blixtrade
och dundrade med en kraft som gjorde att jag mycket ovilligt
lämnade bilen för att bättre kunna artbestämma den stora rovfågel
som kom inflygande mot den plats där jag befann mig.

Det var mycket riktigt det jag först trodde och anade, nämligen en
jaktfalk, vår största falkart.

2 IMG_0644

Jaktfalken fortsatte rakt emot mig och kom allt närmre vilket gjorde
att spänningen steg tillika min puls.

3 IMG_0661

Det är här dramat med jaktfalken utspelar sig, på Eskiltorps ängar i
Vellinge kommun i sydvästra Skåne.

Redan år 1951 förklarades strandängarnas som naturminnesmärkt
område och reservatet förvaltas och vårdas av markägaren och
skogsvårdsstyrelsen.

Eskilstorps ängar har strandängar av riksintresse, som bland annat
har ett dokumenterat botaniskt, ornitologiskt, geografiskt och
markhistoriskt naturvårdsvärde.

4 IMG_0637

Det är knappt man tror sina ögon men jaktfalken landar på en
gammal halmbale bara cirka 50-75 meter från den plats där jag står
parkerad med min bil.

5 IMG_0621

Eftersom min maximala brännvidd på kameraobjektivet är hela
1200 millimeter kommer jag så här nära med på bara 720 millimeter.

Regnet öser fortfarande ner, vinden är mycket kraftig, åskan blixtrar
och dundrar rakt över mitt huvud och jaktfalken är alldeles
genomblöt, sekunden senare ruskar den av fjäderdräkten på samma
sätt som blöt hund.

6 IMG_0620

Här ruskar jaktfalken av sig vätan precis som en hund och bilden blir
faktiskt ganska kul, man förstår verkligen att den inte är bekväm i
det extrema vädret.

7 IMG_0623

Jaktfalken, ”Falco rusticolus”, är rödlistad som Sårbar, VU, men
uppfyller kriterierna för kategorin Starkt hotad, CR, men
nedgraderas till Sårbar, VU, beroende på en livskraftig och stabil
population i Norge.

Den är världens största falkart med en kroppslängd på mellan 53–
63 centimeter och ett vingspann på mellan 109–134 centimeter. Den
har breda vingar med rätt trubbiga spetsar för att vara en falk och den
kan förväxlas med pilgrimsfalk, särskilt då unga fåglar som även kan
förväxlas med duvhök.

De svenska falkarna tillhör den mörkgrå morfen, varianten, där de
gamla falkarna har en grå till gråbrun ovansida med ljust askgrå
tvärvattring eller fläckning. Den vita undersidan är fint mörkt
fläckad eller streckad med en del tvärvattring på kroppens sidor och
på ”byxorna”.

Det finns många färgvariationer hos jaktfalken och omkring ett
dussin har beskrivits som underarter eller egna arter, idag erkänns
dock ingen underart. Den enda population som har en stabil
avvikelse är den isländska stammen som är ljusare grå än den övriga
världspopulationen. De delvis vita grönländska fåglarna,
grönlandsfalkarna, uppvisar dock en stor variation och övergången
till mörkare fåglar är klinal.

Klinal variation är en geografisk kontinuerlig övergång med en
successiv ändring av något karaktäristiskt drag hos växter eller djur,
som exempelvis storlek, färg, fysiologiska egenskaper eller
beteende.

8 IMG_0629

Jaktfalken har en cirkumpolär utbredning inom arktiska och nordliga
tempererade områden i Europa, Asien, Nordamerika, på Grönland
och Island. I Europa, inklusive Grönland och Ryssland väster om
Uralbergen, beräknas det finnas mellan 1650–2650 par.
Världspopulationen har beräknats omfatta mellan 7000–17000 par.

I Sverige finns jaktfalken häckande i fjällkedjan från norra Dalarna
och norrut och det högsta antalet kända par i Sverige är 89 par vilket
inträffade år 2004.

9 IMG_0642

Stammen av jaktfalk har till skillnad från pilgrimsfalken varit relativt
stabil under de senaste 50 åren men ett antal tidigare kända boplatser
i Härjedalen och Dalarna har övergetts. Dessa boplatser ligger i
utkanten av det huvudsakliga utbredningsområdet och försvinnandet
kan bero på minskad tillgång till ripa, vilket i sin tur kan vara
orsakad av långsiktiga vegetationsförändringar såsom varmare
klimat och/eller hårt betestryck av ren.

Jaktfalken häckar i klippbranter främst inom björkskogsbältet eller
videregionen i fjällkedjan. Den bygger inget eget bo utan utnyttjar
främst gamla risbon av korp och ibland även av fjällvråk eller
kungsörn.

Jaktfalken är liksom pilgrimsfalken relativt traditionsbunden och
samma boplats kan utnyttjas flera år i rad, men med tanke på att
korpbona efter några års häckningar slits ned så utnyttjar falkarna
alternativbon inom reviret. Dessa kan ibland ligga i samma
klippbrant eller i branter upp till 10 kilometer från det ursprungliga
boet.

Tack för idag och på återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer