Mötet, del 33, jaktfalk

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på jaktfalken.

Mötet, del 33, jaktfalk

Mötet, del 33, jaktfalk, en natur- och kulturkrönika i 10 bilder om
världens största falk, en stor och imponerade rovfågel från de
nordliga skogarna.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, i juli månads första vecka
2014.

 

1 IMG_0646

Det var bara några hundra meter ner till havet, regnet öste ner på
tvären på grund av den kraftiga sydvästvinden och åskan blixtrade
och dundrade med en kraft som gjorde att jag mycket ovilligt
lämnade bilen för att bättre kunna artbestämma den stora rovfågel
som kom inflygande mot den plats där jag befann mig.

Det var mycket riktigt det jag först trodde och anade, nämligen en
jaktfalk, vår största falkart.

2 IMG_0644

Jaktfalken fortsatte rakt emot mig och kom allt närmre vilket gjorde
att spänningen steg tillika min puls.

3 IMG_0661

Det är här dramat med jaktfalken utspelar sig, på Eskiltorps ängar i
Vellinge kommun i sydvästra Skåne.

Redan år 1951 förklarades strandängarnas som naturminnesmärkt
område och reservatet förvaltas och vårdas av markägaren och
skogsvårdsstyrelsen.

Eskilstorps ängar har strandängar av riksintresse, som bland annat
har ett dokumenterat botaniskt, ornitologiskt, geografiskt och
markhistoriskt naturvårdsvärde.

4 IMG_0637

Det är knappt man tror sina ögon men jaktfalken landar på en
gammal halmbale bara cirka 50-75 meter från den plats där jag står
parkerad med min bil.

5 IMG_0621

Eftersom min maximala brännvidd på kameraobjektivet är hela
1200 millimeter kommer jag så här nära med på bara 720 millimeter.

Regnet öser fortfarande ner, vinden är mycket kraftig, åskan blixtrar
och dundrar rakt över mitt huvud och jaktfalken är alldeles
genomblöt, sekunden senare ruskar den av fjäderdräkten på samma
sätt som blöt hund.

6 IMG_0620

Här ruskar jaktfalken av sig vätan precis som en hund och bilden blir
faktiskt ganska kul, man förstår verkligen att den inte är bekväm i
det extrema vädret.

7 IMG_0623

Jaktfalken, ”Falco rusticolus”, är rödlistad som Sårbar, VU, men
uppfyller kriterierna för kategorin Starkt hotad, CR, men
nedgraderas till Sårbar, VU, beroende på en livskraftig och stabil
population i Norge.

Den är världens största falkart med en kroppslängd på mellan 53–
63 centimeter och ett vingspann på mellan 109–134 centimeter. Den
har breda vingar med rätt trubbiga spetsar för att vara en falk och den
kan förväxlas med pilgrimsfalk, särskilt då unga fåglar som även kan
förväxlas med duvhök.

De svenska falkarna tillhör den mörkgrå morfen, varianten, där de
gamla falkarna har en grå till gråbrun ovansida med ljust askgrå
tvärvattring eller fläckning. Den vita undersidan är fint mörkt
fläckad eller streckad med en del tvärvattring på kroppens sidor och
på ”byxorna”.

Det finns många färgvariationer hos jaktfalken och omkring ett
dussin har beskrivits som underarter eller egna arter, idag erkänns
dock ingen underart. Den enda population som har en stabil
avvikelse är den isländska stammen som är ljusare grå än den övriga
världspopulationen. De delvis vita grönländska fåglarna,
grönlandsfalkarna, uppvisar dock en stor variation och övergången
till mörkare fåglar är klinal.

Klinal variation är en geografisk kontinuerlig övergång med en
successiv ändring av något karaktäristiskt drag hos växter eller djur,
som exempelvis storlek, färg, fysiologiska egenskaper eller
beteende.

8 IMG_0629

Jaktfalken har en cirkumpolär utbredning inom arktiska och nordliga
tempererade områden i Europa, Asien, Nordamerika, på Grönland
och Island. I Europa, inklusive Grönland och Ryssland väster om
Uralbergen, beräknas det finnas mellan 1650–2650 par.
Världspopulationen har beräknats omfatta mellan 7000–17000 par.

I Sverige finns jaktfalken häckande i fjällkedjan från norra Dalarna
och norrut och det högsta antalet kända par i Sverige är 89 par vilket
inträffade år 2004.

9 IMG_0642

Stammen av jaktfalk har till skillnad från pilgrimsfalken varit relativt
stabil under de senaste 50 åren men ett antal tidigare kända boplatser
i Härjedalen och Dalarna har övergetts. Dessa boplatser ligger i
utkanten av det huvudsakliga utbredningsområdet och försvinnandet
kan bero på minskad tillgång till ripa, vilket i sin tur kan vara
orsakad av långsiktiga vegetationsförändringar såsom varmare
klimat och/eller hårt betestryck av ren.

Jaktfalken häckar i klippbranter främst inom björkskogsbältet eller
videregionen i fjällkedjan. Den bygger inget eget bo utan utnyttjar
främst gamla risbon av korp och ibland även av fjällvråk eller
kungsörn.

Jaktfalken är liksom pilgrimsfalken relativt traditionsbunden och
samma boplats kan utnyttjas flera år i rad, men med tanke på att
korpbona efter några års häckningar slits ned så utnyttjar falkarna
alternativbon inom reviret. Dessa kan ibland ligga i samma
klippbrant eller i branter upp till 10 kilometer från det ursprungliga
boet.

Tack för idag och på återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer