Mötet med en scharlakansröd vårskål

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på den
scharlakansröda vårskålen.

Mötet, del 28, scharlakansröd vårskål
eller bara scharlakansvårskål

Mötet, del 28, scharlakansröd vårskål eller bara scharlakansvårskål, en
naturkrönika i 10 bilder om en rar liten svamp, tillika ett mycket tidigt
vårtecken.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd på årets tredje dag 2014.

 

1 IMG_0778

Platsen för fyndet av den scharlakansröda vårskålen, ”Sarcoscypha
coccinea”, s.lat. är som en liten gryta, en backe ner till ån Lagan som
ser till att luftfuktigheten nästan alltid är hög.

2 IMG_0782

Den växer uteslutande på död ved, i Sverige främst på pinnar och
grenar av al, här klibbal, och olika arter viden, släktet ”Salix”.

I detta område vid Fågelforsdammen strax nordost om Skillingaryd
finns också stora mängder med levande och döda träd av arterna asp,
sälg och björk.

3 IMG_0804

Då den scharlakansröda vårskålen uppenbarligen har svårt att spridas
över längre distanser och hamna i rätt miljö är så kallad närspridning
sannolikt vanligast, vilket betyder att mängden av död ved och fuktiga
markförhållanden är mycket viktig för artens fortbestånd.

4 IMG_0806

Trots att svampen har en lysande scharlakansröd färg på insidan av
skålen är den inte alltid lätt att se. På min bild finns nämligen tre
exemplar mer eller mindre gömda under mossa och fjolårslöv, kanske
kan ni se ett av exemplaren uppe i det högra hörnet.

5 IMG_0810

Scharlakansröd vårskål, ”Sarcoscypha coccinea” s.lat., är i Europa
indelad i tre olika arter, nämligen ”Sarcoscypha jurana”, ”Sarcoscypha
austriaca” och ”Sarcoscypha coccinea” s.str.

”s.str.”, ”sensu stricto”, betyder på svenska i princip ”i strikt mening”

”s.lat.”, ”sensu lato”, betyder på svenska i princip ”i bred mening, i
allmän mening”

I inventeringar och rapporter är de tre arterna ofta behandlade i en
kollektiv mening, det vill säga, s.lat.

6 IMG_0809

Arten scharlakansröd vårskål är utbredd i Götaland och Svealand, men
finns också längs Norrlandskusten till Norrbotten.

Svampen växer i lövskogar med rörligt vatten, ofta utmed bäckar men
också i alkärr, precis som här vid Fågelforsdammen.

7 IMG_0813

I Sverige har vi sannolikt bara arten ”Sarcoscypha austriaca”, vilket
borde betyda att arten på min bild är just denna art, medan det i
Europa är ”Sarcoscypha coccinea” och ”Sarcoscypha jurana” som
dominerar.

8 IMG_0814

Scharlakansvårskålen hör till ascomyceterna, det vill säga till de arter
som har sporerna i asci. Asci är namnet på säckliknande bildningar,
vilka innesluter sporerna innan mognaden.

Inom denna stora grupp tillhör vårskålarna till ordningen ”Pezizales”
samt till familjen ”Sarcoscyphaceae”.

9 IMG_0818

Som ni kan se har den scharlakansröda vårskålen en kort men tydlig
fot, oftast mellan 1-3 centimeter lång som vanligen utgår från
substratets undersida. Färgen på foten är gulvit till vitaktig.

Svampen växer på död ved som ofta är begravd i marken eller
övertäckt med mossa, precis som här.

Storleken på fruktkropparna ska stå i relation till den döda vedens
volym. Om svampen växer på tunna kvistar blir fruktkropparna små,
dessa fruktkroppar får väl betraktas som relativt stora.

10 IMG_0821

Hos oss i Småland finns endast 11 fynd av den scharlakansröda
vårskålen, fördelade på 7 fynd av ”Sarcoscypha austriaca” och 4 fynd
av ”Sarcoscypha coccinea”, varav dessa fyra fynd i sin tur är fördelade
som 3 fynd, ”S. coccinea”, sensu lato, och 1 fynd, ”S. coccinea”,
sensu stricto.

Den tredje arten ”Sarcoscypha jurana” är inte funnen i Sverige men
finns i europeiska bergstrakter samt i Nordamerika,

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer