Movadsbäckadråget, del 2

Vår naturkrönikör Dan Damberg har återigen besökt Movadsbäckadråget.

Movadsbäckadråget, del 2

Movadsbäckadråget, del 2, en naturkrönika i 7 bilder om livet kring en
liten damm.
Text och foto, Dan Damberg, en sen sommardag i september 2010.

Den lilla branddammen alldeles invid vägen upp till Spännebergen ute
på ljungheden på Skillingaryds skjutfält anlades i samband med den
stora branden, torrsommaren 1975. Här har under årens lopp utvecklats
en spännande och rolig flora och fauna. Vattenflödet tillhör som
rubriken säger Movadsbäcken och dess våtmarker, eller
”Movadsbäckadråget”, som området heter på Skillingarydsdialekt. På
vattnets ytspänning ”simmar” mängder med skräddare fram bland
nedfallna höstlöv. Lägg märke till de korta vingarna, se texten nedan
under bild 2.

Ytspänning är något som förekommer vid gränsen mellan två olika
ämnen och oftast ser vi ytspänning, som här, vid en vattenyta.
Ytspänningen beror på att alla molekylerna, H2O, i vattnet vill hålla
ihop så mycket som möjligt. Andra ämnen kan också ha ytspänning,
men den är särskilt stor hos just vatten. Ytspänningen ser till att
gränsytan mellan vatten och luft, blir så liten som möjligt, till exempel
gör den vattendroppar runda, för då får de så liten gräns som möjligt
mot luften. Det är också tack vare ytspänningen som en del lätta djur,
som till exempel bildens skräddare, kan gå på vattenytan.

På bilden ser vi en skräddare i familjen ”Gérridae”, tillhörande
insektsunderordningen skinnbaggar. Den har en världsvid utbredning
och omfattar cirka 500 arter, varav 10 arter finns i Sverige. De är
långsträckta, svarta till mörkbruna, mellan 1,6 till 36 millimeter långa,
varav de svenska arterna är mellan 6,5 till 18 millimeterlånga. De är
väl anpassade för ett liv på vattenytan då kroppen och benen är klädda
med mycket små, vattenavstötande hår. Med de långa mellanbenen
simmar de snabbt, och med de långa bakbenen styr de. Höfterna sitter
brett isär, vilket fördelar kroppsvikten på en större yta. De lever av, på
vattnet, nedfallna småinsekter, som de griper med frambenen. Många
arter har såväl vinglösa som kort- och långvingade individer, se texten
ovan under bild 1. Skräddare förekommer i alla typer av stillastående
eller långsamt rinnande vatten och de övervintrar på land.

De så kallade havslöparna, i släktet ”Halobates”, lever på havsytan och
har påträffats hundratals mil från land.

Gäddnate, ”Potamogeton natans”, är en stor och grov vattenväxt med
grenig stjälk. Stjälken kan bli ett par meter lång och växten täcker stora
delar av den lilla dammen. Den är lätt att känna igen på sina stora,
elliptiska flytblad och avsaknaden av undervattensblad. Gäddnaten är
allmän i hela landet och växer i sjöar, åar och dammar, gärna på dyiga
bottnar i näringsrikt vatten. Den första fynduppgiften publicerades i
Rudbecks ”Hortus Botanicus” år 1685.

Artnamnet ”natans” kommer av latinets ”natare” för simma och
betyder flytande, namnet syftar med andra ord på flytbladen.

Även denna gång slår engelskan oss på fingrarna med det vackra och
poetiska namnet ”Broad-leaved Pondweed”.

Runt den lilla dammen växer en bård med knappsäv, ”Eleocharis
palustris”. Knappsäv är ett tämligen lågväxt, flerårigt halvgräs med
krypande jordstam. Stråna växer enstaka eller i små grupper från
jordstammen, de är ogrenade och bladlösa, men har reducerade blad i
form av bladslidor nedtill. Strået är mörkgrönt och ganska kraftigt
byggt. Det toppställda axet är äggformigt, en till två centimeter långt,
spetsigt och rikblommigt. Knappsäv är vanlig från Skåne till
Norrbotten, i fjällen dock sällsynt. Den växer i eller vid sötvatten eller
på fuktig jord, i diken, kärr, dammar.

Den första fynduppgiften i Sverige publicerades av Olof Rudbeck år
1702 och artnamnet ”palustris” kommer av latinets ”palus” för kärr
och betyder just ”växer i kärr”.

”Är allmän i kärr, gölar, gamla diken, wid åar, insjöar o. s. w. Ätes af
Geten och Hästen i brist af bättre, men skall efter KALMS berättelse
wara en angenäm föda för Swin; det lärer dock egenteligen wara färska
rötterne, ty sjelfwa wäxten har jag icke sett dem äta. Äfwen denna kan
nyttjas at deraf fläta mattor.”

Ur ”Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ” av A. J. Retzius år 1806.

Bilden visar en art av flickslända som är en underordning i
insektsordningen trollsländor.

Flicksländorna är spensligt byggda, med en lång, smal bakkropp och
ett tvärställt, cylindriskt huvud. De har tydligt åtskilda fasettögon och
deras framvingar och bakvingar är mycket lika formade, med basen
avsmalnande till ett ”skaft”. Vingarna hålls under vila av de flesta arter
hopslagna över ryggen, hos några få delvis utbredda snett bakåt.
Färgen är oftast metallisk grön, blå eller brun. Vingarna har ofta ett
litet vingmärke i framkanten nära spetsen.

Flicksländor finns över hela världen, utom i de allra kallaste områdena,
det vill säga på alla kontinenter utom Antarktis.

Flykten är inte så snabb som hos de egentliga trollsländorna, och de
flesta arter jagar därför mer långsamt flygande insekter, eller väljer
sina byten bland stillasittande insekter. De föredrar att vistas i närheten
av kärr och mindre vattensamlingar samt bland vass och säv utmed
sjöar, dammar och vattendrag.

Larverna, som tillbringar hela sin utvecklingstid i vattnet, är smärtare
än de egentliga trollsländornas larver. Deras underläpp är ombildade
till ett tångformad, framsträckbart fångstorgan, en så kallad
fångstmask. Flicksländornas larver har också tre stora bladlika
trakégälar i spetsen av bakkroppen. Dessa stora yttre gälar fungerar
även nästan som simfenor, då larverna med slingrande rörelser
förflytta sig i vattnet.

Bilden visar förmodligen en art av sommarflicksländor,
”Coenagrionidae”, som ibland även kallas äkta flicksländor eller
dammflicksländor och som är en familj i underordningen flicksländor,
se inledningen, tillhörande ordningen trollsländor. Familjen är
uppdelad i ungefär 40 olika släkten och innehåller omkring 1 000
kända arter.

Näckrosmott, ”Elophila nymphaeata”, Linné 1758, är ett vanligt mott
nära vatten i hela landet från Skåne till Torne lappmark. Vingbredden
varierar mellan 22 till 33 millimeter och larven lever från september
till maj i en bladsäck på diverse vattenväxter som till exempel
näckrosor, igelknopp och nate (se bild 3, gäddnate). Förpuppningen
sker i en kokong under vattenytan.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer