Movadsbäckadråget del 3

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Movadsbäckadråget

Movadsbäckadråget del 3

Movadsbäckadråget del 3, en natur och kulturkrönika i 16 bilder från
översvämnings- och kärrmarkerna utmed Movadsbäcken på norra
delen av ljungheden på Skillingaryds skjutfält.
Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd, veckan efter
midsommarhelgen 2014.

 

1 IMG_1172

De höggula käringtänderna, ”Lotus corniculatus”, styvmorsviolerna,
”Viola tricolor”, både de normalfärgade och de helgula, de lätt ljusblå
ärenprisveronikorna, ”Veronica officinalis”, den kraftfullt röda
bergsyran, ”Rumex acetosella” och den friskt gröna och nyspirande
ljungen, ”Calluna vulgaris”, gör sig mycket vackert mot den svartbrända
marken ute på ljungheden på Skillingaryds skjutfält.

2 IMG_1173

De gula gråfibblorna, ”Pilosella officinarum”, sprider sig effektivt
över den svartbrända ljungheden, och så gör även lingonen,
”Vaccinium vitis-idaea”.

3 IMG_1195

Stora områden av ljungheden täcks av vackert och mättat röd
bergsyra, ”Rumex acetosella”, som är en lågväxt, flerårig ört med
skilda han- och honplantor.

4 IMG_1174

Även dessa kraftfulla staggtuvor, ”Nardus stricta”, sätter sin
speciella karaktär på området framför allt i ljunghedens randområden
på norr.

5 IMG_1176

Bilden visar gamla förvedade stammar av vanlig ljung, omöjliga
som bete åt djur, men vid bränning av ljunghedar spirar snabbt nya
fräscha ljungskott vilka duger som föda åt bland annat kor, åtminstone
förr i tiden.

6 IMG_1180

Movadsbäcken skär av norra delen av ljungheden i öst-väst riktning
och man ser detta tydligt även på långt håll på florans
artsammansättning och på bården av pors och viden.

7 IMG_1178

I vitmossan utmed Movadsbäcken växer rikligt med rundsileshår,
”Drosera rotundifolia”, och tranbär, ”Vaccinium oxycoccos”, ännu är
det dock ett tag kvar innan tranbären är färdiga och sileshåret
blommar.

8 IMG_1179 Från vildmarken av äkta bär

Ännu en bild på de vackert rosablommande tranbären, ”Vaccinium
oxycoccos”, vars bär kan användas bland annat till sylt och likör.

Enligt C F Nyman år 1868 användes de kokta med honung mot mask
hos barn, och bären, ”Baccæ Oxycocci”, upptogs också i farmakopén.

Carl von Linné uppger år 1749 att ”af bären betjena sig Guldsmeder,
wid hwitkokningen af silfwer”.

9 IMG_1182

Bildens vackert blommande kråkklöver, ”Potentilla palustris”, är en
flerårig ört som kan bli upp till fem decimeter hög och som ofta bildar
stora bestånd, som här vid Movadsbäckadråget.

Kråkklöver placeras ofta i ett eget släkte, kråkklövrar, ”Comarum”,
men den är trots sitt namn varken släkt med klövrar, i släktet
”Trifolium” eller vattenklövrar i släktet ”Menyanthes” som hör till
helt andra växtfamiljer.

10 IMG_1187 Myrhätting Galerina paludosa eller kärrhätting Galerina tibiicystis

Bilden visar hattundersidan och foten av en hätting som förmodligen
är arten myrhätting, ”Galerina paludosa”, även om jag inte helt kan
utesluta den nära släktingen kärrhätting, ”Galerina tibiicystis”.

11 IMG_1188 Myrhätting Galerina paludosa eller kärrhätting Galerina tibiicystis

Bilden visar hattens ovansida på förra bildens hätting, förmodligen en
myrhätting, ”Galerina paludosa” även om jag, som sagt, inte helt kan
utesluta den nära släktingen kärrhätting, ”Galerina tibiicystis”.

12 IMG_1191

Ett gammalt skjutmål ligger i solen sedan många år som vitnande
benknotor och minner om en tid då artilleriet hade sina övningar på
Skillingaryds skjutfält.

13 IMG_1189

Denna lilla minigöl är förmodligen ett minne från en krevad från
artilleri eller granatkastare för ett stort antal år sedan.

14 IMG_1190

I förra bildens minigöl trivs bland annat dybläddran, ”Utricularia
intermedia”, som blommar i juli-augusti med klargula blommor.

Kronan har platt läpp och lång sporre som ligger tryckt mot läppens
undersida men än får vi vänta en stund på de märkliga blommorna.

15 IMG_1193 Rödfransad björnspinnare, _Diacrisia sannio_

Bilden visar en rödfransad björnspinnare, ”Diacrisia sannio”, som är
en fjärilsart som först beskrevs av Carl von Linné år 1758. Arten ingår
i familjen björnspinnare och är reproducerande i Sverige.

16 IMG_1183 80 Rökvinggranat M-1080-2050 6251100 2 min med tidrör

Avslutningsvis ”ormen i paradiset”, en 80 Rökvinggranat M-1080-
2050 6251100 2 min med zonrör, tidrör. Zonröret är ett tändrör som
används till robotar och till granater för artilleripjäser, granatkastare
och luftvärnskanoner och utlöser explosionen på ett visst avstånd,
vanligtvis några meter, från marken eller från målet.

Se men inte röra!!

PS! Ursäkta ordvalet alla ni livsformer som räknas till ormarna.

Ormar, ”Serpentes”, underordning fjällreptiler med cirka 2 900 arter, i
Sverige finns dock bara huggorm, snok och hasselsnok.

Ormar är från en decimeter till 10 meter långa, längst är anakonda och
nätpyton, och har en långsmal kropp utan extremiteter.

Ormarna utvecklades från ödlorna, där de äldsta fossilen är 90–95
miljoner år gamla. Några har rudimentära ben i form av två sporrar
vid kloaköppningen.

Ormar är växelvarma och en del har värmeregistrerande membran i
läpparna eller på huvudets sidor som gör att de kan ”se” infraröd
strålning från varmblodiga djur och följaktligen jaga i totalt mörker.

Bytet är vanligen stort i förhållande till ormen då munnen är mycket
tänjbar och munnens ben löst sammanfogade, medan den ena halvan
av underkäken håller fast bytet skjuts den andra fram.

För att ormen ska kunna andas med bytesdjuret i munnen förs luftröret
fram till underkäkens framparti.

Boa- och pytonormar har två lungor men hos övriga arter är vänster
lunga tillbakabildad. Ormar har en inre befruktning och lägger ägg
eller föder fullt utvecklade ungar.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer