Movadsbäcken vid det gamla bostället Vasabroveken

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Skillingaryds skjutfält.

Movadsbäcken vid det gamla bostället
Vasabroveken på Skillingaryds skjutfält

Movadsbäcken vid det gamla bostället Vasabroveken på
Skillingaryds skjutfält, en natur- och kulturkrönika i 13 bilder om
biologisk mångfald och tider som flytt.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i början av juli anno 2014.

 

1 IMG_0519

Här ser man en bild på Movadsbäcken och dess
översvämningsmarker eller vekar, denna bäck i vilken man
uppenbarligen lade vasar av ris och grenar för att få enkla broar för
att ta sig över till den andra sidan av bäcken, därav namnet
Vasabroveken.

Det är som ni kan se mycket vatten i Movadsbäcken denna sommar
2014.

2 IMG_0520

Vi befinner oss på Hässlehultshöjdens nordvästra sluttning där
fordom den gamla backstugan Vasabroveken låg.

Inte mycket finns kvar bortsett från Föreningen Munkaleden skylt
om backstugan och naturligtvis floran i landskapet som fortfarande
minner om denna tid.

Vasabroveken är enligt Tofteryds kyrkobokföring omnämnd först
omkring år 1840 då stugan beboddes av smeden Johannes
Magnusson-Sander och dennes hustru Cajsa Svensdotter samt
fosterdottern Johanna.

Därutöver är, periodvis ett antal drängar samt så kallade ”inhyses”
personer skrivna på Vasabroveken under 1840-talet.

År 1849 kom från Torup i Halland hammarsmeden Johan Thursie
och dennes hustru Inga Catharina Wennerström samt deras fem barn
till Vasabroveken. Ytterligare två barn föddes där, sonen Adam år
1850, som endast levde en timma och fick nöddop av änkan Anna
Stina Grönberg i närvaro av modern Cajsa samt dottern Eva
Charlotta, som föddes år 1851 och dog endast fem år gammal, år
1856, i kikhosta.

Husförhörslängderna kan inte tolkas på annat sätt än att familjerna
Sander och Thursie samtidigt bebott Vasabroveken under 1850-talet.

Familjen Sander avflyttar till Öveken under Farstorp år 1863 och
familjen Thursie avflyttar till Götaströms bruk år 1864.

Huruvida backstugan vid detta tillfälle brunnit ner är oklart, men
enligt kommunala protokoll tillerkändes smeden Thursie, citat;
”understöd för den brandskada han lidit genom att icke hafva sin
egendom brandförsäkrad”.

Efter år 1864 fanns ingen kyrkobokförd på Vasabroveken.

Namnet Vasabroveken kan härledas på två sätt, dels till att lägga en
bro över den intilliggande Movadsbäcken då risknippen, så kallade
vasar, lades ut i bäcken för att underlätta övergången, dels ”veke” en
vanlig benämning på lågt liggande mark eller äng som tidvis
översvämmandes av intilliggande vattendrag i det här fallet
Movadsbäcken.

3 IMG_0514

Bilden visar arten skogsvicker, äldre namn fågelvicker, ”Vicia
sylvatica, som är en art i familjen ärtväxter. De mellan 12-18
millimeter långa ärtblommorna som blommar under juli och augusti
är vita med violetta strimmor och sitter vanligtvis i 10- till 20-
blommiga klasar.

4 IMG_0512

Skogsvicker hör hemma i Europa och Asien på näringsrik mark i
skogar, bryn och rasbranter, i Sverige norrut till Åsele lappmark, på
vissa håll tämligen allmänt, på andra sällsynt.

Det är första gången jag ser denna art på Skillingaryds skjutfält.

5 IMG_0516

Tegelröd björksopp, idag tegelsopp, ”Leccinum versipelle”, är en
svampart i släktet strävsoppar. Arten är vanligt förekommande i
större delen av Sverige och trivs, som namnet antyder, i närheten av
björk.

Precis som björksoppen har den längs den i övrigt ljusa foten små
”tofsar” som är mörka längst ut och hatten är på ovansidan
tegelfärgad.

Svampköttet är vitt men grånar vid snitt eller tryck. Arten är ofta
angripen av fluglarver som ibland gräver ganska omfattande
gångsystem i dess fot och hatt, men unga, ej larvangripna exemplar,
är fina matsvampar.

6 IMG_0518

Strävsoppar som bildens tegelröda björksopp är ett komplex med
flera närstående arter som kan likna varandra mycket men som
matsvampplockare behöver man inte kunna skilja dem åt eftersom
alla strävsoppar är ätliga.

7 IMG_0522

En vacker skogsnätfjäril har tagit ”nattkvist” på en art som heter
knapptåg. Fjärilen hade nog redan ”somnat” då den var helt stilla
även när jag försiktigt petade på den med ett grässtrå.

8 IMG_0526

Den vackra humlebaggen, ”Trichius fasciatus”, har fått sällskap i
åkerväddens blomma av två skalbaggar av arten tegelbock,
”Anastrangalia sanguinolenta”, på vilka man endast ser bakkroppens
tegelröda täckvingar.

Dessa är honor och har som sagt klarröda täckvingar medan hanarna
har gulbrunaktiga täckvingar.

Tegelbocken är en skalbagge i familjen långhorningar och lever i
barrskog och det vetenskapliga namnet ”sanguinolenta” betyder
”blodfull” på latin, vilket sålunda syftar på honans röda täckvingar.

Humlebaggen är en insekt tillhörande skalbaggsfamiljen
bladhorningar där kroppen är behårad. Arten ses ofta på blommor
såsom åkervädd, älgört, vildros, tistlar och flockblommiga växter där
den äter pollen emedan den som larv lever den i murket trä, ofta
björk.

9 IMG_0496

På hemvägen ”tittade jag in till Fort Meiier” längre söderut och
konstaterade att stenskvättorna hade lyckats med sin häckning vilket
bildens juvenila stenskvätta får vara ett bevis på.

10 IMG_0501

Strax utanför Fort Meiier växer det några enstaka exemplar av
den vackert blå arten blåeld, ”Echium vulgare”.

11 IMG_0500

Blåeld är en tvåårig, strävhårig ört tillhörande familjen
”Boraginaceae” på svenska ”strävbladiga växter” och kan bli upp till
en meter hög.

Blommorna är röda i knopp, men blir när de slagit ut vackert
himmelsblå, sällsynt förekommer även vita blommor. Kronan är
snett trattlik och femflikad med olikstora flikar, utsidan av kronan är
hårig.

12 IMG_0504

”Blåelden är verkligen en bland de vackraste och utmärktaste af
våra Sträfbladsväxter. Ehuru endast tvåårig, har den en ganska stark
rot, hvilken bär en vacker bladrosett, utur hvilken den enkla eller
greniga stjelken med sina långa och prydliga, blå blomspira reser sig.
Då, såsom icke sällan händer, örten uppträder sällskapligt, ger den en
särdeles glad anblick under blomningen, då den kan kläda hela
sträckor med sina klarblåa blommor, liksom då den, reslig och rak,
står stånd tätt vid stånd, en stolt hedersvakt kring åkertegarne.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

13 IMG_0506

Sist men verkligen inte minst en vackert röd skogsklöver i den
nedåtgående solens mättade och gulröda sken denna julikväll år 2014
när myggen inte var svåra men väl ”blinningarna”, ikväll mest arten
regnbroms, ”Haematopota pluvialis”, som är en tvåvingeart som
först beskrevs av Carl von Linné år 1758.

På återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer

The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear

07:57 | The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear Check guidelines… Läs mer