Movadsbäcken vid det gamla bostället Vasabroveken

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Skillingaryds skjutfält.

Movadsbäcken vid det gamla bostället
Vasabroveken på Skillingaryds skjutfält

Movadsbäcken vid det gamla bostället Vasabroveken på
Skillingaryds skjutfält, en natur- och kulturkrönika i 13 bilder om
biologisk mångfald och tider som flytt.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i början av juli anno 2014.

 

1 IMG_0519

Här ser man en bild på Movadsbäcken och dess
översvämningsmarker eller vekar, denna bäck i vilken man
uppenbarligen lade vasar av ris och grenar för att få enkla broar för
att ta sig över till den andra sidan av bäcken, därav namnet
Vasabroveken.

Det är som ni kan se mycket vatten i Movadsbäcken denna sommar
2014.

2 IMG_0520

Vi befinner oss på Hässlehultshöjdens nordvästra sluttning där
fordom den gamla backstugan Vasabroveken låg.

Inte mycket finns kvar bortsett från Föreningen Munkaleden skylt
om backstugan och naturligtvis floran i landskapet som fortfarande
minner om denna tid.

Vasabroveken är enligt Tofteryds kyrkobokföring omnämnd först
omkring år 1840 då stugan beboddes av smeden Johannes
Magnusson-Sander och dennes hustru Cajsa Svensdotter samt
fosterdottern Johanna.

Därutöver är, periodvis ett antal drängar samt så kallade ”inhyses”
personer skrivna på Vasabroveken under 1840-talet.

År 1849 kom från Torup i Halland hammarsmeden Johan Thursie
och dennes hustru Inga Catharina Wennerström samt deras fem barn
till Vasabroveken. Ytterligare två barn föddes där, sonen Adam år
1850, som endast levde en timma och fick nöddop av änkan Anna
Stina Grönberg i närvaro av modern Cajsa samt dottern Eva
Charlotta, som föddes år 1851 och dog endast fem år gammal, år
1856, i kikhosta.

Husförhörslängderna kan inte tolkas på annat sätt än att familjerna
Sander och Thursie samtidigt bebott Vasabroveken under 1850-talet.

Familjen Sander avflyttar till Öveken under Farstorp år 1863 och
familjen Thursie avflyttar till Götaströms bruk år 1864.

Huruvida backstugan vid detta tillfälle brunnit ner är oklart, men
enligt kommunala protokoll tillerkändes smeden Thursie, citat;
”understöd för den brandskada han lidit genom att icke hafva sin
egendom brandförsäkrad”.

Efter år 1864 fanns ingen kyrkobokförd på Vasabroveken.

Namnet Vasabroveken kan härledas på två sätt, dels till att lägga en
bro över den intilliggande Movadsbäcken då risknippen, så kallade
vasar, lades ut i bäcken för att underlätta övergången, dels ”veke” en
vanlig benämning på lågt liggande mark eller äng som tidvis
översvämmandes av intilliggande vattendrag i det här fallet
Movadsbäcken.

3 IMG_0514

Bilden visar arten skogsvicker, äldre namn fågelvicker, ”Vicia
sylvatica, som är en art i familjen ärtväxter. De mellan 12-18
millimeter långa ärtblommorna som blommar under juli och augusti
är vita med violetta strimmor och sitter vanligtvis i 10- till 20-
blommiga klasar.

4 IMG_0512

Skogsvicker hör hemma i Europa och Asien på näringsrik mark i
skogar, bryn och rasbranter, i Sverige norrut till Åsele lappmark, på
vissa håll tämligen allmänt, på andra sällsynt.

Det är första gången jag ser denna art på Skillingaryds skjutfält.

5 IMG_0516

Tegelröd björksopp, idag tegelsopp, ”Leccinum versipelle”, är en
svampart i släktet strävsoppar. Arten är vanligt förekommande i
större delen av Sverige och trivs, som namnet antyder, i närheten av
björk.

Precis som björksoppen har den längs den i övrigt ljusa foten små
”tofsar” som är mörka längst ut och hatten är på ovansidan
tegelfärgad.

Svampköttet är vitt men grånar vid snitt eller tryck. Arten är ofta
angripen av fluglarver som ibland gräver ganska omfattande
gångsystem i dess fot och hatt, men unga, ej larvangripna exemplar,
är fina matsvampar.

6 IMG_0518

Strävsoppar som bildens tegelröda björksopp är ett komplex med
flera närstående arter som kan likna varandra mycket men som
matsvampplockare behöver man inte kunna skilja dem åt eftersom
alla strävsoppar är ätliga.

7 IMG_0522

En vacker skogsnätfjäril har tagit ”nattkvist” på en art som heter
knapptåg. Fjärilen hade nog redan ”somnat” då den var helt stilla
även när jag försiktigt petade på den med ett grässtrå.

8 IMG_0526

Den vackra humlebaggen, ”Trichius fasciatus”, har fått sällskap i
åkerväddens blomma av två skalbaggar av arten tegelbock,
”Anastrangalia sanguinolenta”, på vilka man endast ser bakkroppens
tegelröda täckvingar.

Dessa är honor och har som sagt klarröda täckvingar medan hanarna
har gulbrunaktiga täckvingar.

Tegelbocken är en skalbagge i familjen långhorningar och lever i
barrskog och det vetenskapliga namnet ”sanguinolenta” betyder
”blodfull” på latin, vilket sålunda syftar på honans röda täckvingar.

Humlebaggen är en insekt tillhörande skalbaggsfamiljen
bladhorningar där kroppen är behårad. Arten ses ofta på blommor
såsom åkervädd, älgört, vildros, tistlar och flockblommiga växter där
den äter pollen emedan den som larv lever den i murket trä, ofta
björk.

9 IMG_0496

På hemvägen ”tittade jag in till Fort Meiier” längre söderut och
konstaterade att stenskvättorna hade lyckats med sin häckning vilket
bildens juvenila stenskvätta får vara ett bevis på.

10 IMG_0501

Strax utanför Fort Meiier växer det några enstaka exemplar av
den vackert blå arten blåeld, ”Echium vulgare”.

11 IMG_0500

Blåeld är en tvåårig, strävhårig ört tillhörande familjen
”Boraginaceae” på svenska ”strävbladiga växter” och kan bli upp till
en meter hög.

Blommorna är röda i knopp, men blir när de slagit ut vackert
himmelsblå, sällsynt förekommer även vita blommor. Kronan är
snett trattlik och femflikad med olikstora flikar, utsidan av kronan är
hårig.

12 IMG_0504

”Blåelden är verkligen en bland de vackraste och utmärktaste af
våra Sträfbladsväxter. Ehuru endast tvåårig, har den en ganska stark
rot, hvilken bär en vacker bladrosett, utur hvilken den enkla eller
greniga stjelken med sina långa och prydliga, blå blomspira reser sig.
Då, såsom icke sällan händer, örten uppträder sällskapligt, ger den en
särdeles glad anblick under blomningen, då den kan kläda hela
sträckor med sina klarblåa blommor, liksom då den, reslig och rak,
står stånd tätt vid stånd, en stolt hedersvakt kring åkertegarne.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

13 IMG_0506

Sist men verkligen inte minst en vackert röd skogsklöver i den
nedåtgående solens mättade och gulröda sken denna julikväll år 2014
när myggen inte var svåra men väl ”blinningarna”, ikväll mest arten
regnbroms, ”Haematopota pluvialis”, som är en tvåvingeart som
först beskrevs av Carl von Linné år 1758.

På återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer