Murklornas tid

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på murklor.

Murklornas tid

Murklornas tid, en naturkrönika i 8 bilder om en av vårens vackra och
goda men ibland också livsfarliga primörer.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i början av månaden maj anno
2014.

 

1 IMG_0650

I en vacker och solbelyst glänta mellan mängder av fallna stammar av tall
och gran i naturreservatet Marieholmsskogen växte dessa märkliga
svampar, stenmurklor, ”Gyromitra esculenta”.

Till släktet ”Gyromitra” förs bland annat biskopsmössa och bildens
stenmurkla. Till släktet ”Discina” som ibland räknas in i släktet
”Gyromitra” förs bland annat blek stenmurkla och öronmurkla.

Stenmurklan har som bilden visar en brun mössa med vindlad yta samt vit
fot. Den växer på marken under våren och ofta också hösten allmänt i
barrskogar och särskilt på störd mark, såsom hyggen.

Arten, ofta omtalad som delikatess, är synnerligen giftig och måste före
förtäring sjudas i minst tio minuter i vatten, som därefter slås bort.
Svampen kan också torkas luftigt i minst tre månader i svag värme vilket
idag inte anses som tillräckligt. Små mängder av giftet gyromitrin finns
ändå kvar i svampen efter sådan behandling.

2 IMG_0651

Stenmurklan, ”Gyromitra esculenta”, är en art i
sporsäckssvampsordningen ”Pezizales”. Den är som sagt mycket giftig,
men har ansetts ätlig efter torkning och dubbel avkokning och uppfattas
som en delikatess.

Gyromitrin är giftämnet hos svamparten stenmurkla och gyromitrin
isolerades först år 1967. Det är vattenlösligt och vid rumstemperatur
flyktigt. I sur miljö, till exempel i magsäcken, sönderdelas ämnet ibland
annat metylhydrazin, som förutom att det har en mer direkt giftverkan
med kräkningar, yrsel, kramper och njurskador också kan orsaka
mutationer och cancer.

Vid förvällning av stenmurkla avgår metylhydrazinet med vattenångan och
kan orsaka förgiftning även på detta sätt. Dödlig dos gyromitrin är för barn
10-30 milligram per kilogram kroppsvikt och för vuxna 20-50 milligram per
kilogram kroppsvikt.

3 IMG_0652

Hela giftmängden hos stenmurklan kan dock inte elimineras med de
angivna metoderna och i Sverige är försäljning av färsk och torkad
stenmurkla till konsument förbjuden sedan år 1996.

Gyromitrin är ett toxin och carcinogen som förekommer hos flera svampar
av släktet ”Gyromitra”, främst stenmurklan, ”Gyromitra esculenta”.

Föreningen gyromitrin är instabil och hydrolyseras lätt till den giftiga
föreningen monometylhydrazin, vilken även ingår i vissa raketbränslen.
Monometylhydrazin påverkar centrala nervsystemet samt hämmar
funktionen av Vitamin B6.

Hydrolys är en kemisk process där en molekyl klyvs i två delar efter att en
vattenmolekyl har lagts till.

Förgiftning resulterar i illamående, magkramper och diarré, medan svåra
förgiftningsfall kan medföra krampanfall, gulfärgning av huden, koma och
även döden. Monometylhydrazin har visat sig orsaka cancer hos
försöksdjur.

4 IMG_0653

Toppmurklan, ”Morchella conica”, har koniskt spetsig och av åsar rynkig,
brunaktig hatt samt vit fot. Den växer tämligen allmänt framförallt i skogar
under vår och försommar och är ätlig. Här växer den dock i en trädgård
mitt inne i Värnamo.

5 IMG_0654

Nu är det som sagt tid att leta efter toppmurklor och stenmurklor. Dessa
trevliga matsvampar kan man finna lite överallt till exempel i löv-och
blandskog, på bränd mark, på kalhyggen och på ställen där det har legat
timmer.

Man kan hitta dem från senare hälften av april och maj i södra Sverige till
omkring midsommartid i Norrland.

Till skillnad från stenmurklan är toppmurklan helt giftfri och kan tillagas
utan förvällning. Smaken ändras till det bättre om svampen torkas före
tillagningen.

6 IMG_0655

Normalt brukar toppmurklan bli mellan 10-25 centimeter hög, men det
finns ett torkat exemplar som mäter hela 32,5 centimeter och i färskt
tillstånd uppges detta exemplar ha varit hela 85 cm högt.

Om denna svamp ätits upp i stället för att sparas åt eftervärlden borde
den ha räckt till mat åt fyra personer. Detta jätteexemplar hittades i
Undersåker i Jämtland den 30 juni 1920 av W. Berggren.

7 IMG_0657

Smaken och doften hos toppmurklan är mild och svampen betecknas som
läcker i svampböckerna och intresset för toppmurklor har ökat sedan
stenmurklor inte längre anses vara säkra matsvampar ens efter avkokning.

8 IMG_0658

Toppmurklor behöver normalt inte kokas innan förtäring, men man kan
göra det som en extra säkerhetsåtgärd.

Till murkelsläktet ”Morchella” förs bland annat bildens toppmurkla samt
arten rund toppmurkla. Rund toppmurkla, ”Morchella esculenta”, har en
rundad, åsig, gulbrun mössa och vit fot och den förekommer sällsynt i
lövskogar och är också ätlig.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer