Murklornas tid

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på murklor.

Murklornas tid

Murklornas tid, en naturkrönika i 8 bilder om en av vårens vackra och
goda men ibland också livsfarliga primörer.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i början av månaden maj anno
2014.

 

1 IMG_0650

I en vacker och solbelyst glänta mellan mängder av fallna stammar av tall
och gran i naturreservatet Marieholmsskogen växte dessa märkliga
svampar, stenmurklor, ”Gyromitra esculenta”.

Till släktet ”Gyromitra” förs bland annat biskopsmössa och bildens
stenmurkla. Till släktet ”Discina” som ibland räknas in i släktet
”Gyromitra” förs bland annat blek stenmurkla och öronmurkla.

Stenmurklan har som bilden visar en brun mössa med vindlad yta samt vit
fot. Den växer på marken under våren och ofta också hösten allmänt i
barrskogar och särskilt på störd mark, såsom hyggen.

Arten, ofta omtalad som delikatess, är synnerligen giftig och måste före
förtäring sjudas i minst tio minuter i vatten, som därefter slås bort.
Svampen kan också torkas luftigt i minst tre månader i svag värme vilket
idag inte anses som tillräckligt. Små mängder av giftet gyromitrin finns
ändå kvar i svampen efter sådan behandling.

2 IMG_0651

Stenmurklan, ”Gyromitra esculenta”, är en art i
sporsäckssvampsordningen ”Pezizales”. Den är som sagt mycket giftig,
men har ansetts ätlig efter torkning och dubbel avkokning och uppfattas
som en delikatess.

Gyromitrin är giftämnet hos svamparten stenmurkla och gyromitrin
isolerades först år 1967. Det är vattenlösligt och vid rumstemperatur
flyktigt. I sur miljö, till exempel i magsäcken, sönderdelas ämnet ibland
annat metylhydrazin, som förutom att det har en mer direkt giftverkan
med kräkningar, yrsel, kramper och njurskador också kan orsaka
mutationer och cancer.

Vid förvällning av stenmurkla avgår metylhydrazinet med vattenångan och
kan orsaka förgiftning även på detta sätt. Dödlig dos gyromitrin är för barn
10-30 milligram per kilogram kroppsvikt och för vuxna 20-50 milligram per
kilogram kroppsvikt.

3 IMG_0652

Hela giftmängden hos stenmurklan kan dock inte elimineras med de
angivna metoderna och i Sverige är försäljning av färsk och torkad
stenmurkla till konsument förbjuden sedan år 1996.

Gyromitrin är ett toxin och carcinogen som förekommer hos flera svampar
av släktet ”Gyromitra”, främst stenmurklan, ”Gyromitra esculenta”.

Föreningen gyromitrin är instabil och hydrolyseras lätt till den giftiga
föreningen monometylhydrazin, vilken även ingår i vissa raketbränslen.
Monometylhydrazin påverkar centrala nervsystemet samt hämmar
funktionen av Vitamin B6.

Hydrolys är en kemisk process där en molekyl klyvs i två delar efter att en
vattenmolekyl har lagts till.

Förgiftning resulterar i illamående, magkramper och diarré, medan svåra
förgiftningsfall kan medföra krampanfall, gulfärgning av huden, koma och
även döden. Monometylhydrazin har visat sig orsaka cancer hos
försöksdjur.

4 IMG_0653

Toppmurklan, ”Morchella conica”, har koniskt spetsig och av åsar rynkig,
brunaktig hatt samt vit fot. Den växer tämligen allmänt framförallt i skogar
under vår och försommar och är ätlig. Här växer den dock i en trädgård
mitt inne i Värnamo.

5 IMG_0654

Nu är det som sagt tid att leta efter toppmurklor och stenmurklor. Dessa
trevliga matsvampar kan man finna lite överallt till exempel i löv-och
blandskog, på bränd mark, på kalhyggen och på ställen där det har legat
timmer.

Man kan hitta dem från senare hälften av april och maj i södra Sverige till
omkring midsommartid i Norrland.

Till skillnad från stenmurklan är toppmurklan helt giftfri och kan tillagas
utan förvällning. Smaken ändras till det bättre om svampen torkas före
tillagningen.

6 IMG_0655

Normalt brukar toppmurklan bli mellan 10-25 centimeter hög, men det
finns ett torkat exemplar som mäter hela 32,5 centimeter och i färskt
tillstånd uppges detta exemplar ha varit hela 85 cm högt.

Om denna svamp ätits upp i stället för att sparas åt eftervärlden borde
den ha räckt till mat åt fyra personer. Detta jätteexemplar hittades i
Undersåker i Jämtland den 30 juni 1920 av W. Berggren.

7 IMG_0657

Smaken och doften hos toppmurklan är mild och svampen betecknas som
läcker i svampböckerna och intresset för toppmurklor har ökat sedan
stenmurklor inte längre anses vara säkra matsvampar ens efter avkokning.

8 IMG_0658

Toppmurklor behöver normalt inte kokas innan förtäring, men man kan
göra det som en extra säkerhetsåtgärd.

Till murkelsläktet ”Morchella” förs bland annat bildens toppmurkla samt
arten rund toppmurkla. Rund toppmurkla, ”Morchella esculenta”, har en
rundad, åsig, gulbrun mössa och vit fot och den förekommer sällsynt i
lövskogar och är också ätlig.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer