Naturum – inte Miliseum

Miljöpartiet talar varmt för Naturum men har andra tankar när det gäller Miliseum.
– Vårt uttalande handlar om kommunens avvägningar vad gäller bidrag och stöd till vissa aktiviteter och verksamheter. Vi vill med vårt uttalande skapa en diskussion och dialog runt vad vi inom kommunen satsar på, eftersom detta ger en bild av vad vi tycker är viktigt, säger Stig-Göran Hultsbo, ordförande för Miljöpartiet i Vaggeryds kommun.

Miljöpartiet de gröna i Vaggeryds kommun har vid sin årsstämma den 24 mars 2015 beslutat att göra följande uttalande. Länsstyrelsen har till Gislaveds, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryds kommuner ställt frågan om dessa tillsammans kan bidra med cirka 300 000 kronor som stöd för att kunna behålla nuvarande bemanning vid Naturum, Store mosse nationalpark.

När Naturum byggdes i början av 2000-talet satsade kommunerna stort för att Naturum skulle komma till stånd. Verksamheten har därefter varit till stor glädje och nytta för turister, skolklasser, forskare och naturintresserade som på ett mycket illustrativt och bra sätt kunnat studera historia och livet kring södra Sveriges största mosse. Mossen är välkänd utomlands och cirka en tredjedel av de 40 000 personer som årligen besöker Naturum är utländska besökare.

Det är därför med stor besvikelse vi hör att de berörda kommunledningarna resonerat sig fram till att staten själva, utan kommunalt stöd, ska finansiera besöksverksamheten. Miljöpartiet beklagar detta trånga synsätt för något så positivt och publikdragande som Naturum.

För Vaggeryds del är det dessutom mycket förvånande att kommunledningen hänvisar till att Naturum enbart är ett statligt ansvar, när kommunen med miljontals kronor medfinansierar ett Miliseum, som har som grunduppgift att musealt illustrera ett tidigare statligt rikstäckande indelningssystem med uppgift att leverera soldater till olika typer av angreppskrig i mellaneuropa.

Det finns dessutom en stor risk att Miliseum leder till tillkommande aktiviteter med propåer om ytterligare kommunala kostnader.

Nu närmast ansöker Sveriges Militärkulturhistoriska Föreningar om 75 000 kronor för en 2-dagars så kallad Generalmönstring där cirka 200 företrädesvis vuxna män ”samlas, utbyter erfarenheter , lever lägerliv och framför allt – visar upp vad man kan”. I ett val mellan dessa vill Miljöpartiet att det satsas på ett framåtsyftande Naturum istället för ett historiskt krigsskildrande Miliseum.

Vidare att kommunen satsar på de tidigare så njuggt hanterade men ungdomligt utåtriktade rollspelsverksamheterna i kommunen, istället för att lägga pengar på tillresande mäns intresse av att spela militära rollspel.

För Miljöpartiet i Vaggeryd

Stig-Göran Hultsbo Ordförande

97 130712 Anja Olofsson, Fryebo, Skillingaryd

Store mosse. Läsarbild

 

 

7 kommentarer
 1. Gunnel Johansson skriver:

  Om jag fattat rätt så är centern inne på att avslå 50000 kr till Generalmönstingen. 25000 kr skulle kultur fritid gå in med och det får räcka. Våra skattepengar ska gynna de ungas aktiviteter inom historieutvecklingen på Miliseum. Män med dragna lansar får leta anslag på annat håll mina skattepengar bör gå till annan verksamhet.

 2. Robert skriver:

  Stig-Göran Hultsbo har ingen förståelse för det kulturarv som ligger i Skillingaryds militärhistoria. Vi är många som är tacksamma över att Kommunen hjälper till att bevara och visa en historia som präglat folket i Skillingaryd under många generationer. Kanske inte så lätt att förstå om man inte har rötterna i bygden. Stig-Göran tycker vidare att man inte skall visa upp den historia som har funnits, bara för att den inte lett till goda gärningar.
  Jag anser att det är ännu viktigare att visa även det vi inte tycker var rätt. Vi skall inte glömma mänsklighetens misstag.

 3. Skeptikern skriver:

  Gunnel Johansson(C) skriver ”Män i dragna lansar får leta anslag på annat håll, mina skattepengar bör gå till annan verksamhet”
  Men är det OK att skattepengar i form av ett Leaderstöd används för marknadsföring av ett lokalt Paint-Ball-företag?
  Paint-Ball anses ju av de utövande vara en etablerad sport och får absolut inte förväxlas med att ”leka krig” , men titta gärna på de bildgallerier som finns på företagets hemsida och bilda dig en egen uppfattning!
  Fundera även lite på benämningarna av Paint-Ball företagets spelscenarier. Vad ger de för associationer?
  ”Capture the flag, Kill ém all (döda dem alla), Double Nuke, Search and Destroy (sök upp och förstör), Domination”
  ”Search And Destroy” var för övrigt en militärtaktik som användes av amerikanska soldater under Vietnamkriget. Det mest ökända ”search and destroy” uppdraget resulterade i Song My massakern där ordern var just ”döda dem alla”

  Jag förstår inte hur man med det perspektivet kan störa sig på att en militärhistorisk förening söker bidrag för en ”Generalmönstring”

 4. Gunnel Johansson skriver:

  Det här gänget med mogna män med lansar och även hästar har varit här i flera år nu. Gissar att det är samma folk nu som visar upp sig. Varit och tittat på dem alla dagar varje år. Vilka är det som kommer på lördagen brukar det vara de trogna byborna och några till ca 200 personer plus truppfolket. Söndag samma bybor kollar läget igen om vädret är vackert. Men det är intressant, men i dagens kärva ekonomiska läge är det förnuftigt ? . Det tycker inte jag. Det blir varje år en summa på minst 75000kr i skattepengar.

 5. Oscar Smith-Oskarsson skriver:

  Man kan tycka vad man vill om olika kulturprojekt.
  Men när vi inte höjde mera röster emot ufon på E4an för 1,5miljon? så tycker jag att vi skall vara ödmjuk för saker som sätter Vaggeryds kommun på kartan och inte på hispan

 6. Stig-Göran Hultsbo skriver:

  Signaturen Robert menar att jag som inflyttad sedan 27 år inte har någon förståelse för det kulturarv som ligger i Skillingaryds militärhistoria. Detta är att göra det lite enkelt för sig och Jag vill påminna Robert om att uttalandet är antaget på Miljöpartiets årsmöte där både infödda och utsocknes födda deltog. Det är därför inte bara jag som tycker som uttalandet utan hela årsmötet står bakom.
  Här nedan vill jag som privatperson kommentera ditt inlägg:
  Jag tycker att Miljöpartiets uttalande tillräckligt tydligt belyser kommunledningens mycket svårbegripliga hållning till bidrag, både vad gäller våra två ”um-museum” och prioriteringen mellan ungdomar contra vuxna män.
  Det är helt rätt Robert att man ska visa upp sin historia. Men, militärmakt och militärhistoria är en ren statlig angelägenhet eftersom ingen annan har fått skapa eller äga militär makt. Låt staten visa verksamheten och kommunen den påverkan denna haft på lokalsamhället, både för Skillingaryds samhälle och för de byar och kulturbygder som militären exproprierat och gjort till ödebygd.
  Du nämner också att vi inte ska vara rädda att visa på kriget som ett mänskligt misstag. Helt rätt, detta är vi helt överens om. Men, tyvärr kan jag inte hitta denna ärlighet i de utställningar och visningar som finns på Miliseum. Snarare har man försökt att romantisera soldatfamiljens liv och den indelta soldatens gärning i de olika angreppskrig han var lejd till strida i. Krigsromantik är farligt och nu när Miliseum även startar en barn- och ungdomsverksamhet tar man på sig ett mycket stort ansvar att förmedla en sann historia över krigets olika fasor.

 7. Infödd skriver:

  Avundsjuka! Med detta kommer jag inte längre att rösta på Miljöpartiet

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer