Nedom Hässlehultshöjden

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Hässlehultshöjden.

Nedom Hässlehultshöjden

Nedom Hässlehultshöjden, eller i skuggan av ett berg och på gränsen
mot en hed, en natur- och kulturkrönika i 16 bilder från Skillingaryds
skjutfält från en sommar som inte längre finns.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i slutet av juli sommaren
2014.

 

1 IMG_0968

Skillingaryds ABF gav år 1965 ut stencilsamlingen ”Ödetorp i
Tofteryds församling från början av 1800-talet” och i denna kan man
bland annat läsa om torpet Vasabroveken nedom Hässlehultshöjden på
Skillingaryds skjutfält.

I samband med detta inventeringsarbete sattes också upp ett antal
informationsskyltar i koppar vid platsen för de gamla, idag mestadels
helt försvunna torpen, skyltar som än idag står att finna i terrängen, på
bilden ser vi den gamla skylten som dock lutar betänkligt.

2 IMG_0967

Texten på kopparskylten vid det gamla torpet Vasabroveken går med
svårhet att läsa men visst kan man med god vilja konstatera ordet
”Vasabroveken” och förkortningen ”A.B.F”.

3 IMG_0969

Vi får föreställa oss ett öppnare landskap vid tiden för när torpet
Vasabroveken var bebott, och samtidigt minnas att många människor
bodde mer eller mindre i närheten, ety Skillingaryds skjutfält var ett
relativt tättbefolkat område tiden före militären tog över och
beräkningar ger vid handen att uppskattningsvis 800 personer bodde
inom gränserna för dagens skjutfält.

4 IMG_0970

Idag tätnar skogen runt det gamla torpet Vasaroveken och markerna
växer igen men fortfarande viskar marken att här har människor haft
sina boningar.

5 IMG_0955 Rödbrun stensopp Tallkalle

Den rödbruna stensoppen eller ”Tallkallen”, ”Boletus pinophilus”, har
ett fantastiskt gott år detta år 2014. En mycket god matsvamp är det
dessutom.

6 IMG_0957 Rödbrun stensopp Tallkalle

Bildens rödbruna stensopp är en sopp med rödbrun, nästan kopparröd
färg och kraftig fot. Den växer oftast under tall, därav smeknamnet
”Tallkalle”, men den kan också påträffas under bok eller andra
lövträd.

7 IMG_0973 Blinning regnbroms Haematopota pluvialis

Det blev inte mycket myggor i år heller men väl blinningar, och jag lät
den bita för att kunna få en hyfsad bild på denna plågoande.

Det jag kallar för blinning är egentligen en art som heter regnbroms,
som ingår i släktet bromsar och på latin heter ”Haematopota
pluvialis”.

Regnbromsar ingår i släktet ”Haematopota” och i insektsfamiljen
bromsar. I Sverige finns sex arter, varav bildens regnbroms
”Haematopota pluvialis” finns i hela landet.

Den är cirka 10 millimeter lång, slank och gråsvart och har gråbrunt
melerade vingar. Honan har en nästan ljudlös flykt och suger blod
främst på hovdjur och människor och den är särskilt besvärande före
åskväder på sommaren.

Men de har fina ögon.

8 IMG_0965 Strandranunkel Ranunculus reptans

Bildens smörblommesläkting strandranunkel, ”Ranunculus reptans”,
är en art i familjen ranunkelväxter. Det är en flerårig, mattbildande ört
med 10-30 centimeter långa, trådfina, krypande, rotslående stjälkar
och 1-3 millimeter breda, trådformiga blad. De 5-10 millimeter breda,
gula blommorna som blommar under juni-september sitter en och en
på kort skaft i bladvecken.

9 IMG_0964 Strandranunkel Ranunculus reptans

Strandranunkel växer cirkumpolärt som här på näringsfattiga, ofta
översvämmade grus- och sandstränder vid sjöar och vattendrag,
tämligen allmänt i hela Sverige, den saknas dock på Gotland.

10 IMG_0960 Brakved

Bildens brakved har ett namn som syftar till att växten lätt knäcks med
ett brakande ljud eller sprakar i eld. På latin heter den ”Frangula
alnus” och är en art i familjen brakvedsväxter.

Det är en cirka 2 meter hög buske eller någon gång ett litet träd med
fina, utspärrade grenar med gråaktig bark. Bladen är strödda, ovala,
helbräddade och kala samt har sju till nio par tydliga sidonerver.

Blommorna är grönvita, små och oansenliga, sitter i kvastar i
bladvecken och blommar i juni–augusti. Frukten är en stenfrukt, som
först är grön, sedan röd och slutligen svartviolett.

Arten hör hemma i Europa, Nordafrika och Nordasien och finns i
Sverige tämligen allmänt i de södra och mellersta delarna men sällsynt
i de norra.

Den växer som här vid Vasabroveken på fuktig, näringsfattig mark i
skog men också i strandsnår och alkärr.

Växten har haft en medicinsk användning och dess bark kan efter en
längre tids lagring användas som laxativ, så kallad frangulabark.
Veden har även använts till träkol för framställning av krut.

11 IMG_0977

Den relativt nybrunna ljungheden på Skillingaryds skjutfält håller
raskt på att åter bli vackert grön av nya fräscha ljungskott, dock dröjer
det ett tag till innan den här delen av heden blommar violett under
augusti.

12 IMG_0978

Den gamla kabeltrumman med tillhörande telestolpe som tillsammans
utgör en kanonlik målkuliss för skjutövningar tycker jag verkar
otrevligt vänd in emot Skillingaryds samhälle.

Kanonröret är en av favoritplatserna för de inom området kanske
häckande lärkfalkarna, ”Falco subbuteo”.

13 IMG_0952 Gullklöver Trifolium aureum

Bildens gullklöver, ”Trifolium aureum”, är en art i familjen ärtväxter
och är en ett- eller tvåårig ört med upprätta, 15-30 centimeter höga
stjälkar som har trefingrade blad.

De vackert guldgula, efter blomningen bruna blommorna sitter
samlade i stora, mångblommiga huvuden och blomningen inträffar i
juli-september.

Arten, som hör hemma i Europa och Mindre Asien, växer på torra,
gräsbevuxna marker och i Sverige är den mer eller mindre allmän
norrut till Dalarna men sällsynt och ofta tillfällig norr därom.

14 IMG_0953 Strimsporre

Bildens strimsporre, ”Linaria repens”, är en art i familjen
lejongapsväxter. Det är en flerårig, 30–50 centimeter hög ört med
krypande jordstam och något grenig stjälk.

Bladen är långsmala, och de vita till ljusvioletta, läppformiga, 10–15
millimeter långa, blommorna sitter i axlik, toppställd klase och
blommar under juli–augusti.

Arten hör hemma i Europa på kulturpåverkad sand- och grusmark,
bland annat på bangårdar, där den betraktas som en typisk växt.

I Sverige förekommer den mer eller mindre sällsynt norrut till
Västerbotten och arten kan lätt korsas med den nära släktingen
gulsporre, och hybriden är fertil.

15 IMG_0954 Gråbo

Gråbo, ”Artemisia vulgaris”, är en storvuxen flerårig ört med djupt
flikiga blad och en stor grenig klase med massor av små blomkorgar.

Den liknar mest malört, ”Artemisia absinthium”, men den senare har
helt silvergrå blad, större blomkorgar med rent gula blommor och en
kraftigare, mättat aromatisk doft.

Gråbo har använts inom örtmedicinen mot flera olika åkommor, bland
annat mot frossa och den såldes på apoteken som ”Fibrillae radicis
Artemisiae”.

”Växten kallas vanligen Gråbo och är en bland våra allmännare; man
ser den vid nästan alla vägar jemte tistlar o. d., eller kring våra
odlingar och boningar på landet i sällskap med Nässlor och Målla.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

16 IMG_0949 Kanadabinka

Avslutningen för denna gång får bli en riktig närbild på arten
kanadabinka, ”Conyza canadensis”, en växt som ursprungligen hör
hemma i Nordamerika, men kom till Europa redan på 1700-talet.

Idag är arten ganska vanlig i Sydsverige och i delar av Mellansverige
och den växer vanligen på ruderatmark, i vägkanter och på banvallar,
men kan också påträffas i åkrar och på sanddyner. Den första
fynduppgiften publicerades år 1768.

”E. canadense L., som härstammar från Canada och Virginien och för
öfver 200 år sedan spriddes till Europa (der den nu mångenstädes är
liksom inhemsk), upptages vanligen i våra floror, ehuru den hos oss är
mycket obeständig. Den är ettårig och har små hvitgula blommor.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

På återseende!

 

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer