Nedom Hässlehultshöjden

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Hässlehultshöjden.

Nedom Hässlehultshöjden

Nedom Hässlehultshöjden, eller i skuggan av ett berg och på gränsen
mot en hed, en natur- och kulturkrönika i 16 bilder från Skillingaryds
skjutfält från en sommar som inte längre finns.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i slutet av juli sommaren
2014.

 

1 IMG_0968

Skillingaryds ABF gav år 1965 ut stencilsamlingen ”Ödetorp i
Tofteryds församling från början av 1800-talet” och i denna kan man
bland annat läsa om torpet Vasabroveken nedom Hässlehultshöjden på
Skillingaryds skjutfält.

I samband med detta inventeringsarbete sattes också upp ett antal
informationsskyltar i koppar vid platsen för de gamla, idag mestadels
helt försvunna torpen, skyltar som än idag står att finna i terrängen, på
bilden ser vi den gamla skylten som dock lutar betänkligt.

2 IMG_0967

Texten på kopparskylten vid det gamla torpet Vasabroveken går med
svårhet att läsa men visst kan man med god vilja konstatera ordet
”Vasabroveken” och förkortningen ”A.B.F”.

3 IMG_0969

Vi får föreställa oss ett öppnare landskap vid tiden för när torpet
Vasabroveken var bebott, och samtidigt minnas att många människor
bodde mer eller mindre i närheten, ety Skillingaryds skjutfält var ett
relativt tättbefolkat område tiden före militären tog över och
beräkningar ger vid handen att uppskattningsvis 800 personer bodde
inom gränserna för dagens skjutfält.

4 IMG_0970

Idag tätnar skogen runt det gamla torpet Vasaroveken och markerna
växer igen men fortfarande viskar marken att här har människor haft
sina boningar.

5 IMG_0955 Rödbrun stensopp Tallkalle

Den rödbruna stensoppen eller ”Tallkallen”, ”Boletus pinophilus”, har
ett fantastiskt gott år detta år 2014. En mycket god matsvamp är det
dessutom.

6 IMG_0957 Rödbrun stensopp Tallkalle

Bildens rödbruna stensopp är en sopp med rödbrun, nästan kopparröd
färg och kraftig fot. Den växer oftast under tall, därav smeknamnet
”Tallkalle”, men den kan också påträffas under bok eller andra
lövträd.

7 IMG_0973 Blinning regnbroms Haematopota pluvialis

Det blev inte mycket myggor i år heller men väl blinningar, och jag lät
den bita för att kunna få en hyfsad bild på denna plågoande.

Det jag kallar för blinning är egentligen en art som heter regnbroms,
som ingår i släktet bromsar och på latin heter ”Haematopota
pluvialis”.

Regnbromsar ingår i släktet ”Haematopota” och i insektsfamiljen
bromsar. I Sverige finns sex arter, varav bildens regnbroms
”Haematopota pluvialis” finns i hela landet.

Den är cirka 10 millimeter lång, slank och gråsvart och har gråbrunt
melerade vingar. Honan har en nästan ljudlös flykt och suger blod
främst på hovdjur och människor och den är särskilt besvärande före
åskväder på sommaren.

Men de har fina ögon.

8 IMG_0965 Strandranunkel Ranunculus reptans

Bildens smörblommesläkting strandranunkel, ”Ranunculus reptans”,
är en art i familjen ranunkelväxter. Det är en flerårig, mattbildande ört
med 10-30 centimeter långa, trådfina, krypande, rotslående stjälkar
och 1-3 millimeter breda, trådformiga blad. De 5-10 millimeter breda,
gula blommorna som blommar under juni-september sitter en och en
på kort skaft i bladvecken.

9 IMG_0964 Strandranunkel Ranunculus reptans

Strandranunkel växer cirkumpolärt som här på näringsfattiga, ofta
översvämmade grus- och sandstränder vid sjöar och vattendrag,
tämligen allmänt i hela Sverige, den saknas dock på Gotland.

10 IMG_0960 Brakved

Bildens brakved har ett namn som syftar till att växten lätt knäcks med
ett brakande ljud eller sprakar i eld. På latin heter den ”Frangula
alnus” och är en art i familjen brakvedsväxter.

Det är en cirka 2 meter hög buske eller någon gång ett litet träd med
fina, utspärrade grenar med gråaktig bark. Bladen är strödda, ovala,
helbräddade och kala samt har sju till nio par tydliga sidonerver.

Blommorna är grönvita, små och oansenliga, sitter i kvastar i
bladvecken och blommar i juni–augusti. Frukten är en stenfrukt, som
först är grön, sedan röd och slutligen svartviolett.

Arten hör hemma i Europa, Nordafrika och Nordasien och finns i
Sverige tämligen allmänt i de södra och mellersta delarna men sällsynt
i de norra.

Den växer som här vid Vasabroveken på fuktig, näringsfattig mark i
skog men också i strandsnår och alkärr.

Växten har haft en medicinsk användning och dess bark kan efter en
längre tids lagring användas som laxativ, så kallad frangulabark.
Veden har även använts till träkol för framställning av krut.

11 IMG_0977

Den relativt nybrunna ljungheden på Skillingaryds skjutfält håller
raskt på att åter bli vackert grön av nya fräscha ljungskott, dock dröjer
det ett tag till innan den här delen av heden blommar violett under
augusti.

12 IMG_0978

Den gamla kabeltrumman med tillhörande telestolpe som tillsammans
utgör en kanonlik målkuliss för skjutövningar tycker jag verkar
otrevligt vänd in emot Skillingaryds samhälle.

Kanonröret är en av favoritplatserna för de inom området kanske
häckande lärkfalkarna, ”Falco subbuteo”.

13 IMG_0952 Gullklöver Trifolium aureum

Bildens gullklöver, ”Trifolium aureum”, är en art i familjen ärtväxter
och är en ett- eller tvåårig ört med upprätta, 15-30 centimeter höga
stjälkar som har trefingrade blad.

De vackert guldgula, efter blomningen bruna blommorna sitter
samlade i stora, mångblommiga huvuden och blomningen inträffar i
juli-september.

Arten, som hör hemma i Europa och Mindre Asien, växer på torra,
gräsbevuxna marker och i Sverige är den mer eller mindre allmän
norrut till Dalarna men sällsynt och ofta tillfällig norr därom.

14 IMG_0953 Strimsporre

Bildens strimsporre, ”Linaria repens”, är en art i familjen
lejongapsväxter. Det är en flerårig, 30–50 centimeter hög ört med
krypande jordstam och något grenig stjälk.

Bladen är långsmala, och de vita till ljusvioletta, läppformiga, 10–15
millimeter långa, blommorna sitter i axlik, toppställd klase och
blommar under juli–augusti.

Arten hör hemma i Europa på kulturpåverkad sand- och grusmark,
bland annat på bangårdar, där den betraktas som en typisk växt.

I Sverige förekommer den mer eller mindre sällsynt norrut till
Västerbotten och arten kan lätt korsas med den nära släktingen
gulsporre, och hybriden är fertil.

15 IMG_0954 Gråbo

Gråbo, ”Artemisia vulgaris”, är en storvuxen flerårig ört med djupt
flikiga blad och en stor grenig klase med massor av små blomkorgar.

Den liknar mest malört, ”Artemisia absinthium”, men den senare har
helt silvergrå blad, större blomkorgar med rent gula blommor och en
kraftigare, mättat aromatisk doft.

Gråbo har använts inom örtmedicinen mot flera olika åkommor, bland
annat mot frossa och den såldes på apoteken som ”Fibrillae radicis
Artemisiae”.

”Växten kallas vanligen Gråbo och är en bland våra allmännare; man
ser den vid nästan alla vägar jemte tistlar o. d., eller kring våra
odlingar och boningar på landet i sällskap med Nässlor och Målla.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

16 IMG_0949 Kanadabinka

Avslutningen för denna gång får bli en riktig närbild på arten
kanadabinka, ”Conyza canadensis”, en växt som ursprungligen hör
hemma i Nordamerika, men kom till Europa redan på 1700-talet.

Idag är arten ganska vanlig i Sydsverige och i delar av Mellansverige
och den växer vanligen på ruderatmark, i vägkanter och på banvallar,
men kan också påträffas i åkrar och på sanddyner. Den första
fynduppgiften publicerades år 1768.

”E. canadense L., som härstammar från Canada och Virginien och för
öfver 200 år sedan spriddes till Europa (der den nu mångenstädes är
liksom inhemsk), upptages vanligen i våra floror, ehuru den hos oss är
mycket obeständig. Den är ettårig och har små hvitgula blommor.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

På återseende!

 

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer