Odjur

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på stritar.

Odjur

Odjur, en naturkrönika 5 bilder om hur skenet kan bedra och att allt
inte alltid är vad det synes vara vid en första anblick.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, hösten 2011.

Bilden visar en ganska misslyckad bild av den ovanliga aspgelélaven,
”Collema subnigrescens”, vilket gjorde att jag beslöt mig för att sortera
bort bilden till papperskorgen då jag plötsligt såg ett litet monster i
bakgrunden med vita grymma ögon, en vidöppen mun och med stora
likaledes vita huggtänder redo att hugga den som kommer för nära
inpå.

När jag kommer närmare ser jag att det lilla monstret även har
mustasch och en hjälm på huvudet med stora skydd för öronen som
kanske, om monstret är en ET, det vill säga, en extraterristrial, det vill
säga igen, en utomjording, även kan vara kommunikationsutrustning
till moderskeppet i omloppsbana runt jorden.  Ihop med aspgelélavens
apothecier, fruktkroppar, ser hela scenen ut som om den vore hämtad
ur en science fiction-film ur klass B.

Jag går så nära jag vågar och ser att monstret eller varelsen har
kraftfulla och håriga extremiteter, en vit tunga samt ett stort runt
förmodat andningshål på sin högra sida av huvudet i anslutning till den
förvridna munnen. Det är uppenbart att den sitter och äter av
aspgelélavens apothecier, eller möjligtvis tar prov på dessa för att
senare kunna skriva sin forskningsrapport om besöket på denna tredje
planet från den livgivande stjärnan där ytterligare sju planeter finns.
Själv ser den ut att komma från de centrala delarna av galaxen, den
galax som vi kallar Vintergatan vilket den för övrigt inte har en aning
om, och nu befinner den sig med andra ord långt hemifrån för vi är
verkligen långt från Vintergatans centrum där vi ligger långt ut en av
spiralarmarna. Avslutningsvis noterade jag att den hela tiden var totalt
tyst och orörlig.

Som ni naturligtvis redan förstått var monstret inget monster utan en
liten strit, ”Auchenorrhyncha”, som är en underordning i
insektsordningen halvvingar och är nära släkt med de mer välkända
cikadorna. Stritar finns över hela världen, utom i de allra kyligaste
trakterna. Några av de familjer som ingår underordningen förutom
cikadorna är lyktstritar, kilstritar, sporrstritar, bildens spottstritar,
puckelstritar och dvärgstritar.

Underordningen omfattar cirka 35 000 arter, varav 391 arter finns i
Sverige. De är mellan 2-110 millimeter långa inklusive vingar medan
de svenska arterna bara är mellan 2-28 millimeter långa. Stritar har
stickande-sugande mundelar, där sugsnabeln utgår från huvudets
bakkant och de två paren vingar hålls i vila taklagda. Stritar har ett
ljudalstrande organ, tymbal eller trumorgan, på första bakkroppsleden
vilket hos de flesta finns hos båda könen, hos cikador dock endast hos
hanen. Endast ljudet från större cikador kan dock uppfattas av
människan. Bilden har jag lånat av Joe Mabel, tack för det.

Det är kanske så här som vi mest ”ser” stritar, som spott som fastnat på
grässtrån och andra växter. Stritar tillhör halvvingarna, ”Hemiptera”,
som är en insektsordning, vars viktigaste kännetecken är ofullständig
förvandling, sugande och stickande mundelar i form av en ledad snabel
och oftast två par vingar som skiljer sig ganska mycket mellan
undergrupperna. Huvudet är också mycket olika format hos
undergrupperna och ungefär 85 000 kända arter räknas till denna
ordning.

Som andra halvvingar har spottstritarna ofullständig förvandling och
genomgår utvecklingsstadierna ägg, nymf och imago, det vill säga,
fullbildad. Både nymfer och fullbildade insekter lever på växtsaft som
de suger ut från växtdelar som stjälkar och skott.

Spottstritarnas nymfer skyddar sig mot fiender, uttorkning och häftiga
temperaturväxlingar genom att producera ett skyddande hölje av skum
omkring sig. Dessa skumklumpar, som i Sverige kan ses på
växtstjälkar under vår och sommar, kallas på olika håll i landet för
grodspott, ormspott eller gökspott. Även denna bild har jag lånat, nu av
Alan Vernon, tack till dig.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer