Ormskinn och isälvsmaterial

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på ett ormskinn.

Ormskinn och isälvsmaterial

Ormskinn och isälvsmaterial, en natur- och kulturkrönika om bland
annat konsten att krypa ur skinnet samt om enorma mängder iskallt
vatten.
Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd på juni månads sista dag.

Det är ett rejält ormskinn som ligger på dammvallen vid Fågelforsdammen
i Skillingaryd. De stora bukfjällen och de mindre avlånga ryggfjällen syns
tydligt och denna snok, den vanliga snoken eller vattensnoken har varit,
eller snarare är, minst en meter lång.

Snok, vattensnok, eller vanlig snok, ”Natrix natrix”, är en ormart som är
vanlig över stora delar av Europa. Färgen varierar vanligen från gröngrå,
grönsvart till brun och nästan alla snokar har vita eller gula fläckar på
vardera sidan av nacken.

Liksom övriga grod- och kräldjur är snoken fridlyst i Sverige. Den är
tillsammans med huggormen, den vanligast förekommande ormen i
Skandinavien. Snoken är dessutom Sveriges största orm och kan bli ända
upp till 140 centimeter lång och för att kunna uppnå dessa längder måste
de kanske ha en 15-20 år på sig.

Ormar ömsar skinn eftersom när de växer, och det gör de hela tiden, så
blir skinnet för litet och då behövs det ett nytt med jämna mellanrum men
även för att skinnet slits väldigt mycket och ormen behöver då ett nytt
oslitet skinn.

Den boaorm, ”Boa constrictor”, som vi har på Gröndalsskolan i Värnamo
ömsar skinn 3-4 gånger per år och dagarna före en ömsning blir ögonen
alldeles grå och grumliga, eftersom ormar inte kan blinka har de vanligt
skinn även över ögonen, och den är då i princip blind. Hudömsningen
börjar med att ”Bosse”, som vi kallar honom, gnuggar hål på skinnet
längst fram på huvudet mot en sten och kryper sedan i princip ur skinnet.
Detta sker nästan alltid på nätterna och på morgonen ligger skinnet i en
prydlig hög i ett hörn av terrariet. ”Bosse” är nu drygt 170 centimeter
lång och grov som en underarm och matas med frusna råttor som tinas
eller micras innan de läggs in i terrariet.

Den bakre delen av skinnet ligger en bit ifrån framdelen och den långa
smala ormsvansen är typisk för snoken och skiljer den från den kortare
och knubbigare huggormssvansen. Den långsmala, piskliknande
snokkroppen smalnar med andra ord av symmetriskt mot svansen. Om
det stora bukfjället på undersidan, precis framför kloaken, är helt så är
det en huggorm, om det är delat så är det en snok.

Snoken är inte farlig för människan. Den har inga gifttänder, men dess
saliv innehåller gift som den förlamar sitt byte med, då detta inte kan
tränga igenom människans hud kan den inte skada oss. Snokars pupiller är
runda medan huggormars pupiller är stående långsmala.

Det finns omkring 3000 ormarter i världen och dessa är uppdelade i
cirka 16 familjer. Den familj som innehåller absolut flest arter är just
familjen snokar, ”Colubridae”, med omkring 2200 arter. De flesta av dessa
är ogiftiga, men några giftiga förekommer också som exempelvis den
afrikanska boomslangen.
Jämfört med snokarna är de därnäst största familjerna artfattiga. Familjen
huggormar ”Viperidae” och familjen giftsnokar ”Elapidae” består båda av
bara mellan 170 och 190 arter. Till viperiderna, alltså huggormarna,
räknas huggormar, lansormar och skallerormar, medan elapiderna,
giftsnokarna, innefattar bland annat kobror, korallormar, havsormar och
mambor. En fjärde familj som också kan nämnas är familjen ”Boidae”, dit
boa- och pytonormarna hör och knappt 100 arter hör till den familjen.
Här hör med andra ord Gröndalsskolans egen boaorm, Bo Otto Torsten
Gröndal, även kallad Bosse, hemma.

Snoken lever främst på vattenlevande djur som fisk och grodor, men kan
även ta paddor och andra smådjur och till skillnad mot många andra
ormar påverkas inte snoken av paddans gift.

Om snoken blir hotad är den snabb med att dra sig undan men har den
inte möjlighet till det så kan den spela död genom att lägga sig på rygg
med tungan hängande ut ur munnen. Prövar man då att vända den igen
kommer den att rulla tillbaka till ryggläge. När den känner sig skrämd så
kan den avge illaluktande exkrementer ifrån doftkörtlar vid analöppningen
och får man detta på kläderna kan det vara mycket svårt att få bort lukten.

Snoken har ett antal underarter och ett exempel är gotlandssnoken,
”Natrix natrix gotlandica”, som endast finns på Gotland och Lilla Karlsö
och den är klart mindre än nominatformen. Gotlandssnoken är upptagen
på röda listan som VU, sårbar. I Sverige finns ytterligare en art snok
nämligen hasselsnoken, ”Coronella austriaca”, vilket är den ovanligaste
och minst kända av de svenska ormarterna.

En isälv är utflödet av smältvatten under en glaciär eller en inlandsis. I en
sådan älv flödar förutom vatten även stora mängder grus, slam och stenar
som glaciären har schaktat ihop under sin tillväxt. På grund av isens tryck
ovanifrån och innehållet av slipande grus, kan isälven karva ut sin egen
väg genom grottor i berget. Rullstensåsar, jättegrytor och bildens
rundslipade stenar är spår av isälvar från slutet av istiden och idag finns
bara den lilla Lagan kvar någon kilometer bort som ett minne från en tid
då det var helt andra vattenflöden i trakterna av Båramo.

Trädgårdsmästarens mardröm mellan stenplattor och i grusgångar är den
lilla krypnarven, ”Sagina procumbens”. Artnamnet ”procumbens”
kommer av latinets ”procumbere” för att ”lägga sig ner” och betyder
alltså nedliggande, namnet syftar med andra ord på växtsättet.

Kärrkavle, ”Alopecurus geniculatus”, är ett lågväxt, flerårigt gräs med
blommor som har ståndare med violetta till bruna knappar, vilket syns
tydligt på bilden. Småaxen har tydliga svarta till mörka borst som skiljer
den från den snarlika arten gulkavle. Artnamnet ”geniculatus” kommer
av latinets ”genu” för knä och ”geniculum” för litet knä, namnet betyder
sålunda knäböjd och syftar på det blågröna strået.

Släktet vallörter, ”Symphytum”, har 35 arter varav två, äkta vallört och
fodervallört, förekommer i Sverige. Dessa två arter korsar sig med
varandra och hybriden, uppländsk vallört uppstår. Trots en något
annorlunda färg är detta uppländsk vallört som vanligtvis brukar vara
rent ljusblå.

Vallört (ej af vall utan af det tyska (über-)wallen och sålunda en
öfversättning af den grekiskt-latinska benämningen) är visserligen ett
ganska allmänt användt namn för Symphytum…”

Ur Normalförteckning öfver svenska växtnamn. Meddelanden från
Kongliga Landtbruksstyrelsen, N:r 3, år 1894.

En närbild på en flenört, ”Scrophularia nodosa”, som tillhör familjen
”Scrophulariaceae” eller på svenska lejongapsväxter.

”Den har en nog stark och wederwärdig luckt, och ätes endast af Geten,
och Bien söka dess blommor. I Norrige dricker allmogen Thee på bladen,
såsom swettdrifwande i halssjuka; men Fläder Thee och Mos äro både
säkrare och angenämare.”

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius, år 1806.

Vägtisteln, ”Cirsium vulgare”, är verkligen väl beväpnad och på engelska
har den ett bättre beskrivande namn i Spear Thistle, det vill säga Spjut-
tistel. När den slagit ut är blommorna ljust rödvioletta.

”En allmänt bekant, men för sin taggighet icke omtyckt växt, den värsta
bland våra egentliga Tistlar.”

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman, år 1867.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer