Oxöron vid Lillemo

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på backsippan.

Oxöron vid Lillemo

Oxöron vid Lillemo, Västra lägret på Skillingaryds skjutfält, en
naturkrönika i 9 bilder om de blåvioletta, välkända och efterlängtade
backsipporna.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, en vecka in i månaden maj
2013.

 

1 IMG_4047

Glöm inte att besöka den lilla ljungheden alldeles söder om
fjärrvärmeverket i Skillingaryd, inte långt från den gamla lastbilen
som i månader stått och skräpat ner i naturen, det är nu nämligen dags
för backsipporna att blomma.

2 IMG_4045

Efter vinterns och vårens kyla är backsipporna bara små ludna
knoppar, och med en sådan ”päls” så fryser, eller förfryser, de inte i
första taget.

3 IMG_4046

Det så kallade mikroklimatet innanför denna kraftfulla behåring är
betydligt behagligare och varmare än det yttre makroklimatet.
Backsippeknoppen är följaktligen väl skyddad från snö och kyla.

4 IMG_4043

En av bildens knoppar har vågat bryta igenom den skyddande
foderbladspälsen och därmed är den redo att möta världen.

5 IMG_4042

Backsippa, ”Pulsatilla vulgaris”, är en art i familjen ranunkelväxter
och är mellan en 3–12 centimeter hög, flerårig ört med kraftig,
djupgående pålrot. Bladen är basala, de växer med andra ord ut från
basen, och tredubbelt parbladiga med smala småblad samt är vid
blomningen bara delvis utvecklade.

6 IMG_4041

Backsippans hylle, kronblad, insektsskyltande blomma, är enkelt,
blåviolett och mer sällan vitt. Blommorna är upprätta och tämligen
öppna under blomningen medan blomstjälken har långa, vita,
utspärrade hår.

7 IMG_4038

Backsippan blommar under våren och efter blomningen och under
fruktmognaden sträcker stjälken sig till uppemot 40 centimeters höjd.
Frukten är en nöt med långt, ludet utskott, som underlättar spridningen
med vinden.

8 IMG_4039

Backsippan växer på torra, gräsklädda backar och hör hemma i Nord-
och Mellaneuropa samt finns i Syd- och Mellansverige mer eller
mindre sällsynt. Backsippan är fridlyst i Sverige och i de flesta
mellaneuropeiska länderna.

9 IMG_4040

Backsippan, ”Pulsatilla vulgaris”, gynnas av bete, som dock inte får
vara alltför hårt, och den sägs vara speciellt känslig för fårbete. De
enskilda plantorna kan vara mycket långlivade och håller sig kvar
även när förhållandena under en tid varit ogynnsamma. Blomningen
avtar dock successivt och så småningom dör plantorna. För
frögroningen krävs luckor i tät vegetation, vilka många gånger skapas
genom betesdjurens tramp och störningar.

De viktigaste hoten mot backsippan är igenväxning med buskar och
träd eller med höga och täta gräs och örter, något som kan förorsakas
av upphört bete och gödsling. Visserligen kan arten öka något i en
tidig igenväxningsfas, men därefter minskar den först långsamt, senare
upphör blomningen och slutligen försvinner den helt.

Nyetablering genom frön försvåras av tät och hög vegetation utan
luckor och även om bete kan vara nödvändigt för att
backsippelokalerna skall hållas öppna, är alltför hårt bete som sagt
negativt. Till hoten hör även exploatering av växtlokalerna, till exempel
genom grustäkter eller breddning av vägar.

Backsippan är rödlistad som sårbar, VU.

Läs mer om:
En enda kommentar
  1. Kerstin Källgren skriver:

    Underbara bilder!

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer