På spåret mellan Almesäng och Fryebo

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Almesäng och Fryebo.

På spåret mellan Almesäng och Fryebo

På spåret mellan Almesäng och Fryebo, en naturkrönika i 7 bilder
om floran och faunan utmed ett järnvägsspår.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i juni 2012.

OBS! Bilderna är klickbara.

 

Bilden är tagen söderut från järnvägsövergången upp till den vackra
byn Fryebo. Platsen utmed spårets östra sida var förr en pålitlig och
klassisk lokal för den lilla ormbunken låsbräken, eller som den heter
idag, månlåsbräken, ”Botrychium lunaria” men vid mitt besök kunde
jag inte återfinna den.

Dock växer fortfarande ett antal bestånd med backsippor utmed
spåret, precis som det gjort under många år. Vid mitt besök var dessa
naturligtvis överblommade.

En annan ståtlig blomma utmed banvallen, också tyvärr
överblommad, är ängshaverroten, ”Tragopogon pratensis”. Denna
vackert gula korgblommiga växt som är en tvåårig ört som kan bli
upp till åtta decimeter hög.

C. F Nyman uppger år 1867 att roten kan användas till mat och att
späda skott kan användas som sparris.

Den i detta fall gula getväpplingen, ”Anthyllis vulneraria”, draperar
vackert järnvägsvallen under långa sträckor. Arten är mångformig
och brukar därför delas upp i flera olika underarter och varieteter
som skiljs på tämligen subtila egenskaper.

De flesta har fått egna svenska namn, som liten getväppling, röd
getväppling, stor getväppling, lapsk getväppling och
strandgetväppling. Till dessa kommer ett flertal utländska och
otillräckligt studerade former som importerats med gräsfrön och som
påträffas tillfälligt på nysådda vägslänter och i liknande miljöer.

Även den vackert gula gulvialen, ”Lathyrus pratensis”, förstärker
effekten av gult utmed järnvägsvallen.

Gulvialen är vanlig i hela landet utom allra längst i norr, där den
förekommer mer sparsamt. Den växer på nästan alla typer av öppen
mark, som till exempel i ängar, backar och skogsbryn.

”Denna art är en bland våra allmännare Fjärilsblommor, och då den,
såsom vanligen händer, uppträder sällskapligt men ändå icke
utesluter andra växter, gör den med sin rika och länge varande
blomning en ganska god verkan bland andra ängsblommor och gräs…

…Genom sina gula blommor utmärker sig Ängsvialen strax från sina
samslägtingar. Den kallas derföre också Gulvial.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria II” av C. F. Nyman år
1868.

Spikvallmon, ”Papaver argemone”, med sina rödorange kronblad har
vanligen bara fyra till sex märkesstrålar, denna blomma har som ni
ser fem märkesstrålar, emedan de snarlika vallmoarterna kornvallmo
och rågvallmo har betydligt fler.

Spikvallmo är vanlig i Skåne och på Öland och Gotland, men den
förekommer också mer eller mindre sällsynt i andra delar av Syd-
och Mellansverige och som här vid rälsen mellan Almesäng och
Fryebo.

Den sista bilden för denna gång visar troligtvis larven av en allmän
bastardsvärmare, ”Zygaena filipendulae”, som förekommer tämligen
allmänt, men minskande, från Skåne till Hälsingland. Larven lever på
bland annat kärringtand, klöver, fibbla och groblad och förpuppning
sker i en gulaktig kokong.

I Sverige finns 7 arter bastardsvärmare fördelade på två släkten.
Samtliga utom fjällbastardsvärmaren är rödlistade i kategorin nära
hotad, NT. Nedgången för dess arter beror på att antalet blomrika
ängsmarker har minskat i Sverige.

 

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer