På vindlande vägar, på villande hed

Vår naturkrönikör Dan Damberg har varit på Skillingaryds skjutfält.

På vindlande vägar, på villande hed

På vindlande vägar, på villande hed, i både tid och rum, en
naturkrönika i 15 bilder från ljungheden på Skillingaryds skjutfält en
kylig, tyst och snöig eftermiddag i januari 2012.
Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av januari 2012.

Bilden visar östra delen av ljungheden på Skillingaryds skjutfält med
Spännebergen i bakgrunden. Här ser man ofta ett ganska stort antal
orrar speciellt under vintern då de sitter i de små tallarna. Dessa små
tallar tenderar att bli allt fler och fler och måste tas bort annars är
ljungheden snart åter en tallmo.

Om man följer vägen och svänger av åt öster, höger på bilden, kommer
man efter något hundratal meter till platsen för torpet Vasabroveken.

Torpet Vasabroveken är enligt Tofteryds kyrkobokföring omnämnd
först omkring år 1840 då stugan beboddes av smeden Johannes
Magnusson-Sander och dennes hustru Cajsa Svensdotter samt
fosterdottern Johanna. Därutöver är, periodvis ett antal drängar samt så
kallade ”inhyses” personer skrivna på Vasabroveken under 1840-talet.

År 1849 kom från Torup i Halland hammarsmeden Johan Thursie och
dennes hustru Inga Catharina Wennerström samt deras fem barn till
Vasabroveken. Ytterligare två barn föddes där, sonen Adam år 1850
som endast levde en timma och fick nöddop av änkan Anna Stina
Grönberg, närvarande var förutom Anna-Stina endast modern Cajsa.
Dottern Eva Charlotta, som föddes året efter, 1851, dog endast fem år
gammal i kikhosta.

Nästan i öst-västlig riktning går den lilla sandvägen där det om
sommaren vimlar av insekter i den solvarma sanden, dominerar gör
dock den bruna och den gröna sandjägaren, nu är det tyst och öde,
naturen vilar.

Som ett benvitt skelett ligger den gamla furan i ljungen och bevisar att
”död ved lever”. Om man inte tror på det så är det bara att stanna upp
ett ögonblick och själv se efter.

På furans gamla bark trivs violtickor med grönalger som växer på dess
ovansida samt mängder med blåslavar som också är svampar och alger.

Alldeles ovanför det halvöppna kvisthålet i den gamla furan växer
decimeterlånga sammanväxta hattar av violticka vilket är något jag
sällan ser, normalt ser de ut som små ljusa halvcirklar vilket också ses
på bilden.

En av de mindre gräsbevuxna vägarna ansluter strax till en bred, rak
och större sandväg som går i nord-sydlig riktning utmed ljunghedens
östra sida. Här brukade skärmflygarna inom Värnamo frisksportklubb
starta med hjälp av bil och wirevinsch. Termiken vår- och sommartid
är här på ljungheden nämligen magnifik, det kan vi fågelskådare skriva
under på.

Bildens sockerkrös, ”Exidia saccharina”, är en svamp som växer på tall
och enligt Svengunnar Rymans bok ”Svampar” är den mindre allmän. I
mikroskopet ska den skilja sig från släktingen brunkrös på att den har
korvformade sporer då brunkröset har mer eller mindre runda, sedan
växer brunkröset oftast på lövved, dock ibland även på gran.

Sockerkröset, ”Exidia saccharina”, smakar, enligt uppgift, inte sött
trots namnet och har fått sitt namn av självaste Elias Fries därför att
färgen påminner om kandisocker eller bröstsocker. Med hans egna ord
blev det såhär ”colore omni Sacchari cristallisati”, vilket fritt översatt
blir ungefär ”färg som kristallerat socker”.

Kandisocker, även kallat bröstsocker, är ett godis som huvudsakligen
består av kristalliserat rörsocker, och har stora gulbruna kristaller av
varierande storlek. Kandisocker har tillverkats sedan mycket länge i
Indien och Persien, normalt genom att trådar hängs ner i en övermättad
sockerlösning, varefter sockerkristallerna växer kring dessa trådar.

Spillkråkans ivriga och kraftfulla hackande efter hästmyror eller
kanske ett försök att hacka ut en bokammare, hur som helst så ger detta
stora och djupa sår i granstammarna. Spillkråkan har fått sitt svenska
namn av att hon spiller träspån omkring sig när hon hackar ut sitt bo ur
en trädstam. Namnet är känt från 1700-talet men är säkert mycket äldre
än så.

Kärt barn har dock många namn så hon har begåvats med en mängd
andra namn också såsom tallhackare, svartspett, spelkråka, hålkråka
och regnkricka därför att man förr trodde att det skulle bli regn när hon
flög över skogen och ropade ”kricka kricka”.

Ett annat namn var Gertrudsfågeln då en sägen berättar att Vår Herre
bad om bröd i en torparstuga, men vägrades detta av torparhustrun,
som hette Gertrud. Till straff förvandlades hon då till en fågel, som
måste söka sin föda mellan barken och trädet och endast dricka vid
regnväder. Hon flög ut genom skorstenen, och endast hennes hjässa
förblev röd då kvinnan hade burit en röd scarlett.

På relativt hög höjd, mellan fem till tio meter, hackar spillkråkan
vanligtvis ut sitt bohål och ingångsöppningen är oval medan
bokammaren ofta är över en halv meter, ibland ända upp till en meter,
djup. Arbetet med att hacka ut barnkammaren kan ta upp till en månad,
och båda föräldrarna hjälps åt. Det svenska beståndet av spillkråkor
beräknas till mellan 20 000-30 000 par.

Solen bryter för ett ögonblick igenom det grå molntäcket och trots att
den står i söder, i zenit, är den inte många grader över horisonten. Om
ett knappt halvår står den rakt över mitt huvud och lämnar knappt
någon skugga av min gestalt, nu slår densamma långa slagskuggor åt
norr.

General Sparres väg eller Sparrevägen sedd från öster mot väster med
Östra lägret i bakgrunden, vägen har fått sitt namn efter Ulf Lars
Carlsson Sparre som föddes den 10 februari år 1864 i Göteborg och
dog den 7 juli 1947.

Han var en svensk friherre och generallöjtnant samt son till
överdirektören Carl Henrik Ulfsson Sparre, 1832-1873, och Emilie
Henrietta Antoinetta Rudolfina Cederström, 1832-1926, och brorson
till landshövdingen Knut Sparre och kusin till generallöjtnanten Carl
Sparre. Han var från 1890 gift med Dagmar Sandströmer.

Ulf Lars Carlsson Sparre blev underlöjtnant vid Svea
artilleriregemente år 1882, han var lärare vid krigshögskolan åren 1900
och 1902-1906, artilleribefälhavare i Boden från 1907 till 1910 samt
överste och chef för Upplands artilleriregemente från år 1913. Han var
dessutom från år 1919 generalmajor, generalfälttygmästare och
inspektör för artilleriet.

Han blev generallöjtnant år 1926 och fick avsked från armén år 1929
och gjorde betydande insatser för höjandet av skjutskickligheten inom
artilleriet under sin tid som officer.

Sparrevägens stigning upp mot Hässlehultshöjden ser inte mycket ut
för världen på bilden, men kameran ljuger och ”Hässlehultabacken”
suger musten ur cyklisten eller joggaren, det vet jag då jag på toppen
tillbringat många timmar under årtiondenas gång spanandes efter
sträckande fågel i den fantastiska utsikten åt väster och nordväst. Jag
kan ännu efter många år beklaga att man rev det gamla och historiskt
oersättliga regnskyddet där så mycket lokalhistoria fanns ristat i
väggarna både bokstavligt och bildligt.

Snön tilltar allt mer när jag står vid skjutbanan alldeles nedanför
Hässlehultshöjdens västra sluttning och uttryck som ”I egen takt, tre
skott eld”, ”Eld upphör” och ”Patron ur” ekar i mitt inre, det är länge
sedan och min ålder var då som tavlornas nummer på vallen. Minnena
bleknar, kölden känns påtaglig och jag gör ”Helt om” och åker hemåt.

Jag går sakta ut emot General Sparres väg, svänger väster ut och möter
den kalla motvinden, om jag ändå vore hemma.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer