På vindlande vägar, på villande hed

Vår naturkrönikör Dan Damberg har varit på Skillingaryds skjutfält.

På vindlande vägar, på villande hed

På vindlande vägar, på villande hed, i både tid och rum, en
naturkrönika i 15 bilder från ljungheden på Skillingaryds skjutfält en
kylig, tyst och snöig eftermiddag i januari 2012.
Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av januari 2012.

Bilden visar östra delen av ljungheden på Skillingaryds skjutfält med
Spännebergen i bakgrunden. Här ser man ofta ett ganska stort antal
orrar speciellt under vintern då de sitter i de små tallarna. Dessa små
tallar tenderar att bli allt fler och fler och måste tas bort annars är
ljungheden snart åter en tallmo.

Om man följer vägen och svänger av åt öster, höger på bilden, kommer
man efter något hundratal meter till platsen för torpet Vasabroveken.

Torpet Vasabroveken är enligt Tofteryds kyrkobokföring omnämnd
först omkring år 1840 då stugan beboddes av smeden Johannes
Magnusson-Sander och dennes hustru Cajsa Svensdotter samt
fosterdottern Johanna. Därutöver är, periodvis ett antal drängar samt så
kallade ”inhyses” personer skrivna på Vasabroveken under 1840-talet.

År 1849 kom från Torup i Halland hammarsmeden Johan Thursie och
dennes hustru Inga Catharina Wennerström samt deras fem barn till
Vasabroveken. Ytterligare två barn föddes där, sonen Adam år 1850
som endast levde en timma och fick nöddop av änkan Anna Stina
Grönberg, närvarande var förutom Anna-Stina endast modern Cajsa.
Dottern Eva Charlotta, som föddes året efter, 1851, dog endast fem år
gammal i kikhosta.

Nästan i öst-västlig riktning går den lilla sandvägen där det om
sommaren vimlar av insekter i den solvarma sanden, dominerar gör
dock den bruna och den gröna sandjägaren, nu är det tyst och öde,
naturen vilar.

Som ett benvitt skelett ligger den gamla furan i ljungen och bevisar att
”död ved lever”. Om man inte tror på det så är det bara att stanna upp
ett ögonblick och själv se efter.

På furans gamla bark trivs violtickor med grönalger som växer på dess
ovansida samt mängder med blåslavar som också är svampar och alger.

Alldeles ovanför det halvöppna kvisthålet i den gamla furan växer
decimeterlånga sammanväxta hattar av violticka vilket är något jag
sällan ser, normalt ser de ut som små ljusa halvcirklar vilket också ses
på bilden.

En av de mindre gräsbevuxna vägarna ansluter strax till en bred, rak
och större sandväg som går i nord-sydlig riktning utmed ljunghedens
östra sida. Här brukade skärmflygarna inom Värnamo frisksportklubb
starta med hjälp av bil och wirevinsch. Termiken vår- och sommartid
är här på ljungheden nämligen magnifik, det kan vi fågelskådare skriva
under på.

Bildens sockerkrös, ”Exidia saccharina”, är en svamp som växer på tall
och enligt Svengunnar Rymans bok ”Svampar” är den mindre allmän. I
mikroskopet ska den skilja sig från släktingen brunkrös på att den har
korvformade sporer då brunkröset har mer eller mindre runda, sedan
växer brunkröset oftast på lövved, dock ibland även på gran.

Sockerkröset, ”Exidia saccharina”, smakar, enligt uppgift, inte sött
trots namnet och har fått sitt namn av självaste Elias Fries därför att
färgen påminner om kandisocker eller bröstsocker. Med hans egna ord
blev det såhär ”colore omni Sacchari cristallisati”, vilket fritt översatt
blir ungefär ”färg som kristallerat socker”.

Kandisocker, även kallat bröstsocker, är ett godis som huvudsakligen
består av kristalliserat rörsocker, och har stora gulbruna kristaller av
varierande storlek. Kandisocker har tillverkats sedan mycket länge i
Indien och Persien, normalt genom att trådar hängs ner i en övermättad
sockerlösning, varefter sockerkristallerna växer kring dessa trådar.

Spillkråkans ivriga och kraftfulla hackande efter hästmyror eller
kanske ett försök att hacka ut en bokammare, hur som helst så ger detta
stora och djupa sår i granstammarna. Spillkråkan har fått sitt svenska
namn av att hon spiller träspån omkring sig när hon hackar ut sitt bo ur
en trädstam. Namnet är känt från 1700-talet men är säkert mycket äldre
än så.

Kärt barn har dock många namn så hon har begåvats med en mängd
andra namn också såsom tallhackare, svartspett, spelkråka, hålkråka
och regnkricka därför att man förr trodde att det skulle bli regn när hon
flög över skogen och ropade ”kricka kricka”.

Ett annat namn var Gertrudsfågeln då en sägen berättar att Vår Herre
bad om bröd i en torparstuga, men vägrades detta av torparhustrun,
som hette Gertrud. Till straff förvandlades hon då till en fågel, som
måste söka sin föda mellan barken och trädet och endast dricka vid
regnväder. Hon flög ut genom skorstenen, och endast hennes hjässa
förblev röd då kvinnan hade burit en röd scarlett.

På relativt hög höjd, mellan fem till tio meter, hackar spillkråkan
vanligtvis ut sitt bohål och ingångsöppningen är oval medan
bokammaren ofta är över en halv meter, ibland ända upp till en meter,
djup. Arbetet med att hacka ut barnkammaren kan ta upp till en månad,
och båda föräldrarna hjälps åt. Det svenska beståndet av spillkråkor
beräknas till mellan 20 000-30 000 par.

Solen bryter för ett ögonblick igenom det grå molntäcket och trots att
den står i söder, i zenit, är den inte många grader över horisonten. Om
ett knappt halvår står den rakt över mitt huvud och lämnar knappt
någon skugga av min gestalt, nu slår densamma långa slagskuggor åt
norr.

General Sparres väg eller Sparrevägen sedd från öster mot väster med
Östra lägret i bakgrunden, vägen har fått sitt namn efter Ulf Lars
Carlsson Sparre som föddes den 10 februari år 1864 i Göteborg och
dog den 7 juli 1947.

Han var en svensk friherre och generallöjtnant samt son till
överdirektören Carl Henrik Ulfsson Sparre, 1832-1873, och Emilie
Henrietta Antoinetta Rudolfina Cederström, 1832-1926, och brorson
till landshövdingen Knut Sparre och kusin till generallöjtnanten Carl
Sparre. Han var från 1890 gift med Dagmar Sandströmer.

Ulf Lars Carlsson Sparre blev underlöjtnant vid Svea
artilleriregemente år 1882, han var lärare vid krigshögskolan åren 1900
och 1902-1906, artilleribefälhavare i Boden från 1907 till 1910 samt
överste och chef för Upplands artilleriregemente från år 1913. Han var
dessutom från år 1919 generalmajor, generalfälttygmästare och
inspektör för artilleriet.

Han blev generallöjtnant år 1926 och fick avsked från armén år 1929
och gjorde betydande insatser för höjandet av skjutskickligheten inom
artilleriet under sin tid som officer.

Sparrevägens stigning upp mot Hässlehultshöjden ser inte mycket ut
för världen på bilden, men kameran ljuger och ”Hässlehultabacken”
suger musten ur cyklisten eller joggaren, det vet jag då jag på toppen
tillbringat många timmar under årtiondenas gång spanandes efter
sträckande fågel i den fantastiska utsikten åt väster och nordväst. Jag
kan ännu efter många år beklaga att man rev det gamla och historiskt
oersättliga regnskyddet där så mycket lokalhistoria fanns ristat i
väggarna både bokstavligt och bildligt.

Snön tilltar allt mer när jag står vid skjutbanan alldeles nedanför
Hässlehultshöjdens västra sluttning och uttryck som ”I egen takt, tre
skott eld”, ”Eld upphör” och ”Patron ur” ekar i mitt inre, det är länge
sedan och min ålder var då som tavlornas nummer på vallen. Minnena
bleknar, kölden känns påtaglig och jag gör ”Helt om” och åker hemåt.

Jag går sakta ut emot General Sparres väg, svänger väster ut och möter
den kalla motvinden, om jag ändå vore hemma.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer